Meclis Çalışmaları

03/12/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 03.12.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Özgür HIZAL- Ahmet ÖZTEP- Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar, değerli konuklar siyasi partilerimizin İlçe başkanları aramıza hoş geldiniz. 2019 yılı Aralık ayı meclis birinci oturumunu açıyorum, çoğunluğumuz vardır. Bir klasiğimiz var ilk meclisimize Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlıyoruz, buyurun.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.11.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündemimizin ikinci gündem maddesi geçmiş toplantı tutanağının oylanması, Yeşim Hanım.

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım gündeme geçmeden önce bizim bir ek gündem maddemiz var,  önergemiz var. Bunun gündeme alınmasını rica ediyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- O maddeye gelindiğinde söyleyeceksiniz herhalde Abdullah Bey.

BAŞKAN- Üçüncü maddede.

Abdullah AKTAŞ- Peki.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Yeşim Hanım buyurun. Var mı bir önergemiz?

Yeşim TEKOĞLU- Bizim ek gündem başkanlık önergemiz var 2 tane.

BAŞKAN- 2 tane başkanlık önergemiz var. Evet, Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- 1 tanede bizim var.

BAŞKAN- Evet okuyalım arkadaşlar.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

Engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve eksikliklerini gidermek amacıyla belediyemiz bünyesinde engelliler komisyonu kurulması hususunda konunun Bayraklı Belediyesi meclis gündemine alınmasın…

                                                                                             Emre DEMİR

                                                                               Ak Parti Bayraklı Meclis Üyesi

BAŞKAN- Evet Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım… 2019 yılı…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu önergeyi vermemizdeki sebep bugün özel bir gün, engellilerimizin günü dolayısıyla bu birçok belediyemizde İzmir’in birçok belediyesinde engelliler komisyonu var ama bizim belediyemizde yok. Dolayısıyla bu gününde bu güne özel bunun gündeme alınıp komisyonlara gönderilsin, biz rica ediyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım yasaya bakmak lazım. Nisan ayında komisyonlara tekrar gündeme geliyor diye biliyorum.

Abdullah AKTAŞ- Değil. İhtiyaç olduğu her zaman yıl içerinde… Büyükşehirde bunun bir örneği yapıldı geçtiğimiz dönem.

BAŞKAN- O zaman şöyle yapalım, bir saniye karşı değiliz. Yasaya aykırı bir işlem yok değil mi? Sorun yok.

Yeşim TEKOĞLU- Üyeler

BAŞKAN- Arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Diğer başkanlık önergelerini de okuyalım.

                                              BAŞKANLIK MAKAMINA

            Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 27/11/2019 tarih ve 60200628-250.04-E(489556)  sayılı yazısı ile belirtildiği üzere, Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90.maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN- Evet asil bizim arkadaşlarımız.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündeme alınmasını oylayacağız.

BAŞKAN- Arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKANLIK  MAKAMINA

Bayraklı Belediyesi ve SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ arasında, Çocuk İstismarını önleme kapsamında ‘İş Birliği Protokolünü’ imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın yetkilendirilmesi için Meclis Kararı alınması amacıyla konunun Meclis Ek Gündemine alınması hususunu ;

Olurlarınıza arz ederim.

BAŞKAN- Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yok herhalde başka değil mi?

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan sözlü önerge vermek istiyorum.

BAŞKAN- Neyle ilgili.

Mikail BİLİCİ- Sağlık İşleri ile ilgili.

BAŞKAN- Buyurun.

Mikail BİLİCİ- Bayraklı 1616-17-18 hatta 19 sokaklarda yan yana dizili çöp bidonları var. Çok çirkin bir görüntü, Alış veriş merkezlerinin de çok yoğun olduğu bir yer orası. Onların yere alınabilmesi. Onunla ilgili eğer yazılı önerge verilmesi gerekiyorsa yazılı verelim yoksa sözlü önergeyi yazılı gibi…

BAŞKAN- Yani şimdi bu belediyenin işleyişiyle ilgili. İlgili müdürlüğümüze ve birimimize söyleriz, önergelik bir mesele değil. Evet, bu engellilerle de ilgili arkadaşlar, engelli yurttaşlarımızla bir araya geldik, bizim Osmangazi’deki hizmet binamızı önümüzdeki yıl itibari ile sadece engellilerimize hizmet verebilecek bir konuma kavuşturacağız buda belki İzmir de bir ilk olmuş olacak. Bütün engellilerin bütün ihtiyaçlarının karşılanabileceği yeniden yapılandırılmış yeniden şekillendirilmiş İzmir’de de birçok alanda da örnek olabilecek bir tesis oluşturmayı düşünüyoruz.

 Abdullah AKTAŞ- Zaten engelliler merkeziydi amacının dışında kullanılıyordu orası.

BAŞKAN-Yani, amacının dışında değil o günkü koşullarda oldubitti ile İlçe yapılan bir yerde belediye hizmet binaları olmadığı için bu alanlar hizmet binası olarak kullanılmış yani. Yani bu günkü birçok kamu kuruluşunun orada da öyle ama biran önce amacına kavuşturmak ve bu alanda hizmet verebilmeleriyle ilgili çabası içerisindeyiz. Birde arkadaşlar yarın saat 4 de belediye bürokratlarımız ve müdürlerimizle birlikte burada bir toplantı düzenleyeceğiz. İhale komisyonu oluşturacağız, onunla ilgili arkadaşlarımız sunum yapacaklar isteyen her meclis üyesi arkadaşlarımız bu toplantıya katılabilir. Bundan sonraki bütün ihale süreçlerimizin tamamını canlı yayınlayacağız. Nasıl ki burada meclis toplantısını vatandaş canlı izliyorsa ihale işlemlerinin tamamını canlı yayında bütün vatandaşlarımız ve kamuoyunun bilgisi dâhilinde yapıp bilgilendireceğiz.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım ama bir şey ilave edebilir miyim?

BAŞKAN- Bunu bir oylayalım. Arkadaşlar gündemde ki şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Bu komisyonlara sadece ihale olarak bakmadan doğrudan teminlerde var.

BAŞKAN- Doğrudan teminlerde var. Burada mesele şu arkadaşlar, yetkiyi tek yerde topladığınızda denetim işiniz zorlaşıyor. Teknik şartnamenin doğru yapılması, doğru düzenlenmesi, ihalenin ayrı bir komisyon tarafından denetlenmesi, malın kabulünden alımına kadar hepsinin kontrol altına alınması gerekiyor. Onunla ilgili zaten meclis üyelerimizi davet eldim derken de varsa, o sunumla ilgili eleştiriler, katkılar onları da alıp sisteme entegre edip o haliyle yürüyelim. Eleştirilerinizi önerilerinizi dinlemeye hazırız her zaman. Evet, birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi devam edelim. 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-503) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Nazımiye Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

BAŞKAN- Evet Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8341) Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak, No:49/A da bulunan Düğün Salonu olarak kullanılan kısmın Masal evi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı tahsisinin yapılıp yapılmaması hk.

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar burada sadece minik bir ayrıntıyı söyleyeyim sonra oylamaya geçeriz. Masal evleriyle kreş arasında bir farklılık var. Masal evleri yani Büyükşehir’in projesi olan masal evlerinde ekonomik durumu belli bir gelir durumunun altındaki vatandaşlarımızın çocukları ve bunlarında annelerine yaratılabilecek ek imkânlarla ilgili. Bizde bu tür dezavantajlı yerlerde hem çocukların kreşe geldiği, hem annelerinde bir işle iştigal oldukları gelir alabilecekleri bir alan oluşturmakla ilgili bu yerin tahsisini Büyükşehirle 5 yıllığına yapıyoruz. Evet, Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe, Hukuk, İmar Komisyonlarına sevkini talep ediyorum.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar iki nolu önergeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8399) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 14 parsel no.lu 36,47 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar dört nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçümü oyladık? Tamam dört.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8392) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIA pafta, 25873 ada, 1 parsel no.lu 3.379,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım dört dâhil olmak üzere on dördüncü madde dâhil hepsi aynı gündem maddesi. Bunların Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN-  Arkadaşlar dört dâhil on dört dâhil olmak üzere bu aradaki tüm önergelerin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On beş.

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk ve AR-GE komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

BAŞKAN- Evet buranın sanıyorum süresi dolmuş durumda. Müftülük tarafından yıkılıp yerine yeni bir cami yapılıyor. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına sevkini talep ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisi hk.

BAŞKAN- Bu sanırım sizin protokol caminin olduğu bölge, oradaki düzenlemeyle ilgili. Buyurun Yeşim Hanım..

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk ve İmar komisyonlarına sevkini talep ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar on yedinci maddenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

18- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1699) 2020 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17 inci maddesine uygun olarak aylık miktarının belirlenmesi ve Sosyal Yardım Yönetmeliği hk.

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Kadın Erkek Eşitliği, Hukuk, Plan Bütçe, Sosyal İşler ve Kent Konseyi komisyonlarına sevkini talep ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet on sekizinci maddenin de arkadaşlar ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

19-(Engelliler Komisyonu Kurulması hk.)

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım şimdi bu komisyon 2020 nin Nisan ayına kadar devam edecek ve komisyon üyeleri seçimleri yapmamız gerekiyor. O yüzden hem bizden 3 arkadaşımız hem de Ak Parti grubundan 1 arkadaşımız…

BAŞKAN- İstiyorsanız önümüzdeki meclise bırakalım arkadaşlar bir birleşsin, ya da eğer hazırlandıysa…

Cindi Can POLAT- Plan Bütçeye gitsin başkanım komisyon şeyi ödenecek ya, o yüzden Plan Bütçeye gitsin.

BAŞKAN- Komisyonlara gitmesine gerek yok, zaten önümüzdeki dönemde öneri gelecek bir önerge.

Yeşim TEKOĞLU- Siz belirlediniz mi Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Biz belirlemedik. İsterseniz en sona bırakalım.

BAŞKAN- Evet Yeşim Hanım Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Osman AKSEKİ, İpek KUL, Kıyasettin AYDEMİR’i öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Ak Parti grubumuz adına Emre DEMİR.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hem komisyonun kurulmasını hem de üyeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

20-( EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8523)- Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Yamanlar Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90.maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- İbrahim BALIKÇI’yı öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Sizler yedek olarak.

Abdullah AKTAŞ- Seyfettin ATBAŞ.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

21-(ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-144) Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği arasında ‘’İş Birliği Protokolünü’’imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın yetkilendirilmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2135) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/1 sokak üzerinde bulunan parka " Bahadır Grammeşin" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım birden sekize kadar komisyon raporlarımız oy birliği ile gelmiş. Bunların toplu olarak oy birliği ile oylanmasını talep ediyoruz komisyondan geldiği şekliyle.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım burada bir değişiklik isteyeceğiz biz.

BAŞKAN- Neyle ilgili.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım geçtiğimiz meclisin beş nolu gündem maddesi…

BAŞKAN- O zaman dörde kadar oylayalım.

Yeşim TEKOĞLU- Dörde kadar var mı problem Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi burada bir tahsis söz konusu.

BAŞKAN- Şimdi dörde kadar problem var mı?

Abdullah AKTAŞ- Yok.

BAŞKAN- O zaman arkadaşlar 1,2,3,4 nolu önergeleri komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ-683) Kütüphane Müdürlüğümüze bağlı olarak Adalet Mahallesinde hizmet vermekte olan "Adalet Mahallesi Kütüphanesi" isminin "Halil Serkan ÖZ Kütüphanesi" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyondan geldiği şekliyle ile oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle ile oylanması uygundur.

BAŞKAN- Arkadaşlar 5 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1625) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Çocuk Meclisi Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1624) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-654) Kentsel Tasarım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-132) Bayraklı Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği arasında, Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

BAŞKAN- Abdullah Bey buna neden oy çokluğu dediniz?

Abdullah AKTAŞ- Sunum olacaktı bununla ilgili bilgilendirme yapılacaktı bununla ilgili ondan dolayı oy çokluğu dedik ama oy birliğine çevirebiliriz onu. İlgili müdürümüz onunla ilgili bilgi verdi oy birliğine çevirebiliriz.

BAŞKAN- Verdi mi bilgi?

Abdullah AKTAŞ- Evet.

BAŞKAN- Tamam. Arkadaşlar ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7687) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37098 ada, 13 nolu parseldeki 25/49 (75,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU-Başkanım onuncu maddeden başlamak üzere kırk üçe kadar, kırk üç dâhil olmak üzere komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 10 nolu önerge dâhil 43 dâhil aradaki bütün önergeler dâhil komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

44- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7513) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26 N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın  (206,00m2) kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarih 478 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu oy çokluğu ile gelmiş burada bir sorun var arkadaşlar, bu bizim Cengizhan da ki yer mi? Bayraklı merkezde. Yine bir 206 metrekare bir yerimiz vardı da. Evet arkadaşlar…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu konuda bir şey söylemek istiyoruz. Şimdi bu önergede mi bir yanlışlık var? Yapılmak istenen ne? Buradan geçirilmek istenen ne anlayamadık. Şimdi kat karşılığı verilmek üzere diyor. Belediyemiz buradan ne alacak? Atıyorum üçte biri belediyeye, beşte ikisi belediyeye yüklenici bir madde yok. Bu önergede bir yanlışlık var. Tamamen diyor ki, burada biz burayı yükleniciye verelim buradan çıkan bütün katları da alsın diyor. Bunu tekrar bana göre komisyonlara gönderelim, ilgili müdürümüzde bu önergeyi düzeltsin ve incelensin, burada bir yanlışlık var.

BAŞKAN- Arkadaşlar burası büyük olasılık bize kat karşılığı o yüzden söylüyorum, yani buraya Bayraklı olarak alınmış ama burası Cengizhan. Yani benim söylediğim bu.

 Abdullah AKTAŞ- Başkanım yeri fark etmiyor. Maddenin, gündemin içeriği yanlış. Tüm çıkan katların yükleniciye devredilmesi diyor. Diyor ki, belediyemiz bir şey almayacak tamamen yükleniciye vereceğiz diyor. Burada bunu mu yapmaya çalışıyoruz, çalışıyorsunuz yani.

BAŞKAN- Hayır böyle bir şey yapmıyorum…

Abdullah AKTAŞ- Bana göre bu madde gündemde kalsın tekrar komisyonlara gitsin ve düzeltilerek tekrar meclise gelsin.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım belki kelime hatası olmuş olabilir.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bir saniye, bu sözünü ettiğimiz yer Cengizhan Serhat Cami’nin bitişiğindeki bölge. Yani burada Bayraklı yazdı ama 206 metrekareden hatırladım ben. Bizde burayı taziye evi yapmak istiyoruz doğal olarak onlarda orada yeni bir düzenleme istiyorlar hem camiye ihtiyaç duydukları sosyal donatı alanları, bizde bu 206 metrekare karşılığında yapılacak yerden oluşacak taziye evini istiyoruz ama önergede bir yanlışlık bir eksiklik varsa hata yapmamış olalım, ya buradaki ifadeleri düzeltip yeniden oylayalım ya da gündemde bırakıp düzeltsin komisyonlar…

Abdullah AKTAŞ- Gündemde bırakıp tekrar bir sonraki meclise gelmesi uygundur. Başkanım belki burada doğru bir şey yapmak istiyorsunuz ama meclise geliş şekli yanlış. 206 metrekarenin kat karşılığı olarak çıkartılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairenin yükleniciye devredilmesi.

BAŞKAN- Bir saniye Emlak ve İstimlâk Müdürümüze bir söz verelim, bilgi versin. Buyurun.

Ersin TEKELİ (Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Buradaki asıl kelime yapılacak sözleşmeye göre buradaki oluşacak dairenin tamamını yükleniciye değil yükleniciyle belediye arasında yapılacak sözleşmeye istinaden çıkacak dairelerin yükleniciye devredilmesi, buradaki metin bunu anlatmaya çalışıyor.

Yeşim TEKOĞLU- Bir küçük ibare eklenmesi lazım oraya.

Ersin TEKELİ (Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Yapılacak sözleşmeye…

Abdullah AKTAŞ- Sözleşmeye istinaden …..

BAŞKAN- Orada yapılacak sözleşmeye göre var. Tamam, o zaman arkadaşlar bu önergeyi gündemde bırakalım, ifadeleri düzelsin bir dahaki mecliste görüşelim. Hem mahallesi yanlış hem buradaki ifadede bir muallaklık var.

Seyfettin ATBAŞ- Burada mahallesi Bayraklı geçtiğinden bir yanlışlık yok orada, tapu kayıtlarında Bayraklı geçiyor.

BAŞKAN- Tapuda da mı Bayraklı geçiyor?

Yeşim TEKOĞLU- Gündemde bırakalım o zaman başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili maddenin gündemde bırakılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

45- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7645) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 36973 ada, 2 parsel no.lu 84,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN-  Aslında Abdullah Bey bunlarında oy birliğine dönmesi lazım.

Abdullah AKTAŞ- Bir dakika başkanım maddeleri okumadığım için söz aldığımız için maddeyi takip edemiyoruz. Maddeyi bir daha okursanız.

BAŞKAN- 45 nolu madde.

Abdullah AKTAŞ- Hak sahibine satış mı?

 BAŞKAN- Bu ihale ile satış.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bunların gerekçesini birazdan açıklayacağız.

BAŞKAN- Ya 85 metrekare bizim ne işimize yarayacak. Ne yapacağız 85 metrekareyi? Bir kamu kurum ve kuruluşunun 85 metrekareyle ne işi olabilir yani.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi burada 85 metrekare veya 1 metrekare söz konusu değil. Şimdi aslında söz alıp bunu konuşacaktım ama şimdi şuana kadar 10 yıldır Bayraklı Belediyesi kuruldu benimde 6.yılım bu mecliste. 6 yıldır da ilk defa bir mecliste bu kadar önerge satış önergesi bir araya geldi.

BAŞKAN- Bir saniye cümleyi doğru kurmassak vatandaş yanlış bilgilenir. Bizim ağırlıklı satışla ilgili işlerimiz vatandaşın hissedar olduğu işler.

Abdullah AKTAŞ- Değil, bunlar hissedar değil. Bunlar kendilerinin sahip oldukları yer.

BAŞKAN- Hayır ben bundan önceki işleri söylüyorum. Mesela 10 dan 44 e kadar olanlarda hepsinde hissedarız biz.

Abdullah AKTAŞ- Ben onlara bir şey demiyorum. Hak sahibine olan satışlara vatandaşa olan satışlara biz ret vermedik zaten. Bunun önünü açan bizdik zaten, rayiç bedelin düşürülmesi teklifini veren önergesini veren o konuda sıkıntı yok. Biz arsasını almak isteyen vatandaşın satışlarına itiraz etmiyoruz. Ama belediye mallarının metrekaresi ne olursa olsun elden çıkarılmasına biz ret veriyoruz.

BAŞKAN- Ne yapacağız 85 metrekare söyle.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım 3400 metrekareyi ne yapacaksınız peki?

BAŞKAN- Bir bakın bakalım 3400 metrekareye belediye bir şey yapabiliyor mu? Oranın vaziyeti planı vesairesine.

Abdullah AKTAŞ- Hangi amaçla satılıyor bu 4000 metrekare.

BAŞKAN- Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, bir kamu kuruluşuyuz kamuya borçlarımız var, yapılandıramıyoruz. Detayına girmek istemiyorum.

Abdullah AKTAŞ- Tamam da bu sadece Bayraklı Belediyesine özel bir durum değil ki, her belediye için aynı kanun geçerli, aynı süreç geçerli.

BAŞKAN-  Lütfen sözümü kesmeyin. İki, bütün gelirlerimiz bir şekilde %40 lara varan oranda İller Bankası tarafından kesiliyor. Öbür taraftan vergi Dairesi ve Sigorta tarafından da hacizlerle kuşatılmaya çalışılıyoruz. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız siz söyleyin. Böyle bir kamusal anlayış böyle bir kamusal düzen mi var? Biz sonuç itibari ile belediye bir kamu hizmeti yapıyor, vatandaşın çöpünü de toplamak zorunda öngörülen işlerde yapmak zorunda ve burada aslında daha öncede söyledik Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda verdiği mesajın biran önce bürokratlar tarafından anlaşılması ve gereğinin yapılması gerekir. Biz kamu ile ilgili herhangi bir işlem olduğu zaman Bayraklı Belediyesi olarak kamunun hangi kurum kuruluşu olursa olsun bize herhangi bir teklifle gelirse gelsin bunların hiçbirine hayır demiyoruz. Bugün Milli Eğitim Müdürünüz daha önce bizim bir milyonun üzerinde verdiğimiz parayla kamulaştırdığımız alanı bizden tahsisini istedi Bayraklıya bir okul gelecek diye biz yazın getirin üzerimize ne düşüyorsa yapalım dedik. Bunda da…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım o konuda biz bir şey demiyoruz. Bizim peki 5 yıl geçti sizden sonra birisi geldi bir 5 yıl daha geçti, bu satılacak yerler kalmadı. Ne olacak bu belediyenin hali?

BAŞKAN- Zaten satılacak yerlerin kalan kısmı belli, belli zaten kalan kısmı.

 Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi bakın burada bir borç var sizden gelmiş gelmemiş, sonuçta burası Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimiyle 10 yıldır yönetiliyor. İlk belediye olduğunda 11 önce ilk belediye olduğunda +70 milyon eski parayla 70 trilyon kasasında parası nakit parası Karşıyaka’dan geçtiğinde varken şuan -200 milyonları konuşuyoruz. Peki, ne yapacağız?  Satacak yer kalmadığında ne yapacağız? Parsel satacak yer kalmadığında ne yapacak belediye. Kapatıp gidelim o zaman yani. Bunun başka bir çözümü olması lazım. Yani bu günü kurtaralım diye …

BAŞKAN- Yani yukarıda tasarlanan işlere bakılırsa yani siyasi tasarıma bakılırsa yani yakında kapatacaksınız. Burada mesele şu, ben şey noktasındayım hassasiyetinizi anlıyorum gerçekten kamu adına bir değeri ve kamuda bu anlamda herhangi bir sosyal tesisi farklı bir alan ya da kamuda kalmasında fayda var orada seninle hem fikiriz ama böyle 85 metrekare vesaire gibi mesela,3200 ile ilgili ben isterim ki git gör belediye burada bir iş yapabilir mi, yapamaz mı? Astarı yüzünden pahalı bir işlem ve bizim bu çıkış sürecinde yapmamız gereken gerçekten böyle belediyenin işine yaramayan…

Abdullah AKTAŞ- O zaman ben size farklı bir çözüm önerisi sunayım. Şimdi diyorsunuz ki 4000 metrekareye yakın bir alanı belediye bir iş yapamıyor. Biliyorsunuz rayiç bedeli indirdik, belli bir oranda indirdik ama ona rağmen şuan vatandaş o parayı dâhil veremiyor. Müdürümüz burada, ben kaç kez kendisini bilgilendirdim. Neden, hala büyük sıkıntı. O zaman bu rayiç bedeli biraz daha düşürelim, vatandaş bunu kullansın oradan bir gelir elde edelim. Hem vatandaşımız bundan yararlansın hem belediye gelir sağlasın.

