Meclis Çalışmaları

01/07/2020

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 01.07.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.03.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 24 VE 33 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİ YAPILACAK SEÇİMLER

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1075) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince meclis ihtisas komisyonu olarak aşağıda belirtilen 18 Komisyonun 4 üyeden oluşacak şekilde 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere kurulmasına karar verilmiş, yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'na

1- Mehmet TOPTAŞ

2- Alim ÇANKAYA

3- Serap KESKİN

4- Abdullah AKTAŞ

 

İMAR KOMİSYONU'na

1- Zehra ONGUN

2- Nilgün ALPASLAN

3- Cindi Can POLAT

4- Osman SAĞLAM

 

HUKUK KOMİSYONU'na

1- Gamze Gül ÇAMUR

2- İpek KUL

3- Yeşim TEKOĞLU

4- Özgür HIZAL

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU'na

1- Metin UYMA

2- Kıyasettin AYDEMİR

3- Mukaddes IŞIN

4- Seyfettin ATBAŞ

 

EĞİTİM KOMİSYONU'na

1- Gönül GÜNGÖR

2- Ali UĞUREL

3- Mukaddes IŞIN

4- Ahmet ÖZTEP

 

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ KOMİSYONU'na

1- Şeyhmus BIÇAKÇI

2- Metin UYMA

3- Şentürk APAYDIN

4- Hayrullah TELLİ

 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU'na

1- Mehmet TOPTAŞ

2- Hasan KARABAĞ

3- Metin UYMA

4- Orhan TEMİZ

 

MAHALLE SINIRLARI TESPİT KOMİSYONU'na

1- Hulisi BAŞARAN

2- Ertuğrul CİVELEK

3- İbrahim BALIKÇI

4- Derviş KABACIK

 

ÇOCUK, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU'na

1- Gönül GÜNGÖR

2- Ali UĞUREL

3- Emel ARSLAN HÜR

4- Emre DEMİR

 

KÜLTÜR KOMİSYONU'na

1- Kıyasettin AYDEMİR

2- Emel ARSLAN HÜR

3- Şentürk APAYDIN

4- Murat PERVANE

 

SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONU'na

1- Hasan KARABAĞ

2- Şeyhmus BIÇAKÇI

3- İpek KUL

4- Hayrullah TELLİ

 

KENT KONSEYİ KOMİSYONU'na

1- Zehra ONGUN

2- Kıyasettin AYDEMİR

3- Serap KESKİN

4- Seyfettin ATBAŞ

 

 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU'na

1- Gönül GÜNGÖR

2- Mukaddes IŞIN

3- Şeyhmus BIÇAKÇI

4- Dilek YILDIZ

 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU'na

1- Gönül GÜNGÖR

2- Nilgün ALPASLAN

3- İpek KUL

4- Ahmet ÖZTEP

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU'na

1- Serap KESKİN

2- Ali UĞUREL

3- Alim ÇANKAYA

4- Emre DEMİR

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU'na

1- Hasan KARABAĞ

2- Alim ÇANKAYA

3- Şeyhmus BIÇAKÇI

4- Muhammet ŞAHİN

 

ENGELLİLER KOMİSYONU'na

1- Osman AKSEKİ

2- Mehmet TOPTAŞ

3- Kıyasettin AYDEMİR

4- Orhan TEMİZ

 

DEPREM VE AFETLER KOMİSYONU'na

1- Ali UĞUREL

2- Metin UYMA

3- Hasan KARABAĞ

4- Murat PERVANE

            Komisyonlarda görev yapmak üzere seçilmeleri

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :54

 

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1074) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen üyeliği için 34 (otuz dört) üyenin katılımı ile yapılan gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın  İsmail SARI (31), İrfan ÖNAL (29), Şentürk APAYDIN (30) oy alarak 2021 yılı Nisan ayına kadar Encümen Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :55

 

IV. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

V. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3177) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve 87077351-170.02-E.1464345 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca (Doğançay) Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22'inci maddesine göre yapılacak olan Güncelleme çalışmalarında Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçimine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 14. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

VI. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2811) Belediye Meclisimizin 04.10.2013 tarih 10/131 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Uzman Tabip kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Tabip kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :56

