Meclis Çalışmaları

02/09/2019

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 02.09.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI- Mehmet TOPTAŞ- İbrahim BALIKÇI- Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU- Gamze Gül ÇAMUR- İrfan ÖNAL- Cindi Can POLAT- İpek KUL- Nilgün ALPASLAN- Osman AKSEKİ- Zehra ONGUN- Gönül GÜNGÖR- Ali UĞUREL- Emel ARSLAN HÜR- Ertuğrul CİVELEK- Hasan KARABAĞ-Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN- Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Özgür HIZAL- Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR- Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Serap KESKİN- Dilek YILDIZ- Hayrullah TELLİ.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet arkadaşlar. Bayraklı meclisinin Eylül ayı birinci oturumunu açıyorum. Bayraklımıza, İzmir’imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Artık bir meclis klasiğimiz oldu bizim ilk oturumumuzda saygı duruşu ve İstiklal Marşı, buyurun arkadaşlar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet gündeme geçiyoruz arkadaşlar. Gündemimizin birinci maddesi daha doğrusu ikinci maddeye geçiyoruz. Geçmiş toplantı tutanağının oylanması. Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, geçmiş meclis tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Normalleşmemiz devam ediyor, bundan sonra gündemi kâtip üyesi arkadaşlarımız okuyacaklar. İlk burayı yükselterek herhalde normalleşme işlemi başladı, şimdi de… Evet, buyurun arkadaşım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündemde yazıldığı şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-339) S.S. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin Olağan Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının yetkilendirme yazısına istinaden, kooperatifimiz için Bayraklı Belediyesinin tüzel kişiliğini temsil etmesi, belediyenin tüzel kişiliğini temsilen yönetim kurulu seçimine aday olarak katılması için yetkili kişi ile ilgili meclis kararı alınması hk.

BAŞKAN- Evet buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Oylansın başkanım.

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1204) Belediyemiz Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Sakine AKYÜZ’e verilen yetkinin iptal edilmesi ve Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediyemiz Başkan Yardımcısı Ulaş AYDIN’ın atanması  hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Burada müdürlükten başkan yardımcılığına mı veriliyor bu yetki?

BAŞKAN- Kurucu temsilcisi evet.

Abdullah AKTAŞ- Oylansın.