BAŞKAN-  Arkadaşım siz herhalde verdiğiniz önergeyi unuttunuz. Doğru bir önerge verdiniz ve o önerge geçmiş rayiç değerleri üzerinden vatandaş kendi arazisi içerisinde belediyeye ait olan şeyi en uygun fiyata yasalar çerçevesinde en düşük fiyata vermeye çalışıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yine değil. Bunun tekrar elden geçirilmesi lazım birçok…

BAŞKAN- Onun dışındaki de ben arkadaşlarımıza verdiğim talimatta en uygun haliyle vatandaşa, biz oradan para kazanmaktan ziyade önce vatandaşın hakkını vatandaşa iade etmek, ikinci aşamada da kentsel dönüşüm işine başladığımızda bu tür ufak tefek sorunları da dışarıda bırakmak olacak.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu konuyla ilgili müdürümüzde söylemiştim…

BAŞKAN- Neyse bunu dilek temennilerde, burada çok uzayacak bu. Oylayalım dilek ve temennilerde konuşalım. Evet, arkadaşlar 45 nolu önergemiz. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündem maddesinin 45 den 58 e kadar aynı, oy çokluğu ile geçmiş. Bunların hepsini toplu olarak oylayalım.

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekilde geçirilmesini…

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1086) Mülkiyeti Belediyemize ait 3836 ada, 1 no.lu parselin, Belediyemizin SGK ve Vergi Borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemlerine altlık olması amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

BAŞKAN- Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım yine bunun komisyona sevkini ve tekrar görüşülmesini talep ediyoruz. İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına. Yalnız başkanım bir sonraki meclise arkadaşlarımızın yetiştirmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet bu acil meselelerimizden bir tanesi arkadaşlar. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5296) Mansuroğlu Mahallesi, Manavkuyu  Mahallesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde içkili yer bölgesi belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım yine İmar, Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

Yeşim TEKOĞLU- Bunları da başkanım bir sonraki meclise yetiştirirlerse komisyon üyesi arkadaşlarımız.

BAŞKAN- Arkadaşlar ilgili önergeyi arkadaşlarımızın söylediği ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşlarımı ve buradaki katılımcı arkadaşlarıma hayırlı akşamlar diliyorum sayın başkan. Öncelikle başkanım bizim rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettiğimiz bir konu var. Şimdi burada Asil üye seçiliyor, yedek üye seçiliyor, sorular soruluyor, öyle oluyor böyle oluyor. Fakat iki siyasi partinin yetkili arkadaşlarına da bunu ifade ediyorum bu rahatsızlığımızı Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Burada bizim fikrimiz alınmıyor, yani bizim burada düşüncelerimiz dikkate alınmıyor. Bu hususla ilgili rahatsızlığımızı dile getiriyoruz, sonra sesimiz yüksek çıktı mı, niye öyle oldu mu demeyin.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar burası stadyum değil bu bir. İkincisi, ilgili yasa ve mevzuatlar ölçeğinde biz meclisi yönetiyoruz. Mecliste söz hakkı verebilmemiz için sözü grup temsilcilerine veriyoruz. Yani, sizin şahsınızla bir ilgisi yok.

Muhammet ŞAHİN- Komisyonlara üye seçiliyor, o oluyor bu oluyor… Bunu bir şey yaparsanız…

BAŞKAN- Yani bu benim çözebileceğim bir mesele değil yasal bir durum.

Muhammet ŞAHİN- Siyasi parti sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylemiyorum, ben bunu diğer siyasi parti Ak Parti grubuna da bunu söylüyorum. Bir diğer konu da Gümüşpala da yapılacak Masal eviyle alakalı bu düğün salonunun mevcuttaki durumuyla alakalı yani, kullanım dışı mı, atıl durumda mı burası yoksa hala vatandaş kullanıyor da biz burada bir değişikliğe mi sebep oluyoruz? Oradaki vatandaşı mağdur etmemek açısından yani orada ki insanlar kullanıyorsa, kullanılan yeri niye dönüşüme sokuyoruz.

BAŞKAN- Şimdi iki nedeni var, hatta üç nedeni var. Nedenlerden bir tanesi mahalleyle iç içe ve çok yakın. İki, en yoğun şikâyet aldığımız adli süreçlerin yaşandığı düğün salonlarından bir tanesi ve mahallelinin gerçekten ciddi tepkisi var. Onun yerine bizim Postacılar Kültür Merkezimizin sanıyorum kısa bir süre sonra hizmete açacağız orada bir düğün salonumuz var. Orada ki işlemi oraya kaydıracağız çok uzun değil. Bir diğeri de gerçekten eğitim meselesi önemli bir mesele, işsizlik meselesi önemli bir mesele Masal eviyle bu iki soruna da çare bulunduğu için kısa vadede onların işlemleri yapılacağı için böyle bir tahsisi uygun gördük.

 

Muhammet ŞAHİN- Gümüşpala lı vatandaşlarımızın da hassasiyeti de dikkate alınırsak, diğer arkadaşlarımızda mağdur olmasınlar onunla alakalı.

BAŞKAN- Yani orada aslında şuan söylenir mi bilmiyorum ama kafamızda Doğançay’a giderken o su tesisi var ya onun orada bir alan var orayı oluşturabilirsek orada 3-4 düğün salonu yapıp bu meseleyi kalıcı çözüme kavuşturmak istiyoruz.

Orhan TEMİZ- Sayın başkan bu Nafiz Gürman Mahallesinde yukarıda bir ara tespit ettiğimiz bir Pazar yeri altı vardı. Orası ne durumda? Şartlara uygun mu? Arkadaşlar…

BAŞKAN- Orada bir sıkıntımız var onu yüz yüze konuşalım.

Muhammet ŞAHİN- Başkanım bir diğer konuda bu rayiç bedellerle alakalı hakikaten vatandaşlar sürekli bizi arıyor, vatandaş belediyenin elindeki yerini almak istiyor fakat gücü yemiyor imkanı yetmiyor. Eğer biz bunların biraz miktarlarını kolaylaştırırsak en azından vatandaş hem kendi yerini almış olur, hem belediyemiz bu anlamda atıl durumda olan yerlerden istifade etmiş olur bu anlamda. Bu konuyla alakalıda bir ilgi gösterirsek, çok talep var çünkü. Mantıklı rakamlara vatandaş alacak yerini ama gücü yetmiyor.

BAŞKAN- Şimdi makul ya da mantıklı rakam bizim şahsi olarak belirleyebileceğimiz bir işlem değil biz bir kamu kuruluşuyuz. Burada yasalar mevzuat ne diyorsa ona göre bir işlem yapıyoruz ve ilgili arkadaşlar değer tespitinde bulunurken de biz sadece hassasiyetimizi söylüyoruz. Burada gerçekten dar gelirli vatandaşlarımız var, daha önce rayiç bedelleri çok yüksek olduğu için alamamışlar belirli iyileştirmeler sonucunda ancak bunu alabileceklerini…

Muhammet ŞAHİN-İşte değer tespitle ilgili yanlışlıklar var benim anlatmak istediğim o başkanım. Değer tespiti yapılırken yapan komisyondaki arkadaşlar…

BAŞKAN- Yani o eleştirileri ilgili müdürlükle paylaşırsanız daha iyi olur.

Muhammet ŞAHİN- O arkadaşlar daha iyi bir şekilde tespitleri yapılırsa en azından doğru yerlerde doğru imkânlarla kullanılmış olur. Söyleyeceklerim bu kadar.

BAŞKAN-  Teşekkür ediyorum. Buyurun Osman Bey.

Osman AKSEKİ- Sayın başkanım değerli meclis üyelerim çok değerli halkımız. 2019 yılının son Aralık ayı meclis toplantımız bayraklı halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü, bende iki çocuğu engelli olan bir baba olarak engelli bir babayım. Engelli olmak hiç birimizin isteğiyle olamaz. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü değil, yılın her günü o engelli kardeşlerimizi anmamız gerekiyor, birlikte olmamız gerekiyor. Onların her türlü yardımlarına koşmamız gerekiyor. Tabi ve bu şeyler bunu Bayraklı Belediyemiz olarak ve halkımız olarak, meclis üyesi olarak biz bunun farkındayız iyi biliyoruz. Bu konuda engelli vatandaşlarımızın her türlü yaşamları doğrultusunda yani çaba gösterdiğine ben eminim, bundan sonrada göstereceğimizi biliyorum ve tabi engelli bir baba olarak engellinin en çok halini anlayan bir benimdir. Bunu yıllardır çekiyorum yani bu bizim kaderimiz değil hepimiz bir engelli adayıyız. Yani ben bugün sağlamım yarın olmayacağım herhalde bir asla bir garantimiz yok. Bu konudan dolayı tüm engelli vatandaşlarımızın engelliler günü değil yani 365 günü de engelli olarak yani bu vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamalarını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Emre Bey buyurun.

Emre DEMİR- Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Başkanım temizlik seferberliği dışında biz meclis üyelerini de dâhil ettiğiniz programlardan bahsetmek istiyorum, onların dönüşümündeki reaksiyonları merak ediyorum.  Bu arada en son töhmet şuan için Soğukkuyu Mahallemizde yapılan kafeterya, her söylemimizde zarar ettiğimizden bahsettiğimiz kafeteryalar. Hayırlı olsun, gerek vatandaşımızın gerekse muhtarımızın talebiyle yapılıyor hayırlı olsun. Fakat bildiğiniz üzere oranın 50 adım ötesi Yamanlar, bir 100-150 adım ötesi Gümüşpala, Onur Mahallesi, Emek Mahallesi ve Nafiz Gürman Mahalleleri. Biraz önce şöyle bir tabir kullandınız kısıtlı imkânları olan mahallelerimiz dediniz. Biz Ak Parti grubu olarak bu söylemi tasvif etmiyoruz. Neden, buralar kısıtlı mahalleleriniz değil 10 senelerdir yerel yönetimin hizmet götürmediği mahalleler sayın başkan. Bugün Masal evleri yaptırıyoruz Gümüşpala düğün salonumuza oda yine mahallemiz için hayırlı olsun fakat bunu yine Büyükşehir’e devrediyoruz. Yani birçok konuyu burada kendi bünyemizde çözebilecekken manifestolarımızda bunları biz yapacağız diye söylerken Büyükşehir’e devrediyoruz. Korkuyorum yavaş yavaş belediyeyi Büyükşehir’e böyle hep beraber bizleri de devredip gideceğiz diye, bununla alakalı tabi merakta ediyoruz.