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-577) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3a ile 26M-2d paftalarda, 7398 Sokak ile 7356/8 Sokak arasında kalan alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alanın bir kısmının Başkanlık Stratejik Planı kapsamında "E:1.00 Yençok:2 Kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı(Kreş)" olarak belirlenmesi, buna karşılık yürürlükteki imar planında 26M-2a paftasında kalan, E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının bir kısmının "Park" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-97) İlçemiz, Adalet Mahallesi, Salhane mevkiinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında, L18A04C4D ve L18A04D3C pafta, 1134 ada, 13,14,15 ve 72 no.lu parseller üzerinde “Resmi Tesis” alanı olarak belirlenen kullanımın, Belediyemiz beş yıllık stratejik planına yönelik projelerin üretilebilmesi ve Belediyemizce kullanımını sağlaması amacı ile Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-578) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerinde imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik Bayraklı Belediye Meclisince alınmış olan 07.11.2018 tarih, 506 sayılı Kararın iptal edilmesi hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3049) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID Pafta, 36190 ada, 11 parsel no.lu, 216,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3051) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36701 ada, 18 parsel no.lu, 71,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3119) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531  ada, 5 nolu parseldeki80/209 (80,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 4 nolu parseldeki23/57 (92,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3121) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIC pafta,36969 ada, 24  nolu parseldeki 153/5978 (6,12  m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13848) Belediyemiz Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Ulaş AYDIN’a verilen yetkinin iptal edilmesi ve Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediyemiz Başkan Yardımcısı Tülay ŞAROĞLU’nun atanması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :57

 

 

11- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1479) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle ilçede yurttaşlara sunulmakta olan tüm kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılacak hizmetlerde kullanılmak amacıyla ihtiyaç duyulan 23.600.000,00 TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1219) 2019 Mali yılı Faaliyet Raporu hk.

GÜNDEMDE KALDI :0

 

13- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1762) 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3177) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve 87077351-170.02-E.1464345 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca (Doğançay) Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22'inci maddesine göre yapılacak olan Güncelleme çalışmalarında Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçimi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :58

 

VII. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-357) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 7659 sokakta bulunan parka "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesine yönelik önergenin (şehit babasının dilekçesi gereği) reddine ilişkin Kültür,  Sosyal İşler, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :59

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-358) İzmir ili Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2089 sokak sağlık ocağı önünde bulunan parka "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür,  Sosyal İşler, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :60

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-244) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26 M-4b paftada, 25432 ada 2 parselin güneyinde kalan kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 6.00 m. x 3.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :61

 

 

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-1015) İlçemiz; Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No: 4/A adresinin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin oy çokluğu ile kabulüne, Fuat Edip Baksı Mahallesi; 1609/12 Sokak, No:37/A adresinin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin oy birliği ile reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :62

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1330) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi  25M-1A pafta, 36758 ada, 15 nolu parseldeki 559/21049 (11,18 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince  parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :63

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-995) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37094 ada, 10 nolu parseldeki 19/70 (38,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :64

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1039) Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi 25M-IA pafta 37211 ada 5 nolu parseldeki 1/119(1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :65

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 37629 ada, 38 nolu parseldeki 48/2873 (9,60 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :66

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1346) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25-M-IIA Pafta, 36794 ada, 8 nolu parseldeki3/88 (3,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :67

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1527) Elektronik Haberleşme (BAZ) İstasyonu Yer kullanım Ücret tariflerinin 2020 yılı Tarifeler Cetveline eklenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :68

 

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-871) Mülkiyeti Belediyemize ait; Org. Nafiz Gürman Mahallesi, Kubilay Caddesi, No:73 -73/A adresinde bulunan (37180 ada 10 no.lu parsel) 1 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün,  2 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 3 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 4 no.lu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün 10 yıl süreli intifa haklarının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :69

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-967) İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırlarında Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda bulunan 160 (yüzaltmış) adet Billboard, 150 (yüzelli) adet CLP(raket), 7 (yedi) adet Megalight, 3 (üç) adet Led ekran Reklam Panoları ve Muhtelif Reklam Tanıtım Gereçlerinin 10 yıl süreli işletme hakkının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak konulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :70

 

X. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Hasan KARABAĞ, Kıyasettin AYDEMİR, Dilek YILDIZ, Ahmet ÖZTEP’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

XI.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 03.07.2020

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu      

     

                                                                                                                                            Serdar SANDAL                                                                                                                                                                           
                                                                                                               Meclis Başkanı