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5573) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O.1A Pafta, 3017 ada, 27  nolu parseldeki 171/10871 (3,42 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara  satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, İmar ve Plan Bütçe komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili maddenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5882) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No:4/A-B adresinde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e  maddesi gereğince  İzmir Barosu İktisadi İşletmesi adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılıp  yapılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, İmar, Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar ve Sosyal İşler komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet dördüncü maddenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2411) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Evlendirme Memurluklarımızca nikah hizmetlerinde uygulanan, ücret tarifelerinden gazilerin kendisi ile şehit ve gazi çocuklarının, ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar muaf tutulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün alt birimleri olarak kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Yönergesi" ve "Çocuk Masası Birimi Yönergesi"nin kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5260) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36888 ada, 12 nolu parseldeki 4/193 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5261) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37009 ada, 3 nolu parseldeki 3/179 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5108) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 14161 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Katlı Bölgesel Otopark alanında kalmakta olan 2.096,30m2 yüz ölçümlü taşınmaza İzmir Büyükşehir Belediyesince 11.529.000,00 TL bedel takdir edilmiş olup;  2942 (D.4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın bu bedelin üç (3) eşit taksit ile tarafımıza ödemesi yapılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet, Dilek ve Temenniler kısmında söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Öncelikli olarak Türkiye’nin gündeminde yer alan kadına şiddet artık bir son bulsun. Ülkemizde artık her gün bitmesini dilediğimiz ancak bir türlü bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine dikkat çekmek istiyorum. Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen, eşi tarafından katledilen Emine BULUT gibi kadınlarımızın artık öldürülmemesini, şiddet görmemesini ve gerekli makamların gerekli tedbirleri biran önce almasını diliyorum. Bu kadınların her birisi annemiz, kardeşimiz, bacımız olabilir, bunu unutmadan gerekli tedbirlerin alınması bizim bence görevimiz. İkinci olarak geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha kutladık. Bayraklı Belediyemiz tarafından coşkulu etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramını kortej yürüyüşümüzle başlamıştı. Sevgi yolundan akşam Smyrna Meydanında resepsiyon ile devam etti. Resepsiyonumuzda tabi ki halk oyunları, tiyatrolar gibi gösteriler sunuldu. Tüm bu etkinliklerde başta belediye başkanımız Serdar SANDAL olmak üzere emeği geçen tüm bürokratlarımıza, personelimize teşekkür ediyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü dün bu anlamlı gün anısına dünyanın birçok yerinde etkinlikler düzenlendi. Bayraklı Belediyemiz de Dünya Barış Gününü, barış güvercinleriyle öğrencilerle kutladı. Irk, din, dil, fikir ve sınıf farklarının gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına bir kez daha Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Ayrıca adli yıl açıldı, bununla ilgili de yeni adli yılın hukukun üstünlüğüne inanan tüm herkese kutlu olsun diliyorum, teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Evet, söz isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar. Yeşim Hanım’ın bayanlarımızla ilgili yani kadınlarımızla ilgili dileklerine biz de canı gönülden katılıyoruz. Bu cinayetlerin bir şekilde sonlandırılması ya da engellenmesi gelecek nesillerimiz için de yani böyle kötü örneklerin önümüzden çekilmesi adına daha iyi olacaktır. Kadınlarımız da erkeklerimiz kadar değerli ya da değer görmesi gereken varlıklardır ya da insanlardır, peygamberimizin hadisinde söylediği gibi. Ben bir konuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Şimdi, vatandaşlarımızdan bazı talepler geliyor bize yerinin rayiç bedel parasını yatırmış, taksitlerini ödemiş ama şuan üzerindeki hacizlerden dolayı tapusunu alamıyormuş.

BAŞKAN- Nerenin haczi bu?

Abdullah AKTAŞ- Mesela bir tane bende örnek var. 26M-18 D 36177ada. Vatandaş bana söyledi…

BAŞKAN- Yani kimin haczi var? Bizim mi haczimiz var?

Abdullah AKTAŞ- Herhalde daha önce Koyuncuoğlunun…

BAŞKAN- Şimdi orada eğer Koyuncuoğlu ise ben onunla ilgili minik bir bilgi vereyim. Detaylı bilgiyi arkadaşlar verir, o Adnan Kahveci Kavşağında el atmayla ilgili Büyükşehir’in yaptığı bir işlem yani Bayraklı Belediyesinin herhangi bir sorumluluğu yok ama Büyükşehir ben bunu ödemem dedikten sonra ilgili firma Bayraklı sınırlarında kaldığı için Bayraklının bazı taşınmazlarına haciz koymuş. Şimdi onunla ilgili Hukuk birimimiz yani geldiğim günden beri ilgileniyorum, sanırım keşif aşamasına geldik diye düşünüyorum. Bir bilgi verirseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hukukçu arkadaşımız bilgi versin.

Meltem ÖZSARI ( Hukuk İşleri Müdür V.)- Şöyle, esas yönden başkanımızın da dediği üzere Bayraklı Belediyesinin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığı, tamamen Büyükşehir Belediyesinin hukuken sorumluluğunun kabul edilmesi gereken bir dava. Danıştay’da yapmış olduğumuz temyiz itirazımız  Danıştay bizi haklı gördü ve davanın esas yönünden yani yeniden delillerin değerlendirilmesi, yeniden keşif yapılması bilirkişi incelemesi yapılması açısından Danıştay tarafından bozuldu. Şuan İzmir 2. İdari Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılıyor. Mahkeme ara kararla keşif ve bilirkişi incelemesi verme aşamasında başkanım.

