Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 10/10/2019

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 10.10.2019 Perşembe günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                                                                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.10.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                10.10.2019

                                                                                                                               Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (4. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

08.10.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5570) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7057) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7054) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Ege Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7050) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4C pafta, 36128 ada, 2 nolu parseldeki 79/257 (79,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7048) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3037 ada, 5 nolu parseldeki 3/235 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7041) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36826 ada, 19 nolu parseldeki 1/92 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7040) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25 M II A pafta, 36731 ada, 9 nolu parseldeki 3/22 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7038) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi,  25 M-IIA pafta, 36835 ada, 12 nolu parseldeki 30/161 (30,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7036) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi,  25 M-IB pafta, 36743 ada, 12 nolu parseldeki 7/18 (49,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7028) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26191 ada, 5 nolu parseldeki 1/115 (1,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7014) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37058 ada, 3 nolu parseldeki 22/109 (44,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6879) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A Pafta, 33003 ada, 1 nolu parseldeki 731/87 (217,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6904) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B pafta, 37011 ada, 3 nolu parseldeki 2/161 (2,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6909) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36789 ada, 3 nolu parseldeki 1/53 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6910) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36812 ada, 5 nolu parseldeki 23/259 (23,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6911) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IA pafta, 36744 ada, 6 nolu parseldeki 1/55 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6912) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36826 ada, 7 nolu parseldeki 1/65 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6917) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B pafta, 37183 ada, 4  nolu parseldeki  11/102 (11,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6919) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37065 ada, 6  nolu parseldeki  20/119 (20,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6924) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37197 ada, 5  nolu parseldeki  4/49 (16,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6925) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2A pafta, 37142 ada, 4  nolu parseldeki  1/57 (8 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Ömer SELÇUK'a hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-353) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunması ve maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak için Belediyemiz bünyesinde 2 farklı bağış kampanyası ve ilgili hesapların açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5812) Bayraklı Belediyesi 2020 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5813) Bayraklı Belediyesi 2020 Mali Yıllı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.