Meclis Çalışmaları

04/08/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ             04.08.2020 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan Vekili        : İrfan ÖNAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ –İbarahim BALIKÇI- Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU –Gamze Gül ÇAMUR - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI -Özgür HIZAL-  Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ – Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR – Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN -

HAZIR BULUNMAYANLAR: Mikail BİLİCİ- Derviş KABACIK.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Önce geçmiş toplantı tutanağını mı oylayalım.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.07.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Geçmiş toplantı tutanağının oylanmasını oylarınıza sunuyorum.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

II. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Önergemiz var mı?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Oylatmıyoruz değil mi? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım pardon divan üyesi seçilmeden divana oturulmuyor biliyorsunuz, usul hatası yapıyorsunuz şuan.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Yedek üyemiz var, birazdan oylamaya geçeceğiz.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

            Ülkemizde hızla artan kadına yönelik şiddetin yaptırımlarının sağlıklı uygulanması ve hayatın her alanında  yaptırımların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.  Bu bağlamda belediyemizle toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikaların sözleşmelerine ‘’eşine şiddet uygulayan ve bu konuda adli makamlarca cezai yaptırıma maruz bırakılan personelin iş akdinin sonlandırılması veya disiplin yaptırımı uygulanması konusunda’’ madde eklenmesine ilişkin belediye meclisimizce karar alınmasını talep ederim.

                                                                                               İpek KUL

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Önce gündeme alıyoruz sanırım.

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını öneriyoruz başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

            Yüklenici firmalar bünyesinde bulunan ve personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçiler 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 24. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına ve mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçirilmesine ilişkin 3754 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. Ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  çerçevesinde 01/04/2018 tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde işçi statüsünde istihdam edilmiştir.

Başkanlık Makamının  27/07/2020 tarih ve  E-26169542-841.01-3392 sayılı yazısı gereği; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin tüm işlemler bundan böyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasında "Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile  yapılacağı"  belirtildiğinden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı bütçesinde bulunan ve ekli listede belirtilen 03.5 Ekonomik Kodlu ödenek miktarlarının,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03.5 Ekonomik Kodlu bütçesine aktarılması için yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu ;

                                                                                               Olur'larınıza arz ederim.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Oylarınıza sunuyorum gündeme alınmasını. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3438) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan hizmet süresi ve müktesebine karşılık kadro derecesinin düşürülmesi uygun görülen 1 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanına karşılık gelen kadro derecesi ile değiştirilmesi hk.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2123) Belediye Meclisimizin 14.04.2019 tarihli ve 25 sayılı kararı ile seçilen Meclis Üyesi Sayın Mukaddes IŞIN’ın Başkanlık Divanı Katip Üyeliğinden (Asil) istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere Başkanlık Divanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereği 1 Asil Katip üyenin gizli oyla seçilmesi hk.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Zehra ONGUN arkadaşımızı öneriyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Oylamaya sunuyorum, gizli oylamaya pardon.

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-163) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Gaffar AKKEL’in yetkilendirilmesi hk.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Biz bunun komisyona gönderilmesini talep ediyoruz. Çünkü, buradaki ilgili arkadaşları hem tanımak hem alacakları maaşların belirlenmesi babında meclis üyelerinin ve komisyon üyelerinin bilgi edinmesi gerektiğini düşünüyoruz, aynı şey dördüncü madde içinde geçerli.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Bu şuana kadar zaten belediye başkanlığı bünyesindeydi, yeni bir danıştay kararıyla birlikte sanırım meclise sunulma gerekliliği doğdu. Onunla ilgili zaten siyasi bir tasarruf aynı zamanda, yani belediye başkanınının tasarrufunda olan konu.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi anladımda atacanacak kişinin biz en azından karar verici meclis üyeleri olarak ya meclis grubu olarak bir tanıyalım istiyoruz yani. Kimdir, nedir, daha önce...

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Sonrasında tanışırsınız onunla ilgili bir problemimiz yok.

Abdullah AKTAŞ- Tanışırızda daha önce şirketin yönetim kurulu başkanını çağırdık o bile gelmedi tanışmaya yani, onunla bile tanışamadık hala 1,5 sene geçti.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Bu siyasi bir karar aynı zamanda.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlara gönderilse iyi olur yani...

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Özgür Bey buyurun.

Özgür HIZAL- Sayın başkan kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum, bu vesileylede yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramını kutluyorum. Şimdi evet sizde söylediniz, bu siyasi bir karar dediniz ama şunuda çok net biliyoruz ki, şuanda Bayraklı Belediyesinin bünyesinde bulunan hem üçüncü madde hemde dördüncü maddedeki şirketler Bayraklı Belediyesinin kurumsalı açısından en ciddi sorun, mali yapısı açısından en ciddi sorunu teşkil eden iki yapı. Biz yaklaşık 16 ay boyunca hemen hemen her meclis toplantısında ya da her farklı platformda şunu tartıştık, biz bu şirketlerin mali yapılarını nasıl düzeltiriz? Ya da şuanki mevcut zararlarını nasıl aşağıya çekeriz? Ve aslında bakarsanız sürecin en başında yani sayın başkan keşke burada olsaydı sizin yönetiminizden biz memnunuz o anlamda bir sıkıntımız yok ama siyasi kararı veren sayın SANDAL keşke burada olsaydı da bu söylediklerimizide duysaydı ama muhtemelen duyacak.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Muhtemelen gelecek birazdan, yangınla ilgili...

Özgür HIZAL- Tekrara girmemek adına söylüyorum yani geldiğinde de kendisine mutlaka söyleyeceğiz ama. Şimdi sayın başkan ilk geldiğinde küçük de olsa bir umudumuz vardı, söylemlerinde en azından umudumuz doğmuştu meseleye hiç siyasal yaklaşmadan biz umutlanmıştık. Çünkü şunu söylemişti demişti ki, ben Bayraklı Belediye Başkanı olarak bu finansal açıdan Bayraklı Belediyesinin üzerinde ciddi yük olan iki şirketin çok daha iyi yönetilmesi için daha profösyönelce düşüneceğim demişti, meseleye siyasal ya da politik yaklaşmayacağım demişti. Ama 16 ay süre içerisinde geldiğimiz nokta sayın SANDAL’ın sayın belediye başkanının yine meseleye siyesal yaklaştığını görüyoruz. Şimdi 16 ay önce burada bir atama yapıldı az önce bizim grup başkan vekilimizin açıkladığı söylediği gibi bizim hiç görmediğimiz komisyon toplantılarına dahi gelme gereği duymayan ama sermaye arttırımını talep eden bir yönetim kurulu başkanı vardı, bir yönetim kurulu üyesi vardı sanki bunlar şapkadan tavşan çıkartacaklardı ama geldiğimiz noktada şirketin mali yapısı yine ortada. Şimdi bakıyoruz bir taraftan şahsı ile ilgili hiçbir sorunumuz olmamakla birlikte kendi Özel Kalem Müdürünü şirkete yönetim kurulu üyesi olarak atıyor, bir taraftan daha öncesinde meclis üyeliği yapmış ama teşkilat içerisinde bir takım sorunlarının olduğunu duyduğumuz başka bir arkadaşı yönetim kurulu üyesi yapıyor. Şimdi sayın başkan biz burada Bayraklı Belediyesini yönetiyoruz, yöneteceksiniz Bayraklı halkının gerçekten sizden ciddi beklentileri var çok ciddi sorunlar var ve her geçen gün bu sorunlar çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Eğer siz Bayraklı Belediyesinin bünyesindeki şirketlere sadece siyasi kaygılarla atama yaparsanız yarın o şirketlerin borçları 100 milyonları geçecek ve bu borçları ödeyecek olan yine Bayraklı halkı olacak. Müflis tacir gibi eski defterleri karıştırıp 1980 li yıllarda ortaya çıkartılmış bir cetvelden bütün bayraklı halkına sizin konutunuz ya da iş yerinizin değeri artmıştır, şu sınıftan lüks sınıfa geçmiştir deyip tebliğatlar çıkartılıp ve sonrasında da o insanlardan paralar talep etmek durumunda kalırsınız bugün yaşadığımız gibi. En az bizi yüzlerce kişi aradı muhtemelen sizide arayacak ve korkarım ki çok yakın zamanda yine sizin tabirinizle söylüyorum örgüt içerisinde bir takım sorunları ortadan kaldırmak için bugün burada bulunan meclis üyelerinin bazılarını orada yönetim kurulu üyesi yapacaksınız, yani bu noktada bugün yaptığınızın bir benzerini yarın yine yapacaksınız daha sonraki günlerde yapacaksınız. Şimdi sayın başkan bizim meclis toplantılarını yaptığımız yer aslında Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi, bizim meclis toplantılarını yaptığımız yer meclis salonumuz şuan pandemi nedeni ile toplantıyı gerçekleştiremiyoruz orada ama biz orada meclis yoplantıları yapıyoruz ya da meclis üyeleri olarak  ya da bürokrat arkadaşlarla birlikte Bayraklı Belediyesi içerisindeki bürokrat arkadaşlarla birlikte bir takım toplantılar yapıyoruz ama çok yakın bir zamanda sayın başkan Serdar SANDAL sayın İlçe başkanını yanına alarak bir teşkilat toplantısı yapıyor orada, orası kamu kurumuna ait meclis üyelerinin toplandığı bir meclis salonu, bırakın herşeyi oranın bir maneviyatı var böyle bir şey olabilir mi? Ve geldiğimiz noktada da kendi Özel Kalem Müdürünü yönetim kurulu üyesi yapıyor daha öncesinde meclis üyeliği yapmış yine parti içerisinde bir arkadaşı yönetim kurulu üyesi yapıyor, yönetim kurulu başkanı yapacak ve sonrasında geleceksiniz bize bu şirketlerin yine sermaye arttırımı söz konusu olacak diyeceksiniz ve biz sermaye arttırımına el kaldıracağız, bu Bayraklı halkına yapılan en büyük haksızlık. Söylemle eylemin örtüşmesi gerekiyor işte samimiyette tam olarak burada, saygılar sunuyorum.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkürler. Buyurun Emel Hanım. Başkanımız geldi görevi başkanımıza devredeceğim.

