Meclis Çalışmaları

03/12/2019

 İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN ARALIK AYI TOPLANTISININ 03.12.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.11.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (Emre DEMİR-BİLA) Engelliler Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 19. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8523) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Yamanlar Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 20. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-144) Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Deneği arasında “İş Birliği Protokolünü” imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın yetkilendirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 20. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-503) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Nazımiye Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :195

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8341) Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak, No:49/A  da bulunan  Düğün Salonu olarak kullanılan kısmın Masal evi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı tahsisinin yapılıp yapılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8399) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 14 parsel no.lu 36,47 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8392) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIA pafta, 25873 ada, 1 parsel no.lu 3.379,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7926) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36729 ada, 16 nolu parseldeki 3/109 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7928) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33220 ada, 17 nolu parseldeki 31.000/65.000 (186,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Cemal ÇITRAK, Orhan ÇITRAK, Ayhan ÇITRAK'ın verdiği Muvafakatname'ye istinaden Orhan ABAYLI'ya hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7820) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36772 ada, 4 nolu parseldeki 1/129 (1,00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8099) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IID pafta, 36826 ada, 16  nolu parseldeki 1/88 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8219) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 5 nolu parseldeki 51/170 (51,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8230) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 Pafta, 3045 ada, 3 nolu parseldeki 25/142 (25,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8259) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB pafta, 37648 ada, 17 nolu parseldeki 2824/24845 (28,24 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7810) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36941 ada, 23 nolu parseldeki 4/89(4m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Özden CANTÜRK'e hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7805) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 15 nolu parseldeki 879/2006(61,53m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7801) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36838 ada, 17 nolu parseldeki 47/165 (47,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisi hk.

HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

18- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1699) 2020 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17 inci maddesine uygun olarak aylık miktarının belirlenmesi ve Sosyal Yardım Yönetmeliği hk.

HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KENT KONSEYİ + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

19- (Emre DEMİR-BİLA) Engelliler Komisyonu kurulması; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince meclis ihtisas komisyonu olarak Engelliler Komisyonunun ilave edilmesi ile oluşan Komisyonun 4 üyeden oluşacak şekilde 2020 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere kurulmasına karar verilmiş, yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

ENGELLİLER  KOMİSYONU'na

1- Osman AKSEKİ

2- İpek KUL

3- Kıyasettin AYDEMİR

4- Emre DEMİR’in Meclis İhtisas Komisyon Üyeliği

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :196

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8523) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Yamanlar Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere, yapılan işaretle oylama sonucunda; Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sayın Seyfettin ATBAŞ yedek üyeliğe seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :197

 

21- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-144) Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Deneği arasında “İş Birliği Protokolünü” imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :198

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2135) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/1 sokak üzerinde bulunan parka " Bahadır Grammeşin" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :199

 

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2136) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi 2140/22 sokak Borsa İlköğretim Okulu karşısında bulunan parka " Şenay Aybüke Yalçın" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :200

 

3- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2137) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi 1643/34 Sokak üzerinde bulunan parka " Necmettin Yılmaz" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :201

 

4- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2138) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 283/6 Sokak Öğretmenevi önünde bulunan parka " Hasan Ali Yücel" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :202

 

5- (KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ-683) Kütüphane Müdürlüğümüze bağlı olarak Adalet Mahallesinde hizmet vermekte olan "Adalet Mahallesi Kütüphanesi" isminin "Halil Serkan ÖZ Kütüphanesi" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :203

 

6- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1625) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Çocuk Meclisi Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :204

 

7- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1624) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :205

 

8- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-654) Kentsel Tasarım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :206

 

9- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-132) Bayraklı Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği arasında, Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :207

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7687) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37098 ada, 13 nolu parseldeki 25/49 (75,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :208

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7321) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3046 ada, 2 nolu parseldeki 14/171(14m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :209

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7696) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37061 ada, 2 nolu parseldeki 9/104 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :210

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7331) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36825 ada, 7 nolu parseldeki 4/129 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :211

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7146) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25826 ada, 12 nolu parseldeki 37/153 (37,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :212

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7684) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37092 ada, 11 nolu parseldeki 71/147 (71,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :213

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7662) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 309 pafta, 3034 ada, 8 nolu parseldeki 58/193(58m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :214

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7680) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37029 ada, 4 nolu parseldeki 6/187 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :215

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7678) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37065 ada, 4 nolu parseldeki 41/133 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :216

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7195) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki  13/125 (13,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :217

