Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/11/2019

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 07.11.2019 Perşembe günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                                                                                                                                                      Serdar SANDAL

                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

04.11.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                07.11.2019

                                                                                                                               Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.11.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-654) Kentsel Tasarım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5296) Mansuroğlu Mahallesi, Manavkuyu  Mahallesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde içkili yer bölgesi belirlenmesi hk.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1086) Mülkiyeti Belediyemize ait 3836 ada, 1 no.lu parselin, Belediyemizin SGK ve Vergi Borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemlerine altlık olması amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

4- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-132) Bayraklı Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği arasında, Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7513) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26 N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın  (206,00m2) kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarih 478 sayılı kararının iptal edilmesi hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7615) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4A pafta, 36375 ada, 18 parsel no.lu 102,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7623) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID pafta, 25843 ada, 9 parsel no.lu 114,82 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7630) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4A pafta, 36375 ada, 2 parsel no.lu 111,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7642) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4A pafta, 36375 ada, 1 parsel no.lu 104,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7644) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 36973 ada, 3 parsel no.lu 85,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7645) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 36973 ada, 2 parsel no.lu 84,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7646) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIB pafta, 34992 ada, 1 parsel no.lu 106,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7647) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 28P-I pafta, 8916 ada, 11 parsel no.lu 199,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7648) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 37179 ada, 3 parsel no.lu 148,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7653) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37103 ada, 1 parsel no.lu 79,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7658) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 36973 ada, 4 parsel no.lu 110,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7681) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32981 ada, 14 parsel no.lu 56,60 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7682) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB pafta, 32748 ada, 2 parsel no.lu 65,68 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7723) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A pafta, 33022 ada, 22 parsel no.lu 66,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7662) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 309 pafta, 3034 ada, 8 nolu parseldeki 58/193 (58m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7678) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37065 ada, 4 nolu parseldeki 41/133 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7680) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37029 ada, 4 nolu parseldeki 6/187 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7683) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37026 ada, 16 nolu parseldeki 16/53 (32,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7684) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37092 ada, 11 nolu parseldeki 71/147 (71,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7687) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37098 ada, 13 nolu parseldeki 25/49 (75,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

26- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7696) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37061 ada, 2 nolu parseldeki 9/104 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

27- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7700) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26144 ada, 7 nolu parseldeki 3/19 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

28- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7730) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25NIII-C pafta 31689 ada 27nolu parseldeki 35/92 (35,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

29- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7731) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi 25 M-IIA pafta 36736 ada 3 nolu parseldeki 4/83 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

30- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7738) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 26M-IIIB Pafta, 36772 ada, 2 nolu parseldeki  31/177 (31,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

31- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7739) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA Pafta, 37065 ada, 10 nolu parseldeki  19/107 (19,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

32- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7740) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36771 ada, 5 nolu parseldeki 5/11 (25,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

 

33- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7750) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IB Pafta, 36774 ada, 14 nolu parseldeki 1/194 (1,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

34- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7755) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IB Pafta, 36754 ada, 8 nolu parseldeki 1/118 (1,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5753) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tercüman'a ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.