Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/09/2019

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 05.09.2019 Perşembe günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

 

                                                                                                                                                              Serdar SANDAL

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

02.09.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                05.09.2019

                                                                                                                                Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.09.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-..........) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunmak; Maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak, İlçemiz sınırları içerisinde kent estetiğine uygun olarak, tarihi dokuyu da yansıtacak şekilde çevre düzenlemesi (kavşak, meydan, park, sosyal tesis vb.) gerçekleştirmek için; Gönüllü vatandaşlarımızın maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz bünyesinde 3 farklı bağış hesabı açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınması hk.

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-..........) Merkezi İzmir de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın İller Bankası hissesinde tutulmak suretiyle ödenmesi ve İller Bankasına yetki verilmesi, belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi, yetki belgesinin Belediye Başkanlığımızca düzenlenmesi hk.

3- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-……….) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 617/6 sokak Belediye Hizmet Binası arkasında bulunan parka " Hasan TAHSİN Parkı" isminin verilmesi hk.

 

4- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-……….) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokak Tınaztepe Hastanesi arkasında bulunan parka " Prof. Dr. Türkan SAYLAN Parkı" isminin verilmesi hk.

 

5- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-……….) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 269/13 sokak Baran Sitesi yanında bulunan parka " Özgecan ASLAN Parkı" isminin verilmesi hk.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.