Meclis Çalışmaları

10/10/2019

01.10.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(10.10.2019 TARİHLİ 4. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

08.10.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5570) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması hk.

HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KÜLTÜR + MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7057) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyesi Sayın Alim ÇANKAYA asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sayın Emre DEMİR yedek üyeliğe seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :96

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7054) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Ege Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sayın Osman SAĞLAM yedek üyeliğe seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :97

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7050) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4C pafta, 36128 ada, 2 nolu parseldeki 79/257 (79,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7048) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3037 ada, 5 nolu parseldeki 3/235 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7041) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36826 ada, 19 nolu parseldeki 1/92 (1,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7040) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25 M II A pafta, 36731 ada, 9 nolu parseldeki 3/22(6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7038) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi,  25 M-IIA pafta, 36835 ada, 12 nolu parseldeki 30/161 (30,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7036) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi,  25 M-IB pafta, 36743 ada, 12 nolu parseldeki 7/18 (49,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7028) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26191 ada, 5 nolu parseldeki 1/115 (1,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7014) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37058 ada, 3 nolu parseldeki 22/109 (44,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6879) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A Pafta, 33003 ada, 1 nolu parseldeki 731/87 (217,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6904) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B pafta, 37011 ada, 3 nolu parseldeki 2/161 (2,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğinceparseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6909) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36789 ada, 3 nolu parseldeki 1/53 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğinceparseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6910) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36812 ada, 5 nolu parseldeki 23/259 (23,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğinceparseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6911) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IA pafta, 36744 ada, 6 nolu parseldeki 1/55 (4,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6912) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36826 ada, 7 nolu parseldeki 1/65 (4,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6917) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B pafta, 37183 ada, 4  nolu parseldeki  11/102 (11,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6919) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37065 ada, 6  nolu parseldeki  20/119 (20,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6924) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37197 ada, 5 nolu parseldeki 4/49 (16,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6925) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2A pafta, 37142 ada, 4 nolu parseldeki 1/57(8m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Ömer SELÇUK'a hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-353) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunmak; Maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak, İlçemiz sınırları içerisinde kent estetiğine uygun olarak, tarihi dokuyu da yansıtacak şekilde çevre düzenlemesi (kavşak, meydan, park, sosyal tesis vb.) gerçekleştirmek için; Gönüllü vatandaşlarımızın maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz bünyesinde 3 farklı bağış hesabı açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :98

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5812) Bayraklı Belediyesi 2020 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :99

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5813) Bayraklı Belediyesi 2020 Mali Yıllı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :100

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Şentürk APAYDIN, Dilek YI LDIZ’ın  mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. 4. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 04.11.2019

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu                                                                          

 

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                                Meclis Başkanı