 

      İrfan ÖNAL

 Meclis I. Başkan V.

 

 

                                                    İpek KUL                                     Şentürk APAYDIN

                                                       Üye                                                        Üye        

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ                04.08.2020 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ –İbarahim BALIKÇI- Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU –Gamze Gül ÇAMUR- İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI -Özgür HIZAL-  Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ – Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR – Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN -

HAZIR BULUNMAYANLAR: Mikail BİLİCİ- Derviş KABACIK.

 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar üzücü bir olay ama kontrol altına alındı, can ve mal kaybının olmaması en önemli unsurlardan bir tanesi. Nedenini daha bilmiyoruz askeri bölgede sanırım olay ama şuan soğutmaya geçtiler kazasız belasız atlatılmış oldu. Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım yönetim kurulu başkanı olarak tüzel kişiliği temsil edecek kişiler hakkında dedikodu niteliğindeki beyanlarda bulunmak meclis toplantımızın ciddiyetiyle bağdaşmayan bir tutumdur. Biz meclisin niteliğine ve niceliğine uygun olarak iktidar partisi olarak oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündemin üçüncü maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4- (BAŞKANLIK MAKAMI-164) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Berk ULUSAL'ın yetkilendirilmesi hk.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Biz komisyona gitmesini talep ediyorduk ama kabul edilmedi oy çokluğu ile geçirebilirsiniz.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buyurun.

Özgür HIZAL- Şimdi siz gelmeden önce tekrara girmemek adına aynı şeyleri tekrarlamayacağım ama siz gelmeden önce bu atamalarla ilgili bir takım eleştiriler ortaya koyduk, sizin söylemlerinizin ve eylemlerinizin uyuşmaması adına bir takım eleştiriler ortaya koyduk. Sayın grup başkan vekili bu anlamda bizim bir takım söylemlerimiz üzerinden eleştiriler getiriyor, burada bir dedikodu üzerinden konuşmuyoruz biz bunu tekrarlamak istiyorum şuan oyladığımız kişi sizin Özel Kalem Müdürünüz ya da Özel Kalem Müdürünüz olacak arkadaş. Şimdi bu şirketlerin bugün itibariyle borçları yaklaşık 60 milyon belki daha yüksek...

BAŞKAN- Evet kamuya olan borçlarını söylüyoruz.

Özgür HIZAL- Kamuya olan borçları ya da özel şahsa olan borçları hiç farketmez.

BAŞKAN- Özel şahsa ait borçları...

Özgür HIZAL- Yani netice itibariyle sayın başkan kamuyada olsa özelede olsa borç ve borç yükü. Borç kimin borcu sayın başkan müsaade buyurun ben bir tamamlayayım siz cevabı verirsiniz. Bu borç kimin borcu? Bayraklı Belediyesinin borcu. Bu borç neden oldu? Bayraklı Belediyesine ait olan iki şirketin kötü yönetiminden oldu. Şimdi geldiğimiz noktada hala siyasal bir karar alarak hala politik bir karar alarak hala siz kendi iç dinamiklerinizle ilgili  bir takım kaygılarınızla yani örgütünüzle ilgili bir takım kaygılarınızla hareket ederek karar alarak bu şekilde bir atama yapıyorsunuz ve Bayraklı halkına yapılabilecek en büyük haksızlığı yapıyorsunuz sayın başkan. Bu borç aslında Bayraklı Belediyesinin borcu değil, bu borç Bayraklı halkının borcu Bayraklılının cebinden çıkacak olan borç. Geçen ay biz burada bir faaliyet raporu değerlendirmesi yaptık ve faaliyet raporunda samimiyetle soruyorum size ne yapıldı 1 yıl içerisinde? Ne yapıldı 16 ay boyunca? Yapısal hiç birşey yapılmadı. Bir kaçtane bağışla yaptığınız Masal Evinin dışında ya da yapmaya çalıştığınız Masal Evinin dışında Bayraklıda bir çivi çakılmadı sayın başkan. Bunun gerekçesi ne sayın başkan? Bunun gerekçesi geçmişteki borçlar. İnanın ki sizden sonra gelecek olan yönetimde aynı şeyleri söyleyecek, bizden önce bir Serdar SANDAL vardı Serdar SANDAL yönetiminde Bayraklının şirketleri kötü yönetildi borç 60 milyondan 160 milyona çıktı o yüzden biz Bayraklı halkına hiçbirşey veremiyoruz diyecekler sayın başkan. O yüzden bu kararınızda yeniden bir değerlendirme yapmanızı temenni ediyoruz, sayın başkanında dile getirdiği gibi tekrar komisyonlara sevk edilmesi ve burada konuşulmasını istiyoruz grup olarak ama tabiki takdir sizin eğer bu yönde bir karar almayacaksanız oylama yapacaksanız...

BAŞKAN- Yaptık oylamayı evet.

Özgür HIZAL- Biz bu noktada oylamada Bayraklı halkının menfaati için inanın ki olumsuz yönde oy kullanacağız.

BAŞKAN- Oylamaya sunduk zaten oy çokluğu ile geçti. Sonuç itibariyle şirketlerin bizim dönemimizdeki kamu borcu dışındaki piyasaya vs. olan borçları belli. Bayraklı Belediyesininde borç yükü belli bizim geldiğimiz noktadaki yükde belli ve bizim Bayraklıya ne tür işler yaptığımızı, kaç tane çivinin çakıldığınında takdiri Bayraklılılı yurttaşlarımızın. Burada iş yaparken biz bu işi ister hayırseverlere yaptırırız ister büyükşehirle yaparız ister farklı konsorsiyumlarla yaparız burada bütün mesele şu, iş yaptırıyor musunuz, iş yapılıyor mu? Onun dışında bizim iller bankasından aldığımız gelirlerimizle büyükşehirden gelen gelirlerle personel maaşını ödeyemez durumdayken bu işleri yapmamız bizim bu süreci ne kadar da pozitif ve doğru yönettiğimizin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ve içinden geçtiğimiz ekonomik kriz ve arkasından gelen salgına rağmen bunları yapıyoruz hiçbir işimizde geri adım atmadan bundan sonraki süreçtede Bayraklılı yurtaşlarımızın ihtiyaçları dertleri sıkıntıları neyse biz bu yurttaşlarımızın yanında olacağız. Ben şuna inanıyorum bir israftan kaçınıyoruz gelirlerimizi arttırıyoruz ve vatandaşın talebi ile ilgili ihtiyaç neyse bütçemiz orantısında da bunlara cevap veriyoruz hiçbir ayrım yapmadan.

 

5- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-190) Bayraklı Belediyesi ve 'Bulgaristan' Bansko Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması hususunda ''Kardeş Şehir Protokolü'' imzalamaya Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

BAŞKAN- Arkadaşlar önce bir oylama yapılmış o tutanağı okuyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 19. maddesi gereğince başkanlık divanı katip üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda, meclis üye sayısı 35, açılan zarf 35, geçerli oy 29, geçersiz oy 6, Asil olarak Zehra Hanım 29 oy almış takdirlerinize sunuyorum arkadaşlar. Evet Zehra Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım oylandı zaten, sonucu açıklayacaksınız arkadaş yerine geçecek.

BAŞKAN- Hayır kardeş belediye ile ilgili.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Yalnız başkanım ben bununla ilgili bir söz alabilir miyim? Tamam kardeş belediyeler yapalım ama bu kağıt üzerinde olsun diye yapmayalım. Daha önce gördük biz kardeş belediyelerle bir takım geziler yapıldı, kardeş belediyelikle alakalı hiçbir konu yok, hiçbir alakası yokken bu belediyenin bir ton parası o gezilere yatırıldı. Eğer böyle şeyler yapılacaksa buna benzer uygulama için yapılacaksa hiç kardeş belediye falan yapmayalım yapılmasın yani yapılıyorsada gerçekten kardeş belediyecilik adına yapılsın. Çünkü, giden arkadaşlarınız vardır daha önceki şehre belediye başkanını karşılayan bir meclis üyesi vardı, kardeş belediyenin meclis üyesi yetkilisi bile değildi yani. Biz Bayraklı Belediyesi olarak böyle çok kötü rezil bir duruma düşecek belediye değiliz. Lütfen bunlar yapılırken bunları gözetlerseniz seviniriz yani.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum, haklısınız. İş olsun diye birşeyler yapmamız gerekiyor bunun dışında da yani yurt içinden kardeşlerimiz var, biz bize gelen bütün kardeşlik teklifine buradan net söylüyorum siyasal görüşü ne olursa olsun hangi partiden olursa olsun bizimle kardeş olan her belediyeyle biz kardeş oluruz. Ama stratejik olarakda gerçekten yurtdışından özellikle Avrupa Birliğinde aktif rol alan ülkelerden bize yakın kentlerle kardeş olabilirsek kent adınada faydalı işler üretebiliriz diye düşünüyorum, bütün düşüncemiz o yoksa meclis üyelerinin geziye gitmesi meclis üyelerinin herhangi bir ilçeyi gezmesi ile ilgili ülkeye gitmesiyle ilgili bir tasarruf değil.

6- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-189) Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı proje çağrısına iştirakçi olmak üzere; Belediyemizce hazırlanacak olan proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile ve proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 6 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-783) 5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesine gereği  "Araç ve İş Makinası Kiralanması hizmeti alımı işi'' için 01.01.2021 tarihinde başlayıp 30.09.2024  tarihinde bitmek üzere 3 yıl 9  ay süreyle ihaleye çıkılması hk.

