Meclis Çalışmaları

04/08/2020

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 04.08.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.07.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (İpek KUL-BİLA) Belediyemizde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikaların sözleşmelerine "Eşine şiddet uygulayan ve bu konuda adli makamlarca cezai yaptırıma maruz bırakılan personelin iş akdinin sonlandırılması veya disiplin yaptırımı uygulanması konusunda" madde eklenmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 8. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3507) Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin tüm işlemler bundan böyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceğinden; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı bütçesinde bulunan 03.5 Ekonomik Kodlu ödenek miktarlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03.5 Ekonomik Kodlu bütçesine aktarılmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 9. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3438) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan hizmet süresi ve müktesebine karşılık kadro derecesinin düşürülmesi uygun görülen 1; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanına karşılık gelen kadro derecesi ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :75

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2123) Belediye Meclisimizin 14.04.2019 tarihli ve 25 sayılı kararı ile seçilen Meclis Üyesi Sayın Mukaddes IŞIN’ın Başkanlık Divanı Katip Üyeliğinden (Asil) istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere Başkanlık Divanına 1 Asil Katip üyenin gizli oyla seçilmesi hk.

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :76

 

                                                                                                                İrfan Önal

                                                                                                                   Meclis I. Başkan V.

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-163) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Gaffar AKKEL’in yetkilendirilmesi hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :77

 

4- (BAŞKANLIK MAKAMI-164) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Berk ULUSAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :78

 

5- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-190) Bayraklı Belediyesi ve 'Bulgaristan' Bansko Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması hususunda ''Kardeş Şehir Protokolü'' imzalamaya Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :79

 

6- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-189) Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı proje çağrısına iştirakçi olmak üzere; Belediyemizce hazırlanacak olan proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile ve proje ile ilgili  ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :80

 

7- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-783) 5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesine gereği  "Araç ve İş Makinası Kiralanması hizmeti alımı işi'' için 01.01.2021 tarihinde başlayıp 30.09.2024 tarihinde bitmek üzere 3 Yıl 9 ay süreyle ihaleye çıkılması hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (İpek KUL-BİLA) Belediyemizde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikaların sözleşmelerine "Eşine şiddet uygulayan ve bu konuda adli makamlarca cezai yaptırıma maruz bırakılan personelin iş akdinin sonlandırılması veya disiplin yaptırımı uygulanması konusunda"  madde eklenmesi hk.

HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3507) Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin tüm işlemler bundan böyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceğinden; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı bütçesinde bulunan 03.5 Ekonomik Kodlu ödenek miktarlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03.5 Ekonomik Kodlu bütçesine aktarılması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3119) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 5 nolu parseldeki80/209 (80,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :81

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 4 nolu parseldeki23/57 (92,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :82

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3121) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIC pafta,36969 ada, 24 nolu parseldeki 153/5978 (6,12 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :83

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3049) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID Pafta, 36190 ada, 11 parsel no.lu, 216,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :84

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3051) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36701 ada, 18 parsel no.lu, 71,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :85

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-577) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3a ile 26M-2d paftalarda, 7398 Sokak ile 7356/8 Sokak arasında kalan alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alanın bir kısmının Başkanlık Stratejik Planı kapsamında "E:1.00 Yençok:2 Kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı(Kreş)" olarak belirlenmesi, buna karşılık yürürlükteki imar planında 26M-2a paftasında kalan, E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının bir kısmının "Park" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :86

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-660) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IVC paftada "Pazar Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmının Belediye Başkanlığımız Stratejik Planı, bölge ihtiyaçları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak, "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı, Katlı Bölgesel Otopark Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesisler)" olarak belirlenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :87

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-578) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerinde imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik Bayraklı Belediye Meclisince alınmış olan 07.11.2018 tarih, 506 sayılı Kararın iptal edilmesi hk.

İMAR + HUKUK + KENTSEL DÖNÜŞÜM + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-97) İlçemiz, Adalet Mahallesi, Salhane mevkiinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında, L18A04C4D ve L18A04D3C pafta, 1134 ada, 13,14,15 ve 72 no.lu parseller üzerinde “Resmi Tesis” alanı olarak belirlenen kullanımın, Belediyemiz beş yıllık stratejik planına yönelik projelerin üretilebilmesi ve Belediyemizce kullanımını sağlaması amacı ile Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

İMAR + HUKUK + ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Mikail BİLİCİ, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.08.2020

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu      

 

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı