Meclis Çalışmaları

07/08/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 07.08.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN -  Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ -  Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hayrullah TELLİ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlar, sevgili konuklar meclis çoğunluğumuz vardır Ağustos Ayı Meclisinin II. Oturumunu açıyorum. Bayraklı’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İki şey belirtmek istiyorum bunlardan bir tanesi bölgemizde sık sık çıkan yangınlar, aynı bölgede farklı alanlarda 4 farklı yangın yaşadık bu son dönemlerde. Ve görgü tanıklarının da hatta eski bir bakanımız Sayın Yaşar OKUYAN'ın da gözlemi bu, dünkü yangında aynı anda 4 bölgeden bölgenin ateşe verildi ile ilgili. Bu anlamıyla Bayraklı Belediyesi olarak Hukuk Birimimize gerekli talimatları verdik. Belediye olarak suç duyurusunda bulunacağız. Her ne kadar yangından sonra bölgelerin imara açılması gibi şeyler söz konusu olmasa da, zaman içerisinde de bu meselenin unutturularak farklı bir uygulama olması durumunda şunu açık ve net söylüyoruz, oradaki herhangi bir uygulama değişikliğini olabilmesi için bizim bedenimiz için neler gerekir. Orası hem İzmir'in, hem Bayraklı'nın akciğerleri tek yeşil alanımız ve bizim de en önemli görevlerimizden bir tanesi bu tür alanları bizden sonraki kuşaklara hasarsız bir şekilde devredebilmek bu anlamda hiçbir vatandaşımızın hiçbir yurttaşımızın herhangi bir kuşkusu olmasın. Biz Bayraklı Belediye Başkanlığı olarak, Meclisimiz olarak, tüm Bayraklılılar olarak bu alana sahip çıkacağımızı buradan beyan etmek istiyoruz. Bir diğeri arkadaşlar geçen gün bir toplantımız vardı orada kısmi olarak bazı kararlar aldık uygun olmayan meclis üyelerimiz vardı. Ak Parti Grup Başkanvekilimizin talebi üzerine meclisten de önce bir sunum yapalım demiştik. Sabri Beyi davet ediyorum, sunumlarını yapmak üzere Buyurun Sabri Bey.

