Meclis Çalışmaları

04/02/2020

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 04.02.2020 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI- Mehmet TOPTAŞ- İbrahim BALIKÇI- Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU- Gamze gül ÇAMUR- Cindi Can POLAT- Serap KESKİN- İpek KUL- Nilgün ALPASLAN- Osman AKSEKİ- Zehra ONGUN- Gönül GÜNGÖR- Ali UĞUREL- Emel ARSLAN HÜR- Ertuğrul CİVELEK- Hasan KARABAĞ- Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN-  Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ-  Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ- Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR- Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: İrfan ÖNAL.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyelerimiz, konuklarımız çoğunluğumuz var meclisi açıyorum. Bayraklımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine ilk meclisimiz tüm arkadaşları saygı duruşuna ve İstiklal marşına davet ediyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

08.01.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesi, geçmiş toplantı tutanağının oylanması. Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- 3 önergemiz var değil mi? Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım ek gündem ilavemiz var önergemiz var.

BAŞKAN- Evet gündemde yazıldığı şekilde okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önce ek önergeleri okuyup gündeme alalım.                                        

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

Bayraklı İlçesi sınırları içerisinde bulunan meydan, kavşak ve kamuya açık çeşitli alanlara konulması planlanan heykellerin, Belediyemizin uygun göreceği şirket veya sponsor firmalarla yapılacak şartlı bağış anlaşması kapsamında yaptırılması planlanmaktadır. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, “Meclis’in Görev ve Yetkileri” başlıklı 18.maddesinin (g) bendindeki “Şartlı Bağışları Kabul Etmek” hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38. Maddesinin (g) bendindeki  “Yetkili Organların Kararını Almak Şartı ile Sözleşme Yapmak” hükmü gereği söz konusu alanlarda şartlı bağış ile yaptırılacak heykellerin protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına  yetki verilmesi konusunda karar almak üzere yazımızın Belediye Meclisine sunulması hususunu;

            Olur’larınıza arz  ederim. ,

BAŞKAN- Bu başkanlık önergesi. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündeme eklenmesini talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ-  Gündeme eklenmesi uygundur başkanım.

BAŞKAN- Gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

Belediye Meclisi' nin ilgili kararına istinaden düzenlenen Kültür ve Soyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev Yetki, ,Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin onaylanması, Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Belediyesi Soyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi' nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne devrinin yapılması hususunda Belediye Meclisinde görüşülerek karara varılmak üzere havalesini;

 Olurlarınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Buradaki asıl mesele şu arkadaşlar, bu faaliyetlerin tamamı Kültür Müdürlüğü tarafından yapılıyordu ama gerek BAY-SEM gerek Kreşlerimiz ve daha sonraki eğitim kurumlarımızın tamamını AR-GE birimi bünyesinde toplayacağız. Orada bir eğitimci arkadaşımız var o arkadaşımızın sorumluluğunda bununla ilgili bir önerge. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme ilavesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Gündeme ilave edilmesi uygundur başkanım.

BAŞKAN- Önergenin gündeme ilavesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

Belediye Meclisi'nin ilgili kararına istinaden düzenlenen Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin onaylanması, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devrinin yapılması hususunda Belediye Meclisinde görüşülerek karara varılmak üzere havalesini;

 Olur'larınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme ilavesini talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Gündeme ilave edilmesi uygundur başkanım.

BAŞKAN- Önergenin gündeme ilavesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

Birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir kentinin başta deprem olmak üzere diğer afetlere karşı hazır olması, hazırlıklarının güncellenmesi ve bu çalışmaların ilgili kanun/kanunların emredici hükümleri doğrultusunda, konusunda uzman teknik ve fen insanlarından alınarak yapılması yapılacak çalışmaların Bayraklı Belediyesi’nin meclisi tarafından alınabilmesi ve bu kararların görüşülerek değerlendirilmesi adına ‘Deprem ve Afetler Komisyonu’ kurulmasını teklif ediyoruz.

            Kurulacak komisyon İzmir kentinin anakent, kırsal, tarım, ticaret, turizm olmak üzere tüm unsurlarının bulunduğu alanlar için deprem ve afet planlarının hazırlanması, bu planların Büyükşehir Belediyesi eşgüdümünde Bayraklı belediyemiz tarafından tatbik edilmesi ve bu çalışmaların yürütülmesi sırasında bahsi geçen konularda uzman teknik ve fen insanlarından destek alınmasını örgütleme ve yönlendirme görevlerini ifa edecektir.

Ak Parti Meclis üyesi Abdullak AKTAŞ imzalı

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Peki komisyonları şuan kurabiliyor muyuz? Yeni bir komisyon kurabiliyor muyuz?

Yeşim TEKOĞLU- Kurabiliyoruz ama 2 aylık çalışacaklar başkanım. Nisan da tekrar seçim var çünkü.

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi başkanım 2 ay çalışacak değil ama devam edecekler.

Yeşim TEKOĞLU- Tabi Nisan ayında tekrar seçilecek komisyon üyeleri.

Abdullah AKTAŞ-  Kurulmuş olan komisyonların bir süresi yok, yani bütün herkesin komisyonlardaki tüm arkadaşların görevleri 2 ay sonra zaten bitiyor ama komisyonlar devam ediyor kişiler değişiyor sadece.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-100) Belediyemiz  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Sosyal Yardım Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden dört asil, dört yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 2 tane Cumhuriyet Halk Partili, 1 tane Ak Partili meclis üyelerimiz 1 tane de Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın komisyonda görev almasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet bu sosyal yardımların arkadaşlar denetlenmesiyle ilgili bütün siyasi partilerimizden birer temsilcinin olmasını öngörüyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- İsim söyleyeyim başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey uygun mudur?

Abdullah AKTAŞ-  Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet Yeşim Hanım buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Mukaddes IŞIN, Şentürk APAYDIN asil üyelikleri. Yedeklere de Alim ÇANKAYA,  Gönül GÜNGÖR’Ü öneriyoruz.

 BAŞKAN- Abdullah Bey siz.

Abdullah AKTAŞ-  Biz şimdi bir asil…

BAŞKAN- 1 asil 1 yedek.

Abdullah AKTAŞ-  Hayrullah TELLİ, bir de Muhammet ŞAHİN. Şimdi yalnız yanlış oldu. Siz iki tane önerecektiniz fazla önerdiniz.

BAŞKAN- 2 asil 2 yedek önerdik. 4 kişilik komisyon. 2 tane Cumhuriyet Halk Partili, 1 tane Ak Partili 1 tanede Milliyetçi Hareket Partili. Yani, üçe birdi biz o hakkın bir tarafında Milliyetçi Hareket Partisinin olmasını istedik. Muhammet Beyi mi öneriyorlar, yedek olarak da diğer arkadaşımız herhalde Derviş Bey.

Yeşim TEKOĞLU- Ak parti şuanda bir tane mi önerdiniz? Siz Muhammet Beyi mi önerdiniz?

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi biz Murat PERVANE asil, Muhammet Bey de ikinci önerdiğimiz…

Yeşim TEKOĞLU- Ama o yedek oluyor biz oradan bir tanede asil alabiliriz dedik.

BAŞKAN- Tamam bir asil…

Abdullah AKTAŞ-  Tamam asil olarak o zaman Muhammet Beyi yazalım.

Yeşim TEKOĞLU- Yedek önerecekler o zaman 2 tane başkanım.

Abdullah AKTAŞ-  Hayrullah TELLİ,  Orhan TEMİZ.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 4 asil 4 yedek. 2 asil biz önerdik, 2 yedek. Onlarda şu anda 1 asil 1 yedek önerdi.

BAŞKAN- Tamam önerdi.

Abdullah AKTAŞ-  Murat PERVANE, Hayrullah TELLİ asil. Orhan TEMİZ, Ahmet ÖZTEP  yedek.

BAŞKAN- Tamam.

Yeşim TEKOĞLU- Murat PERVANE asil sizden, yedek Hayrullah TELLİ.  Birde MHP den Muhammet ŞAHİN asil, Derviş KABACIK yedek.