BAŞKAN- Ben söyledim zaten sizi almayacak.

Emre DEMİR- Bu mahallelerde Sayın başkan bahsettiğim mahallelerde özellikle Emek Mahallesinde bir parkımız dahi yok bununla da alakalı Soğukuyu’dan hızlı bir reaksiyon almamızla beraber buralarda da bugün meclis çatısı altında da gündeme geldiğinden dolayı hızlı bir reaksiyon almanızı temenni ediyorum. Hassasiyetle davranacağınızdan da şüphemiz yok Ak Parti grubu olarak. Teşekkür ederiz.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar biz buraları hep beraber gezdik. Yani, hem Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarımız hem Ak Parti meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber gezdik. Bazı sorunları gidip yerinde gördük, şimdi biz bu sorunların tamamını kendi bünyemizde listeledik yani bize neler getirmiş, ne olmuş ve biz 6 ay sonra gittiğimizde de neleri yaptığımız ile ilgili parça parça çalışıyoruz yani orada bir şeydeyiz. Efendim. Yani biz bu kaç 6 ay mıydık biz o dönem? Yani bir dahaki döndüğümüzde neler yapılmış, neler yapılmamış, neler eksik yeni taahhütler nedir? Hep beraber yine gezip, burada bütün mesele şu arkadaşlar, niyetiniz önemli. Yani siz oradaki insana hizmet vermek istiyor musunuz, size söylenen soruları doğru anlıyor musunuz, eleştirilere kulak veriyor musunuz? Kentle ilgili gerçekten kafanızda bir kaygı bir dert varsa bununla hareket etmemiz gerekiyor ve bizim bu kente bir borcumuz var hepimizin borcu var. Vatandaşın talepleri var, hiç kimseyi ayırmadık. Yapabileceğimiz gücümüz ölçeğinde ne gerekiyorsa hepsini sonuna kadar yapacağız. Hep beraber yapacağız yani ben bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söylemiyorum, yani biz burada yürütme grubuyken denetleme grubu da siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımız da hep beraber bunlara karar vereceğiz. Nasıl işlerimiz buraya geliyor komisyonlara havale ediyoruz, tartışıyoruz, görüşüyoruz sonra uzlaşıyoruz ya da ne bileyim oy çokluğuyla geçiyor ama bu sonuç itibari ile bunlar hepinizin ortak başarısı. Buyurun.

Emre DEMİR- Şimdi tabi çok güzel söylüyorsunuz haklısınız biz burada kaliteli bir muhalefet yürütme çabası içerisindeyiz zaten ki, bu süre zarfındada görülüyor ki ciddi manada verdiğimiz önergelerde dâhil 10 tane önerge verdik belediye meclisimize biliyorsunuz

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum sağolun.

Emre DEMİR- Fakat burada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olma vesilesiyle şuna da değinmek istiyorum, gerek grup başkan vekilimiz, gerek gazetelerde manşet olan bir haber var biliyorsunuz. Engelli vatandaşlarımızın engelliler merkezine gidiş güzergâhı adı altında. Burada herhangi bir faaliyet görmedik, yaklaşık 6 ay oluyor neredeyse bununla alakalı bir çalışmanız olacak mı? Bununla alakalı vatandaşlarımızın engelliler merkezine gitmesi hususunda büyük çaba sarf ediyorlar ve sıkıntı yaşıyorlar. Aynı zamanda özür dileyerek oradan vatandaşlarımızın da talepleri var. Engelliler merkezimizde de verilen hizmetin yeterli olmadığını söylüyor vatandaşlarımız bizlere bununla da ilgilenirseniz sevinirim sayın başkanım.

BAŞKAN- Bu görüşlerinize katılıyorum aynen katılıyorum yani hem yeterince hizmet verilmeyişine aynen katılıyorum, hem engellilerle ilgili gerekli çalışmaları şuana kadar eksik yaptığımız kısmına da katılıyorum başkan olarak. Ben bugün bunu engelli arkadaşlarımızla konuşurken de söyledim o konuda bir eksiğimiz var önce bunu bir kabul edeceğiz. Engelli yurttaşlarımız eğer hala şikâyetlerini sıkıntılarını, dertlerini dillendiriyorlarsa yani bu gerek Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki arkadaşlarımız olabilir, Ak Parti, MHP, İyi Partideki arkadaşlarımız olabilir veya dışarıdan herhangi bir kanalla başka birine bildiriyorsa demek burada bir eksiklik var. Aslında kentlerimiz engelliler adına birer özürlü kent. Kentsel Dönüşümle çözebileceğimiz bir alan var onu da nasıl çözeceğiz bilmiyoruz ama engelli derneğiyle bu işi bileşenleriyle birlikte bugün Sosyal İşleri Müdürümüze söyledim gerçekten bir vaziyet planı bizim bu beş yıl içerisinde engellilerle ilgili ne yapacağımızı oturup konuşmamız bütçelendirebildiğimiz kısmını bütçelendirip o alanda da gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ya kesinlikle yollarda buna dâhil. Kesinlikle yani mesela bu komisyonda bu işin takipçisi olsun.

Mikail BİLİCİ- Hayırlı olsun sayın başkanım. Şimdi geçen komisyon toplantısında Cengizhan dosyasının komisyon üyesi arkadaşlarımızla beraber yıllardır aradık bulamadık. Dosyanın içindeydi arkadaşımızın değindiği konuya katılıyorum diyorsunuz ya bence katılacaksınız yani katılacağınıza eminim. Şimdi geçen gelen dosya sayısı ben bir önergeyle gelecektim buraya meclis komisyonuna havale edilen dosya 30 u geçmesin. Çünkü 5 saat 5 toplantı yapıyoruz 5 saat her konuda iktisadi bakmanız sizin hatanızı azaltır. İktisadi bakıyorum 1 saatlik sürede ayda 800 lira 1000 lira tahsis ediyorsunuz belediye olarak bize sizin elinizde olmayan sebepler ile onunda 200 lirasını çekmiş 800 lira. Ben şunu söylüyorum oradaki mevcut bizi o zaman süresi içerisinde bakacağımız dosya sayısı bürokrat arkadaşlar ilgilenilsin, dikkate alınsın okumadan imzalıyoruz bu bir. İki…

 

BAŞKAN- Kaç tane geliyor Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ-  90 geldi bir önceki mecliste şimdi 60 civarında geldi.

BAŞKAN-  Bir oturuşta siz kaç taneye bakıyorsunuz?

Mikail BİLİCİ-  En fazla 5 tane okuruz 5 tane bakarız 6 tane bakarız 7 tane bakarız. 30 taneyi geçmemeli sağlıklı. Şimdi siz bize şunu söylüyorsanız, siz meclis üyesisiniz eyvallah karar vericisiniz eyvallah ama benim yazdığım bürokrata bütün dosyayı gözü kapalı imzalayın diyorsanız eyvallah imzalayalım hiç bakmayalım.

BAŞKAN- Yok öyle bir şey demiyorum.

 Mikail BİLİCİ- Şimdi iki sayın başkanım bizim parsellerimiz imar parsellerimiz var onların rayiç bedelleri biçiliyor iyi tutturdunuz siz son derece zekisiniz öğretmen oluşunuzdan komisyon bizim arkadaşlara verildi diye mevcut birim fiyatlarında değişen bir şey yok sayın başkan araştırın. Bizden gelmiş diye iyi bir yaygara belediyeye herkese arsa için başvuru yapıyor ama orada şunu kaçırıyorsunuz sayın başkan, imar parselindeki fiyatlar gibi o arsanın içerisindeki 2 metrelik yeri 3 metrelik yeri o fiyattan vermeye hakkınız yok anlaşalım başkanım. 300 metrelik yer var imar parseli var sizin o 2 metrelik yeriniz 10 metrelik yeriniz bizim belediyemizin o vatandaşa o bedelle o imar parselindeki bedelle verilmemeli. Ben belediye başkanı olsam buna bir değer biçer atarım gider. Yani vatandaş bunu…

BAŞKAN- Sen belediye başkanı olsan sana sorun gelmez ama ben olduğum için…

Mikail BİLİCİ-  Sayın başkanım meclis üyesi arkadaşlarımız anlıyor sanıyorum. Sayın başkanım parseli imarlı parsel gibi o parselin içindeki 2 metre yerimizi imarlı parsel fiyatına satmaya hakkımız yok bizim belediye olarak. Bizim iktisadi bakışlar sağlıklı olacak olursa yapılan işlere orada sıkıntımız olmaz. Cengizhan dosyasını bulamadığımızdan açıldı bu konu hakikatten bulamadık arıyoruz değil mi arkadaşlar hatta önergeyle gelecektik bulamadık. Sayın başkanım önergeyle gelecektik sayımız 35 e düşsün diye komisyondayken dosyalar düştüğü için bundan sonra da daha da aşağı çekileceğinden dolayı önerge o sebepten dolayı ben yazmadım.