Sabri YÜKSEL (Plan ve Proje Müdürü)- Değerli Başkanım, değerli Meclis Üyelerim, sevgili çalışma arkadaşlarım, değerli konuklar sunumumuz iki başlıktan oluşmakta bir tanesi Bayraklı Kentsel Dönüşüm Alanı bir diğeri de Manavkuyu Adalet Mahallesi İmar Planı Revizyonlarından oluşmakta. Bayraklı kentsel dönüşüm alanı 2010 yılında Bayraklı Belediyesinin meclis kararı ile belirlenen ve Büyükşehir Belediyesince onaylanan 2010 yılı Mayıs ayında yaklaşık 60 hektarlık bir alan Fuat Edip Baksi, Cengizhan ve Alparslan Mahallelerimizin kapsayan bir alan ekranda görüyorsunuz 75. Yıl Mahallesinin doğusunda Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı kuzeyinde yer alıyor. Batısında askeri alan var. Aşağıda Cüneyt Süvarioğulları Caddesi Altın yola kadar inen bir bölge, çalışma alanının genel bir görünümü mevcut çalışma alanına baktığımızda 60 hektar olduğunu söylemiştim. Alanda toplam 2030 parsel var. Toplam hisse sayısı 3192 bağımsız birim sayısı 5813 mevcut nüfus 24000 kişi toplam tapu alanı da 403311 metrekare burada kullanımları görüyoruz. Genel dağılımı görmekteyiz. Bunları geçelim isterseniz. Arazi kullanımına baktığımızda ağırlıklı olarak yarıdan fazlasının konut alanlarından oluştuğunu görüyoruz. Yine kullanımlara baktığımızda bölgenin sosyal donatı açısından yetersiz olduğu, alt yapı anlamında yetersiz olduğu, okul sağlık tesisi anlamında yetersizliği görülmekte mevcut imar planının yoğunluk değerleri var. Ağırlıklı olarak bitişik nizam 4 kat yapılanma koşullara sahip Cüneyt Süvarioğulları Caddesine bakan cephede az sayıda bitişik nizam 5 katlı yapılanma koşullu konut adaları var. Ortalama 3.2 emsale karşılık geliyor mevcut planın imar hakları, planın toplam inşaat alanı da 1 milyon 250 metrekare şu anda ekranda gördüğünüz Büyükşehir Belediyesince 2012 yılında Kentsel Tasarım Projesi ile elde edilen Bayraklı Kentsel Dönüşüm Alanında uygulanacak Kentsel Tasarım Projesinin imar planına yansıtılmış hali, projeyi incelediğinizde sahile inen 2 adet yeşil aksı görmekteyiz. Mevcut imar planının yoğunluk değerleri korunmuş, Konut Alanlarına ilave olarak Ticaret Alanları gelmiş diğer kullanımlarda da çok fazla değişiklik yok. Yeşil alan sayısı yaklaşık 4 kat arttırılmış. Bu da bizim çalıştığımız yeni çalışma yani kentsel dönüşüm projesinden sonra ele alınan imar planı revizyonu çalışması taslağı söz konusu çalışmaya baktığınızda bizlerde 2 adet yeşil aks oluşturduk. Ticaret alanı Büyükşehir projesinden farklı olarak bölgelere dağıttık. Alanda hiç olmayan Belediye Hizmet Alanı bir miktar ayrıldı, diğer kullanımlar bir miktar artırıldı. Park ve yeşil alan yine mevcudunun 4 katı arttırıldı. Arazi kullanım tablolarını karşılaştırma olarak baktığımızda mevcut imar planı, pardon yürürlükten kaldırılan imar planı karar sonrası en solda, ortada Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlatmış olduğu kentsel tasarım projesi ile elde edilen yeni imar planı çalışması, en sağda da bizim yaptığımız revizyon imar planı çalışmasını görmekteyiz. Yoğunluk değerleri yaklaşık olarak birbirlerine yakın yani şey anlamda inşaat alanına baktığımızda 1 milyon 200 - 250 bin civarında inşaat yoğunluğu görülmekte imar planı revizyonu çalışmasına baktığımızda düzenleme sahası eski kentsel tasarım projesi tek bir düzenleme sahası olarak ele alınmışken, bizim yaptığımız çalışmada 33 adet yeni düzenleme sahası ortaya çıktı. Bunların içerisinde parsel dağılımlarına baktığımızda da ortalama 62 parselden oluşuyor düzenleme sahası, büyüklükleri ortalama emsalde 4.03 yeni çalışmada. Burada düzenleme sahasına ilişkin büyüklükler var, değerler var. Toplam tapu alanı 6165 metrekare en az düzenleme sahasında parsel sayısı 36 ortalama 62 olduğunu söylemiştim. En çok da 91 parsel bir düzenleme sahasına giriyor. Tapu zayiata baktığınıza ortalama %23 bir zayiat gözükmekte. Bir sonraki çalışmaya geçelim. Diğer bir çalışmada meclisimizde en çok gündeme gelen Adalet ve Manavkuyu Mahallesi imar planı revizyon imar planı çalışmaları söz konusu alan yaklaşık 80 hektarlık büyüklükte bir alan, batısında Yenikent Merkezi olarak bildiğimiz bölge var, Manas Bulvarı bunun sınırı. Yukarıda kuzeyde Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi var. En güneyde İslam Kerimov Caddesi ve Sakarya Caddesi güney sınırlarını oluşturmakta geçerim arkadaşlar. Mülga Bayındırlık İskân Bakanlığınca bölgede ilk planlar 1983 yılında yapılmış daha sonraki yıllarda 85 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu çıkması 2981 sayılı İmar Affı Yasası yine aynı yıl çıktı biliyorsunuz. Islah imar planları yapıldı ve ıslah imar planları sonrası yapılan ilk planlar Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1988 yılında onaylandı. 2017 yılında imar planları revizyonları yapılıncaya kadar bu plan yürürlükte idi. Söz konusu planın dağılımına baktığımızda ağırlıklı olarak Ticaret konut karma kullanımının %40 oranında en büyük kullanıma karşılık geldiğini görmekteyiz, sonrasında konut alanları gelmekte bu bölgenin yapılanma koşullarına baktığımızda B3 B4 yapılanma koşullu imar adalarından oluşmakta, B4 olanların 3.2 plan emsali var B3 olanlarınsa 2.4 emsal kullanım değerini karşılık geliyor. Adalet Manavkuyu Mahallesi Revizyon İmar Planını görmekteyiz. 2017 yılında onaylandığını söylemiştim. Söz konusu planları biliyorsunuz şu an bir mahkeme süreci yaşıyor. Vatandaşlardan ve Mimarlar Odası tarafından açılan bir dava sonucu iptal olmuştu şu an istinafta, İstinaf Mahkemesinin sonuçları hepsi Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanmakta ama henüz süreç tamamlanmamış Adalet, Manavkuyu Mahallesi Revizyon İmar Planlarına baktığımızda burada fonksiyon kullanıldığını görmekteyiz İnşaat inşaat alanı 101 bin 571 metrekare, nüfus 32945 kişi revizyon imar planı ile onama sınırı içerisinde 16 adet birlikte uygulaması yapılacak alan belirlenmişti. Bu çalışmada ayrık nizam 8 kat ve y koşulu yapılanma adaları dışarıda bırakıldı yani 80 hektarın tamamında bir uygulama yapılmadı. Bir müdahale yapılmadı. Öneri imar planı taslağımızı görüyorsunuz burada en çok itiraz olan itfaiye alanı kaldırıldı. Yeni ulaşım yolları yerine mevcut imar yolları kullanılarak daha uygulanabilme kabiliyeti artırıldı. Düzenleme sahası sınırları değişti. 16 olan düzenleme sahası 42'ye çıkarıldı. Çalışma alanı Büyüklüğü 80 hektar, müdahale edilen kısımsa yalnızca 35 hektar müdahale eden edilen toplam parsel sayısı 1866, müdahale edilen alan nüfusu 21651 kişi toplam tapu alanı 268 bin 730 metrekare öneri revizyon imar planı onama sınırı içerisinde 42 adet birlikte uygulama yapılacak alan sınırı olduğunu söylemiştik yani uygulama alanları küçültüldü yeni çalışmadı. Burada düzenleme alanına ilişkin veriler var. Bunları özetleyecek olursak düzenleme sahasına giren parsel sayısı ortalama 44, tapu zayiat oranı ortalama % 29, ruhsatlı bina sayısı alanın bütününde % 21 bunların da % 14'ü 2000 yılı öncesini kapsamakta. Burada her iki planın ilk revizyon ve yeni taslağın karşılaştırılması söz konusu karşılaştırma görüntüsü var iki plan yine karşılaştırıldığında 16 adet düzenleme sahası belirlenmiş olup eski revizyon çalışmasında parsel sayısı ortalama 117 iken yeni çalışmada bu sayı 42'ye yükseltilmiş, düzenleme sahasına giren parsel sayısı da 44 de düşürmüştür. Genel olarak kıyaslandığında gerek bir önceki revizyon çalışmasına gerekse bizim çalışma alanınızı emsal 3.5 olarak kabul edilmiştir. Yeşil alan miktarına baktığımızda %100 artırıldığını görmekteyiz ilk planla son çalışmayı karşılaştırdığımızda. Diğer donatı alanlarında belirli artışlar sağlanmıştır. Gelen nüfus ilave olarak 3 26 kişiden ayrı büyük hesaplandığında 1900 kişi ek nüfus artışı sağlanmakta bunun gereksinimi olan 19000 metrekare yeşil alan, 51041 metrekareden 102704 metrekareye yani %100'ü aşan bir artış olduğu için fazlasıyla karşılanmakta. Genel bir bilgilendirme olarak sunmaya çalıştım. Başkanımız yeni bir yol haritası benimsedi sanırım kendisi size bilgi verecek bu konuda. Sormak istediğin soru varsa onlara cevap verebilirim.

