Meclis Çalışmaları

08/01/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 08.01.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Dilek YILDIZ - Hayrullah TELLİ - Emre DEMİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri, saygı değer konuklar meclisimizin çoğunluğu vardır. 2020 yılı Ocak Ayı meclisinin ikinci birleşimini açıyorum. Bayraklımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.01.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

                   

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının oylanması Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyorum başkanım.  

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Birimlerden Gelen Önergelerin Görüşülmesi evet, gündemdeki şekliyle…

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım günde yazıldığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi 1 buyurun. Bu niye şey onarılmadı arkadaşlar geçen mecliste de vardı bu sıkıntı.

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4336) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet Denetim Komisyonu ile ilgili arkadaşlar Yeşim Hanım buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım kurulacak Denetim Komisyonunun 4 kişiden oluşması gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 3 kişi öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- İpek KUL, Alim ÇANKAYA, Zehra ONGUN.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Ak Parti Grubu adına Seyfettin ATBAŞ’ı öneriyoruz.

BAŞKAN- Seyfettin ATBAŞ. Evet. Önümüzdeki oy pusula… Efendim başka aday olmak isteyen olmadığına göre önümüzdeki oy pusulalarına yazıp oyluyoruz herhalde. Getir sandığı ilk oyu ben atayım. Attın mı? Uyanık siyasetçi başka. Hatip arkadaşlar mı sayacak? Siz mi sayacaksınız? Seçimi bekleyelim mi? Beklemeyelim değil mi devam edelim. Evet gündemin 2’inci maddesi. 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-78) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN-  Evet Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım biz daha öncede mecliste dile getirmiştik. MHP’li arkadaşlarımızı buradan öneriyoruz.  Muhammet ŞAHİN arkadaşımızı…

BAŞKAN- Evet Cumhuriyet Halk Partisi Muhammet ŞAHİN arkadaşımızı öneriyor. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Bizde Derviş abiyi öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  İyi manevraydı Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Manevra değildi başkanım. Yeşim Hanımınki manevraydı sanki.

BAŞKAN- Evet buyurun arkadaşlar.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8903) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC Pafta, 33236 ada, 6 nolu parseldeki 303/461(303,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 3 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9122) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25826 ada, 7 nolu parseldeki 66/193(66,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 4 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 5.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9172) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3038 ada, 6 nolu parseldeki 5/27 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet 5 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet İhtisas Komisyonundan Gelen Raporlarının Görüştürülmesi buyurun.

1- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4299) Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 1,2,3,4,5 nolu gündem maddelerinin hepsi komisyonlardan oy birliği ile gelmiş. Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde uygulanması uygundur başkanım.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar ihtisas komisyonlarından gelen 1,2,3,4 ve 5 nolu raporların komisyonlardan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet.

Yeşim TEKOĞLU- Denetim bekleyeceğiz başkanım.      

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN-  Dilek Temennilere geçelim biz. Söz almak isteyen arkadaşım var mı?

İpek KUL- Başkanım ben alabilir miyim?

BAŞKAN-  Buyurun.

İpek KUL- Sayın meclis üyelerim, sayın başkanım, sayın meclis üyelerim herkese merhabalar. Ben hepinizin huzurunda teşekkür de bulunmak istiyorum. Değerli meclis üyelerimiz Muhammet Bey’e geçen hafta kendisinden bir yardım istedim. Öldürülmek üzere olan bir kadınımız için, kendisi sağ olsun çok geç saat olmasına rağmen Osmaniye Baş Savcısına ulaşıp, durumun aciliyetini iletti. Şuanda öldürmeye teşebbüs eden adam hakkında yakalama kararı var. Aynı zamanda Sosyal Politikalar da ilgileniyor. Ben inanıyorum ki tüm partiler kadına şiddet ve cinayetler konusunda iş birliği yaparsa, o zaman bu kötü sonları yaşamayız. Tekrar huzurlarınızda bir farkındalık yaratmak amacıyla teşekkür ettim.

BAŞKAN-  Evet her iki üyemize de teşekkür ediyoruz, bu duyarlılıklarından dolayı. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yeşim Hanım buyurun. Ya da Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Bugün belediyemizin 2019 yılı hesaplarını, alımlarını, satımlarını, vesaire işlemlerini denetlemek üzere denetim komisyonunu seçiyoruz. Ben öncelikle belediyemiz adına hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca arkadaşlarımın da parti gözüyle bakmaksızın Bayraklı’nın insanlarının vebalinin üzerlerinde olduğu hissederek, hakkaniyetle gerekli incelemeleri yapılacağını düşünüyorum. Yani daha önceki yıllar biz çok şeyler yaşadık bu komisyonlarda çok sıkıntılar yaşadık. Bir takım istenilen evraklar verilmedi, getirilmedi,  sümen altı yapıldı. Ya dosyalarda farklı dosyalar önümüze getirildi. Getirilmesi gereken dosyalar önümüze getirilmedi. Komisyonlarda böyle şeylerin bu dönem olmayacağını düşünüyorum. Çünkü sizin de başından beri söylediğiniz gibi şeffaf belediyecilik, belediyecilik yöneticiliğini yapacağını söylediniz. Bizde aynı şekilde bu halkımızla ilgili Bayraklı şeyine bütün konuda her şeye destek vermeye çalıştık. Yani menfaatler çerçevesinde yani halkımızın menfaati çerçevesinde muhalefetlik yapmadık, yaklaşık bir sekiz dokuz aydır. Dolayısıyla bu komisyonlarda da arkadaşlarımızın rahat çalışması için ilgili müdürlerden, ilgili birim sorumlularından istenilen tüm evrakların zamanında getirileceğine ya da gerekli açıklamaları yapılacağına inanıyorum. Bu arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