BAŞKAN- Arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-382) Belediyemize ait taşınmazlardan, Bayraklı ilçesi, L18A04C2D-25O4A pafta, 3813 ada, 1 parselde bulunan Çamkıran Hizmet Binası, L18A04A4C-25N1A pafta, 26355 ada, 1 parsel de bulunan 75. Yıl Kültür Merkezi zemin katının ve L18A03A3B-26M4A pafta 26698 ada 3 parsel de bulunan Postacılar Kültür Merkezi zemin katının çocuk gündüz bakım evine çevrilmesi projeleri doğrultusunda, söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

BAŞKAN- Arkadaşlar buradaki temel mantığımızda şu, sonuçta iş adamlarımızdan belediyeye katkı sunmak isteyen arkadaşlarımızın bu tür bağışlarını biz bir protokolle almak istiyoruz. Farklı suistimallerin önüne geçmek adına bir protokol yapıp yapacağı işi doğru tanımlayıp ve onu doğru teslim almak istiyoruz, protokole bu anlamda ihtiyacımız var. Öbür türlü arkadaş yapar, neyi ne kadar yaptığı belli olmaz sonra başka işlemler vs bilgimiz dışında olur olmaz bunun önüne geçmek ile ilgili bir arkadaş bize herhangi bir konuda her hangi bir bağışta destekler ya da herhangi bir hizmette yardımcı olacaksa bunu kayıt altına alalım istiyoruz, istediğimiz yetki bu. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Yalnız başkanım bir öncekinde bir yanlışlık mı var? Şimdi neden 4 asil 4 yedek? Komisyonlarımız 4 kişi, 4 tane asil olması gerekiyor yedek niçin var? Komisyonlara yedek yazmadık ki biz.

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Md.)- Başkanım Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün yönetmeliğinde yer alan bir komisyon. Bu komisyona seçilmesi gereken üye sayısı da bu. Yani İhtisas Komisyonu değil.

Yeşim TEKOĞLU- İhtisas komisyonu gibi değerlendirmemeniz gerekiyor.

Abdullah AKTAŞ- Tamam anladım.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederiz.

3- (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ-102) Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, AR-GE, Eğitim komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-401) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gaziemir Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım asil üyenin Cumhuriyet Halk Partisinden yedek üyenin de Ak Partiden seçilmesini talep ediyoruz. Asil üye olarak meclis üyemiz Emel ARSLAN HÜR’ü öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ-  Yedek üyede Osman SAĞLAM başkanım.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-270) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3045 ada, 11 nolu parseldeki 4/47(8m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, İmar, Plan Bütçe komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 5 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-306) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36918 ada, 23 nolu parseldeki 40570/3926799(3,22 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 6 ve 7 yine aynı gündem maddeleri o nedenle İmar, Hukuk ve Plan Bütçeye sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 6 ve 7 nolu önergelerin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-100) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25o-IVc pafta, 23 ada, 276 no.lu parselde yer alan “Özkanlar Camii”ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 8 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-102) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan meydan, kavşak ve kamuya açık çeşitli alanlara konulması düşünülen heykellerin, şartlı bağış anlaşması kapsamında yaptırılması planlanmakta olup; söz konusu alanlarda şartlı bağış ile yaptırılacak heykellerin protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım önce ben bir şey söyleyebilir miyim?

BAŞKAN- Tabii ki buyurun.

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi 310 milyonluk bütçeye sahibiz 2019 yılı. Artık 2019 bitti 2-3 ay sonra 2020 nin bütçesine geçeceğiz. Yani yanlış anlamayın geçen yıl varlıklar toplamımız 670 milyon yani gerçekten bütçe olarak büyük bir belediyeye sahibiz. Şimdi tamam bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Kente bir şeyler kazandırmaya çalışılıyor ama ya bir heykel için protokol yapılması falan ben Bayraklı Belediyesi için basit olduğunu düşünüyorum ve bize yakışmadığını düşünüyorum. Yani bunu yanlış anlamayın yapılan hiçbir şeye bize biz şu ana kadar hayır demedik itiraz da etmedik ama ya bu kadar basit bir şey için belediye başkanı protokol için yani bir heykel için protokol çok basit geliyor bize. Tamam, yetki verelim ama böyle şeyler için bence meclis gündemine de gelmesin, farklı bir şeyi bulunsun.

BAŞKAN- Yok öyle değil.

Abdullah AKTAŞ-  Yani 3 gün sonra atıyorum çeşme yapılacak onun içinde protokol için buraya geleceğiz ya da ne bileyim bir kaldırım yapacağız onun içinde mi geleceğiz. Yani çok basit kaldı bu meclis gündeminde bu madde.

BAŞKAN- Yani espri anlayışınız biraz değişik ama heykel meselesi çok öyle bir mesele değil. Biz Smyrna’ya bir heykel koyacağımız zaman bu kentin sembollerinden biri olsun diye o heykeli oraya koyuyoruz. Yani tasarladığımız heykel, arkadaşların üzerinde çalıştığı heykelin kaideleri o heykel içerisindeki yer alabilecek diğer unsurlarla beraber düşündüğümüzde en az belkide bir kreşe yakın bir değer, orta ölçekli kreşe yakın bir değer ve biz gerçekten bu alt limitlerdeki o dediğiniz küçük işlerle ilgili bu tür şeyleri istemiyoruz. Mesela Smyrna heykeli ile ilgili biz kendi bütçemizden yapacaktık yani, 1 amazon kadını 4 tane figür var etrafında heykelin yaklaşık yüksekliği 5 metreyi bulacaktı. Ana figürlerle bir heykel içinde 5-6 heykel gibi düşünün. Sonra bir arkadaşımızdan bir öneri geldi yurtdışında bir fonu aslında kadın dernekleriyle ilgili bir kurum ve kuruluşun bu tür işlere destek olduğu, biz de madem böyle bir fon varsa kendi taslak projelerimizi onlara attık. İlk etabıyla ilgili bize olumlu cevap geldi yani böyle bir işlem varken bunu bizim yapmamız yerine oradaki kaynağı götürür bir parkımıza başka bir alana aktarırız ve oradaki kaynağı kullanalım diye. Hatta kadın heykellerine bu anlamıyla devam edeceklerse diğer heykellerimizi de ilgili birime, yetkiyi bundan istiyoruz yoksa 100 liralık 200 liralık 250 liralık işlerle ilgili gidip birinden böyle bir şey isteme gibi hakkımız yok.  Birde düşündüğümüz heykel plastik heykeller değil. Yani yetki istediğimiz şeyler farklı.

Abdullah AKTAŞ-   Birde başkanım bunu komisyona götürebilir miyiz? Neden?  Şimdi yapılacak olan protokolle ilgili meclis üyelerimizin komisyonda bilgi edinsin ki, meclisteki diğer meclis üyesi arkadaşlarımıza bilgi versin. Yani şimdi burada bir protokol imzalanıyorken kimse bunun ne olduğunu bilmeyecek ama yetkiyi biz vereceğiz. Yani bana göre yetkilerin de komisyonlara gidilmesi, komisyonlarda bunların içeriğinin tartışılması, bilgi edinilmesi yani meclisin bilgilendirilmesi açısından söylüyorum. Komisyonlara karar verirse daha iyi olur diye düşünüyorum.

BAŞKAN- Yani şimdi burada mesele şu, sonuç itibari ile adam diyor ki, senin şu işini ben yapayım ya da bu bizim şu planlamamıza, projemize faaliyet alanlarımıza uygun bir iş, bize uygun bir iş. Bunun komisyona gitmesine gerek yok ki, komisyonluk bir iş değil. Olsa evet, başka bir proje olur ortaklık olur beraber yürüteceğimiz bir iş olur evet ama burada böyle bir ortaklık yok. Adam diyor ki ben bu işte size destek olabilirim, o kadar.