BAŞKAN- Sorusu olan arkadaşımız var mı?

 

Sabri YÜKSEL (Plan ve Proje Müdürü)- Yeni çalışma 15 kat üzerinden evet yeni çalışma 15 üzerinden.

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Şimdi….

Sabri YÜKSEL (Plan ve Proje Müdürü)- Şuradaki B4 olanların 2.4 B3 olanlarındı. Büyükşehir’le daha öce revizyon çalışmaları zamanında görüşmeler yapıldı. Mutabakat sağlandı. Yolda ve yeşil alanda kalan parsellerinde inşaat alanları transfer edildi 3.5 emsal üzerinde anlaşıldı. Kaldırıldı evet.

BAŞKAN- Evet Arkadaşlar teşekkür ediyoruz Sabri Bey’e verdiği bilgilendirme için. Değerli arkadaşlar öncelikle yeni kent merkezi olarak tanımlanan Folkart'ın alt kısmında kalan bölge ile ilgili 18 çalışması da tamamlanıp Meclise, Encümene sunulmuş durumda. O da sanıyorum bir süre sonra askıya çıkacak, önemli sorunlardan bir tanesi de o bölgeydi. Onun da çalışmaları tamamlandı Encümene sunuldu bugün itibariyle herhalde Salı günkü toplantıda bir karar alınır Encümenimiz tarafından. Kentsel dönüşümle de ilgili arkadaşlar resmi talebimizi bugün Büyükşehir ilettik burada bizi memnun eden şeylerden bir tanesi yeşil alandaki artış ve bir diğeri de düzenlenme sahalarının arttırılmış olduğunu yani bir tek düzenleme sahasından 33 yeni düzenleme sahasında geçilmesi ve burada da öngördüğümüz model kooperatif modeli arkadaşlar çatı bir kooperatif altında 33 tane kooperatifle bu meselenin çözümü ile ilgili adım atacağız. Burada iki farklı öneri daha var önümüzdeki hafta bürokratlarımız o ilgili belediyelere de gidecekler. Hatta İstanbul'dakine bende gitmeyi tasarlıyorum. Bir tanesi Avcılar Belediyesi, bir tanesi de Yenimahalle Belediyesi Avcılar Belediyesinin modeli ağırlıklı olarak iş gayrimenkul üzerinden yürüyen bu anlamda belki diğer gayrimenkul firmalarıyla da bir işbirliği içerisinde de bu meseleyi çözebiliriz. Oradan aldığımız doneleri eğer çözüme yakın bir işlem olursa da yine meclisimizde gelir burada paylaşırız. Adalet Mahallesi'nde de arkadaşlar sıkıntılardan bir tanesi İtfaiye Merkezi ile ilgiliydi. Bir diğeri vatandaşın kat yüksekliği talebi vardı. Yollarla ilgili sıkıntı vardı ve daha önemlisi de vatandaşın bilgi eksikliği vardı. Şimdi buraya kadar verdiğimiz aslında bütün bilgiler son haline gelmiş bilgiler değil. Bununla ilgili arkadaşlarım son rötuşları yapıyorlar. Bu anlamda piyasadan da destek atacağız her iki proje ile ilgili yani geçmiş süreç içerisinde belediyemiz tarafından yürütülmüş ama sonuçlandırılmamış bu işlerle ilgili piyasadan da bu konuyla ilgili destek alacağız, varsa eksiklerimiz gidereceğiz. Ama bugün itibariyle artık işleminin başladığını söyleyebiliriz. Bir diğer çalışmada 600 hektarlık alanla ilgili orada da bölge ile ilgili doneleri ilgili firmalara vereceğiz onlardan gelen öneriler çerçevesinde oradaki çalışmaları da bir an önce başlatmış olacağız. Evet arkadaşlar meclis gündeminde geçebiliriz.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.08.2020 tarihli Meclis Tutanağı.  

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını..

Emel ARSLAN HÜR- Oynanmasını talep ediyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet herhalde herhangi bir düzenleme yok. Geçmiş Toplantı Tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-416) Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün "Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği"nin 8. maddesine "2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7.maddesi gereği, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nce belirlenen esaslara dayanarak Belediyemiz sınırları içersinde yer alan ilan, reklam ve tanıtım araçlarının kentin görselliği ile estetiğine katkı sağlayacak şekilde kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerin uymaları zorunlu esasları belirleyerek “ilan ve reklam izin belgesi”nin verilmesini sağlamaktadır." ibaresinin eklenmesi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar, Kent Konseyi, Plan Bütçe Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3507) Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin tüm işlemler bundan böyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceğinden; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı bütçesinde bulunan 03.5 Ekonomik Kodlu ödenek miktarlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03.5 Ekonomik Kodlu bütçesine aktarılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri önergenin Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-97) İlçemiz, Adalet Mahallesi, Salhane mevkiinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında, L18A04C4D ve L18A04D3C pafta, 1134 ada, 13,14,15 ve 72 no.lu parseller üzerinde “Resmi Tesis” alanı olarak belirlenen kullanımın, Belediyemiz beş yıllık stratejik planına yönelik projelerin üretilebilmesi ve Belediyemizce kullanımını sağlaması amacı ile Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Önce söz mü vereyim, oylayayım mı? Buyurun.