BAŞKAN- Evet bende çok teşekkür ediyorum. Denetim komisyonu arkadaşlar sonuç itibariyle hazırladığı raporu başkanlık makamına sunan bir komisyonumuz. Bizim işleyişimizde herhangi bir aksaklığın olup olmadığı, herhangi bir suiistimalin olup olmadığı ile ilgili bize sunulan bir rapor ve biz bu rapor çerçevesinde gereğini yapacağımızı buradan Bayraklı halkına söylüyoruz. Bir diğer nokta bürokrat arkadaşlarımız burada, denetim komisyonu ile ilgili bütün evraklar gizlenmeden, saklanmadan, farklı yollara sapılmadan komisyon üyelerinin istediği şekilde, komisyon üyelerine verilecek bu bütün bürokrat arkadaşlara talimatımızdır net. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım ben de iyi niyetlerimi iletiyim. Benim çok temennim yok yani Ocak Ayında herkese iyi niyetli olmalarını tavsiye ediyorum. Dilek temenniler en güzel temenni bu olsa gerek herhalde. Yüreğinizin iyiliğiyle hareket etmenizi tavsiye ediyorum herkese.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım, değerli meclis üyelerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum 8 Ocak 1996’da gözaltında işkencede katledilen basın emekçimiz Metin GÖKTEPE’yi saygı ve rahmetle anıyorum. Ve bu bağlamda kalemleri susturulan bütün gazetecileri anıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Arkadaşlar teşekkür ederim. Bu 60 hektarlık alanla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili ilk toplantımızı yarı yapacağız. Yani Büyükşehirden randevumuzu aldık. Burada ekip olarak gideceğiz. Ondan sonraki meclise sanıyorum meclisimizin bilgilendirme işi vardı. Meclisimizi bilgilendireceğiz. Sonraki süreçlerde de gerek iş adamlarımızdan, gerek alandaki çalışmalarla ilgili burada herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kentin ara meselesi olan bu kentsel dönüşüm işini bir parti bilinciyle değil, bir Bayraklı vatandaşı olarak kentin ana meselesi gibi algılayıp, el birliğiyle bu meseleyi nasıl çözeriz onunla ilgili gerçekten özverili bir şekilde çalışalım. Vatandaşın bizden istediği bu işi biran önce hayata geçirelim. Avantajlıyız çünkü üç aşağı beş yukarı sorunun kilitlendiği noktaları hepimiz artık biliyoruz. Aslında çok da derinlere gitmeye gerek yok. Vatandaş taleplerini açık bir şekilde söylüyor. İş adamlarıyla da görüşmeye başladık. Onların da önerilerini alacağız. Çünkü sonuç itibariyle biz belediye olarak istediğimiz yollar, kavşaklar, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları ile ilgili taleplerimiz var. Bunun birçoğu zaten yasal mevzuat gereği uyulması gereken işlemler. Ama geriye kalan vatandaşın ve iş dünyasının bu işten memnun olması. 3 aya doğru oturtabilirsek gerçekten hem Bayraklı’mıza, hem İzmir’imize Bayraklı olarak, meclis grubumuz olarak, belediye olarak sorumluluğumuz gereği olan bir sorumluluğu daha yerine getirmişiz diye düşünüyorum. Ben şimdiden bütün arkadaşlarımın desteğine teşekkür ediyorum. Zorlu bir görev, sıkıntılı bir görev ama ben inanıyorum ki el birliğiyle bu meseleyi çözeceğiz. Partizanlık yapmadan, sağa sola götürmeden, farklı alanlara taşımadan, Büyükşehrimizin de öncülüğünde yetkiyi devralıyoruz. Ama alacağımız yetkinin sınırlarını da mecliste arkadaşlarımızla konuşacağız. Yani Bayraklı Belediyesi olarak mesela bizim vatandaşın kira ile ilgili taleplerini karşılayabilme lüksümüz yok şuan, meselelerden bir tanesi. Hep beraber konuşacağız. Hangi şartlarda bu işlemi devralacağımıza karar vereceğiz. Vatandaşla hep beraber görüşeceğiz gerekiyorsa uzmanlardan destek alacağız. Şimdiden bu konuyla ilgili bütün arkadaşların desteğine teşekkür ediyorum. Evet tutanak 08.01.2020 tarihli meclis ikinci birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeninin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Katılan Meclis Üyesi Sayısı: 33 kişi, Açılan Zarf: 33 kişi, Geçerli Oy: 33 kişi, Geçersiz Oy: yok.  İpek KUL 31, Alim ÇANKAYA 29 oy, Zehra ONGUN 29 oy, Seyfettin ATBAŞ 29 oy tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Evet toplantıya katılmayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

BAŞKAN- Bir sonraki toplantımız, Şubat Ayı toplantımız?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 4 Şubat 2020 saat 18.00.

BAŞKAN- 4 Şubat.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 4 Şubat 2020 saat 18.00 bir dahaki meclis. Herkese iyi akşamlar.

 

  Serdar SANDAL

        Başkan

                                                           Mukaddes IŞIN                               İpek KUL

                                                                    Üye                                                 Üye