Özgür HIZAL- Sayın başkan kıymetli meclis üyeleri şimdi az önce bir önerge görüşmesinde de kreşlerle alakalı bir şartlı bağış meselesi ortaya çıktı. Şu anda da bir heykel yapımına ilişkin olarak şartlı bağış meselesini tartışıyoruz. Yani esasında burada iki konuyu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, elbette ki sanat ve sanatsal faaliyetlere karşı durmamakla birlikte Bayraklının aslında bugün tartışılması gereken çok farklı konuları var. Yani bu muhtemelen bu önümüzdeki dakikalarda çıkacak karşımıza. İzmir’deki en ciddi deprem riski olan ilçelerden birinde yaşıyoruz yapı stoku açısından bakıldığında ama bununla alakalı hiçbir somut ve olumlu adım atılmazken biz Smyrna antik kentini sadece bir heykelle tanıtma çabası içerisine giriyoruz bu çok doğru bir yaklaşım değil. İkincisi, biz Bayraklı belediyesi olarak yaklaşık 300-315 milyon bütçesi olan 600-650 milyon varlığı olan bir belediyeden bahsediyoruz. Türkiye’nin en büyük üçüncü şehrinin en büyük ilçelerinden birinden bahsediyoruz. Elbette ki, bağış şartlı bağış kanunlarla verilmiş temel haklardır ama bu sefer şu soruyu sorma gibi bir hakkımız doğduğunu düşünüyorum. Bayraklı Belediyesi ne yapacak? Kreşi bağışçı yapacaksa, heykeli bağışçı yapacaksa, yolu bağışçı yapacaksa ki rakamların yüksek olduğundan bahsediyorsunuz, Bayraklı Belediyesi ne yapacak? Şimdi sayın grup başkan vekilimiz dile getirdi, bu bağışçı kim? Hangi kasıtla ve hangi amaçla bunları yapıyor? Yani bir art niyet elbette ki aramıyoruz ama bunun öncelikle meclis heyeti olarak bizim bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında Bayraklı halkının bundan bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum o yüzden bu noktada gerekiyorsa komisyona gönderilmesi ve komisyonda özellikle protokolün incelenmesi gerektiği kanaatindeyim, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Cevap mı yoksa ben söyleyeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar bir kenti kent yapan o kentin tarihi. Kenti kent tarihinden ayırıp farklı ele aldığımızda oraya böyle bir çubuk dikip üzerine bir sütun koyduğumuzda ve ilgili alanla etrafını yapı stoklarıyla donattığımızda böyle atıl kalır. Bunun % 1 i kadar Mardin de bir kilise var Süryani kilisesi Deyrulzafaran 20 katı var orada ama 1000 de bir ölçekte değil, biz oraya o heykeli koyarken sadece bir heykelle Smyrna’nın gün yüzüne çıkmasını istemiyoruz. Altınyol’un yer altına alınmasında ki, büyükşehir fizibilite çalışmalarına başladı belediyelerimizden de ilgili raporları istediler, köprünün düzenlenmesine, oradan Sevgi Yolunun sağlı sollu demir yoluna paralel cadde dâhil, Sevgi Yolunun çıkışından dönüp Adnan Kahveciye gelinceye kadar sokak iyileştirmeleri dâhil, Atatürk heykelinden Zabıta Müdürlüğümüzün olduğu alan dâhil olmak üzere bunların proje çalışmalarını başlattık. Öbür tarafta pazaryeri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla anlaşma sağlayabilirsek hatta Sayın Armağan ÇAĞLAYAN’ la da bir görüşme olacak o alanları da kazandırıp heykeli oraya ondan sonra koymayı tasarlıyoruz. Bir diğeri evet belediyemiz güçlü belediye, belediyemiz varlıkları olan bir belediye ama ülkenin içinde olduğu ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak her yerel yönetim gibi bizim de kendi sıkıntılarımız var. Yani şuan kamu haklı olarak altını çizerek söylüyorum İller Bankası haklı olarak bize gelen asıl ödeneğin % 40 ını kesiyor. Niye kesiyorsun diyemeyiz, çünkü biz vergi borcu olan, sigorta borcu olan bir kurumuz, kamuda bu alacağını tahsil edebilir ama bu şuan bizim üzerimizde bir yük. Mesela o borçlarımızı yapılandırmak istiyoruz orada da Ak Parti grubunun bize ciddi bir desteği var o destekleriniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Her düzeyde bu desteği alıyoruz yardım ve ihtiyaç duyduğumuzda. Şimdi böyle bir ortamda bize destek olan arkadaşların yardımlarını önemsiyoruz yani olmasa kendi bütçemizle yapacağız. Bornova Laka Deresi dâhil, Haşim İşcan dâhil, buradaki Sevgi Yolu dâhil diğer alanlarda yapacağımız bütün işler bizim ana projelerimizden bir tanesi. Mesela yaza gireceğiz parklarımızla ilgili sıkıntı var, yürüyüş yollarımızla ilgili sıkıntı var, çocuk oyun guruplarımızla ilgili sıkıntılar var ve yaz bizim için bu meseleleri kapattığımız bir dönem olmalı yollarımızla ilgili sıkıntılar var. Bayraklı Belediyesi mesela 15 gündür Kentsel dönüşüm meselesi ile ilgili yatıp kalkıyor, mesela bu 60 hektarlık alanla ilgili. Hatta hazırlığımızı yapıp meclisimize sunum yapacaktık ama daha bir kanaat oluşturmadık ama bunun avam şeklini Ak Partili arkadaşlarla da Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarla da oturup rahatlıkla konuşuruz. Hatta bizim her Pazartesi saat 10 da toplantılarımız var sırf bu meseleyle ilgili. İsteyen meclis üyesi arkadaş gözlemci olarak gelip bu toplantıya katılabilir yani. Biz yeni bir kentle ilgili çalışırken sadece bütçesel anlamda bize destek olacak yatırımları kayıt altına almak istiyoruz. Yani bizimle ilgili değil, bizim geçmişimizle ilgili değil herhangi bir su istimalin önüne geçmek için böyle bir protokole ihtiyaç duyuyoruz. Yani herhangi bir yerde bir iş yapılabilinir sonra o iş yapılmamış gibi başka bir yerden yeni bir işlemmiş gibi…

Özgür HIZAL- Sayın başkan bu zaten kayıt altında olması gerekiyor…

BAŞKAN- Onun için protokol yapılmasını istiyoruz. Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Yasal olarak bu hak belediye başkanına ve belediye meclisine verilmiş. Bu “kayıt altında olmasını istiyoruz” gibi bir ifade kullanmak çok doğru bir ifade değil. Hem geçmişi ciddi zan altında tutmak ki onu bilemiyoruz…

BAŞKAN- Ben bunu bizim geçmişimizle ilgili söylemiyorum diyorum ki;

Özgür HIZAL- O zaman kurumla ilgili ciddi bir sorun mu var? Bunu mu tartışmamız gerekiyor.

BAŞKAN- Özgür Bey meseleyi saptırmayın biz burada diyoruz ki herhangi bir su istimale meydan vermeden bu meseleyi protokolle zaten protokolde kimin yaptığı, neyi yaptığı, ne kadar yapacağı, neye mal olduğu zaten somut orada gözüksün diye biz bu yetkiyi istiyoruz.

Özgür HIZAL- Komisyona gönderilsin başkanım biz de komisyon üyesi olarak meclis heyeti olarak bunu görmek istiyoruz.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar bu yetkinin her geleni meclise sunmak yerine biz meclisimizden yetki istiyoruz bu işle ilgili.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bakın biraz öncede söyledim biz bu kent için yapılacak olan her iyi şeye evet dedik, evet demeye de devam edeceğiz. Şimdi şunu soruyorum daha önce size bir örnek vermiştim bu spor salonundaki ödemelerle ilgili. Şimdi orada arkadaşın cevabı şuydu, benim yetkim yok. Para almaya yetkisi var makbuz vermeye yetkisi yok. Şimdi aynı şu duruma döndük, bu meclis size yetki verecek ama bilgilendirilmesi yok.

BAŞKAN- Yok öyle bir şey yok.

Abdullah AKTAŞ- İyi niyetli olduğunuzu düşünüyoruz dolayısıyla gitsin bu komisyona…

BAŞKAN- Hala iyi niyetliyiz.

Abdullah AKTAŞ- Bizde zaten art niyetli düşünmüyoruz. Komisyona gitsin komisyonda görüşülsün bu kiminle protokol yapılacak, nasıl yapılacak, hangi şartlarda yapılacak komisyonlardaki arkadaşlar bilgi edinsin ve bu meclisteki diğer arkadaşlara bilgi versin. Şimdi biz size bu yetkiyi verdiğimizde ki siz isterseniz zaten bunu oy çokluğu ile geçirip bu yetkiyi alacaksınız ama ne olacak, buradaki meclis üyelerinin hiçbirinin bu konudan başka bilgisi olmayacak. Bizim derdimiz bunun komisyona gidip gitmemesi değil, bu meclisin bilgilendirilmesi ve dolayısıyla da bize vatandaş sorduğu zamanda bizimde cevap verebilmemiz adına bunun komisyona gitmesi ve ilgili meclis üyelerinin de bilgi edinmesi anlamında bunu söylüyoruz. Ayrıca şimdi şey dediniz kesintilerden bahsettiniz, Türkiye’nin her belediyesinden bu kesintiler yapılıyor.