BAŞKAN- Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 7 nolu önergenin Plan Bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3119) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 5 nolu parseldeki 80/209 (80,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar ek önergeler varmış gündeme alınan, okutalım.

8- (BİLA)- Ülkemizde hızla artan kadına yönelik şiddetin yaptırımlarının sağlıklı uygulanması ve hayatın her alanında  yaptırımların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.  Bu bağlamda belediyemizle toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikaların sözleşmelerine ‘’eşine şiddet uygulayan ve bu konuda adli makamlarca cezai yaptırıma maruz bırakılan personelin iş akdinin sonlandırılması veya disiplin yaptırımı uygulanması konusunda’’ madde eklenmesine ilişkin belediye meclisimizce karar alınmasını talep ederim.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği komisyonlarına havalesini  talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3507)- Yüklenici firmalar bünyesinde bulunan ve personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçiler 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 24. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına ve mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçirilmesine ilişkin 3754 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. Ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  çerçevesinde 01/04/2018 tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde işçi statüsünde istihdam edilmiştir.

Başkanlık Makamının  27/07/2020 tarih ve  E-26169542-841.01-3392 sayılı yazısı gereği; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin tüm işlemler bundan böyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasında "Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile  yapılacağı"  belirtildiğinden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı bütçesinde bulunan ve ekli listede belirtilen 03.5 Ekonomik Kodlu ödenek miktarlarının,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03.5 Ekonomik Kodlu bütçesine aktarılması için yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu ;

                                                                                               Olur'larınıza arz ederim.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar buradaki temel mesele şu, daha önce belediyemizde personel alımı 8 müdürlük tarafından ayrı ayrı ihale edilmiş. Şuanda amacımız İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından personellerin alımının tek bir müdürlük bir havuzda toplanması, ihtiyaç duyulan alanlara personelin dağıtımını buradan öngörüyoruz. Çünkü, bu süreçte özellikle Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşlerinde sıkıntılarımız varken büro elemanlarımızda bir yoğunluk varken bunu adil dağılımını ilgili kanun hükmündeki kararname çerçevesinde  beceremedik. Bununla bu işlemin ilk adımını atmış olacağız. Buyurun Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz ama iki meclis arasında bu komisyonlarımızın toplanıp karara bağlaması gerekiyor.

BAŞKAN- Evet, toplu iş sözleşmesinede gireceğiz, iki meclis arasında olursa aciliyeti var. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İhtisas komisyon raporlarından ikincisini okuyalım.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 4 nolu parseldeki 23/57 (92,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Ak Parti grubu adına Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle 2 nolu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3121) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIC pafta, 36969 ada, 24  nolu parseldeki 153/5978 (6,12  m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3049) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID Pafta, 36190 ada, 11 parsel no.lu, 216,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3051) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36701 ada, 18 parsel no.lu, 71,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-577) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3a ile 26M-2d paftalarda, 7398 Sokak ile 7356/8 Sokak arasında kalan alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alanın bir kısmının Başkanlık Stratejik Planı kapsamında "E:1.00 Yençok:2 Kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı(Kreş)" olarak belirlenmesi, buna karşılık yürürlükteki imar planında 26M-2a paftasında kalan, E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının bir kısmının "Park" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-660) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IVC paftada "Pazar Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmının Belediye Başkanlığımız Stratejik Planı, bölge ihtiyaçları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak, "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı, Katlı Bölgesel Otopark Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesisler)" olarak belirlenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-578) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerinde imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik Bayraklı Belediye Meclisince alınmış olan 07.11.2018 tarih, 506 sayılı Kararın iptal edilmesi hk.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bu mesele aslında üzerinde çok tartışılması konuşulması gereken bir mesele oradan da önergenin bize geliş şekli bürokratlarımız tarafından mağduriyetleri olan arkadaşlarımız var yani buraya ilan ettikten sonra gerçekten mağdur olan arkadaşlar var. O yüzden bunu bir tur daha arkadaşlarımızın konuşup tartışıp ondan sonraki mecliste karara  bağlayalım. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi ben buradan şunu anlıyorum daha önceki dönemden de meclis üyesi arkadaşınız olarak daha önce dendiki bize, Çay Mahalle, Tepekule, Adalet Mahallesi ve 2-3-4-5-6-7-8 mahalleyle devamı olarak bunların imar planı değişiklikleri önümüze gelmişti. İki yıl geçti iki yılda değişen hiç birşey yok şimdi döndük başa. Şimdi o zaman Adalet Mahallesini neden iptal etmiyorsunuz, Adalet Mahalleside şuan aynı sıkıntıda şuan hatta sizi orada bir yere götüreyim bir vatandaş evini nasıl yapıyor görün yani. Bu problem yalnız bu mahallelerin değil. Madem ki bu imarları yapamıyorsunuz  yapamayacaksınız o zaman bu önceki alınan kararların tümünü tüm bayraklı için uygulayın vatandaşın tamamını rahatlatın. Şuan bu sıkıntılar Çay Mahallede de var, bu sıkıntılar Tepekulede de var, bu sıkıntılar Adalet Mahallesinde de var vatandaş ne yerini alabiliyor ne satabiliyor ne tadilat yapabiliyor ya da yıkıp yenisini yapabiliyor.

BAŞKAN- Evet doğru.

Abdullah AKTAŞ- Daha önce söylemiştim bu bölgelerdeki binaların tamamı 40 yıllık 50 yıllık 60 yıllık binalar. Şimdi siz bu vatandaşa evini yenileme fırsatı vermezseniz, önünü kapatırsanız üç gün sonra Allah korusun başımıza bir deprem geldiğinde bunun vicdani boyutunu kim kaldırabilir? Dolayısıyla eğer buradaki imarları iptal ediliyorsa bunun tüm mahalleye şuan uygulanamayan Çay Mahalle dahil, Çay Mahalle 4 yılı buldu 4 yıl yeni imara göre yapılan bir tane ruhsat başvurusu yok bakın. Dolayısıyla bunların kaldırılması lazım vatandaşın önünün açılması lazım ya da yapılabiliyorsa buralar için uygulanacak projeler yapılması lazım  acilen.

BAŞKAN- Onuda doğru söylüyorsunuz.

Abdullah AKTAŞ- Yani hatırlarsanız bu dönemin başında bir takım toplantılar yaptık ama o günden bugüne 1,5 yıl geçti gelişen hiç birşey yok bu projelerle ilgili.

BAŞKAN- Yani 1,5 yıl geçmedi, bir süre geçti biraz pandemide bu süreci atlattı. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar bizim gerçekten dediğiniz gibi Adalet Mahallesi sıkıntımız devam ediyor onun dışında kentsel dönüşümle ilgili meseleyi henüz halledebilmiş değiliz. Bununla ilgili yarın sabah biz İmar Komisyonundaki meclis üyesi arkadaşlarımızı davet ettik ama ilgisini çeken bütün arkadaşlarımızın içinde Adalet Mahallesininde olduğu Tepekule, Çay, Soğukkuyu Soğukkuyu diyorum yukarıdaki Postacılarıda içerisine alan 600 hektarlık alanda dahil bunlarla ilgili son bir kanaatimizi belirleyip gerekli revizyonları yapıp ondan sonrada yine meclisimize getirip gerekli işlemi başlatıyoruz, yarın sabah 8.30 da ilk işimiz bu. Sizde uygun olursanız gelirsiniz katılırsanız memnun olurum. Yani burada sıkıntı şu, aslında komisyonunda sanıyorum fikri bu noktada yoğunlaşıyor gibi yani mağdur olan birkaç kişiyi halledip açmamak. Ama biran öncede gerçekten bu alandaki planları çok hızlı bir şekilde yapıp bir an önce devreye sokmak. Onunlada ilgili İzmir de zaten bildiğimiz sizlerinde bildiği olabilir birkaç firmayla aynı anda anlaşacağız bu planları hızlı bir şekilde yapıp bir 6-7 ay mı sürer 1 yıl mı sürer noktalayıp bitirmek istiyoruz, sabah katılırsanızda mutlu oluruz. Evet efendim buyurun. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar bende hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Değerli arkadaşlar tabi Bayraklının en önemli sorunu kentsel dönüşüm sorunu, gecekondular maalesef tabi bu Bayraklı Belediyesinin suçu değil yıllardan beri süregelen yanlış politikaların ürünü bu gecekondular. Tabi yıllardan süregelen politikaların ürününüde biz hiç bir şey yapmayacağımız anlamına gelmez evet biz buraların yenilenmesi için gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da son 2 yılda Bayraklıda hiçbirşey yapılmamış demek yanlış olur doğru bir tanım olmaz bu yapılan bütün emekleri yok saymak olur ki doğru bir tanımlama olmaz. Evet bu anlamda Bayraklı olarak Bayraklı Belediyesi olarak hepimizin arzu etmiş olduğumuz noktada olmayabiliriz ancak bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmaların yapıldığını biliyoruz, herkeste biliyor daha öncede yapılmış çalışmalar var. Meclisimizce onanmış ancak vatandaş nezdinde kabul görmemiş planlar var eksiklikler var bunlarda önümüzdeki süreçte en kısa süreçte giderilerek uygulamaya girecektir ki başkanımızın bu konuda çok ciddi ve kararlı bir tutumu tavrı var ben önümüzdeki süreçte en kısa süreçte evet biraz geç kalmış olabiliriz ama geç kalmış olduğumuz süreyide daha çok çalışarak daha özverili çalışma yaparak bürokrat arkadaşlarımızla bu işide dışarıdan ihale usulü ile yenileme yoluna giderek kentsel dönüşüm sorununun önümüzdeki süreçte en kısa süreçte Bayraklıda çözüleceğine inanıyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet başka söz isteyen, yoksa arkadaşlar...

