Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/07/2020

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 03.07.2020 Cuma günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.07.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                03.07.2020

                                                                                                                                Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.07.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ - 3226)  7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması” başlıklı 1'inci maddesinin "ç" bendi gereğince işlemlerin yürütülebilmesi hususunda karar alınması hk.

 

IV. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - 1219) 2019 Mali yılı Faaliyet Raporu hk.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. 3. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.