BAŞKAN- Evet, durum bundan ibaret. Yani, Büyükşehir de bu süreçte eğer mahkeme bizim lehimize bir karar verirse ödemeyi onlar yapacaklar ve biran önce bizde bu hacizlerin kalkmasını istiyoruz ama hukuki bir süreç yani.  Var gücümüzle süreci çok yakından takip ediyoruz, çünkü sadece vatandaşla ilgili değil bize de sıkıntı yarattığı yerler var. Yani oysa bilgimiz bu o konudaki.

Abdullah AKTAŞ- Aynı konu başkanım. Çünkü baya bir evrak var bize gelen bununla ilgili. Vatandaş 2-3 sene olmuş bitirmiş tapusunu alamamış.

BAŞKAN- Doğrudur. Evet, buyurun.

Alim ÇANKAYA- Sayın başkan sayın meclis üyeleri, değerli misafirler. Bugün saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile meclisimizi açtık. Bu açılışı sağlayan 30 Ağustos Zafer Bayramıyla başlayan kurtuluş mücadelesidir. Bu mücadele büyük önder Atatürk’ün komutasındaki Türk ordusunun İstiklaline, hürriyetine kavuşmasının yıldönümünü saygıyla, minnetle anarak kutluyorum. “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sloganıyla dünyada barışı savunan Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi tekrar saygı ve minnetle anıyorum, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim de, meclis usulünce ayakta konuşmak esas ama sanırım bizim bu mikrofonlarla ilgili de bir sıkıntı var o yüzden arkadaşlarımız oturdukları yerden daha rahat konuşabiliyorlarsa bizce bir mahsuru yok. Önce Cindi Bey istemişti sonra Osman Bey size vereyim.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sayın başkanım hepimizin bildiği gibi Muharrem Ayı içerisindeyiz, ben tutulan yas-ı matem oruçlarının kabul, lokmaların makbul ve muratların hasıl olmasını diliyorum. Yine 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutladık, bugünü bir günde bırakmamamız gerekiyor. Her gün dilimizde tutmamız ve aklımızda tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu vesile ile dünyada savaşların olmadığı, insanların ölmediği, çocukların savaş ve silahların gölgesinde büyümediği, huzur içinde kardeşçe yaşadığımız bir dünya diliyorum. Yine zafer haftası arkadaşlarım ifade etti ben de bir kez daha dile getirmekte sakınca görmüyorum. Hepinizin bildiği gibi 26 Ağustos’ta Kocatepe’den başlayıp 30 Ağustos’ta Dumlupınar da kesin zaferle sonuçlanan ve 9 Eylül de düşmanın İzmir den ülke topraklarından dışarıya çıkarılmasıyla sonuçlanan büyük taarruzun 97. Yıl dönümünü hep beraber kutladık. Büyük Taarruzda Türkiye Cumhuriyeti devletinin Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Bu sebeple Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve hayatını kaybetmiş bütün aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum bir kez daha. Değerli arkadaşlar hepimizin bildiği gibi yine geçen Ağustos ayı içerisinde yaşamış olduğumuz acı olaylardan bir tanesi de İzmir Mendereste yaşanan Orman yangınıydı. Maalesef bu yangın alanını gittik gördük, Büyükşehir Belediyemiz orada bir meclis yaptı, durumun vahametini orada kendi gözlerimizle gördük. Çok acı bir durum maalesef, böylesi orman yangınlarının ve doğal felaketlerinin bir daha ülkemizde yaşanmamasını diliyor ve temenni ediyorum. Yanan alan Orman Bölge Müdürlüğünün sahasında kalan bir alan ben inanıyorum ki, Bölge Müdürlüğü, Bakanlık, diğer kamu kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerin STK’ların ve bizlerin desteği ile bu alan en kısa zaman içerisinde yeşillendirilecek ve çevreye kazandırılacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bir kampanya başlatılıyor. 1/25000 planlarda ağaçlandırılacak alan olarak lekelenmiş alanlar Büyükşehir’imizin başlatacağı bir kampanya ile yeşillendirilip ağaçlandırılacak, İzmir’in dokusuna, coğrafi yapısına,  iklimsel durumuna uygun ağaçlarla yeşillendirilecek ve İzmir’e kazandırılacak. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Buyurun Osman Bey.

