Meclis Çalışmaları

01/10/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 01.10.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.09.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5811) 2020-2024 Dönemini kapsayan Bayraklı Belediyesi Stratejik Planı hk.

GÜNDEMDE KALDI :0

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-922) Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/1 ve 1615/2 sokağın kesiştiği noktada yer alan kamuya terkli alanda 3x5 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5336) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 22 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :87

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6085) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID Pafta, 33110 ada, 5 nolu parseldeki 1/2 (101,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6106) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36937 ada, 15 nolu parseldeki 2/51 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6191) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32886 ada, 10 nolu parseldeki 55/137 (110,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6192) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 37629 ada, 8 nolu parseldeki 13/79 (26,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6221) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36886 ada, 8 nolu parseldeki 3/77 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6332) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta, 36886 ada, 5 nolu parseldeki 1/37 (6m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6341) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36921 ada, 1 nolu parseldeki 3/199 (3m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6345) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta 36885 ada 3 nolu parseldeki 1/133 (1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6352) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25 N III B pafta, 31681 ada, 73 nolu parseldeki 47/133 (47,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6353) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta 36793 ada 20 nolu parseldeki 4/57(16,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6355) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M I B pafta 36746 ada, 17 nolu parseldeki 11/129(11,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6359) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25 M III C pafta, 31689 ada 28 nolu parseldeki 23/63(69,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6365) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36738 ada, 6 nolu parseldeki 4/135 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6375) Bayraklı ilçesi,  Turan Mahallesi, 25 M I B pafta, 36746 ada, 14 nolu parseldeki 3/47(12,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6404) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta, 36887 ada, 8 nolu parseldeki 89/135 (89m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6406) Bayraklı ilçesi,  Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36795 ada, 7 nolu parseldeki 1/15 (14,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6407) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36812 ada, 4 nolu parseldeki 5/147(5,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6408) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36833 ada, 3 nolu parseldeki 3/62 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6409) Bayraklı ilçesi,  Onur Mahallesi, 25 M IV B pafta, 33532 ada, 5 nolu parseldeki 11/127 (11,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6431) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 36839 ada, 15 nolu parseldeki 5/173 (5m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6437) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta 36901 ada, 1 nolu parseldeki 1/134 (1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6439) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IId pafta, 36953 ada, 2 nolu parseldeki 3/301(3m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

26- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6440) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 12  nolu parseldeki 1/13 (10,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


27- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6441) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25 M-1A pafta, 37024 ada, 7  nolu parseldeki 2/61 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

28- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6442) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36942 ada 15 nolu parseldeki 1/87 (2m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

29- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6459) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2C pafta, 34166 ada, 11 nolu parseldeki 7/130 (42,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

30- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6461) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID Pafta, 32858 ada, 12 nolu parseldeki 21/67 (21,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

31- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6463) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC p afta, 32801 ada, 6 nolu parseldeki 43/139 (43,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

32- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6467) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 24N-2B pafta, 40065 ada, 1 nolu parseldeki 221/1361 (77,35m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

33- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6490) Bayraklı ilçesi,  Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37019 ada, 1 nolu parseldeki 1/36 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

34- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6505) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1C pafta, 37166 ada, 10  nolu parseldeki 11/97(11,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

35- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6519) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 25  nolu parseldeki 7/159 (7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

36- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6521) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 11 nolu parseldeki 15/127 (15,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

37- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2A pafta, 26106 ada, 5 nolu parseldeki  25/206(25,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1768) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 269/13 sokak Baran Sitesi yanında bulunan parka " Özgecan ASLAN Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :88

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1767) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokakTınaztepe Hastanesi arkasında bulunan parka " Prof. Dr. Türkan SAYLAN Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :89

 

3- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1769) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 617/6 sokak Belediye Hizmet Binası arkasında bulunan parka " Hasan TAHSİN Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :90

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5573) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O.1A Pafta, 3017 ada, 27 nolu parseldeki 171/10871 (3,42 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :91

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5882) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No:4/A-B adresinde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince İzmir Barosu İktisadi İşletmesi adına kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılmasının kabulüne İlişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :92

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-353) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunmak; Maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak, İlçemiz sınırları içerisinde kent estetiğine uygun olarak, tarihi dokuyu da yansıtacak şekilde çevre düzenlemesi (kavşak, meydan, park, sosyal tesis vb.) gerçekleştirmek için; Gönüllü vatandaşlarımızın maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz bünyesinde 3 farklı bağış hesabı açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınması hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK + KÜLTÜR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Gam Gül ÇAMUR’un mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 04.10.2019

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu      

     

                                                                                                                Serdar SANDAL 
                                                                                                                                              Meclis Başkanı