Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/03/2020

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 05.03.2020 Perşembe günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                                                                                                                                                              Serdar SANDAL

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

02.03.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                05.03.2020

                                                                                                                               Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.03.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1527) Elektronik Haberleşme (BAZ) İstasyonu Yer kullanım Ücret tariflerinin 2020 yılı Tarifler Cetveline eklenmesi hk.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-287) Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk,  Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-37) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterip, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilen Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi ve Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezleri'ne 2020 yılı bütçesi kapsamında bütçe tertibi 03.02.01.04 olan Diğer Yayın Alımları bütçe ekonomik kodlu bütçe toplamı 340.000 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.