Özgür HIZAL- Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygı ile selamlıyorum. Şimdi burada büyükçe bir alandan bahsediyoruz. Şu anda bu alan tabii belediyenin uhdesinde olan bir alan değil. Bayraklı Belediyesi uhdesinde olan bir alan değil. Resmi tesis alanı muhtemelen burada bir takım faaliyetler planlanıyor ama onun ne olduğunu biz çok açıkçası gerek komisyon toplantılarında, gerekse meclis toplantılarında çok anlayamadık. Şimdi bir kere her şeyden önce buranın 35000 metrekare büyüklüğünde bir alan olduğunu söylemek istiyorum. Yani yaklaşık 35 dönüm gibi devasa bir alandan bahsediyoruz. Bir önceki meclis oturumunda, meclis birleşim de şunu söylemiştiniz Bayraklı'nın içerisinde kalmasını istemiştiniz. Şu haliyle zaten Bayraklı’nın içerisinde yani resmi tesisi alanı olması ile birlikte de şu anda Bayraklı halkına tahsil edilebilecek bir alan ama az önce de bahsettiğim gibi burada tam manası ile ne yapılmak istendiğini biz çok açıkçası anlayamadık. Şimdi bir plan değişikliği mi yapılıyor? Bir plan revizyonumu yapılıyor burada? Yoksa tam manası ile bir plan değişikliği yapılmaksızın birtakım hamleler mi yapılmak isteniyor bunu çok kestiremedik. Şimdi 1/1000’lik bir plan değişikliği yapıyoruz burada 1/5000 yani üst ölçekli planlarda 1/5000 ve 1/25000’lik planlar da burası resmi tesis alanı. Eğer biz şunu mu yapmak istiyoruz? Muhtemelen bürokrat arkadaşlar ya da siz bunun cevabını vereceksiniz. Burayı resmi tesis alanı olmaktan çıkartıp Belediye Hizmet alanı olarak mı belirlemek istiyoruz ki bunun şu değişiklikle olmadığını görüyoruz aslında. Burası hala bir resmi tesis alanı ama resmi tesis alanın alt açılımında ben hemen sizi okuyayım arkadaşlar ne yapılmak isteniyor ya da ne yapılıyor? Resmi kurum alanı Bayraklı Belediyesi hizmet binası şimdi biz burada yeni bir hizmet binası mı yapacağız? Bu bir. Mevcut hizmet binamızda sıkıldık mı ya da yetersiz mi geliyor? Bu iki. Ya da mevcut hizmet binamızı başka bir kuruma mı ya da başka bir işlemi tahsis edeceğiz? Buda üç. İlk plan değişikliğini yapabilmemiz için ya da yapabilmeniz için esasında 5000’lik ve 25000’lik planlar da bir değişiklik yapılması gerekiyor ki bu da Bayraklı Belediyesinin yetkisinde olmayan bir değişiklik. Büyükşehir Belediyesince yapılması gerekiyor. Ve bu yapılamadığı için, bu yapılamadığı için şöyle bir yöntem belirlemişsiniz resmi tesis alanı kalsın ama alt açılımında biz burayı Bayraklı Belediyesi hizmet binası olarak tanımlandıralım demişsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım belediye hizmetleri yani kurumun vermiş olduğu görüşte 5’inci maddeden bahsedilmiş belediye hizmetleri resmi kullanım altında yer almadığından Belediye Hizmet alanı tanımı geliştirilmiş. Aynı maddenin “a” bendinde belediye hizmet alanı tanımı geliştirilmiş burada da açıklanmış. Bir kere belediye hizmet alanı tanımı geliştirilmişken böyle bir tanım varken ve bunun altında alt açılımların da belediye hizmet binası var iken biz belediye hizmet alanı yapmaksızın, belediye hizmet alanı yapmaksızın resmi bir resmi tesis alanını alt açılımına alt açılımına belediye hizmet binası tanımını getirmemiz mevzuata aykırı. Burada ciddi bir hata yapıyoruz. İkincisi az öncede bahsettiğim gibi burası 35 dönüm 35000 metrekarelik bir alan ve resmi tesis alanı dolayısıyla bu alanın bu alanı belediye hizmet alanı yapılması ya da belediye hizmet binası yapılması konusunda maliye hazinesinden bir görüş alınmış mı onu da biz dosyadan göremedik maliye hazinesine bu noktada bir tasarrufunun olacağı ya da olmayacağı konusunda bir görüş alınmış bu da ikinci ve handikap ikinci bir mevzuata aykırılık hukuka aykırılık arkadaşlar, şimdi biz Bayraklı Meclisi olarak değerli arkadaşlar burada mevzuata uygun hareket etmek durumundayız. Eğer mevzuatın köşesinden yanından üstünden dolanarak bir takım değişiklikler yapmaya çalışırsak ve bu değişiklikler yaparken de bir takım siyasi söylemlerle bu alan Bayraklı'da kalacak sanki Bayraklı'nın dışına çıkıyormuş gibi önceki uygulamada çıkıyormuş gibi bir söylem geliştirirsek gerçekten büyük hata yapmış oluruz Sayın Başkanı. O yüzden şu yapılan, şu yapılan değişiklik mevzuata aykırı, bu yapılan değişiklik hukuka aykırı, bu yapılan değişiklik siyasi bir hamile olduğu kanaatindeyim ve sonrasında gideceği noktanın neresi olduğunu açıkçası biz kestiremiyoruz. Bu anlamda da AK Parti Grubu olarak oyçokluğuyla geçirilmesini talep ediyoruz. Hatta şunu talep ediyoruz Sayın Başkanım bunun yeniden komisyonlara iade edilip komisyonlarda Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerimizce de yeniden görüşülmesini talep ediyoruz. O kadar ki son bir şey çok vaktinizi almayacağım. Son bir şey sizin iç yazışmanızda Plan ve Proje Müdürlüğünün Emlak İstimlak Müdürlüğüne yazmış olduğu bir yazıyı okuyacağım değerli arkadaşlar. ilgi yazınızın incelenmiştir talebinize ilişkin olan bölge çok geniş bir alanı tariflerinden tarafımızca belediye meclisinde sunulabilmesi için alanım daha net belirtilmesi gerekir. O kadar afaki bir alan belirlenmiş ki, o kadar afaki bir çalışma yapılmış ki, sanki yangından mal kaçırırcasına hemen buraya biz bir şekilde bu uygulamayı yapalım. Bu plan değişikliğini yapalım, belediyenin uhdesinde kalsın. Ne yapacağız oraya yeni bir Belediye Hizmet Binası yapacağız, mevcut binamızda memnun değil miyiz? Herhalde memnun değiliz. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN-Evet değerli arkadaşlar Sabri Bey bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Sabri YÜKSEL (Plan ve Proje Müdürü)- Söz konusu dosya incelendiğinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği de resmi tesis kullanımı altında neler yapılabileceği yazılmış ve bunların içerisinde belediye hizmet alanı da var. Yeni kent merkezi planlarının bütünü incelendiğinde planlamaların tamamında bir tane bile belediye hizmet alınan ayrılmadığı, var olan belediye hizmet binamızın bile plan tadilatı yoluyla yapıldığı geçmiş plan arşivi incelenirse görülecektir. Söz konusu talebin bu kapsamda ele alınması gerekir 5000'lik değişikliği gerektirmez. Çünkü zaten resmi tesis kullanımı altında belediye hizmet alanı yapılabilmektedir.