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konutlar komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-97) İlçemiz, Adalet Mahallesi, Salhane mevkiinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında, L18A04C4D ve L18A04D3C pafta, 1134 ada, 13,14,15 ve 72 no.lu parseller üzerinde “Resmi Tesis” alanı olarak belirlenen kullanımın, Belediyemiz beş yıllık stratejik planına yönelik projelerin üretilebilmesi ve Belediyemizce kullanımını sağlaması amacı ile Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım önce söz alabilir miyim?

BAŞKAN- Buyurun tabiki.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam daha önce burası belediyeye ait bir tesis alanıydı resmi tesise döndürüldü daha önceki dönemde yanlış hatırlamıyorsam şimdi de aynı yer resmi tesis alanından çıkartılıp belediyenin kullanımına getirilmek isteniyor. Bununla ilgili komisyon toplandı ama komisyonda kimin talep ettiği belli değil, ne amaçla talep edildiği belli değil, buraya proje yapılacak, hizmet alanı mı yapılacak, büyükşehire mi verilecek, birine mi satılacak ne olduğu hiç belli olmayan bir konu önümüzde. Komisyon üyelerimiz hiçbir şekilde bilgilendirilmemiş bu konu ile ilgili, ne yapılacağı hakkında ya da talebin neden doğduğu hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla ilgili müdürümüz buradaysa ya da siz biliyorsanız bu konunun neden gereksinim olduğunun, neden değişmesi gerektiği hakkında bilgi edinmek istiyoruz.

BAŞKAN- Şimdi bir öncelikle bize ait olan bir alanın...

Abdullah AKTAŞ- Pardon bir şey daha ekleyeyim öyle devam edin başkanım. Tamam belediye belki burayı kullanmak istiyor ama şimdi Bayraklı gelişen bir merkez yani İzmir’in merkezi, bahsi geçen yerde Bayraklı’nın değil İzmir’in merkezinden bahsediyoruz merkez noktalarından bahsediyoruz. Şimdi yarın bir gün buraya belki resmi tesis ihtiyacı olacak bu alanda baya büyük bir alan yani burayı en azından resmi alanı kaybetmek yerine ihtiyaç doğabilir düşüncesiyle ya en azından ikiye bölünecek şekilde ayarlanabilirse en azından resmi tesis lazım olduğunda da bir arsa aranmak zorunda kalınmasın yani.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar birincisi şu, yani siz kamunun sizden bir talebi yokken size tahsis edilmiş bir alanı tutup resmi alana çevirme işiniz doğru bir işlem değil yani öncelikle bu işlemi yaparken bir yanlıştan dönüyoruz. İkincisi, biz Bayraklı sınırları içerisinde kamunun bizden herhangi bir talebi olduğunda bu taleplerin hiçbirini geri çevirmiyoruz, yani kamudan herhangi bir kurumumuz bizden yer tahsisi istediğinde biz buna hayır demiyoruz çünkü bizde kamunun bir parçasıyız. Burada önemli olan şey aslında plancılarlada konuştuğumuzda 30 yılı aşkın süredir bu durum böyle yani kamu 30 yıla yakın bu süreci değerlendirmediğinde otomatikmen o kamusal vasıfta ortadan kalkıyor. Bizde bunun büyükşehire değil başka bir alanda değil belediyemiz bünyesinde kalmasını istiyoruz ve belediye hizmet alanlarının satışı ile ilgili bir şey söz konusu olmaz. Ha kime satabilirsiniz? Bir kamu kuruluşuna satabilirsiniz. Yani büyükşehirede verebilirsiniz ama büyükşehirin böyle bir ihtiyacı var mı bilmiyorum. Ya kente faydalı kente yararlı üçüncü şahıslara rant yaratmayacak her işe biz evet deriz.

Abdullah AKTAŞ- Yani burada şimdi bu değişikliğin hiçbir talep olmadan mı yapılıyor şuan? Bir gereksinim yok sadece belediye meclisinden geçsin amacıyla mı yapılıyor?

BAŞKAN- Ya bize ait bir alan zaten geçmişte devredilmiş biz şimdi bunun tekrar Bayraklı halkına kazandırılmasından daha doğal ne olabilir.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım biz ona bir şey demiyoruz zaten.

BAŞKAN- E bende onu yapıyorum yani.

Abdullah AKTAŞ- Kazandırılsında yani bunun bir gerekçe...

BAŞKAN- Gerekçesi Bayraklı halkının malını toprağını bayraklı halkına iade etmek daha büyük bir gerekçe yok.

Abdullah AKTAŞ- Resmi tesis olunca bayraklı halkının olmuyor o zaman.

BAŞKAN- Ya bu polemik.

Abdullah AKTAŞ- Ya başkanım bırakın sorduğumuz sorunun cevabını vermiyorsunuz...

BAŞKAN- Bu bir polemik ya.

Abdullah AKTAŞ- Siyasi cevap veriyorsunuz yani.

BAŞKAN- Sizde siyasi soruyorsunuz çünkü.

Abdullah AKTAŞ-  Ben gerçekten bilgi almak istiyorum ya böyle bir talep mi geldi?

BAŞKAN- Arkadaşlar ilgili komisyonlarda ilgili bürokratlar zaten istediğiniz cevapları verecekler.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım istenen cevap verilmediği için ben buradan söz aldım.

BAŞKAN- Bir dahaki komisyonda ilgili bürokrat arkadaşlarıma buradan talimatımdır.

Abdullah AKTAŞ-  Yani dosyalarda taleplerle ilgili bir gerekçede yok...

BAŞKAN- Arkadaşlar komisyon üyelerimize gerekli gerekçeleri net olarak sunun ki sunmuşlardırda yani . Evet arkadaşlar Abdullah Bey ne diyorsunuz? Siz söylediniz herhalde ilgili komisyonlara havalesi.

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği gibi oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Efendim, yok siz söylediniz. Önergenin ilgili komisyonlara havalesinioylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Zaten tartışalım diye bir daha bırakıyoruz gündemde.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun.

Emre DEMİR- Sayın başkan kıymetli üyeler hepinizi sevgiyle selamlıyorum geçmiş bayramınızıda kutluyorum, nice sağlıklı bayramlar inşallah hep beraber. Şimdi Cindi Bey biraz önce söz aldı kentsel dönüşümle alakalı her konuda söz alıyor kendisi zaten şuan burayada bakmıyor ama merak ediyoruz ne yapılmış? Bu soruyu soruyoruz yapılmış diyordu. Bir ara gündeme getirdik vatandaşı minumum 60 maksimum 100 kusur...

BAŞKAN- Sevgili meclis üyem bir, lütfen başkana konuşun. İki, sataşma olmasın.

Emre DEMİR- Sataşma yok sadece  bunun cevabını istiyoruz...

BAŞKAN- Onun cevabı başkanda cevabı Cindi Bey de değilki.

Emre DEMİR- O zaman sizden birkaç cevap istiyoruz sayın başkanım. Diyorsunuz pandemi araya girince düğün salonlarımız kapandı fakat bizim Refik Şevket İnce’den Cengizhan’a, Cengizhan’dan Soğukkuyu’ya kadar yaklaşık 10-11 mahallemizin kullandığı bir düğün salonumuz vardı, Gümüşpala düğün salonu. Burada Masal Evi yapılacak diye düğün salonumuz kapatıldı pandemi araya girince Allahtan mahallelerde düğünler olmadı da şimdi düğünler başladı haliyle vatandaşlarımız sokaklarda düğün yapıyor, sosyal mesafe kurallarına ise riayet gösterilmiyor. Bununla alakalı durumumuz ne oldu? Masal Evi ile ilgili hiç çalışma yok doğrusu herhangi değil hiç çalışma yok biz göremiyoruz, varsa bilgilendirirseniz çok seviniriz. Doğançay’a bunlarla alakalı bir düğün salonu yapılacak denildi buradaki yoğunluğu karşılamak maksatlı orada bir çalışma var mı? Bunları vatandaşlarımız bize soruyor, Muhtarlarımız soruyor, bunları merak ediyoruz. Birde Postacılar düğün salonu revizesi varmış onuda not almışız bunlarla alakalı bir kaç cevap verirseniz sevinirim, teşekkürler.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar söz konusu yer yani bildiğim kadarıyla bu pandemi sürecinde büyükşehir bütün faaliyetlerine ara verdi temel işler dışında ama sanıyorum ihalesi yapıldı diye biliyorum yanılıyor olabilirim bizim orayı büyükşehire vermemizdeki gerekçelerden bir tanesi de şu, özellikle bazı dar gelirli yurtdaşlarımızın olduğu bölgelerde büyükşehirin bu işe girerek hem çocukların eğitimi hemde annelere iş olanağı yaratabilecek bir şey ortaya çıksın diye verdik. Mesela Manavkuyu da, Mansuroğlun da, Osmangazi de biz direk  kendimiz yapacağız. Çünkü bizim yaptığımız kreşler annelere yönelik bir şey içermiyor Masal Evlerinin birazcık annelere yönelik bu sosyal istihdamıda ön planda tutduğu için o arkadaşlarımıza  verdik sanıyorum çalışmalar kısa bir süre sonrada başlar belkide başlamıştır diye biliyorum. Diğer sorunuz neydi birşey daha vardı. Yani düğün salonlarıylada ilgi arkadaşlar tabi Postacılar da şimdi kente bakarken arkadaşlar tabiki yurtdaşlarımız ihtiyaçları var temel ihtiyaçları var bazı işler var ama aslında sizin siyasal tercihinizde bütçeyi nasıl kullanacağınız ile ilgili öncelik sıranız olmalı. Bizim öncelik sıramız eğitim arkadaşlar yani düğün salonu mu, eğitim mi? Eğitim diyorum ben.  Bu anlamda Postacılarda da gerekli revizyonları yapacağız yani orada üç katın tamamının düğün salonu olmas işi bana  uygun ve doğru gelmiyor yani. Yani tabi alt katını kreş yapacağız, bir katını onun özellikle gençlerin meslek edindirme kursları ile ilgili kurs verilebilecek bir gençlik eğitim merkezine dönüştüreceğiz bir katınıda düğün salonu yapacağız yeterli  diye düşünüyorum. Evet Cindi Bey buyurun.