BAŞKAN- Bakın bunu söylerken negatif söylemiyorum, haklı olarak bir kesinti var diyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu kesinti sadece sizde yok, her belediyede var her belediyeden bu kesintiler yapılıyor ama biz kesinti yapılıyor diye bağış toplayacaksak, kesinti yapılıyor diye banka hesabı açacaksak bağış hesabı açacaksak Özgür Beyin dediği gibi ne anlamı kaldı bu belediyenin bütçesinin. Bu kentle ilgili bizim müdürlüğümüzün bütçesinde yani yok mu bunu verecek para? Bağış topluyoruz. Nasıl bir ortama geldik biliyor musunuz? Bayraklı belediyesi bağışları toplayarak iş yapmaya çalışan yani borç batağına batmış çıkamayan ama bağış toplayarak bir işler yapmaya çalışan belediye haline geldik.

Yeşim TEKOĞLU- Konu bu değil konu başka yere gidiyor.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar konuyu başka bir alana taşıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir şey daha söyleyeceğim…

BAŞKAN-  Bir bugüne kadar ben size direk net bir soru soruyorum. Bugüne kadar hangi konuda bir bilgilendirme istediniz de biz bu bilgilendirmeyi çarpıttık ya da doğru bir şekilde gelip meclise sunmadık? Böyle bir konu söyleyin bir tek konu söyleyin meclise havale…

Abdullah AKTAŞ- Belediyenin borcunu yazılı istedik sözlü istedik bilgi vermediniz, sonra biz bütçe geldiğinde biz açıkladık. Sonra arkadaşlar çıktılar bizim söylediğimiz rakamı belediyenin bir borcu var dediler.

BAŞKAN- Arkadaşlar biz kendi dönemimizle ilgili kendi meselemizle ilgili söylüyoruz. Bir saniye Özgür Bey.

Yeşim TEKOĞLU- Teşekkür ederim başkanım. Öncelikli olarak bağışları meclisimize getirdiğiniz için şeffaflık ilkesine uyduğunuz için ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına teşekkür ediyorum. Sizin yetkinizde olarak her türlü bağışı alma yetkiniz vardı, zaten bu önergede de görüldüğü üzere heykel diyor daha önceki önergelerde de var bu sizin şeffaflık göstergenizdir. Hiçbir bağışı ben Ak Partili arkadaşlarımız gibi değerlendirmiyorum çeşme bile yapılsa bizim için önemlidir. Çünkü siz bu kentin güzelleşmesi için her şeye onay vermiş bir belediye başkanısınız. Ayrıca protokolde farklı bir şey istiyorsanız da altında yatan anlamda neyi kastettiğinizi bende anlamadım. Bağış yani bir kasıt olduğunu…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanımızın yetkisinde zaten biliyorsunuz meclise getirmede yoktu.

Abdullah AKTAŞ- Yeşim Hanım çok samimiyetle bir şey soracağım size. Başkanımız bu konuyla ilgili açıklama yapmadan önce bu konuyla ilgili bilginiz var mıydı?

Yeşim TEKOĞLU- Tabi ki vardı. Var olmasına gerek yok önergede zaten yazıyor  Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Peki soruyorum arkadaşlar buradaki arkadaşlardan bilgisi olan var mıydı? Var mı bir kişi el kaldırsın.

Yeşim TEKOĞLU- Abdullah Bey önergeyi okumadınız mı?

Abdullah AKTAŞ- Kimsenin haberi yok bu konudan. Sadece…

BAŞKAN- Niye gruplarda görüşmüyor musunuz?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım komisyonlara göndermeseniz biz bunun ne olduğunu nasıl anlayacağız? Burada diyor ki yetki verin, verdik yetkiyi. Niçin verdik, kime verdik, nasıl verdik?

Yeşim TEKOĞLU- Başkana veriyorsunuz. Başka kimsenin yetkisi olamazki zaten.

Abdullah AKTAŞ- Bakın biz art niyet aramıyoruz bunun altında.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanımız isterse kendi yetkisiyle zaten bunların hepsini alabiliyor biliyorsunuz.

BAŞKAN- Evet Yeşim Hanım. Ya bu tartışılacak bir mesele değil.

Yeşim TEKOĞLU- Aynen başkanım.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Bizim istediğimiz komisyona gitsin bu meclisinde bilgisi olsun başka bir şey istemiyoruz yani. Yani bunda başka bir durum yok.

BAŞKAN- Evet Muhammet Bey.

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkan çok kıymetli meclis üyeleri öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Şuan asıl meselelerimizden bir tanesi de Elazığ ve Malatya depreminde ölen tüm ailelere ve vatanımızın ve memleketimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun inşallah. Dün İdlib de şehit olan silahlı kuvvetlerimize de yaralılara başsağlığı şehitlerimize de Allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun inşallah. Tabi başkanım biz de konuyu burada dinliyoruz gruplarda olmadığımız için komisyonlarda biraz fulü kalıyoruz bu meseleye. Şimdi burada meclisin de Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin de merek ettiği veya bilmediği bir konu tahmini maliyet ne kadar başkanım bu heykelde? İkincisi de yani aslında bu yetki biraz yetkiyi alarak üzerinize birazda topu üzerinize alıyorsunuz.

BAŞKAN- Hiçbir sorun yok bizim alnımız ak.

Muhammet ŞAHİN- Kimlerden alınacağıyla ilgili onu açıklarsanız daha iyi olur.

BAŞKAN- Bunu zaten protokolü yaptığımızda her şey bütün şeffaflığıyla ortada olacak.

Muhammet ŞAHİN- İsimlerde belli olursa, çünkü daha önceki gerek ticari hayatımızda gerek özel hayatımızda basında, sosyal medyada da duyuluyor. Kimlerden alınıyor? Belediyeyle iş yapan firmalar mı, yoksa Bayraklıda inşaat sektöründe iş yapan firmalar mı, belediyeyle uzaktan yakından alakası ticari ilişkisi olabilecek firmalar mı? Aslında insanların beynindeki temel konu bu. Mesele bu konu üzerinde dönüyor ben meselenin ortasından konuşayım. İkinci bir konuda yetki süresinin ne kadar olduğu? Yani verilen yetkinin süresinin ne kadar olduğu? Bunları belirtirseniz daha iyi olur.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım yani bağışı yapan kişinin kimliğinin, ticaretle uğraştığının, esnaf olduğunun işte meclis üyesi olduğunun bence hiçbir önemi yok yani bu konuda.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenle? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-236) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilmesi sebebiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bu gündem maddesiyle üçüncü gündem maddesi sadece BAY-SEM okul öncesi bakım ve eğitim merkezlerinin görevinin Kültür Müdürlüğünden AR-GE müdürlüğüne devri ile ilgili. O yüzden oylanmasını talep ediyoruz, başka bir değişiklik yok.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Diğer madde de okunsun ama meclis kayıtlarına geçsin. Okunmayacak mı?

 Yeşim TEKOĞLU- Tamam okunsun.

Abdullah AKTAŞ- Tamam okunsun öyle oylayalım.

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-30) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne devredilmesi sebebiyle Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Evet.

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım iki gündem maddesinin de.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet iki önergenin oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

12- ( BİLA  ) Birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir kentinin başta deprem olmak üzere diğer afetlere karşı hazır olması, hazırlıklarının güncellenmesi ve bu çalışmaların ilgili kanun emredici hükümleri doğrultusunda, konusunda uzman teknik ve fen insanlarından destek alınarak yapılması yapılacak çalışmaların Bayraklı Belediyesi’nin meclisi tarafından alınabilmesi ve bu kararların görüşülerek değerlendirilmesi adına “Deprem ve Afetler Komisyonu” kurulması hk.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım isterseniz bu önergeyle ilgili ben neden verdiğimizi açıklayayım sizin açıkladığınız birinci maddeyle ilgili.

BAŞKAN- Yok çok doğru bir önerge biz zaten bu anlamıyla İlçe Sağlık müdürümüzden aslında içinde farklı kamu kurumlarının da olduğu AFAT la vs. bir koordinasyon çalışmamız vardı. Böyle bir komisyon kurulduğunda bu çalışmayı bu komisyonumuz daha rahatlıkla yapabilir, bizce uygun bir komisyondur. Yeşim Hanım buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Kıyasettin AYDEMİR, Emel ARSLAN HÜR, İsmail SARI yı öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Bizde Ak Parti grubu olarak Ahmet ÖZTEP i öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.

