Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/01/2020

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 03.01.2020 Cuma günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                               Serdar SANDAL

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                                                      03.01.2020
                                                                                                                                                                         Cuma
                                                                                                                                                                      Saat 18.00  

 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesine Göre Belediyemiz 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sonucu Hakkında Belediye Meclisine Bilgi Sunulması.

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.12.2019.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8615) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Kordon Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2723) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak Çamkıran Hizmet Binası önünde bulunan parka "Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç" adının verilmesi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-7094) Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli personellere (01.01.2020 tarihinden itibaren, Meclis karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personellere göreve başladığı tarihten 31.12.2020 tarihine kadar) ödenmek üzere ekli listede kadro adedi ve ünvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek görev yapacak ilgili personellere ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1699) 2020 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17 inci maddesine uygun olarak belirlenen aylık miktara ilişkin ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8341) Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak, No:49/A da bulunan Düğün Salonu olarak kullanılan kısmın Masal evi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı tahsisinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8392) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIA pafta, 25873 ada, 1 parsel no.lu 3.379,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8399) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 14 parsel no.lu 36,47 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8259) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB pafta, 37648 ada, 17 nolu parseldeki 2824/24845 (28,24 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8230) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 Pafta, 3045 ada, 3 nolu parseldeki 25/142 (25,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7810) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36941 ada, 23 nolu parseldeki 4/89(4m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Özden CANTÜRK'e hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7928) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33220 ada, 17 nolu parseldeki 31.000/65.000 (186,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Cemal ÇITRAK, Orhan ÇITRAK, Ayhan ÇITRAK'ın verdiği Muvafakatname'ye istinaden Orhan ABAYLI'ya hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7805) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 15 nolu parseldeki 879/2006(61,53m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7801) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36838 ada, 17 nolu parseldeki 47/165 (47,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8219) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 5 nolu parseldeki 51/170 (51,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7926) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36729 ada, 16 nolu parseldeki 3/109 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7820) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36772 ada, 4 nolu parseldeki 1/129 (1,00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8099) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IID pafta, 36826 ada, 16 nolu parseldeki 1/88 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8428) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 8 nolu parseldeki 13/92(13m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8430) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 7 nolu parseldeki 5/83(5m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8419) Bayraklı ilçesi, 25N III.C pafta 70 ada 419 nolu parseldeki 377/11477(3,77m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

(Önerge 03.12.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisi hk.

 

(Önerge 03.12.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

 

(Önerge 03.12.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX.  TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.