 

Cindi CAN POLAT- Sayın başkanım değerli üyeler öncelikle bende geçen ay içerisinde kutlamış olduğumuz kurban bayramının herkesin kurban bayramından dolayı herkesin kurban bayramını bir kez daha kutluyorum ve bu bayramın başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyor ve temenni ediyorum. Yine geçen ay içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı yapıldı ve bu kurultayda genel başkanımız sayın Kemal KILIÇDAROĞLU delegenini büyük bir çoğunluğunun teveccüğü ile tekrardan genel başkanlığa seçildi. Yeni parti yönetimimiz oluştu ben önümüzdeki süreçte en kısa zaman içeresinde olabilecek bir genel seçimde genel başkanlığı başkanımız önderliğinde yeni parti yönetimimizde Türkiye’de iktidar olacağımıza inanıyorum ve böyle diliyor ve tememni ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarakta Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarakta genel başkanımızı ve parti yönetimimizi bir kez daha kutluyorum. Şimdi arkadaşımız son 2 yılda efendim  12 yılda Bayraklıda kentsel dönüşüm anlamında ne yapıldı diye soruyor çok şey yapıldı anlatmaya kalksak herhalde 12’de bitmez evet biraz öncede ifade ettim arzu ettiğiniz noktada olamayabiliriz...

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben...

 

BAŞKAN- Abdullah Bey lütfen devreye girmeyin.

 

Cindi CAN POLAT- Anlatacağım sen bir  sabret ben anlatacağım. Arzu etmediğimiz noktada olamayabiliriz demiştim biraz önce ifade ettim ama bu süre içerisinde 12 yıllık  süre içerisinde Bayraklıda bu anlamda hiç birşey yapılmamıştır demek  en basit tabiriyle haksızlık olmuş olur. Ne yapılmıştır? Geçen dönem içerisinde Tepekule de, Çay Mahalledesin de, Adalet Mahallesin de, Manavkuyu’nun bir bölümünde bu revizyon planları yapılmıştır. Evet bu planlar vatandaşımız tarafından kabul görmemiş olabilir eksikleri olabilir ama bu planlar yapıldı ve meclisimizde onandı. Şimdi bu eksikleri biz gördük sayın başkanımızda bu konuda gerçektende iyi niyetle bu işin bir an önce çözülmesini istiyor ki ben o alanlarda  yapılacak küçük rütüşlerle kısa bir süre içerisinde geçmiş dönemde revizyon yapmış olduğumuz alanlarda uygulanabilir planların hayata geçeceğine inanıyorum. Şimdi diğer mahallelerde ne yapılmıştır diğer mahallelerde kentin envarteri çıkartılmıştır. İşte efendim Onur Mahallesin de, Nafiz Gürman da, Alparslan Mahallesinde ne kadar ruhsatlı bina var ne kadar kaçak bina var ne kadar boş arsa var bunların mülkiyetleri kime aittir ki bu planlar bu revizyon planlarının hazırlanması için bu alt yapını olması  gerekiyor bu çalışmaların olması gerekiyor. Ben önümüzdeki süreçte ve kısa süreçte yapılan bütün bu çalımaların neticesinde sonrasında yeni revizyon planlarının yapılarak vatandaşımızında vatandaşımız nezninde de kabul gören planların hayata geçerek Bayraklımızın yenileneceğine inanıyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Evet. Şimdi değerli arkadaşlar önemli olan şey önce mevcut durumu doğru tespit etmek ondan sonra harekete geçmek. Sürekli hareketten yana olan arkadaşlar ya gerçekten bugüne kadar iş yapmayı bilmiyorlar ya da prosedürden haberdar değiller. 16 aylık sürenin bir defa insaflı ve vicdanlı olun 16 aylık sürenin 6 ayı hiç ana temizlik sağlık hijyen dışında bir alana girmediğimiz bir alan geri kalan 3-5 ayında bizim ya ilk başkan seçiliyorsunuz ve bu süre zarfında bu sorunları bulmak tespit etmek ve gerçekten burada ortak akılla kente nasıl yarar sunarız diye çaba sarfediyorsanız bence biraz insaflı ve vicdanlı olun yapılan işide bir takdir edin. Biz mesela risktende korkmuyoruz bak risktende korkmuyoruz kentsel dönüşüm işi diğer plan işleri daha önce aranızda meclis üyesi olan arkadaşalar var sizlerde varsınız kendi meclisinizde aldığınız kararlar şuan vatandaş tarafından yürümediği ortada bunun ile ilgili bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bak bizde bunun ile ilgili kapalı kapılar arkasında da yapmıyoruz diyoruz ki yarın bürokratlarımız bize brifing verecekler lütfen sizde gelin katkı sunun. Siyasal görüşünüzün hiçbir önemi yok İmar komisyonundaki arkadaşlarımız kesinlikle gelsinler bu ortak akılla çözülebilecek bir mesele ama elinizde gerçekten sihirli bir değnek varsa ya ben olsaydım başkan senin yerinde bu işi şöyle şöyle şöyle daha hızlı yaparım diyorsanız söyleyin ben eksiğimi kabul edeyim.  Ama gelin elbirliği ile bu ana meselelerde yani diğer konularda gösterdiğiniz hassasiyeti bu noktada da gösterin el birliği ile çözelim bitsin yani.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Yani şu olabilir yani biz yarınki toplantıyı belirledik ilgili İmar komisyounudaki arkadaşlarımız gelecek oradaki olgunlaşmış hali ile bir dahaki meclisten önce bu sunumu meclis üyelerimize yapabiliriz orada olgunlaştıralım son halinin meclisimize yine sunalım. Bunu bol bol tartışmamız gereken bir mesele arkadaşlar  yani kensel dönüşüm işi diyorsunuz yani herkesin bugün köşe bucak kaçtığı bir mesele. Biz gittik büyükşehirden yetki istedik. Biz bu anlamdaki bütün arkadaşlarımızın vatandaşlardan gelen tepkilerin eleştrilerin vs. neler olduğunu uygulamada ne tür sıkıntıların olduğunu bu anlamda bütün iş adamlarımız ile aklınıza gelebilecek İzmir de yüksek montanlı iş yapan bütün müteahhit arkadaşlarla görüştük. Bu anlamda daha önce bu konuda tecrübeli ve deneyimli  olan arkadaşlarımızada gittik. Şimdi bir arkadaş grubumuzu yine İstanbul’da bir belediyemize göndereceğiz onlar bir banka kredisi ile meseleyi çözmüşler. Oradan Ankara’dan bir belediyeye göndereceğiz. Yani bunun ile ilgili elimizden ne geliyor ise çünkü bu işin üç tane saç ayağı var bir tanesi vatandaş bir tanesi iş dünyası bir tanesi de belediye. Bu üç ayağın üçünü doğru oturtmazsanız aldığınız kararların hepsi size tekrar geri döner. Biz diyoruz ki, işi sağlam yapalım ama iki ay geç olsun üç ay geç olsun. Bir daha bunun tekrarı olmasın ve geçmiş sürece nazaran %55 lik bir oranı şuan müteahit firmalar evet demiyor.

 

 Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Tabi tabi buyurun. Abdullah Bey’e verin.

 

Özgür HIZAL- Şimdi sayın başkan biz burada kentsel dönüşümün ne kadar ciddi bir mesele olduğunu ve bu mesleyide sadece Bayraklı Belediyesinin bütçesi ile çözülemeyeceğini biliyoruz. Bunu defalarca söyledik ama biz Bayraklı Belediyesinden çok bir şey istemiyoruz planlamayı doğru yapmasını bekliyoruz. Bu bir belediyenin en temel görevidir.10 yılda bu yapılamadı bu bir realite mi, bu cepte mi cepte yapılamadı bir gerçek bunu Cindi Bey de çok iyi biliyor sizde çok iyi biliyorsunuz şuanki burada ki meclis üyelerinin tamamıda çok iyi biliyor. 10 yılda Bayraklıda planlama yapılamadı bir yönetim anlayışını eleştiriyoruz. O dönemdeki yöneticileri eleştirmiyoruz sakın yanlış anlamayın ve bugünde eleştirdiğimiz nokta şu aynı yönetim anlayışının bugün devam ediyor olması malesef. Bakın 16 ay...

 

BAŞKAN- Bu sonuca nasıl vardınız?

 

Özgür HIZAL- Bu sonuca nasıl vardığımı ben çok net bir şekilde söyleyeyim. Planlama için ortaya bir irade koymanız gerekiyor, planlama için önce sizin inanmanız gerekiyor, planlama için belediyenizi 16 ay boyunca  tanıma ihtiyacı duymamanız gerekiyor, planlama için çok büyük bütçeler gerekmiyor, planlama için İzmir’in büyük müteahhit firmaları ile oturup konuşma ihtiyacınız söz konusu değil. Sayın başkan  kentsel dönüşümden bahsetmiyorum...

 

BAŞKAN-  Kentsel dönüşümle ilgili konuşuyoruz planlamayla ilgili değil öyle derseniz yanlış birşey söylersiniz.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan çok doğru birşey söylüyorsunuz çünkü kentsel dönüşümün temelinde planlama yatıyor. Sayın Cindi Bey de çok iyi biliyor diğer meclis üyesi arkadaşlar da çok iyi biliyor ki Bayraklı Belediyesi 10 yıldır bu işi yapmadığı gibi 16 aydır da malesef yapmıyor. Ama gördüğümüz şu ki önümüzdeki 3,5 yılda da yapamayacak. Hiç kimseyi kandırmayalım hiç kimseyi kandırmayalım sayın başkan kendi kendimizi kandırmayalım...