 

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2723) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak Çamkıran Hizmet Binası önünde bulunan parka "Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet bu Deniz YÜZGEÇ kardeşimizin ailesinin bir talebiydi. Bunun oy birliği ile geçmesi bizi mutlu etti. Evet, Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım birinci komisyon raporundan altıncı komisyon raporuna kadar oy birliği ile gelmiş. Komisyonlardan geldiği şekliyle toplu olarak görüşülmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet bir dâhil, altı dâhil tüm önergelerin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

BAŞKAN- Bu önergemiz de arkadaşlar Manavkuyu’daki o protokol Camimizle ilgili komisyonumuzdan olumlu geçti. Bu Mansuroğlu’ndaki yerle ilgili. Orada temel sıkıntı 6 kat ama metrekaresinin 200 m2 üzerinde olmasıyla ilgili birkaç çekincemiz var. Burada Sayın müftümüzü Perşembe günü çağıracağız, ilgili komisyondaki arkadaşları da çağıracağız. Bir daha istişare edip komisyon kararlarına göre meclis gündemine getireceğiz.

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım biz komisyon üyesi arkadaşlarımızla, hem Kentsel Dönüşüm hem Hukuk hem İmar komisyonları olarak bu Camimize gidip baktık. Ancak sizin de söylediğiniz gibi bu Camiyle ilgili tekrar müftüyle görüşeceğimiz için, Cuma günü çıkması şartıyla, sanırım siz toplantı ayarlayacaksınız hep birlikte o yüzden tekrar bu komisyonlarda kalması talebimiz var.

BAŞKAN- Yani İlçe Müftülüğümüzün talebi 6 kat olması ama bizim komisyon üyelerimizin 10 metrede oradaki o bitişik nizam 4 kata uygun haliyle ilgili yerlerden kurs yeri vs. bir kaç yer var bunların birleştirilip 4 kat olarak tekrar gündeme gelmesi ile ilgili müftümüzle de konuşacağız, onun da görüşünü alalım. Yani oradaki ihtiyaca cevap verebilecek ama ana durumunu da bozmayacak farklı emsaller oluşturmayacak şekilde bir yol izlemek istiyoruz. Evet buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Tekrar İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin tekrar komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Evet buyurun.

İpek KUL- Sayın Başkanım sevgili meclis üyelerim hepinize iyi akşamlar. Öncelikle 24 Ocak’ta Elazığ Sivrice merkezli olarak meydana gelen depremde yaşanan can kayıpları için kayıp yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara ise acil şifa diliyorum. Böyle zamanlarda Türk milletinin birlik ve beraberliği en acı ve derin yaraları sarıyor bu bağlamda Bayraklımız olmak üzere yardım için elini taşın altına koyan herkese şükranlarımı sunuyorum, başta Belediye Başkanımız Serdar SANDAL’a ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze gönderilen yardımlar için teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra afet bölgesine yardımlarını ve arama kurtarma çalışmalarında desteklerini esirgemeyen tüm CHP’li belediyelere ve bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi teklifi ile tüm hassasiyetini ortaya koyan sayın genel başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU’na bu hassasiyetinden dolayı saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Öte yandan depremle birlikte bizleri koruyan hayvanların da önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu bağlamda sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Sayın başkanım Serdar SANDAL, Murat KOÇAK Başkan Yardımcım, Veteriner İşleri Müdürüm, Fen İşleri Müdürüm ve Destek Hizmetleri Müdürümle tüm emeği geçen müdürlerimize, kedi evlerinin yapılması ve sokak hayvanlarının bu kış gününde hem belediyemize hem de insanlarımıza bu güzel katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum sağ olun.

BAŞKAN- Evet buyurun Ali Bey.

Ali UĞUREL- Sayın başkanım sayın meclis üyelerim değerli bürokratlarım ve değerli misafirlerim. Suriye’den yine acı haber ve sekiz şehidimiz geldi, içimiz yandı bütün şehitlerimizin ailelerine ve bütün Türkiye’ye başsağlığı dileklerimi sunuyorum, ailelere sabır diliyorum. Bunlardan bir tanesi de Gökhan ORHAN yakın tanıdığım Afyon Sandıktan hem şehrim olan bir ailenin oğlu. Ateş düştüğü yeri ve etrafını yakıyor. Bu Mehmetlerimin neden orada olduğu ve heder edildiklerini çok iyi biliyorum ama genel siyasete girmemek birlik ve beraberlik olmak zorunluluğundan kendimi tutuyor ve konuşmuyorum saygılar sunarım.

BAŞKAN- Yeşim Hanım buyurun.

Yeşim TEKOĞLU-  Başkanım öncelikli olarak sizin protokol camii Fatih Camii ile ilgili meclisimize sunduğunuz ve komisyonlarımızdan oy birliği ile geçen camimiz için teşekkür ediyorum. Çünkü hem orda kat artışı var hem iki katlı lojmanımız var, çocuk oyun alanı var dernek toplantı alanı gerçekten sosyal donatı alanı olan bir camimiz oldu. Sizin de daha önceden zaten seçim vaadiniz vardı bir protokol camii istiyordunuz, bunu adına teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürümde başkanım yine sizin seçim vaatleriniz arasında Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi yapmak istiyordunuz. Bununla ilgili zaten ilk girişiminiz çocuk meclisini kuruluyor. Bu bizler için gerçekten çok önemli çocuklar adına teşekkür ediyorum onların sesini de duyuracaksınız Bayraklıdan. Ayrıca 4 Şubat Dünya Kanserle Mücadele Günü erken teşhis çok önemli, bence “seni seviyorum” lafından daha önemli bir şey varsa da bu; “tümörünüz iyi huylu çıkmadı” demektir. O yüzden hastalarımıza acil şifalar diliyorum ve herkesin düzenli olarak kontrol yapmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN:  Çok teşekkür ederim buyurun.

Murat PERVANE- Sevgili Başkanım kıymetli meclis üyelerim herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sevdiğim Mehmet Bey az önce bir dili sürçtü şehitlerimize heder oluyor dedi. Onlar şehitlerdir, ölmezdir kimse heder olmaz bu vatan uğruna, vatan uğruna herkes canını vermeye her zaman hazırdır. Teşekkürler.

Mehmet TOPBAŞ- Ben öyle bir şey söylemedim yanlış anlamış olabilir.

BAŞKAN- Yanlış. Şey değil maksadı o değil sadece meclis üyemizin de içi yüreği yanıyor işte onunla ilgili bir durum yoksa şehitler hepimizin şehidi. Hepimizin içi yanıyor. Buyurun öncelikle hoş geldiniz askerliğinizi bitirdiniz.

Emre DEMİR- Evet başkanım bitti geldik.

BAŞKAN- Hayırlısı.

