Meclis Çalışmaları

02/09/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISININ 02.09.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

07.08.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-339) S.S. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin Olağan Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının yetkilendirme yazısına istinaden, kooperatifimiz için Bayraklı Belediyesinin tüzel kişiliğini temsil etmesi, belediyenin tüzel kişiliğini temsilen yönetim kurulu seçimine aday olarak katılması için yetkili kişi ile ilgili meclis kararı alınması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :79

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1204) Belediyemiz Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Sakine AKYÜZ’e verilen yetkinin iptal edilmesi ve Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediyemiz Başkan Yardımcısı Ulaş AYDIN’ın atanması  hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :80

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5573) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O.1A Pafta, 3017 ada, 27  nolu parseldeki 171/10871 (3,42 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara  satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5882) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No:4/A-B adresinde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e  maddesi gereğince  İzmir Barosu İktisadi İşletmesi adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılıp  yapılmaması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2411) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Evlendirme Memurluklarımızca nikah hizmetlerinde uygulanan, ücret tarifelerinden gazilerin kendisi ile şehit ve gazi çocuklarının, ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar muaf tutulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :81

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün alt birimleri olarak kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Yönergesi" ve "Çocuk Masası Birimi Yönergesi" nin kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :82

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5260) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36888 ada, 12 nolu parseldeki 4/193 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :83

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5261) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37009 ada, 3 nolu parseldeki 3/179 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :84

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5108) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 14161 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Katlı Bölgesel Otopark alanında kalmakta olan 2.096,30m2 yüz ölçümlü taşınmza İzmir Büyükşehir Belediyesince 11.529.000,00 TL bedel takdir edilmiş olup;  2942 (D.4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın bu bedelin üç (3) eşit taksit ile tarafımıza ödemesi yapılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :85
 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Serap KESKİN, Dilek YILDIZ, Hayrullah TELLİ’nin mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.08.2019

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                                                               Meclis Başkanı