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7165) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36940 ada, 4  nolu parseldeki 59/241(59m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :218

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7683) Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37026 ada, 16 nolu parseldeki 16/53 (32,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :219

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7168) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36098 ada, 14 nolu parseldeki 26/67(80,63m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :220

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7130) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36820 ada, 1 nolu parseldeki 1/138 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :221

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7336) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 8 nolu parseldeki  31/246 (31,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :222

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7739) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA Pafta, 37065 ada, 10 nolu parseldeki  19/107 (19,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :223

 

26- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7148) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26168 ada, 12  nolu parseldeki 15/179 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :224

 

27- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7389) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IC pafta, 37090 ada, 1 nolu parseldeki 51/251(51m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Kadri Ercüment ALP'e hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :225

 

28- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7129) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B Pafta, 36764 ada, 5 nolu parseldeki 2/163 (2.00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :226

 

29- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7755) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IB Pafta, 36754 ada, 8 nolu parseldeki 1/118 (1,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :227

 

30- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7391) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IIA pafta, 37202 ada, 9 nolu parseldeki  10/173(10m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :228

 

31- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7280) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36731 ada, 8 nolu parseldeki 1/9 (7,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :229

 

32- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7141) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26187 ada, 6 nolu parseldeki 2/39(6,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :230

 

33- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7419) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1B Pafta, 36754 ada, 6 nolu parseldeki 3/260 (3,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :231

 

34- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7137) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37013 ada, 22 nolu parseldeki 1/14(9,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :232

 

35- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7128) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36820 ada, 2 nolu parseldeki 13/94 (26,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :233

 

36- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7731) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi 25 M-IIA pafta 36736 ada 3 nolu parseldeki 4/83 (8,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :234

 

37- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7730) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 25NIII-C pafta 31689 ada 27nolu parseldeki 35/92 (35,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :235

 

38- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7750) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IB Pafta, 36774 ada, 14 nolu parseldeki 1/194 (1,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :236

 

39- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7700) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26144 ada, 7 nolu parseldeki 3/19 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :237

 

40- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7109) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36833 ada, 15 nolu parseldeki  1/27 (40,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :238

 

41- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7738) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 26M-IIIB Pafta, 36772 ada, 2 nolu parseldeki  31/177 (31,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :239

 

42- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7131) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36800 ada, 2 nolu parseldeki 13/125 (13,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :240

 

43- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7740) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36771 ada, 5 nolu parseldeki 5/11 (25,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :241

 

44- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7513) Mülkiyeti Belediyemize ait  Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26 N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın  (206,00m2) kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarih 478 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

GÜNDEMDE KALDI :0

 

45- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7645) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 36973 ada, 2 parsel no.lu 84,00  m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :242

 

46- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7623) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 9  parsel no.lu 114,82 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :243

 

47- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7630) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4A pafta, 36375 ada, 2 parsel no.lu 111,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :244

 

48- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7648) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 37179 ada, 3 parsel no.lu 148,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :245

 

49- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7646) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIB pafta, 34992 ada, 1 parsel no.lu 106,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :246

 

50- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7681) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA Pafta, 32981 ada, 14 parsel no.lu 56,60 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :247

 

51- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7647) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 28P-I Pafta, 8916 ada, 11 parsel no.lu 199,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :248

 

52- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7615) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4A pafta, 36375 ada, 18 parsel no.lu 102,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :249

 

53- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7653) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37103 ada, 1 parsel no.lu 79,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :250

 

54- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7644) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 36973 ada, 3 parsel no.lu 85,00  m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :251

 

55- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7723) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A Pafta, 33022 ada, 22 parsel no.lu 66,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :252

 

56- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7658) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 36973 ada, 4 parsel no.lu 110,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :253

 

57- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7642) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi,Postacılar Mahallesi, 26M-4A Pafta, 36375 ada, 1 parsel no.lu 104,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :254

 

58- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7682) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB Pafta, 32748 ada, 2 parsel no.lu 65,68 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :255

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1086) Mülkiyeti Belediyemize ait 3836 ada, 1 no.lu parselin, Belediyemizin SGK ve Vergi Borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemlerine altlık olması amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5296) Mansuroğlu Mahallesi, Manavkuyu  Mahallesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde içkili yer bölgesi belirlenmesi hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Özgür HIZAL, Ahmet ÖZTEP, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 06.12.2019

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu      

     

 

                                                                                                                Serdar SANDAL
                                                                                                                                            
  Meclis Başkanı