BAŞKAN- Arkadaşlar o işin öncülüğünü yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi Muhammet Bey ben sadece şeyden hatırladım 206 m2 den hatırladım çünkü bizim onun dışında kat karşılığı verdiğimiz bir yok. Doğal olarak tapu kayıtlarında da meclis üyemizin de dediği gibi Bayraklı geçtiği için böyle bir sıkıntı olabilir yani onu da çok büyütmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Abdullah Bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen ay meclis gündemine getirilip komisyona sevk edilen maddelere baktığımızda 13 maddenin 56 ile 200 m2 büyüklüğündeki arsa satışlarına ayrıldığını görüyoruz. Bunun gibi meclis gündeminde yer alan arsa satışlarında 4. Madde belirtilen yer ise, Bayraklı Belediyesinin kuruluşundan bu yana satılan 3379 m2 ile en büyük belediye arsa satışını içeriyor. Geçtiğimiz ay meclis gündemine getirilen arsa satışlarına baktığımız da ise geçen 10 yıl içersinde bir mecliste satış kararı alınması istenen 13 arazi satış merkezi ile en fazla satışın komisyona gönderildiği meclis olmuştur. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde daha nelerin satılacağı merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz dönem usulsüzlüklerle gereksiz harcamalarla ilgili alınan ve birçok konusu mahkemeye taşınan Bayraklı Belediyesi sizin döneminizde de bayraklı halkına ait bayraklı arsa, arazi, taşınmaz gayrimenkullerin kiralanması, devredilmesi tahsisi ve satışı gündeme gelmeye devam ediyor. 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen ve ilk belediye olduğunda yaklaşık yetmiş milyon TL ye yakın kasasında nakit parası olan Bayraklı Belediyesi bugün geldiği nokta da İzmir ilçe belediyeleri arasında en çok borçlu belediye durumuna getirilmiştir. Bu mecliste Bayraklı Belediyesinin borçları ne yapacağı gündeme getirilmiştir. 2018 yılı kesin hesabı da bu söylemlerimizi doğrulamıştır. Şimdi görüyoruz ki, belediyenin 200 meblağdaki bu borcu taşımaz malların devredilerek tahsis edilerek kiralayarak ya da satmaya çalıştırılıp ya da oradan gelecek paralarla bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu tür satışlar ancak bugünü kurtarmaya yetecektir. Satacak taşınmaz mal ve arsası kalmadığında bu çarkı nasıl döndüreceği düşündürücüdür. Atalarımızın dediği gibi ‘Taşıma suyuyla bu değirmen dönmeyecektir’. Geçen 8 ayda ise, seçim zamanı Bayraklı halkına vaat ettiğiniz projelerde gerçekleşen ya da yeşeren bir noktaya gelmiş hiç bir proje ortada yok satışlar yerine israfı gidererek belediyeye gelir getirecek yatırım projelerin yapılması şarttır. Sanayi sitesi olmayan Bayraklı Belediyesi gelir getiren bir sanayi sitesine kavuşturulması gerekmektedir aksi takdirde bu borç belediyenin sırtın da kambur olmaya, elini kolunu bağlamaya ve bu satışların devam etmesine yol açacaktır. Hak sahibi satışlarımıza hak sahibi vatandaşlarımıza arsa hisselerinin satışlarına karşı değiliz hatta bunun önünü açmak amacıyla rayiç bedelini düşürmesi için için Ak Parti grubu olarak önerge verdik meclisten oy birliği ile kabul edilen bu belgenin amaç ve zorunluluğu olarak  rayiç  bedelleri indirime girmiştir. Fakat bu indirimler vatandaş tarafından yeterli görülmemiştir. Vatandaşımızın kendi arsasındaki bedeli sizden alabilmek için rayiç bedellerinin kanunlar çerçevesinde makul değerlere indirgenmesi ya da gereken ilave çalışmalarının yapılması şarttır. Bayraklı Belediyesi kuruluşları içersinde şimdiye kadar 19 milyon TL para artırmasına rağmen 20 milyon TL borçla en fazla zarar edecek şirketler listesinde başı çeken Bayraklı A.Ş ‘ye bağlı kafelerin olduğunu görüyoruz. Bu işletmelerin kâra geçmesi için gereken önlemlerin alınması gerektiğini birkez hatırlatmak istiyoruz. Bir yandan zarar ettiği söylenen kafelerin içerisinde olan Bayraklının en merkezi ve en iyi konumdaki kuruma sahip Naz kafe İzmir Barosuna 3 yıllığına kiralanarak geliri düşünürken diğer taraftan başka bir mahallemizde  bir basketbol sahasını yıkıp kafeye dönüştürebilmek için belediye ekipleri tarafından yapım çalışmalarına devam ettiğini görüyoruz. Bu talep halkımızdan geldiyse bu kafenin yapılma yeri halı saha bozularak, spor sahası bozularak yapılması değildir başka bir alanda yapılması gerekir. Buradan anlaşılıyor ki, hedefli duruşu olmayan işler yapılmaya devam ediliyor, bir tarafta zarar edilen kafeler devrediyor bir taraftaysa yeni kafeler açılmaya çalışılıyor. Bu mecliste kafe ve çay bahçelerinin zarar ettiğini defalarca belediye başkanı olarak siz dile getirdiniz, bunu dile getirmeyle şuan yapılan işlemlerin örtüşmediğini görüyoruz. Eğer bu kafeler ve çay bahçeleri zarar etmiyor da bilinçli zarar ettirilmişse görevi kötüye kullanan sorumlularla ile ilgili ne gibi girişimlerde bulundunuz? Geçtiğimiz günlerde geçmiş dönemlerdeki usulsüzlüklerle ilgili gündeme gelen ve gazetelere haber olan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü yetkilileri hakkında ne yaptınız? Kafe ve spor kulübü kayıtlarını incelediniz mi? Denetleme yapıldıysa çıkan sonucun bu meclise halkımıza paylaşılmasını gerektiğini ifade ediyoruz. Ayrıca bugün Engelliler Günü onunla ilgili ben değerli arkadaşlarıma ben şiir okumak istiyorum. ‘Merhaba anne, nasılsın? Ben iyiyim. Doğmama çok az bir süre kaldı ama sana söylemem gereken bir şey var. Kimine göre bazı eksiklerle geleceğim,  özürlü diyecekler bana ama ben kimseden özür dilemeyeceğim anne, senin dışında. Senden şimdiden özür dilerim beklentilerinin hepsine cevap veremeyeceğim için, komşumuz çocuklarını benimle oynatmak istemediği zaman boynunu eğeceğim için, bana doğru düzgün bir evlat bile veremedin sesini duyarsan bir gün kulağındaki bir yankısı için. Mağaza mağaza dolaşıp bisiklet seçmenin tatlı heyecanı yerine, tekerlekli sandalye almanın burukluğunu sana yaşatacağım için. Çağrılmayacağımız her aile toplantısı, bayram kutlaması, piknik için ya da çağırılacağın ama benim yüzümden gidemeyeceğin her toplantı ve düzenlenen her kadınlar günü için özür dilerim.  Ama senden bir isteğim var benden sakın vazgeçme bacaklarım güçsüz olabilir, kolayca tırmanamayabilirim merdivenleri sakın beni taşımaya kalkma anne.  Tamam, engelleri birlikte aşalım yine ama sen elimden tutma, bana yardım etmek istiyorsan yukarı çık ve bana “gel” de. Çıkamadığım için ağlayabilirim belki ama sen ağlat beni anne. Ağlasam da çok merdiven çıkarmalısın beni yoksa asla güçlenemem. Kulaklarım iyi işitmeyebilir konuşmaya başlamam biraz fazla zaman alabilir belki ama sen sakın suskunluğa bürünme anne. Daha çok konuşmalısın benimle daha çok şarkı söylemeli daha çok kitap okumalısın benimle, yoksa konuşamam. Belki bazı takıntılarım, ısrarlarım olabilir geldiğimde ne olur bana hayır deme anne, bana acıdığından ve beni mutlu görmek için istediğim her şeyi yapma hatasına sakın düşme, lütfen ağlat beni anne. Şimdi beni ağlat ki, ilerde birlikte ağlamayalım yoksa asla ayakta duramam. Belki etrafımdaki insanlardan biraz farklı bir yüzüm olabilir doğduğumda, çok iyi görünmeyebilirim belki ama sen yine güzel bak bana anne. Öyle bak ki bende aynaya baktığımda karşımda güzel bir yüz görebileyim, yoksa asla kendime gülümseyerek bakamam. Bir şeyleri hemen kavrayabilir, çabucak anlamayabilirim belki ama sen yine bana anlat anne! Defalarca anlat benden sakın vazgeçme yoksa asla öğrenemem. Son bir şey daha lütfen bu satırları okurken ağlama anne! Çünkü ben yazarken inan hiç ağlamadım anne’’. 3 Aralık Dünya Engelliler Hakları Vakfı Gününü kutluyoruz bugün. Gönül gözümüzün açık olduğu farkına varmamız gerekenlerin farkındalık günleri olmaksızın görebileceğimiz engelli kardeşlerimizin gözünden bakarak onların hayatlarını kolaylaştıran insanlar olmamızı ümit ediyoruz. Engelli kardeşlerimizle ufak bir destekte bulunmak maksadıyla Aralık ayı meclis toplantısı özlük haklarımın Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneğine ve Sakatlar Derneğine, ailelerine bağışlanmasını istiyorum. Bu bağışa tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın destek vermesini rica ediyorum, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet, yani bu son okuduğunuz engellilerle ilgili mektubu dışarıda bırakarak şunu belirtmek isterim ki,  ben sizi tanıyan biri olarak ya da tanıdığını düşündüğüm biri olarak elinize yazılmış ve verilmiş metin sizin metniniz olamaz…

Abdullah AKTAŞ- Değil tamamen kendim yazdım.

BAŞKAN-  O zaman kendi kendinizi ele verdiniz. Şimdi burada mesele şu altını çizdiğim önemli nokta şu, belediyenin eli kolu bağlıyken belediye tabii ki haklarından istifade edeceğim. Şimdi buradan geçmişin muhasebesi üzerinden bir işlem yapılacaksa geçmişle ilgili birçok işte kalkar konuşuruz, hiçbir sorun yok.  Biz buraya geldiğimiz andan itibaren kimlerle ilgili ne yapılması gerekiyorsa ne güncellemeler yapılması gerekiyorsa bütün müdürlüklerimizle ilgili Teftiş Kurulumuzu görevlendirdik ve bununla ilgili gerekli yerlere gerekli yazışmaların tamamı yapılmıştır. Hiç kimseyi de bağlamaz arkadaşlar.

Abdullah AKTAŞ- Peki sonucu şu an ne oldu ne durumda?

BAŞKAN-  Yani daha öncede sizden hani şikâyet etiğiniz sonuç alamadığınız şeyler var ya.

Muhammet ŞAHİN- Dava açıldı mı başkanım?

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye bu benim meselem değil. Ben belediye başkanı olarak bir durum tespitinde bulunurum yasa ve mevzuat ölçeğinde ilgili birimlere havale ederim. Ondan sonrası öbürleriyle ilgili. Geçmişte açılan davalarda var şikâyetler de var hatta sonuçlandığına dair işlerde var nasıl oluyor nasıl bitiyor bende bilmiyorum.  Biz arkadaşlar şimdi Kaymakamlığa gönderdiğimiz evrakta var Spor Kulübümüzde de arkadaşlarımızın çalışmaları vesaireler var bunlar sonuç itibari ile bize yargıya intikal etmiş işlerdir o birimler tarafından. Burada herhangi bir toleransımız yok ama geçmişin değerlendirmesine girdiğimiz de bu yalnız başına işlenen bir işlem değil yani o gün sadece Cumhuriyet Halk Partisinin adını anarak şu an arkadaşımız partide değil bunu bir parti meselesi gibi algılatma işiniz doğru değil. O gün o arkadaşımıza içinizden yardımcı olan onlarca meclis üyesi arkadaşlarımız var hem bürokrasideki hem diğer alanlarda her alanda gereken işlemler yapmış bir belediye başkanı ve meclis kurulundan söz ediyoruz bunun sorumluluğu bana ait değil. Ben sadece şunu söylüyorum, dün dünde kaldı cancağızım yarına dair bir şey söyleyeceğiz. Bununla ilgili biz gerekli işlemleri belediye başkanı olarak bana düşen görev Teftiş Kurulunu görevlendirmek Teftiş Kurulunun bir tespiti varsa bunu da ilgili birimlere havale etmek. Babamın oğlu olursa affetmem bu kadar net ondan sonrası kamu biriminin işi. Sayıştay’dan bize bir bulgu geldiğinde ben Teftiş Kurulunu yine görevlendiririm sorguya bakmam. Bugün İhale Komisyonu kuruyorsak bu gerekçelerle kuruyoruz. Bugün şirketlerle ilgili siz bu şirketler zarar ediyor dediğinizde bende evet dedim, şirketler hem para vereceksiniz hem şirketler zarar edecek doğru bir işlem değil ve bugün şirketlerimizin bugün itibari ile daha öncede açıkladım kamu kurum ve kuruluşları dışında kimseye borcu yok. Hayır, ufak tefek aksaklıklar olabilir bu bir süreç. Bir diğer mesele kafe zararları ile ilgili biz bu yeri baroya tahsis ederken aslında aklımızdan geçen şey bir yerin başka bir yere kiralanmasından ziyade 5000 üyesi olan bir kurumun sosyal ihtiyaçlarını Bayraklıdan karşılamalarıyla ilgili bu arkadaşlarınızın Bornova’ya, Konağa, Karşıyaka’ya gitmelerinden ziyade orda kalmalarıyla ilgili bir durum. Var olan iş biriliğimizin altında yatan işlem o. Yukarıdaki meselede mahallenin talebi varsa ihtiyaçsa biz aslında orda bir spor kompleks’ini yıkıp yerine kafe yapmıyoruz. Dört yol ağzında Basket sahası da olmaz o anlattığımız ölçekte bir Spor kompleksi de olmaz.

