Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/07/2020

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 07.07.2020 Salı günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                                 Serdar SANDAL

                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.07.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                07.07.2020

                                                                                                                               Salı

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (3. Birleşim)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.07.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-660) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IVC paftada "Pazar Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmının Belediye Başkanlığımız Stratejik Planı, bölge ihtiyaçları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak, "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı, Katlı Bölgesel Otopark Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesisler)" olarak belirlenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1479) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle ilçede yurttaşlara sunulmakta olan tüm kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılacak hizmetlerde kullanılmak amacıyla ihtiyaç duyulan 23.600.000,00 TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1762) 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.