Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/12/2019

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 03.12.2019 Salı günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                          Serdar SANDAL

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı
 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                   03.12.2019
                                                                                                                                    Salı
                                                                                                                                     Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.11.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-503) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Nazımiye Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8341) Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak, No:49/A da bulunan Düğün Salonu olarak kullanılan kısmın Masal evi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı tahsisinin yapılıp yapılmaması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8399) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 14 parsel no.lu 36,47 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8392) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIA pafta, 25873 ada, 1 parsel no.lu 3.379,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7926) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36729 ada, 16 nolu parseldeki 3/109 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7928) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33220 ada, 17 nolu parseldeki 31.000/65.000 (186,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Cemal ÇITRAK, Orhan ÇITRAK, Ayhan ÇITRAK'ın verdiği Muvafakatname'ye istinaden Orhan ABAYLI'ya hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7820) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36772 ada, 4 nolu parseldeki 1/129 (1,00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8099) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IID pafta, 36826 ada, 16  nolu parseldeki 1/88 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8219) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 5 nolu parseldeki 51/170 (51,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8230) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 Pafta, 3045 ada, 3 nolu parseldeki 25/142 (25,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8259) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB pafta, 37648 ada, 17 nolu parseldeki 2824/24845 (28,24 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7810) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36941 ada, 23 nolu parseldeki 4/89(4m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Özden CANTÜRK'e hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7805) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 15 nolu parseldeki 879/2006(61,53m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7801) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36838 ada, 17 nolu parseldeki 47/165 (47,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

 

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisi hk.

 

18- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1699) 2020 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17 inci maddesine uygun olarak aylık miktarının belirlenmesi ve Sosyal Yardım Yönetmeliği hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2135) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/1 sokak üzerinde bulunan parka " Bahadır Grammeşin" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2136) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi 2140/22 sokak Borsa İlköğretim Okulu karşısında bulunan parka " Şenay Aybüke Yalçın" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2137) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi 1643/34 Sokak üzerinde bulunan parka " Necmettin Yılmaz" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2138) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 283/6 Sokak Öğretmenevi önünde bulunan parka " Hasan Ali Yücel" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

5- (KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ-683) Kütüphane Müdürlüğümüze bağlı olarak Adalet Mahallesinde hizmet vermekte olan "Adalet Mahallesi Kütüphanesi" isminin "Halil Serkan ÖZ Kütüphanesi" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1625) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Çocuk Meclisi Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1624) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-654) Kentsel Tasarım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-132) Bayraklı Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği arasında, Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7687) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37098 ada, 13 nolu parseldeki 25/49 (75,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7321) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3046 ada, 2 nolu parseldeki 14/171(14m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7696) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37061 ada, 2 nolu parseldeki 9/104 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7331) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36825 ada, 7 nolu parseldeki 4/129 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7146) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25826 ada, 12 nolu parseldeki 37/153 (37,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7684) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37092 ada, 11 nolu parseldeki 71/147 (71,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7662) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 309 pafta, 3034 ada, 8 nolu parseldeki 58/193(58m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7680) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37029 ada, 4 nolu parseldeki 6/187 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7678) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37065 ada, 4 nolu parseldeki 41/133 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7195) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki 13/125 (13,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7165) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36940 ada, 4 nolu parseldeki 59/241(59m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7683) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37026 ada, 16 nolu parseldeki 16/53 (32,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7168) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36098 ada, 14 nolu parseldeki 26/67(80,63m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7130) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36820 ada, 1 nolu parseldeki 1/138 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7336) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 8 nolu parseldeki  31/246 (31,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7739) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA Pafta, 37065 ada, 10 nolu parseldeki  19/107 (19,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

26- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7148) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26168 ada, 12  nolu parseldeki 15/179 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

27- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7389) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IC pafta, 37090 ada, 1 nolu parseldeki 51/251(51m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Kadri Ercüment ALP'e hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

28- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7129) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B Pafta, 36764 ada, 5 nolu parseldeki  2/163 (2.00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

29- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7755) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IB Pafta, 36754 ada, 8 nolu parseldeki 1/118 (1,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

30- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7391) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IIA pafta, 37202 ada, 9 nolu parseldeki 10/173(10m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

31- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7280) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36731 ada, 8 nolu parseldeki 1/9 (7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

32- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7141) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26187 ada, 6 nolu parseldeki 2/39(6,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

33- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7419) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B Pafta, 36754 ada, 6 nolu parseldeki 3/260 (3,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

34- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7137) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37013 ada, 22 nolu parseldeki 1/14(9,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

35- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7128) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36820 ada, 2 nolu parseldeki 13/94 (26,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

36- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7731) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi 25 M-IIA pafta 36736 ada 3 nolu parseldeki 4/83 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

37- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7730) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25NIII-C pafta 31689 ada 27nolu parseldeki 35/92 (35,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

38- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7750) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IB Pafta, 36774 ada, 14 nolu parseldeki 1/194 (1,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

39- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7700) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26144 ada, 7 nolu parseldeki 3/19 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

40- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7109) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36833 ada, 15 nolu parseldeki 1/27 (40,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

41- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7738) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 26M-IIIB Pafta, 36772 ada, 2 nolu parseldeki  31/177 (31,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

42- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7131) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36800 ada, 2 nolu parseldeki 13/125 (13,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

43- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7740) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36771 ada, 5 nolu parseldeki 5/11 (25,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

44- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7513) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26 N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın  (206,00m2) kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarih 478 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

45- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7645) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 36973 ada, 2 parsel no.lu 84,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

46- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7623) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,Onur Mahallesi, 26M-IID pafta, 25843 ada, 9  parsel no.lu 114,82 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

47- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7630) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4A pafta, 36375 ada, 2 parsel no.lu 111,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

48- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7648) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 37179 ada, 3 parsel no.lu 148,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

49- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7646) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIB pafta, 34992 ada, 1 parsel no.lu 106,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

50- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7681) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32981 ada, 14 parsel no.lu 56,60 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

51- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7647) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 28P-I pafta, 8916 ada, 11 parsel no.lu 199,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

52- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7615) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4A pafta, 36375 ada, 18 parsel no.lu 102,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

53- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7653) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37103 ada, 1 parsel no.lu 79,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

54- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7644) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 36973 ada, 3 parsel no.lu 85,00  m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

55- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7723) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A pafta, 33022 ada, 22 parsel no.lu 66,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

56- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7658) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 36973 ada, 4 parsel no.lu 110,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

57- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7642) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4A Pafta, 36375 ada, 1 parsel no.lu 104,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

58- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7682) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB Pafta, 32748 ada, 2 parsel no.lu 65,68 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1086) Mülkiyeti Belediyemize ait 3836 ada, 1 no.lu parselin, Belediyemizin SGK ve Vergi Borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemlerine altlık olması amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

(Önerge 07.11.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5296) Mansuroğlu Mahallesi, Manavkuyu  Mahallesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde içkili yer bölgesi belirlenmesi hk.

 

(Önerge 07.11.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX.  TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.