Abdullah AKTAŞ- İyide orası dört yol ağzı değil ki başkanım.

BAŞKAN- Köşede hemen köşe hayır. Abdullah Bey yani sonuç itibari ile biz oraya gittiğimizde Ak Partili meclis üyesi arkadaşlar da vardı bu talepleri hep beraber aldık.

Muhammet ŞAHİN- Başkanım kafe mi öncelik, Spor Kompleksi mi? Hangisi sizce size göre.

BAŞKAN- Yeri ve koşulu ya bak şimdi bana göre ben cevap veriyorum.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Başkanım…

BAŞKAN - Bir saniye lütfen.

Abdullah AKTAŞ- Size kafe yapmayın demiyoruz…

BAŞKAN-  Bir saniye Abdullah Bey bak benim sözümü hiç kesmedim. Lütfen ama hayır hayır sözümü kesmeyin sonra yine söz vereyim konuşun. Mesele şu, yeri ve konumu uygun olmak kaydı ile tabii ki Spor Tesisi.

Muhammet ŞAHİN- Duymak istediğimiz bu.

BAŞKAN-  Bu ama yeri ve konumu uygun değilse, orda ki o iş buna uygun değilse hiçbir anlamı yoktur. Zaten 10 yıldır atıl kullanılmayan bir şey tesis. Onun yerine bölgede vatandaşın kafe de oturup çayını kahvesini içebileceği bir alan oluşturuyoruz o kadar. Evet başka buyurun Cindi Bey.

CİNDİ CAN POLAT-  Sayın Başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sayın başkanım siz açıklık getirdiniz ama ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Abdullah Bey’in sözü etmiş olduğu seçilmiş olduğumuz Mart ayının sonundan bu güne kadarki yapmış olduğumuz satışların hepsi gece kondu diye tabir ettiğimiz büyük bir çoğunluğu büyük bir çoğunlu hemen hemen hepsi vatandaşımız tarafından üzerinde işgali olan bir kısmı yasadan kaynaklı…

Abdullah AKTAŞ- Cindi Bey bakın olayı çarpıtmayın ben onları ayırdım…

BAŞKAN-  Abdullah Bey… Lütfen hatibin sözünü kesmeyin

Abdullah AKTAŞ- Lütfen başkanım yanlış…

BAŞKAN- Bakın hayır bir saniye…

Abdullah AKTAŞ- Doğruları konuşalım ben onlardan bahsetmedim.

BAŞKAN-  Bu meclisin hâkimi siz değilsiniz yani kimin doğru kimin yanlış söylediğinin karar merciği siz değilsiniz. İki, lütfen konuşurken başkana konuşun. Muhatabınız meclis üyesi değil. Buyurun Cindi Bey.

CİNDİ CAN POLAT- Arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum bizim Mart ayı sonundan seçilmiş olduğumuz günden bugüne kadar ki geldiğimiz güne kadar ki yapmış olduğumuz satışların hepsinin bir bölümü vatandaşın yasal zarardan kaynaklı hak sahibi olduğu parseller bir kısmı hissedar olduğu parseller bir kısmının da tamamı belediyemize ait olsa bile gece kondu mahallelerinde olan ve üzeri işgalli olan parseller ve biz bu parselleri mümkün olduğunca piyasa rayiçlerinin altında satmaya çalışıyoruz geçmiş dönemlerdeki satış fiyatları kıyasladığımızda bu dönem vatandaşımıza çok daha ucuza sattığımızı söyleyebiliriz. Bu anlamda bir iyileştirme var vatandaşımız adına bir iyileştirme var. Biz kentsel dönüşümü Bayraklıya yapmak istiyoruz, işte Kentsel Dönüşümü değişimi yapabileceğimiz yapacağımız mahalleler gece kondu mahalleleri, bu satışlar Kentsel Dönüşüm alanında hem vatandaşımızın elini rahatlatacak hem de belediyemizi güçlü kılacaktır. Bu anlamda ben özellikle üzeri işgalli olan parsellerin gece kondu mahallerindeki parsellerin vatandaşımıza önümüzdeki süreçte satılmasını destekliyorum. Ayrıca belediye şirketlerinin ve belediyenin borcu olduğu yönde eleştirileri oldu arkadaşımızın bütün belediyelerin borcu var. Türkiye’de borcu olmayan belediye yoktur yanlış bir istatistik bilgiye sahip Bayraklı Belediyesi İzmir de ya da Türkiye deki en borçlu belediye değil benim bildiğim başka belediyelerde var bizden çok daha fazla borçlu ve ölçek olarak nüfus olarak hizmet…

BAŞKAN- Geçmiş dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi…

CİNDİ CAN POLAT- Alan olarak…

Abdullah AKTAŞ- Biz Büyükşehir Belediyesi değiliz.

BAŞKAN-  Yok borçlu belediyeyiz diyorsunuz ya söyleyelim sana. Ankara Büyükşehir Belediyesi…

Abdullah AKTAŞ- Peki şuanda Büyükşehir Belediyesinin ne kadar borcu olduğunu biliyor musunuz?

BAŞKAN- Ya boş ver görmek…

CİNDİ CAN POLAT- Arkadaşlar belediye kar güden kamu kurumları değil hizmet kurumları hizmet ediyoruz dolayısıyla bu belediye kurulduğu ilk günde kasasında bir miktar para olmuş olabilir ama o günden bu güne 10 küsur yıl geçti ve bu 10 küsur yıl içerisinde Bayraklı Belediyesi, Bayraklı gibi geniş bir sahada dağınık bir alanda hizmet vermeye çalışıyor. Belediye şirketleri zarar ediyor maalesef ediyor ama belediye şirketleri de biraz öncede ifade ettiğim gibi kar güden şirketler değil kar etmek amaçlı kurulmuş şirketlerde değil. Buralarda vatandaşımıza hem sosyal alanda hizmet hem de hem de işte içinde yaşamış olduğumuz ekonomik şartlarda hepimiz biliyoruz gerçekten de can sıkıcı ve yakıcı bir işsizlik var ülkemizde ciddi anlamda vatandaşımız bundan etkileniyor ve belediye şirketleri belediyeler şirketinde, belediyelerde nispeten de olsa bu soruna kendi içerisinde çözüm bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla belediye şirketlerinin borçlu olması çokta kafaya takılacak bir mesele değil. Ayrıca Dünya Engelliler Günü arkadaşlarımızda ifade etti ben engellin olmadığını düşünüyorum hayatta engellerin olduğunu engellerin kaldırıldığı engelsiz bir yaşam diliyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Gönül Hanım istiyor musun? Buyurun.

Gönül GÜNGÖR- Sayın başkan, sevgili meclis üyeleri ve sevgili konuklar. 3 Aralık Engelliler Farkındalık gününde ülkemizde sağlıklı insanların koşullarının yaşam koşullarının ne kadar zor olduğunu bilirken, engelli yurttaşlarımızın mevcut iktidar tarafından yeterli destek alamadığından dolayı engelli evladı olan bireylerin, engelli evlatlarından kendilerinden önce vefat etmesinin dileyebilecek durumda yaşadıklarını biliyoruz. Bu nedenle yurdumuzda 3 Aralık Engelliler Farkındalık gününde yaşam koşullarını iyileştirebileceğimiz günleri konuşabilmek dileğiyle diyorum. Arkadaşımın eleştirisine gelince satışlar dedi. Yolların, yollardan geçişlerin, geçen araçların ve hastanelerde müşteri olarak görülen yurttaşların iktidar döneminde Cumhuriyet, ben biraz heyecanlandım galiba.

BAŞKAN- Yani Gönül Hanım…

Gönül GÜNGÖR- Evet dağıldım.

BAŞKAN- Genele girmezsek sevinirim.  Genel siyasete girmezsek sevinirim.

Gönül GÜNGÖR- Peki girmeyeyim o zaman ama Cumhuriyet döneminde yapılan tüm kurumların satışı yapılmışken, sadece burada hissedarlara satılması bu kadar çok gündem olmamalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Emre Bey buyurun.

Emre DEMİR- Başkanım şimdi ben Gönül hanımın sözü üzerine konu dağılmasın birçok konu var ama Ak Parti hükümetinin…

BAŞKAN- Sizler bu gün hazırlıklı geldiniz galiba.

Emre DEMİR- Yok herhangi bir hazırlığımız yok. Ak Parti hükümetinin engelli vatandaşlarımızla alakalı yaptığı hizmetleri anlatmaya kalkarsak gündemi çok meşgul eder ve genele gideriz. Bununla alakalı bir sonraki mecliste grup toplantımızda Osman Bey in size, üzülerek öğrendim ki, engelli evlatlarımız varmış Osman Bey in size bu konu ile alakalı Ak parti hükümetinin engelli vatandaşlarımıza yaptığı kolaylıklarla alakalı brifing vermesini istiyoruz. Onunla beraber sayın başkan maalesef geçmiş için maalesef mecliste satışlarla ve yapılmayan hizmetlerle gündemi meşgul ediyoruz. Olabilir bununla alakalı grup başkan vekilimiz çok doğru noktalara değindi. Bizim burada geçmiş dönem ile bu dönem arasında mukayese ile işimiz yok. Kaldı ki kamu borçlarından bahsediyorsunuz devamlı, burada bir algı yürütmeye çalışıyorsunuz.

BAŞKAN- Algı yürütmüyoruz doğruyu söylüyoruz. Doğru ile algı farklı şeyler. 

Emre DEMİR- Doğruyu söylüyorsunuz fakat bunlardan bizler sorumlu değiliz, maalesef siz de sorumlu değilsiniz. Sizin çıkıp şuan gerek basında gerek mecliste “ben bu belediyeyi borç bataklığından devir aldım” demenizde hiçbir beyis yok demektir. Bunlardan siz de sorumlu değilsiniz biz de sorumlu değiliz. Bu yüzden ne genele girelim ne de geçmişle bu dönemin mukayeseye…

BAŞKAN- Mukayese derken aslında geçmişe de girmeyelim. O iş o günkü denetimden sonra. Yani o işi büyüttüğümüzde devletin kurum ve kuruluşlarının denetim eksikliği mi vardır bu boyutlara gelmişse. Sonuçta belediyeler denetlenebilir kurumlardır. Yani, burada herhangi bir usulsüzlük herhangi bir işlem varsa kamu kurum ve kuruluşları görevlerini yapmadı mı? Bunu mu söylüyoruz yani bunu mu söylüyoruz? Hayır, burada başka bir polemiğe gireceksek bu başka bir iş yani.

Emre DEMİR- Herhangi bir polemiğe girmek değil de…

BAŞKAN- Bakın diyorum ki gelin geleceği konuşalım, gelin işleri konuşalım, gelin deyin ki bana; “Sen söz verdin bana bu işleri yapamadın” bak bir şey iddia ediyorum.