BAŞKAN- Evet buyurun mikrofon verir misiniz arkadaşlar?

Özgür HIZAL- Şimdi mekânsal kullanım tanımlarında evet resmi tesis alanları belirtilmiş 5’inci maddenin “e” fıkrasında. Zaten ona dayanarak yapılmış ama şu atlanılmış değerli arkadaşlar aynı yönetmeliğin, aynı maddesinin “a” fıkrası atlanılmış, bu görmezden gelinmiş ve ben burada da kasıt arıyorum açıkçası. Ben dilerseniz onu anlatayım. Belediye ona okuyayım size belediye hizmet alanı belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürüle bilmesi için gerekli itfaiye acil, yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazaryeri idari yani aslında sizin yapmak istediğiniz o idari sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek delikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu testleri yapılabileceği alanlar. Bu belediye hizmet alanlarının tanımı ve bunlar alt açılımı arkadaşlar bu “a” 5’inci maddenin “a” fıkrasında. Diğerinde ise, diğerinde ise belediye hizmet alanlarının yapılabilmesine ilişkin hiçbir hüküm yok. Hiçbir hüküm yok. Sadece kanunda resmi tesis alanının hangi kurum tarafından kullanılacağına ilişkin bir açıklığın getirilmesi isteniyor. Bunun için, bunun için aslında Bayraklı Belediyesi’nin şunu yapması gerekiyordu; hazine maliyesine hani hep devletiz diyoruz ya bizde devletin bir parçasıyız. Evet Bayraklı Belediyesi de devletin bir parçası, o devletin parçası olan Bayraklı Belediyesi hazine maliyesine görüş sorması gerekiyordu. Burada sizin bir tasarrufunuz olacak mı? Dosyamızda görüş var mı? Yok. Bu görüş olmayınca ne oluyor? İşte yangından mal kaçırılmış oluyor arkadaşlar. Saygılar.

BAŞKAN- Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli meclis üyeleri söz konusu alan daha önce de Bayraklı Belediyesi'nin mülkiyetinde olan bir alan. Bir şekilde bir uygulamayla resmi tesis alanına çevirmiş durumda. Biz kamudan bize gelen bütün talepleri Bayraklı Belediyesi olarak biz ve bizden önceki süreçlerin tamamında bu taleplerin hepsini karşılamış durumdayız. Bizim yarın bu alanla da ilgini gereken koşullar sağlandığı takdirde herhangi bir kamu kurumdan bize bir talep olduğunda kullanımı ile ilgili bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Bugün Bayraklı'daki okullarımızın, camilerimizin, Emniyetimizin, birçok kamu kurum ve kuruluşumuzun mülkiyeti Bayraklı Belediyesi'nde zaten buralarda hiçbir sorun ve sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Biliyorum.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Evet bir saniye Cindi Bey.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Seyfettin ATBAŞ- Tapuda şahıs mülkiyetleri burası bizim adımız olan bir şey değil. Uygulama yapılacak uygulamadan sonra..

BAŞKAN- Arkadaşlar bölgenin uygulaması bitmiş durumda herhalde konuşmam dinlemediniz. Uygulama…

Seyfettin ATBAŞ- İmar planında uygulama yapılmış ama terki bize yapılmamış Başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar ilgili uygulama…

Seyfettin ATBAŞ- Tapu olarak bizde geçmemiş daha biz bunu kendi üzerimize yapamayız yani. İmar planında resmi tesis alanı ama neticede bizim mülkiyetimizde olan bir şey değil.

BAŞKAN- Evet özel şahsa ait bir alan.

Seyfettin ATBAŞ- Buna açıklık getirmemiz lazım.

BAŞKAN- Ama oradaki açılım resmi tesis alanı bizde bu alan belediye hizmet alanı alt başlıklarını yazıyoruz. Uygulamadan sonra da kimin kullanımda olduğunu zaten hep beraber göreceğiz. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet biz imar planlarında resmi tesis alanı olarak belirlenmiş bir alanı belediye hizmet alanı yapıyoruz. Bir revizyon bu revizyon planı ile değişiklikle, şimdi bu alanda arkadaşlar bu alanda uygulamayı Bayraklı Belediyesi yapacak. Bu alan uygulama ile oluşacak bir alan, bu alan Bayraklı'da. Şimdi uygulama ile Bayraklı'da olan bir alanın Bayraklı Belediyesi adına tahsis edilmesine ne sakınca var? Biz bunu yapıyoruz evet. Bayraklı Belediyesi Bayraklı Belediyesi de bir kamu kurumu bir kamu kurumu biz burayı BHZ yapmakla süreçte hem Bayraklı Belediyesi’nin hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğer belediyeler anda bir tasarrufu olacaksa bunu bu alanlarda kullanacaklar. Ama sonuçta Bayraklı Belediyesi bir kamu kurumu İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu bunun gibi diğer kamu kurumları da eğer bu alanda bir tasarrufta bulunmak ister ise süreçte bulunabilirler. Belediyeden tahsisini talep ederler tahsis edilir. Geçmiş örnekleri de var. Bugüne kadar hiçbir kamu kurumunun talebine Bayraklı Belediyesi duyarsız kalmamıştır. Hiçbir belediyenin de kalmaması gerekiyor kalmaz da. Dolayısıyla bu alanın BHZ olarak planlara işemesini ben şahsen bir sakınca görmüyorum. Ayrıca müdürümüz de ifade etti lokasyon olarak imar planlarına baktığımızda bu bölgede BHZ olarak lekelenmiş hiçbir alanını bulmadığını, resim tesisi alanlarının olduğunu bu anlamda planlama tekniği açısından da BHZ olmasında bir sakınca olmadığını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Buyurun tabi ki.