 

BAŞKAN-  Bilmiyorum  siz kendi kendinizi kandırırmısınız bilmiyorum ama benim öyle bir niyetim yok...

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan el insaf diyorsunuz ama yapılan ortada bakın paraya ihtiyacınız yok ciddi paralara ihtiyacınız yok, ciddi yatırımlara ihtiyacınız yok,  sokağa çıkacaksınız vatandaşı dinleyeceksiniz ve planlama yapacaksınız. Bugüne kadar yapılan planlamanın altı boş bugüne kadar 16 ay boyunca hiçbir şekilde planlama yapılamamış...

 

BAŞKAN-  Bu meseleleri altında yatan şey şu…

 

Özgür HIZAL-  Sayın başkan bizden bir destek istiyorsanız biz o desteği size her zaman verdiğimizi söyledik ama toplantının dışında eyleme dökülmüş  hiçbir faaliyet görmedik sadece toplanıyoruz mecliste toplanıyoruz, evet burada konuşalım bürokrat çıksın burada sunum yapsın niye bizi yarın topluyorsunuz çıksın bürokrat arkadaş komisyona geliyor komisyonda bürokrat arkadaş sunum yapamıyor. Ne kadar ruhsatlı binanın olduğunu ne kadar ruhsatlı binanın olabileceğini hangi binaların hangi sorunlu olduğu  konusunda….

 

BAŞKAN – Kentsel dönüşüm alanıyla 60 hektardaki alan ile ilgili böyle bir sorun yok böyle bir sorun yok.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan ben bütün bayraklı ie ilgili konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz az önce bahsedilen mahalleler ve bütün bayraklı ile ilgili konuşuyorum o kadar plansız bir uygulama gidiyor ki...

 

BAŞKAN- Yani bence sadeleştirip konuşursanız kentsel dönüşümü mü konuşuyoruz.

 

Özgür HIZAL- Kentsel dönüşümün temeli planlamadır. Planlama yapmadan nereyi dönüştüreceksiniz? Şu Cengizhan’ın sırtlarını planlamadan nasıl dönüştüreceksiniz?  Siz daha planlamayı beceremiyorsunuz…

 

BAŞKAN- Öyle bir şey söylemiyorum bak siz beni yanlış anlıyorsunuz...

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan planlamayı yapmamışsınız Bayraklı Belediyesi  daha  planlama  yapmamış sorun bu planlamayı yapmak için sizin inanmanız lazım sizin ortaya irade koymanız lazım saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN-  Yani değerli meclis üyem yani bu işler niyet okumakla olmuyor niyet okumakla olmuyor bu işler  bizim irademizin ne olduğunu hep beraber göreceğiz, yani yok 2 yıl sonra olmaz 3 yıl sonra olmaz. Ama bizim kentsel dönüşüm anlayışımız mevcut bugüne kadar biz bu işleri yaptık ettik denen anlayışın dışında bir kentsel dönüşüm. Bizim tercihimiz önce yoksul insandan yana gariban insandan yana onun hakkını hukukunu nasıl koruruz onu olduğu bölgede nasıl tutarızla ilgili çalışyoruz. Yoksa hamaset değil yani ne hamaseti ya ne olur yani burada verirsin mütahite çizer geçer yani kentsel dönüşümle ilgili söylüyoruz değil mi.  Kentsel dönüşüm ile  ilgili söylüyoruz ve bir diğer önemli  mesele ya arkadaşlar bir saniye bir sorun yok hiç bir sorun yok herşey çok rahat ya burada mesele çok açık arkadaşlar. Yani ben bürokratların bu konu ile ilgili brifing verecek diyorum ki, ilgili meclis üyesi arkadaşlar gelmek isterseniz sizde gelin katkı sunun grup başkan vekiliniz diyorki aslında bunu meclis toplantısından önce yaparsanız daha sağlıklı olmazmı bende diyorum ki evet bu bilgileri toplayalım meclisten önce arkadaşlarımızı bilgilendirelim. Hani çok seslilik vardı  nasıl yapacağız bunu? Tamam konuşuyoruz zaten bak siz eleştiriyorsunuz eleştrilerinize saygı duyuyoruz ha eleştirileriniz doğru mu bana göre külliyen yanlış. Yani sosyal medya boyutu ile belki doğru olabilir ama reel olarak ya arkadaşım ben yarın sabah sizi planlama ile ilgili bir toplantıya çağırmıyor muyum? Yani biz aksinimi iddia ediyoruz, ben onu anlamadım yani. Ya arkadaşım, sevgili dostum sayın meclis üyem siz hoş  görünüz ile nezaketiniz ile zerafetiniz ile örnek bir meclis üyemizsiniz ama ben sadece bu nezaketi birazcık geçmişlede taçlandırmak lazım diye düşünüyorum. Anadolunun evliyaları var  erenleri  var büyükleri var bunlardan bir taneside Mevlana. Hani diyor ya ‘Dün dünde kaldı cancağızım yarına dair işi konuşalım.’ 10 yıl olmadı olmadı olmadı olmadı olmadı ya yeter artık ya yani biz işi gücü bırakıp ya tamam ama siz dillendiriyorsunuz siz dillendiriyorsunuz. Bu belediye var olduğu sürece her belediyede imar konuşulur planlama konuşulur. Ya bak bana Ak Partinin bu anlamdaki anlayışını bana anlattırma bana anlattırma yani onu, yav şov yapma şov yapma otur yerine şov yapma otur yerine ya şov yapma otur yerine meclisin kuralı var ya kural değil oturur musunuz? Ya arkadaşlar bir saniye bir saniye mecliste hayır bir saniye oturun lütfen. Nereye düştüğünü bileceksin sen Abdulah Bey burası köy kahvehanesi değil lütfen dinleyin, dinleyin lütfen o zaman ya lütfen dinleyin. Ya böyle boş boş konuşmanın bir anlamı yok dinleyin anlatacağım ya. Bakın bir,  meclisin kendine ait bir iç yönetmeliği var sizin konuşup konuşmamanızı söz alıp almamanız ile ilgili size söz verilip verilmemesi işi tanımlıdır biz kendi kafamıza göre  iş yapmıyoruz. İkincisi mecliste kime söz verilirse onun miktafonu açılır ama siz sosyal medyada şov yapacaksınız  diye her konuşan arkadaşa elinize mikrafon alıp birşeyler söyleyemezsiniz hatibin sözünü keserek böyle bir iş yapamazsınız bundan lütfen oturur musunuz? Arkadaşlar bir saniye  arkadaş siz aranızda anlaşın arkadaşlar hayır niye kapatalım görsün vatandaş görsün vatandaş bizde bayraklı için yapıyoruz bende diyorum ki, geçmişi unutun önümüzdeki süreçte yapacağız. Devam etmediğini en iyi bilen sizsiniz bakın aklınızlada vicdanızlada bunun böyle devam etmediğini bizim ne kadar ahlaklı, ne kadar vicdanlı, ne kadar emek vererek kentin meseleleri ile ilgili kendimizi ne kadar parçaladığımızı inanın iç dünyanızda benden de iyi biliyorsunuz. Ben öyle bir şey söylemedim olabilir bu sizin görüşünüz olur bu sizin görüşünüz yani buna bir saniye evet arkadaşlar buyurun evet arkadaşlar buyurun. Ya değerli meclis üyesi arkadaşlarım bir eleştiriler makul çerçevede olduğu zaman ve şuan ki süreci yapılan iş ile ilgili olduğu zaman bunların tamamını pozitif karşılayacağız. Bizim anlayışımız bu bizim hayata bakışımız bu bizim insan bakışımız bu, bu şu demek değil ben burada sınırsız özgürlükler içerisinde kafama eseni yaparım değil. O noktada meclis usulleri gereği konuşan her hatip lütfen başkana konuşsun iki biri konuşurken ya nezaketen sözü kesmeyelim arkadaşlar ya. Bak yine aynı işlem ya…

 

Serap KESKİN- Başkanım devam edebilir miyim?

 

BAŞKAN-  Toplayın konuşun sonra söz vereyim, toplayın.

 

Serap KESKİN- Evet

 

BAŞKAN-  Söz size verdiğimizde mikrofonunuzu açılır.

 

Serap KESKİN- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım öncelikle geçmiş bayramınızı kutlarım. Vallahi başkanım  bu birinci sorun belediyemizin kentsel dönüşümü mü, bu orman yangınından sonra biraz düşünmek gerekiyor. Üzerinde yaşadığımız bölge ve coğrafyada çok ciddi bir ısınma var bu ısınmanın nedenleri de hızla hergün orman alanların hızla küçülmesi ve ciddi bir su sorunu ve küresel ısınma ile karşı karşıyayız bu orman yangınları sonucu arkadaşlarımızın meclis üyelerimizin elini vicdanına koymasını istiyorum. Canlı çeşitliliğini hızla canlıları hızla katlediyoruz ve canlı çeşitliliği azalıyor. İkincisi, iklim sıcaklıklar arası dalgalanmalar çok fazla olduğu için hastalık çeşitliliği artıyor ve bunun bilimsel tedavi süreçleri zorlaşıyor yani, bu 10 yıl içinde bilimsel yapılan çalışmalar sonucu ciddi anlamda kuraklık ve açlık söz konusu yani biz burada kentsel sorun kentsel çözümlerden biraz kafamızı kaldırıp lütfen çevremizi ağaçlandırma yapalım istiyorum, bu konuda vicdanlı olmamızı istiyorum tüm meclis üyeleri arkadaşlarımında bu konuda bir ağaç dikmelerini talep ediyorum sayın başkanım.

