Meclis Çalışmaları

06/12/2019

03.12.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(06.12.2019 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

03.12.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8428) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 8 nolu parseldeki 13/92(13m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8430) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 7 nolu parseldeki 5/83(5m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8419) Bayraklı ilçesi, 25N III.C pafta 70 ada 419 nolu parseldeki 377/11477(3,77m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1086) Mülkiyeti Belediyemize ait 3836 ada, 1 no.lu parselin, Belediyemizin SGK ve Vergi Borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemlerine altlık olması amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :256

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5296) Mansuroğlu Mahallesi, Manavkuyu  Mahallesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde içkili yer bölgesi belirlenmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :257

 

V. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7513) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26 N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın  (206,00m2) kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye istinaden belirlenecek yüzdelik orana isabet eden sayıdaki dairenin yükleniciye devredilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarih 478 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :258

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Hasan KARABAĞ, Şeyhmus BIÇAKÇI’nın  mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 03.01.2020

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu        

 

                                                                 

 

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                          Meclis Başkanı