Özgür HIZAL- Şimdi değerli arkadaşlar burada kavramlar arasında çok ciddi bir çelişki var. Bir kere burada BHZ yapılmıyor. Hala burası resmi tesis alanı ama resmi tesis alanına alt açılımında Bayraklı Belediyesi hizmet binası yazıyor arkadaşlar. Oraya bir kültür merkezi yapmayacaksınız. Oraya bir sosyal tesis yapmayacaksınız. Oraya bir itfaiye alanı yapmayacaksınız. Az önce belediye hizmet alanı altında saydığım diğer binaları ya da diğer yapıları yapmayacaksınız, yapamayacaksınız zaten. Bayraklı Belediyesi hizmet binası yazıyor. Biz mevcut binamızda şikayetçi miyiz? Kaldı ki BHZ yapılabilmesi için yani belediye hizmet alanı yapılabilmesi için Cindi Bey de çok iyi biliyor ki, 5000’liklere ve 25000’lik planlar da değişiklik yapılması gerekiyor. Hadi onu yapalım. Evet buyurun Büyükşehir kendisi ile ben aynı zamanda Büyükşehir’de İmar Komisyonu üyeliği yaptım. Buyurun Büyükşehir'e bunu teklif edelim. Büyükşehir'de 5000’lik ve 25000’lik planlar da bu değişikliği yapalım. Bunu yapamayacağınızı bildiğiniz için şöyle bir imar sal teknik kullanmaya çalışıyorsunuz. Ama ben bir kez daha söylüyorum arkadaşlar bura gerçekten mevzuata ve hukuka aykırı bir hareket tarzında bulunuyoruz yani bulunuyorsunuz. Bu yargıdan döner. Bu yargıdan dönecek ve biz yine bu salonda bunu konuşacağız arkadaşlar. Burada BHZ yapılmıyor. Belediye hizmet alanı yapılmıyor. Burada burada sadece mevzuatın birtakım açıkları varmış gibi bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor ki bu da çok doğru bir şey değil arkadaşlar.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederiz. Evet devam ediyoruz.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-578) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerinde imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik Bayraklı Belediye Meclisince alınmış olan 07.11.2018 tarih, 506 sayılı Kararın iptal edilmesine ilişkin önergenin; durdurma kararı öncesi 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı ilanı yapılarak işlemleri devam eden taşınmazlar  ile  yine bu tarihten önce durdurulan alanlar içinde kalan ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında işlemleri süren taşınmazlar hariç olmak üzere durdurma işleminin devamı şeklinde kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN-Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkan komisyonlardan geldiği şekliyle oynanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 3 nolu önergenin Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Evet dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşım var mı? Buyurun.

Orhan TEMİZ- Sayın Başkan değerli meclis üyeleri Benim konum Bu son zamanlarda çokça konuşulan moloz çuvalları ile alakalı olacak. Moloz çuvalların da çuval başına getirilen 10 TL ücreti soracaktım doğruluğu var mıdır? Varsa bu kenar mahallelerde direk…

BAŞKAN- Bir saniye bir daha alabilir miyim sorunuzu? Kusura bakmayın.

Orhan TEMİZ- Son zamanlarda şimdi yeni öğrendim çuval başı 11.80 kuruş olmuş kenar mahallelerde bu yeni getirilen kurala çokça tepki var. Sıkıntılar büyük bunların ilerisi konteynerlere atılıp çöp arabaları bozulup bize geri dönecektir. Sıkıntılar gerçekten büyük insanlar bu konuda baya bir dert yanıyor, bilginiz olsun.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşın var mı? Evet dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bir hafta içinde İzmir’imizin ve Bayraklı’mızın akciğerleri olan ormanlık alanda çıkan yangınlar üzücü ve düşündürücüdür. Dünyamız hızla ısınmaktadır ve su kaynakları hızla tükenmektedir. Çocuklarımıza ve geleceğimize bırakabileceğimiz en değerli mirasımız ormanlarımızı korumalıyız. Yanan ağaçlarımızın yerine belediyemizin ağaçlandırma çalışmalarını hızla yapacağına inanıyorum.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyorum. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu biraz önce sunumu yapılan Adalet Mahallesi ile ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi daha önce kat yüksekliği 10 olarak belirlenmişti. Biz bunun yükseltilmesi için çok talep bulmuştuk ama bunun açılamadığı söylenmişti. Şimdi ne oldu değişti de bu 10 kat 15 çıktı? Bir. Daha önceki planları da yaklaşık %12 inşaat alanı artışı vardı. Şu anki düşünülen planda inşaat alanı artışı var mı? Ya da normal mevcuttaki gibi mi kaldı? Yani vatandaşın lehine bir artış oldu mu?

BAŞKAN- Sabri Bey'den bilgi alalım yine.

Sabri YÜKSEL (Plan ve Proje Müdürü)- Sunumda da bahsettiğim gibi mevcut bölgenin inşaat alanına baktığımızı B3 ve B4 yapılanma koşulu müdahale edilen alanlar o kısımlardan oluşmakta bunların zaten plandan gelen hesapları 0.80’den hesaplandığında 2.4 ve 3.2’ye karşılık gelmekte. Gerek bir önceki çalışmada gerekse bizim yaptığımız çalışmada emsal 3.5 çıkartılarak inşaat alanları arttırıldı zaten %45'e tamamlama söz konusu olduğunda da resen bu çalışmayı yapabilmek için inşaat alanlarında belli bir artış yapılması gerekiyor. Biz artışa karşılık zaten yeşil alanlardaki artışları o yüzden verdim. Gerekli düzenlemeleri sağladık. O anlamda bir şey yok. Kat yüksekliği de emsal değeri içerisindedir, bir taslak çalışmasıdır. henüz kesinleşen bir şey yok. Soru var mı dedim zaten. Fikirlerinize de açık yani burada meclis öyle bir irade verirlerse taslağımıza, çalışmaya yansıtırız tabii ki.