 

BAŞKAN-  Evet teşekkür ediyoruz. Gerekli çalışmaları zaten arkadaşlarımız yapılıyor sanıyorum, şuan 18 bin mi arkadaşımız şuan yangın bölgesinde ama o anlamda oldukça şeyiz bulduğumuz her alana ağaç dikimi ile ilgili ağaçlandırmakla ilgili çaba sarf ediyoruz. Bu ayrıca mesela Ak Parti grubundaki arkadaşlarımızdan şöyle bir yardım isteyebiliriz bu askeri alandaki ağaçlandırma işini gelin hep beraber yapalım bölgeyi komple yeniden hatta doğru büyükşehiride bu işin içerisine  katıp o bölgeyi gerçekten İzmir’in akciğerleri olarak daha iyi bir peyzajla daha iyi bir alana dönüştürüp gerekli ağaç popilasyonu neyse bütün İzmirliler olarak bütün bayraklılılar olarak oradaki o alanı gelin hep beraber kurtaralım. Evet ben tabiki yani biz gerekli alanlara ulaştık şuan haber bekliyoruz o gün ihtiyaç duyduğumuzda bunu beraberde yapabiliriz bu kenti ilgilendiren bir mesele. Buyurun Muhammet Bey.

 

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri öncelikle geçmiş kurban bayramınızı kutluyorum, rabbim memleketimize kurban bayramı vesilesi ile huzur ve mutluluklar getirsin inşallah. Şimdi bir önceki mecliste bu pandemi sürecinde emek veren emekçi arkadaşlarımızla alakalı gece gündüz çalıştılar büyük özveri ile bizler sokağa çıkma yasaklarında evlerimizde iken o arkadaşlarımız gece gündüz çaba sarfettiler bu arkadaşlarımız ile ilgili bir ikramiye verilmesi ile alakalı bir miktar bu pandemi ile alakalı bir ücret verilmesi ile alakalı bir konu belirtmiştim. Fakat bununla ile ilgili herhangi bir cevap vermediniz karşılığında herhangi bir cevap alamadım bir. İkinci konu bu Ekrem Akurgal parkınada 1,5 yıldır söyledik tuvalet yapalım diye şimdi alelacele bir tuvalet yapıldı şimdi bu tuvalet Alsancak vapur iskelesinin önünden  kullanılmış ikinci el kırık dökük bir tuvalet getirildi, Alsancak vapur iskelesinin önünden sökülüp Cengizhan Mahallesindeki yere konuldu. Birincisi Cengizhan Mahallesine biz sıfır yeni kullanıma müsait ve o bölgenin kullanım koşullarına uygun yerine uygun bir şey istemiştik sizden. Yani mahallemize göstermiş olduğunuz değer bu kadar mı? Konak ta kullanılmış Alsancak vapur iskelesinin orda duran tuvaletleri getirdiniz Cengizhan Mahallesindeki vatandaşlara kullanılmış tuvaletleri oraya koydumuz bunu mu layık görüyorsunuz Cengizhan Mahallesindeki vatandaşlara...

 

BAŞKAN- Sözünüzü bitirn meclis üyem.

 

Muhammet ŞAHİN- İkinci konuda koyulan yer yanlış orada Alsancak vapur iskelesinin önünde bu getirilen tuvaletlerin haricinde beşli altılı tuvaletler var burada kullanıma uygun tuvaletler bunlar. İkincisi ücretli tuvaletler koyulmuş hem kullanım yeri yanlış hem ücretli hemde ikinci el kullanılmış tuvaletleri getirip oraya koydunuz bu biran evvel bu yanlışın düzeltilmesini rica ediyorum sizden. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Peki teşekkür ediyorum. Sayın meclis üyem öncelikle şunu bilmelisiniz ki söz konusu alanda Bayraklı Belediyesinin bir tasarrufu yoktur işlem büyükşehir belediyemiz tarafından yapılmıştır. Dediğiniz gibi oraya daha büyük bir tuvaletin konulması ile ilgili çalışmalar yapılmış ama bölgenin sit alanı içerisinde kalmasından kaynaklı olarak vatandaşdan gelen yoğun talep üzerine böyle bir uygulamaya geçilmiştir. Ama siz meclis üyemiz olarak bu konuda sizlerde yardımcı olursanız bizde bu talebi  büyükşehir belediyemize bir daha iletiriz yani o alana  herhangi bir inşaat yapma izni alabiliyorsak bu dediğinizi yapabiliriz. Biz sonuçta bir kamu kuruluşuyuz işlerimizi yürütürken ilgili yasalar çerçevesinde yürütüyoruz, bizi ilgilendirmeyen alanlara girmiyoruz ama bu işi yapan İzmir Büyükşehir Belediyemizinde bu konuda bir sıkıntısının olduğunu biliyorum bölgenin sit alanı olması ile ilgili bunu çözebiliyorsak orada böyle bir izin varsa Ak Parti meclisimiz de burada hep beraber bütün yani arkadaşlar elbirliği ile burada böyle bir alan yaratabiliyorsak, böyle bir yasal izin alabiliyorsak onları kaldıralım gerçekten yerine bölgenin ihtiyacını karşılayan vatandaşın istediği şekilde bir ilgili fiziki materyali götürüp konduralım. Efendim...

 

Muhammet ŞAHİN- Tuvaletlerin haricinde beşli altılı tuvaletler var oraya uygun olan o. Yani koyulan tuvaletler oraya uygun değil hem yer olarak uygun değil hemde konum olarak uygun değil.

 

BAŞKAN- Tamam siz eleştirilerinizi söylediniz biz  ilgili büyükşehirdeki bürokrat arkadaşlara  bir daha…

 

Muhammet ŞAHİN- Arkadaşlar Alsancak vapur iskelesinin oradaki tuvaletleri incelerlerse zaten ne demek istediğimi gayet iyi anlarlar.

 

BAŞKAN- Tamam büyükşehir ile ilgili bir mesele iletebiliriz ama bunu Muhammet Bey siz bunu halka böyle mi reva gördünüz falan bu doğru bir yaklaşım değil. Yani üslubunuzu ve birazcık daha iş yapar moda getirirsek daha doğru olur.  Bak beni ilgilendirmeyen bir mesele iken ben sadece sorun çözülsün diye bütün çabamı ve enerjimi harcıyorum ama sanki oradaki vatandaş ile ilgili bizim negatif bir düşüncemiz varmış  gibi hani başka bir yerden bişey getirip oraya kondurmuşuz gibi algını peşindesin bu doğru değil. Ha yani şuna dikkat ederseniz bizi suçladığınız noktada bizim yetki sorumluluğumuzda olmayan bir iş olduğunuda dikkat ederseniz doğru olur. Yani  şunu söyleseydiniz olurdu başkanım buraya konmuş ama bu eski yani sizde bir araya girerseniz bizde yardımcı olalım büyükşehirle bu sorunu çözelim şuan bu ihtiyaca cevap vermiyor yapıldı ama  beklediğmiz şey bu yani. Evet arkadaşlar buyurun Gönül Hanım.

 

Gönül GÜNGÖR- Türkiye Cumhuriyeti ulusal kurtuluş savaşının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tapusu kabul edilen Lozan Antlaşmasının 97. yılının öncesinde bir antlaşmanın yapıldığı günde bir kutlama yapmak istedik Atatürkçü  Düşünce Dernekleri olarak. Malesef İzmir Valiliği ve Türkiyedeki tüm valiliklerce Lozan sözcüğüne bile tahammül edemeyen bir Emniyet teşkilatıyla karşılaştık. Çok acıydı bugün kurban bayramını kutladık keşke arkadaşlarımdan Lozan Atlaşmasının 97. yılınıda birlikte kutlasaydık ama hiçbir arkadaşımızı göremedik orada ve yasaklarla karşılaştık İstiklal Marşı, saygı duruşu zorla yaptık, Atatürk ve İsmet İNÖNÜ ‘nün adını anamadık arkadaşlar Türkiye Cumhuriyetinde bunları yaşıyor olmak gerçekten çok acı verici. Bir Türkiye Cumhuriyeti genç bir kadın olarak  teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN-  Evet sayın meclis üyem buyurun.

 

Gönül GÜNGÖR- Kutlu olsun aynı zamanda.

 

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu imar planında... Önce arkadaşımız söylediğine birşey ilave etmek istiyorum. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneğinin konusu bu meclisin konusu değil, onun ilgili bir yönetmeliği var Emniyet bazında Valilik bazında ya da meclis bazında bir yönetmeliği var...

 

BAŞKAN-  Arkadaşlar bir saniye.

 

Abdullah AKTAŞ- Dolayısıyla onlarla  ilgili kararları yetkili merciler ilgili merciler gerekli kararı zaten veriyor bu meclis konusu olmayan bir konu. Ayrıca bu şekilde konuşarak sanki siz Atatürkçüymüşsünüz de biz değilimişiz gibi bir şey yaratmayın bizde Atatürkçüyüz. Yani öyle birşey yok yani ya Lozan ayrı bir konu sizin konunuz yani siz onu bu hale söylüyorsunuz, ya Lozan bu Türkiyenin konusu ama sanki bizim konumuda sizin konunuz değilmiş gibi hale getirdiniz yok öyle bir şey yani bu Türkiyenin gerçeği evet bizde size katılıyoruz. Ama bu izinler bu belediyenin görevi değil bu meclisin görevi değil burada olacak konuda değil ilgili merci zaten değerlendirmiştir. Gereken yetkiyi verecekse vermiştir vermeyecekse vermemiştir.  Biraz önce sizin yaptığınız oylama gibi yetki bende dediniz oylama yaptınız geçti değil mi  başkanım oda aynı yani.

 

BAŞKAN-  Konular aynı olmasada yöntem aynı..

