Meclis Çalışmaları

04/10/2019

01.10.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(04.10.2019 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5812) Bayraklı Belediyesi 2020 yılı Performans Programı hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5813) Bayraklı Belediyesi 2020 Mali Yıllı Bütçesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-114) İsveç Konsolosluğu tarafından 2019 proje teklif çağrıları kapsamında ilan edilen "Türk-İsveç İşbirliği Birimi'nin 2020 yılı projeler için başvuru çağrısı" na müracaat etmek üzere; Belediyemizce hazırlanan "GIRL POWER - KADIN GÜCÜ" başlıklı proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ile ilgili  ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :93

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5455) Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih 25 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3 dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :94

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6549) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36153 ada, 5 parselin (107,00 m2) gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6526) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25636 ada, 9 nolu parseldeki 1/131 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6533) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25828 ada, 5 nolu parseldeki 35/173 (35,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6535) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25831 ada, 3 nolu parseldeki 12/121 (24,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6536) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25609 ada, 13 nolu parseldeki 2/99 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6551) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25 N II B pafta 4074 ada 3 nolu parseldeki 31/258 (31,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6559) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta 33284 ada 12 nolu parseldeki 4/29 (32m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6574) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36752 ada, 1 nolu parseldeki 12/89 (12,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6575) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36752 ada, 8 nolu parseldeki 1/21 (4,00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6577) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIIA pafta, 36839 ada, 18 nolu parseldeki 6/85 (6m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6587) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36740 ada, 11 nolu parseldeki 2/43 (8,00m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6588) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36740 ada, 14 nolu parseldeki 3/101 (3,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6643) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta 36831 ada 8 nolu parseldeki 1/217 (1,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6646) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta 36934 ada 19 nolu parseldeki 1/44 (3m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6651) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3034 ada, 3 nolu parseldeki 6/17 (60m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6660) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36793 ada, 11 nolu parseldeki 10/123(10,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6665) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-2A pafta, 37139 ada, 7 nolu parseldeki 1/96 (1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6666) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25 M II A-25 M II D pafta, 36831 ada, 5 nolu parseldeki 2/159 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6670) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IC pafta, 36967 ada, 20 nolu parseldeki 10/307(10m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX 

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6672) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36953 ada, 13 nolu parseldeki 10/49(10m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6711) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36797 ada, 11 nolu parseldeki 1/83 (2m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5811) 2020-2024 Dönemini kapsayan Bayraklı Belediyesi Stratejik Planı hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :95

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 08.10.2019

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu      

                                                                                                     

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                       Meclis Başkanı