Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/12/2019

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 06.12.2019 Cuma günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                                                                                                                                                        Serdar SANDAL

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

03.12.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                06.12.2019

                                                                                                                               Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.12.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8428) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 8 nolu parseldeki 13/92(13m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8430) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 7 nolu parseldeki 5/83(5m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8419) Bayraklı ilçesi, 25N III.C pafta 70 ada 419 nolu parseldeki 377/11477(3,77m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1086) Mülkiyeti Belediyemize ait 3836 ada, 1 no.lu parselin, Belediyemizin SGK ve Vergi Borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemlerine altlık olması amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5296) Mansuroğlu Mahallesi, Manavkuyu  Mahallesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde içkili yer bölgesi belirlenmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

V. YENİDEN GÜNDEME ALINANLAR

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7513) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26 N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın  (206,00m2) kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye istinaden belirlenecek yüzdelik orana isabet eden sayıdaki dairelerin yükleniciye devredilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarih 478 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.