Emre DEMİR- Sağ olun başkanım. Bende meclis üyelerini ve sizi saygıyla selamlıyorum. Elazığ ve Malatya depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza mekânları cennet olsun diyorum kalan akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Bölgede ilk günden beri AFAD ve Kızılay’ın çalışmalarını görüyoruz. Akabinde ilk günden bugüne hala oralarda olan bakanlarımızın çalışmalarını da buradan takdir ediyoruz. Sayın başkan onun dışında ben yapmış olduğunuz mahalle gezileri ile alakalı Ekim ayında Nafiz Gürman, Gümüşpala,  Soğukkuyu, Emek Mahallesi gezileriniz ile alakalı birkaç konuya değinmek istiyorum. Bunları dönüşü de bize artık geri bildirim mi şikâyet mi ne dersek hangi başlık altında toplarız bilmiyorum. Sayın başkan yukarıdan aşağıya ineyim istiyorum. Nafiz Gürman’ da 7171’ de bulunan Pazar yeri biliyorsunuz yaklaşık 9-10 tane kayıtlı esnafın olduğu Salıpazarı. Bu Salı pazarının bir kısmını düğün salonu olarak mahalleliye tahsis edeceğinizi söylemiştiniz yaklaşık 5-5,5 ay önce akabinde de Gümüşpala düğün salonunun etrafta sadece bir şahıstan gelen şikâyet’ten dolayı kapatılması fakat masal evleri adı altında tekrar yeni bir projeyle devam edeceği için çok gündemde tutmamıştık onu. Bu reaktif çözümün ardından herhangi bir eylem olmadı söylemler sadece kaldı. Onun dışında yine aynı Nafiz Gürman Mahallemizde Kubilay Caddesinde Kültür Merkezi ve Sağlık Evimiz var biliyorsunuz sayın başkan. Burada esnafımız eşrafımız mahallelimiz ve aynı zamanda sizlerin meclis üyesi Metin UYMA, Ak Partili meclis üyesi Orhan TEMİZ ve mahalle muhtarımızla beraber orada vatandaşımıza bir söz verdiniz, bu sözle alakalı biz tespitin ne olduğunu devamın ne olduğunu merak ediyoruz.  Şöyle, burada Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Ocağı olarak burayı kullanabileceğimizi biliyorsunuz o sağlık merkezini altında atıl bir dükkân var yapıldığı günden bugüne depo olarak dahi kullanılmayan atıl bir dükkân var. Burada Aile Sağlığı Merkezine cüzi bir kirayla kamuyu da zarara uğratmamak namına cüzi bir kirayla vereceğinizin sözünü verdiniz, alkışlattınız kendinizi de orda ama alkışlar az geldi galiba henüz bir şey yok biz bu konu ile alakalı İl, İlçe Sağlık Müdürlerimizi, ASM’ den sorumlu müdürlerimizi arayarak çünkü bizlerden destek istediğiniz söylemişsizin arayarak bilgilendirdik kendilerini orada yer tespitinde de bulundular kendileri. Buraya geldik muhtarımızla beraber projenin rölevelerini isteyelim dedik ama onunla alakalıda herhangi bir işlem olmadı. Ben bununla alakalı şuna parantez açmak istiyorum biliyorum cümlelerin sonunda şöyle diyeceksiniz orayı gıda bankası olarak düşünüyorum diyeceksiniz onu da biliyorum fakat beş buçuk ay önce orada böyle bir tasarrufunuz yoktu çünkü vatandaşa söz verdiniz. Şimdi sayın başkan buranın Sağlık Ocağına verilmeyeceğini artık biliyoruz çünkü önümüzdeki gün geçtiğimiz günlerde şöyle bir durum oluştu. Buranın Poliklinik olarak kullanılacağını, özel bir poliklinik olarak kullanılacağını düşündüğünüz için herhangi bir işlem yaptırmadığınızı ve aynı zamanda meclis üyemiz Orhan TEMİZ’in hayır burada ASM olacağını devlete bağlı bir kurumun kuruluşun olacağını söyleyince tamam o zaman halledeceğiz dediniz ve halletmediniz yine ve bu söylemin eyleme dönüşeceğini merak ediyoruz ne zaman dönüşecek onunla alakalı da mahallelimiz de cevap bekliyor. Yine en önemlisi biliyorsunuz ben meclisin en genç meclis üyesiyim en önemlisi gençlerimiz sayın başkan. Nafiz Gürman Mahallesinde hemen bahsettiğim 7171 sokaktaki Pazar yerinin bir üzerinde toprak futbol sahamız var kullanıma el verişsiz Ziyam Sitesinin önünde orayı da gezdiniz. Orayla alakalı da şöyle bir söylemde bulundunuz, etrafına tesisler, tesislerle beraber tribünler yapacağız dediniz fakat alışılmış çaresizlik vatandaşlarımızda şöyle bir durum tespiti yaptılar dediler ki; Sayın başkan sen bize bina tesis yapma tribün yapma şunun etrafını bir çevir bir de suni çim yap gençlerimiz burada vakit geçirsinler. Kulüpler birliğinde de bununla alakalı manifestolarınız sözleriniz vardı biliyorsunuz, fakat herhangi bir eylem gerçekleşmedi. Aynı zamanda sosyal medyadan sizi takip ediyoruz gördük ki Manavkuyu Muammer Aksoy Parkında 500 m2’ lik alana çelik hasırların üzerine betonlarla çok güzel bir basketbol sahası yapıyorsunuz bunu için Manavkuyu’lu gençlerimiz adına size teşekkür ediyorum. Şöyle de bir açıklama yapmışsınız; “Çocuklarımız gençlerimiz yenilenen alanda artık basketbol oynayabilecekler.” Sayın başkan bizim çocuklarımız gençlerimiz sadece Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet Mahallesindeki gençlerimiz mi ki onlar benimde kardeşlerim büyüklerim fakat yukarıda kısıtlı mahaller olarak adlandırdığınız devamlı bizim de hayır kısıtlı değil buralar on senelerdir yerel yöneticiler tarafında kısıtlanmış mahalleler dediğimiz mahallelerdeki gençler ki genç nüfusun en yoğunlukta olduğu mahalleler buralar sayın başkan biliyorsunuz. Bunlarla alakalı herhangi bir şey yapacak mısınız? Ben artık tabi inancımda kırıldı beş buçuk altı aylık sözler tabi bir senelik meclis süreci genç meclisin kurulumundan başka herhangi bir gençlerle alakalı somut adımın atılmaması bunlarla alakalı belirli cevapları sizden rica ediyorum mahallelilerimiz adına sayın başkan ve Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretinin oğlu Şakir’e söylediği çok güzel bir söz var onunla bitirmek istiyorum sözlerimi; “Belki harabat ehlini hor görme Şakir,  definelere malik viraneler var.Bizim kısıtlı olarak adlandırdığımız mahalledeki gençlerimiz emin olun definelere malik viranelerdir sayın başkan. Buradaki gençlerimiz için sizlerden somut adımı ivedi bir şekilde bekliyoruz teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet bende çok teşekkür ediyorum. Bir, üslubunuzdan dolayı iki, gerçekten dinlenmişsiniz zinde gelmişsiniz bu sevindirici. Şimdi mesele şu, sonuçta siyaset bir tercih meselesi bu tercihte aslında bizim programlarımızda yazar. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu işler var. Eğitim, Düğün Salonu, Taziye Evi. Ben siyasal görüşüm çerçevesinde tercihimi önce Eğitim sonra Taziye Evi sonra Düğün Salonu olarak yapıyorum. Hiçbir sorun yok sen bu noktaya gelmişsen bizim için sevindirici, biz hep bu noktadaydık çünkü. Doğal olarak mahallenin ortasındaki herhangi bir alanı yılda yüz ya da yüz on tane yılın üçte biri oranında kullandığımız bir düğün salonunu ve vatandaşında şikâyetlerinin yoğun olduğu bir alanı ordaki vatandaşlarımızın hizmetine ve çocuklarımızın hizmetine sunup oradaki dar gelirli ailelerimize de kadınlarımıza da yeni iş imkanları yaratacak bir alanla ilgili teklif geldiğinde gözümüz kapatır buna evet deriz, bunu bütün siyasal sorumluluğunu da üstlenirim. İkinci mesele Nafiz Gürman daki sağlık evi ile ilgili mesele. Burada önemli olan şey şu bir kamu kuruluşunun gelip belediyeden bir yer tahsis etme işlemi ayrı, ama Aile hekimlerinin gelip bir yer istemesi ayrı bir mesele. Benim de bir akrabam aile hekimi, aile hekimlerine bu ücretler verilirken kiralayacakları yerden, kullanacakları tıbbi malzemeye oranın bütün ihtiyaçlarını karşılık gelecek bütçe zaten bu arkadaşlarımıza ödeniyor ve bu arkadaşlarımıza da deniyor ki, “bu bütçelerden gidin uygun bir yer bulun ister bir kişi ister üç kişi ister beş kişi bir yeri kiralayın yapın” bunu söyleyen ben değilim. Bu noktada da bizim ana önceliklerimizden biri burada da yani il Sağlık Müdürlüğünün kendisi gelir ya da orda başka bir işlem olur biz orda kamu yararından emin oluruz öncelikli hale getiririz. Ama burada bizim önceliğimiz gıda bankası değil fazla gıda diye bir derneğimizle anlaşacağız. Orda hem 6000 ailemizle ilgili şuan bir çalışmamız var sonuçlandığında meclisimizi de bilgilendireceğiz, vatandaşımızı mağdur etmeden üzmeden, kırmadan bir kartla bu yardımları vatandaşa götüreceğiz ama bir tarafında Kızılay’la bir tarafında da bu tür derneklerle ihtiyaç duyulan malzemelerinde bir şekilde vatandaşa eriştirmekle ilgili bir sıkıntımız var bölgenin asıl ihtiyacı olan asıl meselelerden bir tanesi bu ama orada yine bu meseleyle ilgili gittim binayı gezdim İlçe Sağlık Müdürümüzü de davet ettik yani ilgilenmediniz dediğiniz meseleyle ilgili söylüyorum. İlçe Sağlık Müdürü arkadaşımızla da gezdik. Bir üst katın bu anlamda istiyorlarsa kirasını vermek koşulu ile kendi içimizde birimleri taşıyarak bu alana taşıyabileceğimizi onlarda gerekli araştırmaları vesaireleri yapacaklar ilgili müdür arkadaşımızın da telefonunu aldılar sanıyorum o anlamdaki görüşmeler gerçekleşiyor. Yani o sözümüzden sapmış değiliz. Belkide  vatandaşın rahat erişimiyle ilgili bir yer değişikliği söz konusu yine aynı bina. Bir diğeri Nafiz Gürman daki futbol sahasıyla ilgili tabii ki o sahanın bizim Park Bahçeler Müdürlüğüne verdiğimiz bir talimatımız var yerine getirebilirsek bütçelerimiz vesairelerimiz anlamında. Yaza girdiğimizde bütün parklarımızın, bütün oyun gruplarımızın, bütün sahalarımızın tamamının elden geçip gerçekten vatandaşın hizmetine sunulmasıyla ilgili. Ama söz konusu yerde aslında Büyükşehir sınırları içerisinde olmasından da kaynaklı Büyükşehrimizden talep ettik kendi alanı şey yapın ama orda zaten böyle bir tesisi alanı yok. Resmiyeti ile ilgili bir sıkıntı var. Öbür alanında düğün salonu olmasıyla ilgili arkadaşlarımız onun üzerinde çalışıyorlar, yani o projeyi dışarı atmış değiliz. Yani bugün orada halı sahanın ya da sahanın yürürlüğe girmesi ile ilgili sizde diğer anlamda bize destek olun gereğini yapalım. Şey cümlesini çok uygun bulmuyorum; “Mansuroğlun daki gençlerimizle ilgili bu çalışmaları yapıyorsunuz evet biz onu takdir ediyoruz ama yukarıdaki arkadaşlarımız ile ilgili böyle bir tasarrufunuz…” Ben tamda senin dediğin gibi tamda o yukarda dediğin arkadaşların yoğun yaşadığı bölgelerden gelen biriyim. En çok onların dertlerini ben bilirim, en çok onların kaygılarını ben bilirim ve en çok onların sosyal hayat içerisinde ne tür sorunlarla karşılaştığını ben bilirim. Doğal olarak herhangi bir vatandaşımızın gerek ekonomik gerek bölgesel gerek mahallesel oturduğu bölge ile ilgili yaşlı, genç, kadın böyle bir ayrıma tutmak işi bizim işimiz değil ve ben senden rica ediyorum bütün aslında meclis üyelerinden rica ediyorum bu tür ayrıştırıcı dillerden birazcık uzak durmamız lazım. Yani bir yerde bir eksiklik bir yanlışlık vesaire olabilir, burada siyaseten bunu bir anlamı olabilir ama ilgili arkadaşlarımızı rencide etmemek lazım kırmamak lazım olamayan bir algıyı oluşturmamak lazım. Buradan altını çizerek bir daha söylüyorum, benim için bölgesel, ırksal, dinsel, siyasal işlerin belediye hizmeti adına hiçbir anlamı yok hiçbir anlamı yok. Ben bugün ihtiyaç sahibi çocuk HDP’limidir, MHP’limidir, Ak partili midir, CHP’limidir buna bakmam, kimin ne söylediğine de bakmam yani. Biri rahatsız olabilir ben insani ihtiyaca insani talebe bakarım gereğini de yaparım. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız buyurun. Bir not geldi arkadaşlardan ben tam hatırlayamadım bu futbol sahasıyla ile ilgili mülkiyetiyle ilgili bir sıkıntının olduğunu yani biz talebi iletmişiz sağlık tesisi içinde yapılmış o alan. Tamam, yani eğer orda sorun şu, çözülebilir bir şeyse yani o bölge gerçekten önemli, orayı yapıp öyle atıl halden kurtarıp gençlerimizin çocuklarımızın gidip spor yapabilecekleri bir alan oluyorsa hayhay başımız üzerine hiçbir sorun yok. Ama sonuçta biz bir resmi kurumuz kamu kurumuyuz bu tür sıkıntılar olduğunda elimiz kolumuz bağlı. Yani yarın gidip yapsan kamu zararı olarak önümüze gelecek.