Osman AKSEKİ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri, sevgili konuklar hepinize iyi günler diliyorum. 1 Eylül ayının toplantımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum meclis toplantımızın. 1 Ağustos, 31 Ağustos Bayramını kutluyorum ben de. Ayrıca 1 Eylül ve Muharrem Ayını da kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkan çok kıymetli meclis üyeleri öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Geçmiş günlerde kutladığımız ülkemizin milli sınırlarının çizilmesinde, milli bütünlüğün sağlanmasında çok büyük öneme sahip bir günümüzü kutladık. Bu sebepten dolayı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları, aziz şehitlerimize ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ayrıca Yeşim Hanım’ın bahsettiği gibi Abdullah Bey’in bahsettiği gibi kadına uygulanan her türlü şiddetin ülkemiz sınırları içinde bireylerimize zarar verirci her türlü olayların Milliyetçi Hareket Partisi olarak kınıyor ve karşısında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bu sebepten dolayı bizlere düşen Hasan TAHSİN’in şehri milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasında çok büyük öneme sahip. 30 Ağustos Büyük Taarruzu başarıya ulaşmasında çok büyük öneme sahip İzmir’imizin meclis üyeleri olarak belediye çalışanları olarak büyük bir sorumluluğa sahibiz. Dolayısıyla bu sorumluluk bizlerin omuzlarındadır. Bu sorumluluğun omuzlarımızda olduğunu hissederek daha verimli daha güzel bir şekilde çalışarak vatandaşlarımıza Hasan TAHSİN’in şehrine milli birliğin ve bütünlüğün sağlanmasına büyük katkı sunan şehrimize hizmet etmek bizlerin onuru ve şerefidir, dolayısıyla bun da belirtmek istiyorum ve saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet Hasan TAHSİN demişken bir parkımıza Hasan TAHSİN adını verebiliriz, isimsiz parklarımız var ya. Evet, başka söz isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Yeşim Hanım.

 Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bir tane teşekkürü atladım. Çok sayıda vatandaştan teşekkür telefonu aldık, benim dışımda birkaç meclis üyesi arkadaşım da bildirdi. Emlak ve İstimlak birimimizde ayrı bir birim oluşturmuşsunuz takviye olarak. Planlamadan, Fen İşlerinden ve İmar Müdürlüğünden bu hisse satışıyla ilgili. Vatandaşlar birebir arıyorlar, gerek müdürümüz gerekse bu bürokrat arkadaşlarımız onları belediyemize davet ediyor, uzlaşı sağlıyorlar fiyatlandırmayla ilgilide komisyonumuzla görüşüyorlar ve ayrıca çoğunda yanlış bilgilendirmeler oluyordu. Müteahhitleri onlara biz olmazsak alamazsınız gibi tenkitlerde bulunuyorlardı, şimdi çok daha bilinçliler. Çünkü kendileri belediyemize başvurarak hisselerini satın alabiliyorlar, bundan dolayı bende size çok teşekkür ediyorum grubum adına. Sağ olun.

BAŞKAN- Biz teşekkür ederiz. Bu arada 3 İlçe başkanı aramızda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız, İyi Parti İlçe Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisinden arkadaşlarımız var. Meclis biterken onlara da hoş geldiniz diyorum. Evet, başka söz isteyen arkadaşımız var mı?

VIII.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Toplantıya katılamayan arkadaşların mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IX.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir sonraki meclis?

Yeşim TEKOĞLU- 5 Eylül Perşembe saat 18.00 başkanım.

BAŞKAN- Uygun mudur Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet bir dahaki meclisimiz 5 Eylül Perşembe saat 18.00 de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Oturumu burada kapatıyorum.

   

 

 

    Serdar SANDAL

   Belediye Başkanı

                                                   

 

           İpek KUL                                     Mukaddes IŞIN

                                                       Üye                                                        Üye