Meclis Çalışmaları

05/09/2019

02.09.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(05.09.2019 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.09.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-353) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunmak; Maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak, İlçemiz sınırları içerisinde kent estetiğine uygun olarak, tarihi dokuyu da yansıtacak şekilde çevre düzenlemesi (kavşak, meydan, park, sosyal tesis vb.) gerçekleştirmek için; Gönüllü vatandaşlarımızın maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz bünyesinde 3 farklı bağış hesabı açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınması hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK + KÜLTÜR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-352) Merkezi İzmir de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın İller Bankası hissesinde tutulmak suretiyle ödenmesi ve İller Bankasına yetki verilmesi, belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi, yetki belgesinin Belediye Başkanlığımızca düzenlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :86

 

3- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1769) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 617/6 sokak Belediye Hizmet Binası arkasında bulunan parka " Hasan TAHSİN Parkı" isminin verilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1767) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokak Tınaztepe Hastanesi arkasında bulunan parka " Prof. Dr. Türkan SAYLAN Parkı" isminin verilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1768) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 269/13 sokak Baran Sitesi yanında bulunan parka " Özgecan ASLAN Parkı" isminin verilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Dilek YILDIZ, Orhan TEMİZ, Muhammet ŞAHİN’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.10.2019

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                                Meclis Başkanı