Emre DEMİR- Belirli kısmı evet sağlık tesisi fakat sağlık tesisi içerisinde kalan alandaki çitler zaten söküldü yani şuan etrafının çevrili olduğu alanlar belediyemize ait.

BAŞKAN- Bir daha değerlendirelim bir daha bakalım yani sende mi eksik arkadaşlarda mı eksik.

Emre DEMİR- Tabi tabi.

BAŞKAN- Yani herhangi bir sorun yoksa hiçbir şey yok yani netiz biz o konuda. Evet buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sözünde ve yüreğinde barış olan bir insan araştırmayı seven bir gazeteciydi. Tarihimiz ve ülkemiz açısından çok acı bir şekilde aramızdan 19 Ocak 2007’de ayrılan Hrant DİNK’i adalet demokrasi ve gerçekleri olan tutkusuyla örnek olmuş sayısız ödülün sahibi gazeteci, yazar, hukukçu ve basın şehidimiz Uğur MUMCU’yu, 1 Şubat 1979 düzenlenen suikastte haince katledilen, Abdi İPEKCİ’yi saygı ve rahmetle anıyorum. Bir daha ülkemde böyle acı kayıpların yaşanmamasını temenni ediyorum hepinize iyi akşamlar.

BAŞKAN- Biz de çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi başkanım bu konu size de iletilmiş ilgili mahallemizin muhtarı ve oradaki vatandaşlar tarafından gerçektende o bölgeye ben de gittim, yeri çok iyide biliyorum yani elzem durum olduğunu düşünüyorum Cengizhan’ın üstünde biliyorsunuz İzmir’de iki tane verici istasyonu var bir tanesi Balçova’nın teleferiğin olduğu bölgede, bir tanesi de bizim bölgemizde Cengizhan Mahallemizin üstünde hat orda üç…

BAŞKAN- Emlak İstimlâk Müdürümüz burada mı? Şimdi söz konusu mesele bize de iletildi muhtarımızda geldi oda talebini iletti, oradaki sorun gerçekten çok ciddi yani o vericiler o bölgede yaşayan yurttaşımızı sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Burada herhangi bir şey yok yani bu konuda hem fikiriz ama mevzuatla ilgili ben gelir gelmez o sorun Emlak İstimlak Müdürümüze gereği ile ilgili ama duyduğum şeyler çok iç açıcı değil ama isterseniz yetkili ağızdan bilgilendirsinler ama yapabileceğimiz başka bir şey varsa bir yol bulabiliyorsak gereğini yapmakla ilgili yeni bir yere mi taşınacak yeni bir alan mı bulacağız orada başlı başına bir dert. Birde orası tam Tantalos’un olduğu da bir bölge.

Abdullah AKTAŞ- Evet o zaman mecbur taşınması lazım.

BAŞKAN- Yani keşke bu anlamda el birliği yapalım gerçekten taşıyalım yani. Bizim belediye olarak yetkimiz ne ise sıkıştığımızda hükümetimizden destek alarak ne gerekiyorsa yapalım ama arkadaşımız şimdi açıklayacak ciddi bir sorun var. Buyurun.

Ersin TEKELİ (Emlak ve İstimlak Müdür V.)- Başkanım daha önce şu anda yazışmalar yapılmadı daha yeni yeni inceliyoruz o bölgeyi ama iletişimle ilgili özellikle bu 15 Temmuz olayından sonra darbesinden sonra iletişimin kesilmemesi amacıyla bu vericilerin yerinden hareket ettirilmesi işlemi çok zor. Yani bakanlık özellikle bununla ilgili kesin kurallar koyuyor. Hiçbir şekilde vericilerin yerinin naklinin değiştirilmesi, kesilmesi vs. ile ilgili ciddi kurallar koydu. Daha önceki belediyelerde yapılan yazışmalarda bunlarla ilgili sürekli ret cevapları aldık. Yani bu bölgeyle ilgilide çok fazla umudum yok işin gerçeği çünkü iletişimle ilgili bir olay. Yine şansımızı deneyeceğiz bu noktayla ilgili ama biraz sıkıntılı.