BAŞKAN- Abdullah Bey burada önemli olan şey yani bu işin iki paydaşı var. Bir tanesi Bayraklı Belediyesi bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi. Siz yaptığınız çalışmaları istişare içerisinde götürürseniz bu tür olumlu sonuçlar çıkabiliyor. Yani vatandaşın talebini doğru alanlara doğru şekilde iletirseniz bir çözüm üretiliyor. Bu işin bir tek sırrı bu ve ben buradan bu konularla ilgili çalışan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Yani bu yaklaşık 5-6 aylık bir çalışma yani o yaptığımız her toplantıdan sonra arkadaşlarımız bu çalışmalarla ilgili gerek teknik çalışmaları yaptılar. Biz defalarca toplandık, dışarıdan görüşler aldık. Şu an taslak halinde ama artık bu son şekli hemen hemen bir de dışarıdan üçüncü döndü gözlerle de bunu bir kontrol ettirip, gerekli çalışmaları hep beraber yapacağız. Son halini yine beraber tartışmamız lazım çünkü; bu gerçekten Bayraklı'nın tamamını ilgilendiren bir mesele ve resmiyete koymadan önce de orada vatandaşla bölge toplantıları ile vatandaşa ne yaptığımızı anlatmak zorundayız. Yani ben başkan olduktan sonra özellikle Adalet Mahallesi'nde gelen bu konudaki sıkıntıların en büyüğü şuydu; vatandaş bilgilendirilmemiş. Yani diğerleri olabilir farklı uygulamalar yapabilirsiniz kat yüksekliği emsali vesairesi kesinti oranları bunlar farklı ama vatandaş bunlardan habersiz bir şekilde size gelip soru soruyorsa zaten uygulama çok da doğru yürümemiş demektir. Biz gerekli çalışmaları yaptıktan sonra o anlamda da arkadaşlar profesyonel destek alacağız. Yani bunu sadece belediye bürokratları ile anlatmayacağız. Tanıtımını, vatandaşla bir araya gelmeyi, bütün işleri profesyonel bir ekiple çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Çünkü zaman kaybı diye bir sorunuz var ve bizim de artık gerçekten buna tahammülümüz yok. Oradan gelen önerilerle son halini hep beraber veririz. Çünkü bu sadece benim meselem değil Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun meselesi değil. Ak Parti Grubunun meselesi değil. MHP'nin değil. Tüm yurttaşlarımızı ilgilendiren mesele %100 bir şey sağlanabilir mi? Çok mümkün değil yani hiçbir meselede %100’ü yakalamak mümkün değil ama %80’lere %90’lara ulaşırsak biz de çok mutlu oluruz. Bir şekilde bu kanayan yarayı da kaldırıp atmış oluruz yani vatandaşlarımız da rahat nefes alırlar diye düşünüyorum. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Peki öngörülen süre yani bu planların bitirilip Büyükşehir'e vermesi arasında geçecek yaklaşık süre ne kadardır?

BAŞKAN- Yani şu an çok kestiriyorum dersen doğru söylemiş olmam.

Abdullah AKTAŞ- Yaklaşık olarak.

BAŞKAN- Ama şuan aslında gelinen nokta işin %80’ninin bitti ile ilgili yani bu %20’lik kısmı daha çok hızlı bir şekilde ve bu %20’lik kısımla ilgili ekstra destek de alacağız. Hani ne olur prosedürlerle ilgili şey çok kestiremiyorum ama artık sona yaklaştık diyebilirim. Çünkü kamusal işlerde evrak işlerinde verdiğin sözler bazen şeye takılı kalabiliyor. Yani mesela biz Özel Kalemimiz ile ilgili bir buçuk yıldır olur bekliyoruz yani dosya bekliyor orada. Yani çok kestiremiyoruz yani, bana sorarsanız ne olur gider onaylanır gelir iki gün. Ama bir buçuk yıldır bekliyoruz mesela. Evet Muhammet Bey siz söz istemiştiniz. Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri tabii Başkan bu kentsel dönüşüm sadece Bayraklı’nın değil tüm İzmir'in büyük sorunlarından bir tanesi. Siz de bu konu ile ilgili Bayraklı Belediyesi ve bürokratları olarak bu sorunun çözümü ile ilgili bir hamle yapmış bulunmaktasınız. Şimdi tabi bu yapmış olduğunuz çalışmaların temelinde en önemlisi vatandaşın bu konuyla ilgili olur vermesi. Yani sizin bu konunun modelini oluşturmanız plan değişikliğini yapmanız vesaire bunun en önemlisi vatandaşın mülkiyetinde olan tapusunda olan insanların bu konuya olur vermesi ve ikna olması. Bu konu ile ilgili bu ikna çalışmalarında vatandaşın razı edilmesi çalışmalarında vatandaşa sunacağınız model nedir? Biz sokaktayız vatandaşlarla bu konu ile ilgili siz de biliyorsunuz bütün arkadaşları da biliyor ki benim bundaki karım zararım veya karım ne olacak vatandaşın direkt soracak konu bu çünkü bu konu birazdan mali, ekonomik konuya dayalı vatandaş açısından. Yani vatandaşın 3 katlı, 4 katlı evi var. Bu 3 katlı, 4 katlı evi siz kentsel dönüşüme soktuğumuzda bu modelin içine ben dahil olduğumda benim 4 katlı evim ne olacak? Benim oturma alanım neresi olacak? Metrekaresi ne olacak? Ben cebimden bir para çıkacak mı veya çıkmayacak mı? Yani bu konu ile ilgili nasıl bir öneriyle vatandaşa gideceksiniz? Bunu öğrenebilir miyiz sizden Başkanım?

