Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/11/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 04.11.2019 Pazartesi günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                        Serdar SANDAL

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                                            04.11.2019
                                                                                                                                                           
Pazartesi

                                                                                                                                                             Saat: 18.00

                                                                                                               

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

10.10.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-439) Bayraklı Belediyesi ile Balıkesir Balya Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-441) Bayraklı Belediyesi ile Zonguldak Alaplı Gümeli Belediyesiyle Kardeş Şehir olunması hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5753) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tercüman'a  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

4- (KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ-683) Kütüphane Müdürlüğümüze bağlı olarak Adalet Mahallesinde hizmet vermekte olan "Adalet Mahallesi Kütüphanesi" isminin "Halil Serkan ÖZ Kütüphanesi" olarak değiştirilmesi hk.

 

 

5- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2135) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/1 sokak üzerinde bulunan parka " Bahadır Grammeşin" adının verilmesi hk.

 

6- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2136) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi 2140/22 sokak Borsa İlköğretim Okulu karşısında bulunan parka " Şenay Aybüke Yalçın" adının verilmesi hk.

 

7- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2137) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi 1643/34 Sokak üzerinde bulunan parka " Necmettin Yılmaz" adının verilmesi hk.

 

8- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2138) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 283/6 Sokak Öğretmenevi önünde bulunan parka " Hasan Ali Yücel" adının verilmesi hk.

 

9- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1624) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Gençlik Meclisi Yönetmeliği hk.

 

10- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1625) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Çocuk Meclisi Yönetmeliği hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7407) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Bornova Vergi Dairesince haczedilen veya teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin değer tespiti veya satışı amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununu gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil belirlenmesi hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7128) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36820 ada, 2 nolu parseldeki 13/94 (26,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7129) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B Pafta, 36764 ada, 5 nolu parseldeki 2/163 (2.00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7130) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36820 ada, 1 nolu parseldeki 1/138 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7131) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36800 ada, 2 nolu parseldeki 13/125 (13,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7137) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37013 ada, 22 nolu parseldeki 1/14(9,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7141) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26187 ada, 6 nolu parseldeki 2/39(6,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7146) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25826 ada, 12 nolu parseldeki 37/153 (37,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7148) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26168 ada, 12  nolu parseldeki 15/179 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7165) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36940 ada, 4  nolu parseldeki 59/241(59m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7168) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36098 ada, 14 nolu parseldeki 26/67(80,63m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7195) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki  13/125 (13,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7280) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36731 ada, 8 nolu parseldeki  1/9 (7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7321) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3046 ada, 2 nolu parseldeki  14/171(14m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7331) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36825 ada, 7 nolu parseldeki 4/129 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

26- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7336) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 8 nolu parseldeki 31/246 (31,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

 

27- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7389) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IC pafta, 37090 ada, 1 nolu parseldeki  51/251(51m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Kadri Ercüment ALP'e hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

28- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7419) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B Pafta, 36754 ada, 6 nolu parseldeki 3/260 (3,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

29- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7391) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IIA pafta, 37202 ada, 9 nolu parseldeki  10/173(10m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

30- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7109) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36833 ada, 15 nolu parseldeki  1/27 (40,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5570) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-922) Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/1 ve 1615/2 sokağın kesiştiği noktada yer alan kamuya terkli alanda 3x5 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6085) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID Pafta, 33110 ada, 5 nolu parseldeki 1/2 (101,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6106) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36937 ada, 15 nolu parseldeki 2/51 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6192) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 37629 ada, 8 nolu parseldeki 13/79 (26,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6221) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36886 ada, 8 nolu parseldeki 3/77 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6332) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta, 36886 ada, 5 nolu parseldeki 1/37 (6m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6341) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36921 ada, 1 nolu parseldeki 3/199 (3m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6345) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta 36885 ada 3 nolu parseldeki 1/133 (1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6352) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25 N III B pafta, 31681 ada, 73 nolu parseldeki 47/133 (47,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6353) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta 36793 ada 20 nolu parseldeki 4/57(16,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6355) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M I B pafta 36746 ada, 17 nolu parseldeki 11/129(11,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6359) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25 M III C pafta, 31689 ada 28 nolu parseldeki 23/63(69,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6365) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36738 ada, 6 nolu parseldeki 4/135 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6375) Bayraklı ilçesi,  Turan Mahallesi, 25 M I B pafta, 36746 ada, 14 nolu parseldeki  3/47(12,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6404) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta, 36887 ada, 8 nolu parseldeki 89/135 (89m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6406) Bayraklı ilçesi,  Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36795 ada, 7  nolu parseldeki 1/15 (14,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6407) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36812 ada, 4 nolu parseldeki 5/147(5,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6408) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36833 ada, 3 nolu parseldeki 3/62 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6409) Bayraklı ilçesi,  Onur Mahallesi, 25 M IV B pafta, 33532 ada, 5 nolu parseldeki 11/127 (11,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6431) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 36839 ada, 15 nolu parseldeki 5/173 (5m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6437) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta 36901 ada, 1 nolu parseldeki 1/134 (1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6439) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IId pafta, 36953 ada, 2 nolu parseldeki 3/301(3m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6440) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 12 nolu parseldeki 1/13 (10,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6441) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25 M-1A pafta, 37024 ada, 7 nolu parseldeki 2/61 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

26- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6442) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36942 ada 15 nolu parseldeki 1/87 (2m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

27- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6459) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2C pafta, 34166 ada, 11 nolu parseldeki 7/130 (42,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara  hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

28- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6461) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID Pafta, 32858 ada, 12 nolu parseldeki 21/67 (21,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

29- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6463) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC p afta, 32801 ada, 6 nolu parseldeki 43/139 (43,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

30- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6467) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 24N-2B pafta, 40065 ada, 1 nolu parseldeki 221/1361 (77,35m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

31- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6490) Bayraklı ilçesi,  Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37019 ada, 1 nolu parseldeki 1/36 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

32- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6505) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1C pafta, 37166 ada, 10  nolu parseldeki 11/97(11,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

33- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6519) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 25  nolu parseldeki 7/159 (7,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

34- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6521) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 11 nolu parseldeki 15/127 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

 

 

35- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2A pafta, 26106 ada, 5 nolu parseldeki  25/206(25,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

36- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6191) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32886 ada, 10 nolu parseldeki 55/137 (110,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

37- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6577) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIIA pafta, 36839 ada, 18 nolu parseldeki  6/85 (6 m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

38- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6559) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta 33284 ada 12 nolu parseldeki  4/29 (32 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

39- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6551) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25 N II B pafta 4074 ada 3 nolu parseldeki 31/258(31,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

40- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6670) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IC pafta, 36967 ada, 20 nolu parseldeki 10/307(10 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

41- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6666) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25 M II A-25 M II D pafta, 36831 ada, 5 nolu parseldeki  2/159 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

42- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6651) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3034 ada, 3 nolu parseldeki  6/17(60 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

43- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6533) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25828 ada, 5 nolu parseldeki  35/173 (35,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

44- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6575) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36752 ada, 8 nolu parseldeki 1/21 (4,00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

45- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6549) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36153 ada, 5 parselin (107,00 m2) gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

46- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6588) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36740 ada, 14 nolu parseldeki 3/101 (3,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

47- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6646) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta 36934 ada 19 nolu parseldeki 1/44 (3 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

48- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6711) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36797 ada, 11 nolu parseldeki 1/83 (2 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

49- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6672) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36953 ada, 13 nolu parseldeki 10/49(10 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

50- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6643) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta 36831 ada 8 nolu parseldeki 1/217 (1,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

51- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6587) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36740 ada, 11 nolu parseldeki 2/43 (8,00 m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

52- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6665) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-2A pafta, 37139 ada, 7 nolu parseldeki 1/96(1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

 

 

 

53- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6660) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36793 ada, 11 nolu parseldeki 10/123(10,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

54- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6574) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36752 ada, 1 nolu parseldeki 12/89 (12,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

55- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6536) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25609 ada, 13 nolu parseldeki 2/99 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince  parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

56- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6535) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25831 ada, 3 nolu parseldeki 12/121 (24,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince  parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

57- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6526) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25636 ada, 9 nolu parseldeki  1/131 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

58- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6858) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36752 ada, 3 nolu parseldeki  1/61 (2,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

59- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6792) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2d pafta, 26177 ada, 2 nolu parseldeki 2/185 (2,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

60- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6794) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2d pafta, 26200 ada, 1 nolu parseldeki  7/180 (7,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

61- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6812) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2d pafta, 26182 ada, 2 nolu parseldeki  7/111 (14,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

62- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6813) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2d pafta, 26182 ada, 1 nolu parseldeki  2/31 (8,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

63- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6896) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36942 ada, 9 nolu parseldeki 4/63 (4,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

64- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6859) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36753 ada, 3 nolu parseldeki  1/175 (1,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

65- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6833) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36740 ada, 10 nolu parseldeki  2/63 (4,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

66- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6889) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36752 ada, 10 nolu parseldeki  1/93 (2,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

67- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6811) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2d pafta, 26305 ada, 32 nolu parseldeki  1/171 (1,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

68- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6809) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 37207 ada, 5 nolu parseldeki  1/12 (12 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

69- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6805) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-4b pafta, 33504 ada, 9 nolu parseldeki  36/163 (36,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

70- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6715) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3034 ada, 4  nolu parseldeki  9/32 (27 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

71- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6714) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3034 ada, 2 nolu parseldeki 41/142 (41m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

72- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6834) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 10 nolu parseldeki 3/62 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

73- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6919) Bayraklı ilçesi, Emek  Mahallesi, 25M-1A pafta, 37065 ada, 6  nolu parseldeki  20/119 (20,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

74- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7038) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi,  25 M-IIA pafta, 36835 ada, 12 nolu parseldeki 30/161 (30,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

75- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6925) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2A pafta, 37142 ada, 4  nolu parseldeki  1/57(8m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Ömer SELÇUK'a hissesi oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

76- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7041) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36826 ada, 19 nolu parseldeki 1/92 (1,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

77- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6924) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37197 ada, 5  nolu parseldeki  4/49 (16,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

78- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6909) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36789 ada, 3 nolu parseldeki 1/53 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

79- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6912) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36826 ada, 7 nolu parseldeki 1/65 (4,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

80- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7048) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3037 ada, 5 nolu parseldeki 3/235 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

 

81- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7040) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25 M II A pafta, 36731 ada, 9 nolu parseldeki 3/22(6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

82- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6911) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IA pafta, 36744 ada, 6 nolu parseldeki 1/55 (4,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

83- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6910) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36812 ada, 5 nolu parseldeki 23/259 (23,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

84- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6904) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B pafta, 37011 ada, 3  nolu parseldeki  2/161 (2,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

85- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6917) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B pafta, 37183 ada, 4  nolu parseldeki  11/102 (11,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

86- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7028) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26191 ada, 5 nolu parseldeki 1/115 (1,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

87- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6879) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A Pafta, 33003 ada, 1 nolu parseldeki  731/87 (217,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu ) ortak raporu.

 

88- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7050) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4C pafta, 36128 ada, 2 nolu parseldeki 79/257 (79,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

89- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7014) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37058 ada, 3 nolu parseldeki  22/109 (44,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

90- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7036) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi,  25 M-IB pafta, 36743 ada, 12 nolu parseldeki 7/18 (49,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.