Abdullah  AKTAŞ- Yalnız başkanım orada yanlış bir çalışma var galiba orası baz istasyonu değil orası, orası tv vericileri dolayısıyla iletişim ama yani ben bakanlığın öyle bir durumunun olduğunu ben yanlış anlamayın mantıken böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Zamanında o bölge boşmuş uygun görülmüş konmuş ama şuan o bölge tamamen evlerin içinde kalmış bakın. Bacakları yandaki binayı…

BAŞKAN-  O meseleyi Muhammet Bey de bize iletti, ben Muhammet Bey ilettikten sonra…

Abdullah AKTAŞ- Ben bakanlığın bu konuda taşımayın etmeyin, elzem bir durum bu mutlaka taşınacaktır yani.

Ersin TEKELİ (Emlak ve İstimlak Müdür V.)- Sadece iletişim olarak telefon olarak olmuyor, televizyon dâhil iletişim aracı olarak…

Abdullah AKTAŞ- Tamam onu biliyorum ben o konuda demiyorum. Şunu yapmayalım yani, bakanlık böyle demiş deyip konuyu kapatmayalım yani.

Ersin TEKELİ (Emlak ve İstimlak Müdür V.)- Hayır böyle bir şey yapmıyoruz bununla ilgili çalışıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Mutlaka bunun bir yolu yordamı vardır, hatta…

BAŞKAN- Bulalım hep beraber bulalım. Bizim eksik bizim yanlış bizim bu işte çözümsüz kaldığımız alanlarda sizlerde bize yardımcı olun destek olalım gerçekten o şeyi oradan kaldıralım yani.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi buranın daha üstünde Yamanların üst bölgeleri var, Laka köyünün belli yerleri var daha üst…

BAŞKAN- Yani o zirvelere gidebilir mantıklı görünüyor.

Abdullah AKTAŞ- Evet boş arazi gidebilir yani. Hem vatandaş bundan rahat eder ki, olduğu bölge içinde gerçekten kötü bir görüntü sergiliyor hem de tehlike arz ediyor yani.

BAŞKAN- Bence de. Yani görüntüden ziyade oradaki insanların sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var yani.  Efendim…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Muhammet ŞAHİN-  … Dolayısıyla sağlıkla ilgili bir konu olduğu için oradan geri dönüyor bu yani asıl mesele oradaki mülk sahibiyle alakalı çünkü sözleşme yapmış adam uzun vadeli.

BAŞKAN- İşte bir çıkmaz var, ama bir çözüm yolunu bulmak noktasında elbirliği ile üzerimize düşeni yapalım yani aslında birazcık belediye yetkisi dışında daha merkezi hükümetin bu işleri bu sadece Bayraklıda değil bir çok yerde bu tür vericiler yıllar içerisinde yerleşim alanları içerisinde kalmış olabilir…

Muhammet ŞAHİN- Baz istasyonu da değil bu televizyon vericisi bu. İlgili yayın kuruluşlarıyla mı konuşulur, onlara Vali beye de bu konuyla ilgili muhtar…

BAŞKAN- Yani vatandaş zamanında dediğim gibi 15 yıllık mesele de BİMER’e, CİMER’e Sağlık Bakanlığına iletişimle ilgili bakanlığımıza vasaire kamunun her alanına iletmiş yani orda bir düğüm var biz…

Ersin TEKELİ ( Emlak ve İstİmlak Müdür V.) Başkanım bir konuda hatırlatma yapmak istiyorum yani iş olmuyor değil zor, zorluğunu da şöyle bir örnek verebilirim hani mülkiyette bahsediyorlar ama başımıza gelen bir örnek var kaçak bir yapının üzerine yıkım kararı alınan kaçak bir yapının üzerindeki VODAFONE firmasına ait bir vericiyi söktüremedik biz 4 yıl boyunca ve her türlü karar aldık yapının tamamen kaçak olduğunu bununla ilgili alınmış encümen kararlarını bildirdik her türlü bakanlıktan ilgili bütün kurumlara bildirdik, yapının yıkılması gerektiğini söyledik ihalesini yaptık ihaleyi alan firma dahi bu işten mağdur oldu buna rağmen bu vericiyi bir türlü söktüremedik 4 yıl boyunca. Yani işin zorluğunu buradan anlatmaya…

BAŞKAN- Birde Uluslararası firmalar farklı güvenceleri var.

Muhammet ŞAHİN-  Başkanım bence bu konunun Vali beyle görüşülüp yani belediyeyle Valiliğin bir araya gelip aynı masada ne yapabiliriz hızlı bir şekilde karar alınıp ilgili kuruluşlarla da görüşülmesi lazım bu konunun.

BAŞKAN- Olur yani bize uyar.

Muhammet ŞAHİN- Çünkü o vatandaş diyor ki sağlıkla ilgili bir konu adam geliyor diyor ki sağlıkla ilgili bir sorun yok kardeşim diyor burada. Yani gelen Ege Üniversitesindeki heyet geldi oraya ölçümler yaptılar.

BAŞKAN-  Sağlıkla ilgili sorun yok ama bize gelen şeyde de etrafında yani onlarca vatandaşımızın…

Muhammet ŞAHİN-  Muhtarda bize diyor ki şey diyor…

BAŞKAN- Bana da aynı şeyi söyledi hatta listelemiş adamcağız…

Muhammet ŞAHİN - Bilgisayarlardaki şeyi bozuyor diyor ne o modemleri bozuyor.

BAŞKAN-  Modemleri bozuyor o da var.

Muhammet ŞAHİN -Şimdi modem bozuyor diye orayı kaldıramaz ki yani öyle enteresan bir konu yani bunu gerçekten ihtisaslı kuruluşlarla tespit edilmesi lazım.

BAŞKAN- Bence de. Buyurun

Abdullah AKTAŞ- Başkanım öyle ya da böyle biz girişimimizde bulunalım, Valiliğe mi bulunacağız Büyükşehir belediyesine yazı yazıp Büyükşehir belediyesi ilgili kurumlara mı bulunacak ya da bakanlığa mı yazı yazılacak biz gerekeni yapalım eminim ki bunun bir yolu yordamı vardır.

BAŞKAN- Sizde araştırın bizde araştıralım hep beraber…

Abdullah AKTAŞ- Taşınmayacak etmeyecek diye bir durum söz konusu olacağını ben sanmıyorum çünkü müsait olan alanlar var vatandaşın evinin dibinden çıksın gitsin boşta olan bir yere kurulsun bunlar. Şimdi bir diğer konuda Elazığ da biliyorsunuz ve Malatya da bir deprem yaşadık, Allah bir daha tekrarlarını göstermesin ülkemize milletimize. Orada ölen vatandaşlarımız için de ben Allahtan rahmet diliyorum ayrıca şehitlerimiz içinde ruhları şad olsun onlara da Allahtan rahmet diliyorum. Şimdi bizim olduğumuz bölge yani Bayraklı ve İzmir birinci derece deprem bölgesi içerisinde kalıyor, yaklaşık 13 tane fay hattı var olduğumuz bölgede ve 7’nin üzerinde deprem üretebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca bizim ilçemizin de yaklaşık 20 mahallesi kentsel dönüşüm bölgesinde ya da gecekondu bölgesi diye tabir ettiğimiz alan içerisinde kalıyor. Şimdi internet sayfamıza belediyenin internet sayfasında toplanma afet anında toplanma merkezleri belirtilmiş ama her mahallenin yok bazı mahalleler yazılmış geri kalanı yok. Yani bu internet sayfasındaki toplan merkezlerinin güncellenmesi ayrıca bunu nasıl sosyal medyada belediyenin sayfalarında paylaşıyorsak başka şeyleri paylaşıyorsak sosyal medyamızı da belediyeye ait sayfalardan paylaşalım vatandaş herhangi bir durum olduğunda bir afet yaşadığında nerede toplanacağını bilsin. Eminim ki bir çok vatandaşımız da belki işte denebilir ki, şu denebilir levha asıyoruz denebilir ama bir çok vatandaş bu levhaları görse bile ne olduğunu bilmiyor ya da başka bir mahallede başına geldi orda nereye gideceğini bilmiyor. Dolayısıyla bu afet anındaki bu bilgilendirme şeylerini sürekli tekrarlanması ve özellikle toplanma merkezi ile ilgili internet sayfamızın düzeltilmesi gerekiyor…

BAŞKAN- İşte komisyon kurduk oda olumlu bir gelişme. Evet, çok teşekkür ediyorum.

IX.  TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Mazeretlerimiz var. Evet, katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 7 Şubat Cuma günü Saat 18.00.

BAŞKAN-  Evet Cuma 18.00. Herkese iyi akşamlar

 

Serdar SANDAL

Belediye  Başkanı

 

 

                                                                       Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                                 Üye                                               Üye