 

Abdullah AKTAŞ- Sonuç aynı yöntem aynı. Şimdi Cindi Bey dedi ki 1,5 yıldır yapılan yapılmayan işler ile ilgili  bu imar ile ilgili 1,5 yıldır envarter toplanıyor yok yıkılacak binaların sayısı çıkarılıyor imar planlı olanlar çıkartılıyor imarsız olanlar çıkatılıyor diye bir konu bahsetti 1,5 yıldır bunlar yapılıyor dedi 1,5 yıldır geçen zamanı bunu için harcadık dedi daha doğrusu. Şimdi öncelikle önceki  bürokratlarımıza haksızlık yapmayın bu belediyenin bu envarter zaten daha önce vardı hatırlarsanız sizde bu meclisteydiniz o bürokratlar çıktı bu sahnede salonda bize hangileri yıkılması gerektiği konusunda hangisinin imarlı hangisini imarsız yüzde kaçtan imarsız olduğunu  teker teker bize anlattılar. Burada zaten bir envarter var envarter yoktuda yeni envarter öyle bir şey yok yani. Şimdi biz burada neyin serzenişini yapıyoruz şimdi sizin şuan 1,5 yılınız oldu yaklaşık ama bizim 6,5 yılımız oldu 6,5 yıl. 6,5 yıldır bu mecliste biz bu imarları konuşuyoruz. 6,5 yıldır biz bu sonuçlanmayan imarları konuşuyoruz, sonuçladırmaya çalışıp tekrar geri alınmaya çalışan imar planlarını konuşuyoruz şuan o noktaya geldik başa geldik yani .

 

BAŞKAN- Peki bunlar meclisde konuşulurken hani dediniz ya ilgili bürokratlarımız geldi gerekli sunumları yaptılar bütün hazırlıklar vs. tamalandı oradan geçirdik o gün bunun uygulanabilir olduğunu göremediniz mi?

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır biz gördük  göstermeye çalıştık ama arkadaş biz bu imarları geçiriyoruz dendi...

 

BAŞKAN- Oy birliği ile mi oy çokluğu ile mi geçti?

Abdullah AKTAŞ- Oy çokluğu ile geçti biz şunu söyleyeyim biraz önce dediniz ya sosyal medyaya  karşı şovmenlik yapmayın. Başkanım bizi anlamışsanız anlamışsınızdır biz sosyal medya şovmenlik falan yapmıyoruz bugüne kadarda tüm konuşmalarımıza bakın Bayraklının dışında hiç bir konuyu bu meclise taşımadık. Hep bu Bayraklı ile ilgili konuları bu meclise taşıdık taşımaya çalıştık. Neden? İnsanlara bir vebal borcumuz olduğunu düşünerekten. Bu insanlara hepimizin bir vebal borcu var buraya seçildiysek...

 

BAŞKAN- Bu dönem vebal altında kalmayacaksın emin ol.

 

Abdullah AKTAŞ- Bu koltuklara seçildiysek o insanların sesi olmak için buraya seçildik.

 

BAŞKAN- Kesinlikle.

 

Abdullah AKTAŞ- Dolayısıyla bizim öyle bir niyetimiz yok yani. Size şimdi yeni geliyor çünkü neden sizin süreciniz yeni başladı ama bizim sürecimiz 6,5 yıl önce başladı.

 

BAŞKAN- Ama bende diyorum ki artık o geçmişte kaldı yeni ne yapacaksan  onu konuşalım yani onu halledebilecek ona ayıracak vaktimiz enerjimiz yok zaten mevcut işlere yetişemiyoruz yani kentin bin tane derdi var bin tane sıkıntısı var. Gelin geleceği konuşalım gelin güzel günleri konuşalım gelin vatandaşın lehine olan işleri  konuşalım gelin eğer uygulamada bir hata varsa bununla ilgili eleştirilerinizi yapın bunları düzeltelim. Açığız biz yani.

 

Abdullah AKTAŞ-  Bizde aynı şekilde açığız aynı şeklide vatandaşa hizmet yönünüde elimizden geldiğince yaptığımızı düşünüyorum hatta biz burada yapıcı muhalefetlik yapıyoruz hiç bir zaman siyaset gözüyle buraya bakmadık yani farkındaysanız. Şimdi Adalet Mahlallesini bir az önce konuşmuştuk şimdi  bir vatandaş binası ile ilgili bilgi almaya geldiğinde karşılaşacağı şey burası tarla, imar yok. Peki bu Adalet  Mahallesinin Postacılarla, Yamanlarla farkı ne, niye burayı iptal etmiyorsunuz? Niye burayı tekrar ele almıyorsunuz ki mahkeme kararları zaten bu planları iptal olmuş aynı sorun orada varsa burada da var. İkisini arasındaki fark ne, aynı vatandaşın derdi orada da aynı burada da aynı.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar...

 

Abdullah AKTAŞ- Madem birşey yapılacak sıfırdan birşey yapalım diyorsunuz o zaman bunu tamamını baştan alın bu sıkıntılı bölgenini tamamını ele alalım. Bunun üzerinden yürüyelim Adalet Mahallesi bilmem ne mahallesi diye ayırmayalım imar planını bütün olarak yürütmüş olalım.

 

BAŞAKAN- Abdullah Bey Bayraklı diyince de sizin aklınıza hep Adalet Mahallesi geliyor ama yani oradaki mesele…

 

Abdulah AKTAŞ- Hayır kesinlikle alakası yok neden onu gündeme getiriyoruz şuan planlar iptal olmuş ilgili mercilerle mahkeme kararları iptal olduğu için şuan boşta olan...

 

BAŞKAN – Abdullah Bey arkadaşlarımız o iptal gerekçelerinede dikkat ederek yeni bir revizyon planı o bölge ile ilgili yapıyorlar. Mesela yarın lütfen buyurun sizde gelin.

 

Abdullah AKTAŞ – Ama sizden rica ediyoruz toplantıyı  meclis gününe alın.

 

BAŞKAN- Biz orada yaparız orada da tekrarlarız burada bir sıkıntı yok. Yani biz o meseleyi eğer başka bir teknik yada hukuki bir sıkıntı çıkmazsa yaklaşık 6 ay civarında çözüp noktalamayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum sağolasınız. Evet buyurun son sözüde size vereyim.

 

Emel ARSLAN TÜRK- Sayın başkanım değerli meclis üyelerim öncelikle güzel ülkemizin huzura,  birlikteliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacı olan bu günlerde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği her evde huzurun ve bereketin olduğu birlikteliğin dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan kurban bayramını kutluyorum. Özgürlük, barış, kardeşlik, adalet, kadına şiddetin, çocuğa istismarın son bulduğu doğa ve hayvan katliamının bitmesi sevgi ve hoşgörü içinde nice bayramlar dilerim. Başkanım kavgacı tutum ve davranışlar meclisimizin saygınlığını ve ciddiyetini bozmaktadır. Saygı çerçevesinde bayraklı halkına daha iyi ve daha kaliteli hizmet edeceğimize inanıyorum yapıcı eleştirler yapıcı olarak yapılan eleştiriler belediye olarak bizim daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek istiyorum bende. Son günlerde yaşanan orman yangınlarında sadece ağaçlar yanmıyor ormanda yaşayan bir çok canlı canlıda yanıyor ve dolayısı ile ekolojik denge önemli ölçüde bozuluyor. Ülkemiz ve dünyamız susuzluk ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyadır. İvedilikle yanan ağaçlarımızın yerine ağaçlandırma çalışmaları yapmak için belediyemizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum, birde 1 Ağustos 2016 da yürürlüğe giren İstanbul sözleşmesini ilk onaylayan ülke Türkiye’dir. Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi şiddet mağdurlarının korunması kadına karşı şiddet ile mücadele alanında devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan bağlayıcı nitelikteki önemli bir sözleşmedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aile yapısının ve birlikteliğini destekliyor ve sürekliliğini önemsiyoruz. Bir çok kadın kuruluşu ve derneklerinde destek verdiği İstanbul sözleşmesinin çok önemli olduğunu savunuyoruz, İstanbul sözleşmesi yaşatır diyoruz hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar buyurun mikrofon verin arkadaşlar Ertuğrul Bey’e.

 

Ertuğrul CİVELEK- Değerli başkanım kıymetli meclis üyelerim geçmiş bayramınız kutluyorum. özgür Bey konuşmadığından söz ediyor ama bu mecliste en çok konuşanlardan biri Özgür Bey dir. Tabi fikirlerine saygı duyuyoruz eksiklerimiz olabilir bayraklı için diyoruz herşeyi, bayraklı için ise fikirlerinizi bize sunun başkanımız bunu devamlı size söylüyor beraberce birşeyler yapalım. Beraberce birşeyler yapalım Özgür Bey bizim belki bizim düşünemediğimiz birşeyler olabilir sizin fikirleriniz daha iyi olabilir bayraklı için hep birlikte birşeyler yapalım. Bunuda hem fikirmiyiz hem fikiriz. Gecesini gündüzünü Covid döneminde zabıta arkadaşlarımız çalışmıştır. Bu hafta Zabıta Haftasıdır, Zabıta arkadaşlarımızıda buradan kutluyorum.

 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar bizde aslında ilçemizde bu oluşan yangında gerçekten başta Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyemizin itfaiye birimi olmak üzere, kısmi olarak bizim arkadaşlarımızın lojistik desteklerinden dolayı hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Bir dahaki toplantımız?

 

Emel ARSLAN HÜR- 7 Ağustos Cuma Saat 18:00 de.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey uygun mu? Evet bir dahaki toplantımız arkadaşlar 7 Ağustos Cuma Saat 18:00. Hepinize iyi geceler diliyorum.

 

   Serdar SANDAL

   Belediye Başkanı

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                       Üye                                                        Üye