Emre DEMİR- 9 aydır sadece konuşuyoruz artık bir şey görelim lütfen. 

BAŞKAN- Vallahi o zaman sokakta değilsiniz. Her yer şantiye alanı.

Emre DEMİR- 6 ay önce burada engelli vatandaşlarımızla ilgili bir ricada bulunduk. Hiçbir şey değişmedi. Bununla beraber 10 senedir + 70 milyon lirayla göreve başlayan Bayraklı Belediyesi olarak Cindi Bey dedi ki, 10 senedir hizmet üretiyoruz. Valiliğin destek verdiği bir belediye hizmet binası ve…

BAŞKAN- Valiliğin mi?

Emre DEMİR- Valiliğin destek verdiği belediye hizmet binası… %80, %10 oranların herhangi bir ehemmiyeti yok. 10 senedir bu bina dışında herhangi bir şey görmüyoruz.

BAŞKAN- Bakın değerli arkadaşlar şundan emin olun ben çok siyaset işine girmiyorum. Mesela satışları söylüyorsunuz ben hükümetin özelleştirme işine girmiyorum. Yani bir şeyi söylerken bir şeyi ifade ederken bir de durduğunuz mecradan bunları doğru seslendirin isteriz. Bu ülkede iktisadi olarak olan kamu kurum kuruluşlarında olan diğer alanlarda oluşan özelleştirmeler ya da satışlar ya da devirler konuşulduğunda bizim yaptığımız hiçbir şey değil. Yani sadece grup konuşmalarını dinlersek nerde neler olduğunu hepimiz biliyoruz ama ben özenle ve itina ile bu işlerden çıkmak istiyorum. Çünkü bizim Bayraklı diye bir meselemiz var. Bayraklı meselesini çözerken de geçmişten ziyade bakın arkadaşlar herkesin elinde ilgili gördüğüm uygun olmayan işlemlerle usulsüzlüklerle ilgili ya da başka işlemlerle ilgili şikâyet etme yetkisi var. Yargımız var, hukukumuz var, denetim kurumları var ve ben bütün arkadaşlarımız bu anlamda herhangi bir sorun ve sıkıntı görmüşlerse ve orada bir kanaatleri oluşmuşsa elinde delil varsa ilgili birimlere ilgili kamu kurumlarına şikâyet etmelerini bir vatandaşlık görevi olduğunu söylüyorum. Önce bu vatandaşlık görevini yerine getireceğiz ama böyle belge, delil ve bir şey yoksa da buradaki polemiklere çok dalmayacağız. Biz yeni bir kentten söz ediyoruz ne yapacağımızı, ne edeceğimizi neler olabileceğini 5 yılın sonunda hep beraber göreceğiz. Buyurun.

İpek KUL- Sayın başkanım sevgili meclis üyelerim hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 1 Aralık Dünya AİDS Farkındalık günü sebebi ile aktarmak istediğim birkaç bilgi var. Aids birçok yetişkinin bulaşma riskinin taşıdığı ölümcül olmayan bir hastalık. Erken teşhis durumunda kaliteli bir yaşam sürdürülebilir. Sosyal ilişkilerde bulaşan bir hastalık değil aynı bardaktan çay dahi içebiliriz ama ne yazık ki Türkiye’mizin geçmişinde bu hastalıkla ölenlerin mezarına beton dökmek gibi olaylarla da karşılaşmaktayız. Bunun yanı sıra söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. İzmir Barosuna Naz kafenin tahsisiyle ilgili bir Avukat olarak kendime söz hakkı düştüğünü düşünüyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi yalnızca Bayraklı çevresinde bulunan toplamda 15 bini aşkın üyesi bulunan bir kamu statüsü taşıyan kuruluştur İzmir Barosu. Bağımsız Avukatların varlığı rahatsızlık hissettirebilir ama şunu ifade etmek istiyorum ki, gerçekten Bayraklı da Avukatların çok ciddi anlamda ekonomik istihdama ve geçinmeye katkısı var. Bu anlamda onlarında Bayraklı da çoğunun Bayraklı da yaşadığını düşünürsek bende bunlardan biriyim, böyle bir tesisi vatandaşın tümünü kapsayan sosyal belediyecilik anlayışıyla çok fazla örtüşmekte. Sayın başkanıma meslek erbabı olarak tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun yanı sıra bir konuya daha değinmek istiyorum. Lütfen dinlemeyi öğrenir misiniz önce Abdullah Bey? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bu hafta içerisinde filtre termik santrallere filtre takma süresinin uzatılmasına ilişkin teklifi veto etti. Kendisinin yalnızca Ak Parti Genel Başkanı olarak değil 80 milyonu aşkın vatandaşı olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olaraktan davranması beni çok mutlu etti. Bu anlamda yine hoş bir tebessümle karşılaştığım bir olay daha gerçekleşti. Ak Parti Milletvekilleri…

BAŞKAN- Güzel bir şey söylüyor Cumhurbaşkanıyla ilgili çok güzel bir şey söylüyor hem de ne var bunda.

İpek KUL- Kendi verdiği kanun teklifini veto eden Cumhurbaşkanını alkışladılar. Bu anlamda bende yine Sayın başkanıma katılarak diyorum ki, ‘İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın’. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Hayır hiç kimsenin bakın hiç kimsenin, ipek Hanım lütfen biri gerçekten konuşurken parmağınızı sallamayın bu bir. İki hayır iki hayır siz arkadaşlar karşılıklı konuşmayacağız,  üç…

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım siz soru sordunuz bende cevapladım.

BAŞKAN- Üç ya üç bir saniye…

Abdullah AKTAŞ-  Kendisi öğrenecek konuşmasını terbiyeyi de ondan öğrenmeyeceğiz.

BAŞKAN- Abdullah Bey lütfen, Abdullah Bey Abdullah Bey lütfen, Abdullah Bey gerek yok Abdullah Bey gerekli yerlere…

BAŞKAN- Abdullah Bey gerek yok biz gerekli uyarıyı yapıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Bakın bizler daha sakin terbiyeli bir şekilde hitap ediyoruz büyüğümüzsünüz diye ama yaşça benden çok ufak bir arkadaşımız yaptığı hataya bakın.

İpek KUL- Ne dedim beni dinleyin dedim…

Abdullah AKTAŞ- Konuşmasını öğreneceksiniz biraz mecliste.

İpek KUL- sizden öğrenemem konuşmayı, düzgün konuşun.

Abdullah AKTAŞ- Terbiyesizlik yapıyorsunuz.

İpek KUL- İleri giderseniz hukuki haklarımı kullanırım bilginiz olsun bütün konuşmalar burada kayıtta.

BAŞKAN- İpek Hanım lütfen. Bir saniye bir saniye arkadaşlar bakın arkadaşlar tekrar rica ediyorum burası yerel bir meclis gelin bu yerel mecliste şu geçmişle ilgili mevzuyu kapatalım defalarca konuşup konuşup temcit pilavı gibi gelip gidiyor. İki, burada genel siyaseti ilgilendiren işlerle hem Cumhuriyet Halk Partisi grubundan rica ediyorum, hem Ak Partisi hem MHP grubundan rica ediyorum. Bizim işimiz bu değil arkadaşlar, ama bir defa daha altını çiziyorum hiçbir meclis üyemizin ve Bayraklı meclisinin Sayın Cumhurbaşkanıyla kinayeli konuşma şansı yok böyle bir şey yok, bundan emin olun net. Sonuç itibariyle biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ta grup arkadaşları adına söylüyorum bunu demokrasi seçimler ve seçimin sonuçlarına saygı duyan bir siyasal partiyiz. Böyle bir şey yok yani tekrar rica ediyorum lütfen tansiyonu düşürün yani sonuç itibariyle bizim Bayraklıya, Bayraklıda yaşayan vatandaşlara karşı sorumluluğumuza bir şeyin daha altını çiziyorum. Canlı yayın konuşmalarınızın üslubunuzun kentle ilgili sorunları dile getirirken bize davranış değişikliğine söylem değişikliğine ya da birbirimize kötü sözler söylememize vesile olmasın arkadaşlar. Tam aksine buradaki duruşunuzda tavrınızda kentin bizden istediği özveriyi gösterelim, bugüne kadar böyle gittik bundan sonrada ricam böyle devam edelim. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım söylediğiniz konuya ben tamamen katılıyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim sağ olun.

Abdullah AKTAŞ- 6 yıldır bu mecliste meclis üyeliği yapıyorum, Yeşim Hanım burada yaklaşık 5 tane arkadaşımız burada benimle birlikte meclis üyeliği yaptılar, hiçbir zaman saygı çerçevesini aşmamaya çalıştık ve şuan o arkadaşlarımızla yan yana oturuyorsak ya da oturup konuşabiliyorsak bu aramızdaki saygıdandır. Tabi ki burada tartışacağız, tabi ki burada yapılan yanlışları söyleyeceğiz,  tabi ki burada gündeme getireceğiz, ama karşımızdaki insanın üslubunun biraz farklı olması lazım. Yani burası dediğiniz gibi şuan insanlar bizi canlı yayında izliyorlar. Biz seçilmiş örnek insanlar olarak burada bu hareketleri yaparsak vatandaş seçilmiş insana bakar ben kimi seçmişim böyle olmamız lazım yani burada şahsi böyle işte üslubu benden mi öğreneceksiniz bilmem gibi konular meclisin konusu değil ki, bu dosyayı siz söylediniz ben size cevap verdim ve arkadaş yapılan şeyin farkında değil. Şimdi rica ediyorum bizde ben buranın bir belediye meclis üyesi olarak bugüne kadar hep Bayraklı Belediyesinin konularını gündeme getirdim bakın hiç yerel siyasete girmedim hiç şahsi konulara girmedim yoksa bildiğim çok şahsi olaylar var zaman zaman sizinle de bunu paylaştım, doğrumudur. Dolayısıyla şahsi meseleler ayrı ya da genel meseleler ayrı ayrı tutarak bu mecliste bu seçilmiş olmanın vermiş olduğu hakla insanlarımıza faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz.

BAŞKAN- Evet hassasiyetinize teşekkür ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Evet bugüne kadarda 10 tane önerge verdik ki verdiğimiz önergeye destek verdiniz teşekkür ediyoruz. 3 önergenin de değiştirilmesi konusunda sizle uzlaşıya vardık ve değiştirildi. Buda neden bu halka düzgün şeyler yapılması adına. Bizde bu vesileyle buradayız ben arkadaşlarımın şuna dikkat etmesini istiyorum. Dediğiniz gibi burası canlı yayınlanan bir platform. Konuşmalarımıza ya da üslubumuza dikkat etmemiz gerekiyor ve bende buna dikkat ettiğimi düşünüyorum bakın şimdi Cindi Beyin konusuna gelmek istiyorum, şimdi Cindi Bey olayı çok farklı yerlere taşıdı. Biz hak sahibi satışlarından bahsetmiyoruz,  hak sahipleri satışlarının zaten önünü biz açtık. Vatandaşımız kendi yerini alabilsin diye biz açtık zaten dolayısıyla bunun hatta şuan yapılan indirimlerle ilgilide müdürümüzle sürekli diyalog halindeyiz zaman zaman görüşüyoruz bazı şeylerin bizim için bizimde aramızda yapılabilecek bir şey var mı diye. Şimdi Adalet Mahallesinde bir yer Adalet Mahallesi imara kapatılmadan önce vatandaş gelmiş dilekçesini vermiş sonra belediye buna imara ne işleyeceğim demiş üzerinden 3 yıl gelmiş. Şimdi 3 yıl önce verilen dilekçeyle bugün verilen dilekçenin rayiç bedeli aynı olmaması lazım o dilekçenin o yılki zaman ki şeye göre değerlendirilmesi lazım. Neden, bu suç vatandaşın değil bu suç belediyenin yaptığı değişiklikten kaynaklanan bir şey uzama. Dolayısıyla müdürümüze söyledim özellikle böyle imara kapalı alanlarda hak sahibi insanların satışlarına yani farklı bir çalışma yapılması lazım. Şuan mesela o zamanki dönem ada parsel 1800 lirayken metrekaresi  şuan geldik 500-600 lira ee biz 500-600 liraya düşürdük o zaman ne anlamı kaldı vatandaş o zaman alsaydı 1800 dan alacakken burayı ama şuan 3600 lira veya 4000 liradan almak zorunda kaldı. Yani bu imara kapalı alanlardaki rayiç bedelleri farklı düzende yapılması gerekiyor. Gerekiyorsa meclis kararı almamız gerekiyorsa eğer önceki encümen kararıyla ilgili meclis kararı alalım bunun gibi imara kapalı alanlardaki satışların önünü açalım vatandaşımızın önünü açalım. Bahar Hanım dedi ki engelli vatandaşımıza bir şey yapalım dedi, kendisini ve bütün meclis üyelerini davet ediyorum ne zaman isterseniz, isterseniz yarın Kaymakamımıza gidelim Bayraklıdaki kaç tane engellimize ne yapılmış ne verilmiş teker teker sorgulayalım. Çünkü ben bir dernek başkanı olarak bu işlerin bire bir içindeyim ve neler yapıldığını belediyemizin neler yaptığını çok iyi biliyorum yaptıkları ki arkadaşımız sağ olsun ne söylesek neresi desek gidip yardımcı oldular Sosyal Hizmetlerdeki arkadaşlarımız erzaksa erzak başka bir şeyse veriyorlar. Aynı şekilde Kaymakamlığımızda gereken hizmeti gereken eksikleri tamamlıyor bunu böyle bilin. Bugün engelli vatandaşımızın kendisine de aylık bağlanıyor bakan kişiye de aylık bağlanıyor. Yeri geldiğinde tüm bezi veya ihtiyaçları neyse devlet tarafından karşılanıyor. Bunu görmezden gelemezsiniz biz nasıl Bayraklı Belediyesinin yaptıklarını görmezden gelmiyorsak bu konuda sizde devletin yaptığını görmezden gelemezsiniz.

BAŞKAN- Ya devlet hepimizin devleti ya orda bir sorun yok ki.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi hayır arkadaşımız görmezden geldi onun için söyledim. Arkadaşlara bir kere seslenmek istiyorum, bugün 3 Aralık Engelliler Günü biraz önce rica ediyorum destek verelim. Bugün destek verelim, Aralık ayı meclis toplantısı özlük haklarımızı bu derneklere bağışlayalım bu derneklere ufak bir katkımız olsun.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey.

Ertuğrul CİVELEK- Sayın başkanım özür dileyerek düşüncesi Abdullah Bey’in çok düzgün bir dakika Abdullah özür dilerim kardeşim CHP bağış niyetine düşüncesi çok düzgündür, biz engelli kardeşlerimizin daha önceki kaymakamımızda desteklediler yani birçok ihtiyaçlarını karşıladık. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olana meclisimizde 1-2-3 tane neyse bunu aramızda paylaşalım alalım ben para verilmesine karşıyım yani kimse yanlış anlamasın para ortada kaybolacak diye değil iffet sahibi arkadaşlarımıza tekerlekli araç veya akülü araç alalım derim ben.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Osman abiciğim pardon şunu söylemek istiyorum şimdi neden bu derneklerle ilgili. Bir tanesi Türkiye Sakatlar Derneği Türkiye genelinde şube olan bir dernek bir tanesi Beyaz Ay Derneği Görme Engelliler Derneği buda Türkiye genelinde şubesi olan bir dernek onun için dedim. Eğer Bayraklınızda varsa bir dernek gelelim bayraklımızdaki derneğe hiç sorun değil.

Ertuğrul CİVELEK- Dernek değil ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimiz var ben bunları biliyorum sizde biliyorsunuzdur. Akülü araç olabilir tekerlekli sandalye olabilir 1-2-3-4-5 10 tane hiç önemli değil, tespit edelim yerine gitsin benim düşüncem bu.

 BAŞKAN- Tamam anlaşın.

Abdullah AKTAŞ- Alınsın fark etmez yapalım yeter ki oturalım yapalım.

BAŞKAN- Evet tamam arkadaşlar.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi daha önce şey operasyonla ilgili yani devletimizin yaptığı operasyonla ilgili bağış yapmıştık önceki meclis üyesi arkadaşlarımız hatırlar bugünde böyle bir şey yapalım engeller gününde engellilerimize farklı destek yapalım diyorum.

BAŞKAN- Tamam yani değerlendirelim, buyurun.

Dilek YILDIZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, aslında söz almayı düşünmüyordum ancak meclis üyemiz hükümetimizi eleştiren konularda…

BAŞKAN- Rica etsem yani bir karşılıklı cevap olmasın karşı…

Zehra ONGUN- Bakın arkadaşlar genele girersek yapmayın bakın buradaki 2 metre kare yerin hesabını soruyorsanız…

BAŞKAN- Bir saniye Zehra Hanım lütfen ama lütfen..

Dilek YILDIZ- Sayın başkanım hatibin sözü kesilmez demiştiniz ama bunun arkasında burası yerel bir meclis aslında söz almayı düşünmüyordum ama engellilere hükümetimizin yaptığı yatırımlarla ilgili bende izniniz olursa birkaç şey paylaşmak istiyorum. Şimdi kamuda ve özel sektörde %3 engelli çalıştırma zorunluluğunu Ak Parti iktidarı getirdi. 2019 yılı itibariyle…

BAŞKAN- Lütfen hatibin sözünü kesmeyin.

Dilek YILDIZ- 2019 yılı itibariyle özel sektör ve kamuda çalışan engelli sayısı 390 binin üzerinde. İlk kez engelli Kamu Personel Seçme Sınavını başlattık. Kamuda engelli istihdamını 9,7 katına çıkarttık, 2002 de kamuda 5777 olan istidam sayısını 56263 e çıkardık. Engelli haklarını koruyup geliştirmek amacıyla Temmuz 2005 de engelliler yasasını kabul ettirdik. Görme engelli öğrenciler için 2006-2007 öğretim yılından itibaren kabartma yazılarıyla ders kitapları basıldı ve ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıldı. Bizler…

BAŞKAN- Lütfen kesmeyin arkadaşlar yani değerli meclis üyeleri yani ben mi anlatmakta zorlanıyorum, cümleyi mi yanlış kuruyorum ya öncelikle meclis üyeleri bu genel kurallara riayet etmesi gerekir. Lütfen bir hatibin sözünü kesmeyin kim olursa olsun iki, hatip lütfen başkana hitap etsin. Yani bu tonda devam ederse arkadaşlar bizde yani bütün arkadaşlara söz verme işini sınırlarız gerektiğinde mikrofonları kapatırız maddeleri görüşür çeker gideriz rica ediyorum, tekrar rica ediyorum arkadaşlar buyurun.

DİLEK YILDIZ- Son olarak bizler engelli kardeşlerimizle ilgili eksiklerin giderilmesini bir lütuf olarak görmüyoruz hakların sahiplere teslim edilmesi olayı olarak görüyoruz. Bir de başkanım buna ek olarak bugün çok anlamlı bir gün 3 Aralık Dünya Engelliler günü ve sevgili meclis üyesi arkadaşımız engelli komisyonu kurulması ile ilgili önerge verdi. Fakat bu sizin müdahaleniz olmazsa CHP grup başkan vekili ve arkadaşlar tarafından nerdeyse ret edilecekti buda bizi ayrıca üzdü. Aynı buda geçen ay Büyükşehirde biliyorsunuz yapıldı, doğal afetlerle ilgili komisyon kuruldu dönem arasında ve bu komisyon kabul edildi. Büyükşehirde böyle bir uygulama varken ilçe meclisimizde bunu yok sayılması bizi üzdü ben bunu ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN-  Orda aslında itirazla ilgili hani yasal anlamda bir engel var mı yok mu ilgili arkadaşımıza da bilgi gittikten sonra gereğini yaptık yani şey yok…

DİLEK YILDIZ- Engel olsa Büyükşehirde böyle bir komisyon kurulması…

BAŞKAN- Arkadaşlar son sözü Yeşim Hanıma verip arkadaşlar başkan olarak son sözü Yeşim Hanıma verip kapatıyorum buyurun…

YEŞİM TEKOĞLU- Başkanım teşekkür ederim. Vallahi Abdullah Beye dört kere söz verip ondan yani başkanım neyse son anda Allahtan verdiniz. Getiriyorum çünkü dört kere ya da beş kere söz aldı parmağım burada koptu başkanım öncelikli olarak ben isim hatırlamıyorum ama hangi meclis üyemizin söylediğini belki Abdullah Beydir hedefiniz ve duruşunuz yok dedi. Evet, hedefimiz var hedefimiz ne borçlarımızı ödemek, duruşumuzda var bunun içinde yol alıyor başkanımız ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak başkanıma bu borçları ödeme deki çabası için gayreti için teşekkür ediyorum. Bunu da bir borç biliyorum ha Abdullah Bey ne dedi, çözüm önerileri acaba böyle satmak mı? Evet, Abdullah Bey çözüm önerileri satmak olmaya bilir iktidar partisi olarak kamu kurumlarındaki vergi yüklerini SGK yüklerini azaltırsanız bence en önemli çözüm bu olur.

ABDULLAH AKTAŞ- Başkanım gerekeni yapıyoruz ama…

BAŞKAN- Evet bir saniye.

YEŞİM TEKOĞLU- Hiç haberim yok aynen öyle. Başkanım Muhammet Beyin serzenişini çok doğru buluyorum ittifak yaptığı parti ile birlikte istişare halinde komisyonları değerlendirdiğini düşündüğümüz için etik olmayacağını için biz onu önermemiştik, biz bunda sonra çok hassasiyetli davranacağımızın sözünü veriyorum. Abdullah Beye de çok kibar birisidir benim tanıdığım kadarı ile sadece bir bayana terbiyesiz demesini uygun bulmadım belki özür dilerse konu kapanır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN-Yok arkadaşlar.

IX.  TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki toplantı Yeşim Hanım…

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

YEŞİM TEKOĞLU-6 Aralık Cuma başkanım saat 18 :00 de.

BAŞKAN-Evet 6 Aralık Cuma saat 18:00 de görüşmek üzere.

 

  Serdar SANDAL

        Başkan

 

 

                                                                          Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                                 Üye                                                Üye