BAŞKAN- Tabii ki.

Muhammet ŞAHİN- Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar bölgede birbirinden farklı yapısı stokları var. Ruhsatlı  olanı var, olmayanı var. Bir kısmı ruhsatlı olan bir kısmı kaçak olanlar var. Burada asıl mesele vatandaşa gerçekten verilebilecek maksimum oranda ihtiyacını karşılayabileceği verebilmek. Yani evet 3 denge var bir tanesi belediye, bir tanesi vatandaş, bir tanesi de bu işi yapacak firmalar. Biz tabii ki tercihimize ağırlıklı olarak vatandaş lehine kullanacağız. Ama burada vatandaşında asıl beklentisi maddi değerlendirme üzerinden değil yani vatandaşın 100 liralık malın alıp vatandaşa 100 liralık bir şey verdiğinizde meseleyi çözmüş olmuyorsunuz. Bunun bir uygulaması bir önceki yani sizin buradaki emlak değerinizin fiyatı 200 lira size yeni bir daire veriyoruz 250 lira gibi. Üzerine de 50 lirayı borçlanıyorsunuz ya da 200 liralık malınıza karşılık 3 tane dairenize karşılık 1 tane yeni lüks 150-160 metrekarelik bir daire veriyoruz. Bu da 200 lira. Aslında ticari olarak düşündüğünüzde doğru ama vatandaşın buna oluru yok arkadaşlar. Vatandaş meseleye birazcık daha psikolojik olarak bakıyor. En azından 3 dairesi ise 2 daire alabilmeyi tasarlıyor. Çok büyük metrekarelerde çok büyük lükslükten ziyade öncelikle kendi temel ihtiyacını çözebilecek konutlara öncelik veriyor. Bu psikolojik unsurları da bir arada tutmak lazım. O yüzden diyorum sadece bizim önerilerimiz de değil bu anlamda Ankara'da olur İstanbul'da olur farklı alanlarda bu konuda tecrübeli sizlerin de eğer bildiği bu anlamda firmalar varsa bu firmalarında yol haritasıyla, yani doğru tanıtımlar yapıp doğru bilgilendirmeleri yapıp farklı manipülasyonları da önüne geçebilecek uygulamalarla hep birlikte çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sihirli bir formülümüz yok. Hep beraber üreteceğiz onu da. Buyurun.

Seyfettin ATBAŞ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanım geçmişte bir 2100 sokağa bir gezme yapmıştık. Sizinle Erenler Mahallesi'nde gezdiğimizde orada yaşlı da amcanın sizden bir sözü vardı evladım ben buradan aşağıya inip çıkamıyorum diye. Bugün maalesef telefona gelen habere göre bir kardeşimiz kolunu kırmış. Çok dik sokak yani aylardan beri hiç ilgilenen yok. Bir talimat verirseniz 2100 sokakla ilgili. Birkaç tane olacak Başkanım yine bir de biliyorsun…

BAŞKAN- Siz onları bana WhatsAptan ya da vesaireden atın ilgili birime bizde kontrollerini yapalım.

Seyfettin ATBAŞ- Tamam Başkanım.

BAŞKAN- Doğru söylüyorsunuz o amcaya öyle bir sözümüz vardı.

Seyfettin ATBAŞ- Başkanım bir de bu biliyorsunuz caminin orada bizim bir belediyenin bir hizmet alanı var. Yani kreş yapacaktık.

BAŞKAN- Evet.

Seyfettin ATBAŞ- Şimdi biliyorsunuz benim orada da yazıhanemde var.

BAŞKAN- Biliyorum.

Seyfettin ATBAŞ- İnanın bu 16 ay içerisinde belki 12 defa çeşitli memur arkadaşlar geliyor bir şey tutanak tutuyor gidiyorlar. Tutanak tutuyor o müdürlükten geldim. Bu Müdürlükten geldim. Ortada hiçbir şey yok. Atıl vaziyette duruyor burayı değerlendirirseniz sevinirim. Ayrıca konteynerle ilgili sıkıntıları var temizliği ile ilgili. Bunları da biraz sıklaştırırsak sevinirim. Bu arada bizler sahada da olduğumuzdan dolayı bir iki arkadaşa da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Özellikle Zabıta Müdürümüze ve Temizlik İşleri Müdürümüze şahsım adına teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Çünkü bize bir şikayet geldiği zaman rahatlıkla ulaşıyoruz. Diğer bürokrat arkadaşlar da özellikle muhalefetteki meclis üyesi arkadaşlarının dileklerini isteklerinden biraz daha titiz olurlarsa biz yeri geldiği zaman bu teşekkürler onlara da yaparız. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle arkadaşlar bizler sizleri muhalefet olarak görmüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Ak Parti'ye oy veren yurttaşlarımız da farklı görmüyoruz. O anlamda bu tür eksiklerimiz varsa bildirirseniz de biz de gerekli tedbirleri alırız. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Şunu da lütfen takdir edin özellikle Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşlerinde gerçekten personel sıkıntımız var. Ve bu personel sıkıntısına rağmen arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Ve ben dün gerçekten gözlerim doldu yangın yerinde inanın Bayraklı Belediyesi personelinin o yangındaki çabasını görmüş olsaydınız bizim bu çalışanlarımızın ne kadar vefakar, ne kadar cefakâr, ne kadar kentleri ile ilgili sorumluluk duygusu duyduklarına şahit olurdunuz. Ben huzurlarınızda bu arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Yani o bizim hortumlarla ateşin içine daldır bizim çocuklarımız. Genel görüntü şuydu yani evi yanan adamın refleksiyle hareket etti bizim bütün çalışanlarımız. Bugün o arkadaşlarımızın tamamını böyle küçük de olsa bir ödüllendirme imkanı bulabildik, tekrar huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan, Müdür Bey yani bizim duymak istediğimiz şu halkın sorup da alacağı cevap. Mevcut geçmiş projeler kalktı. Yeni projeler geliyor. Yoğunluk oranı kaçtan kaça çıkıyor? Bunu bilmemiz kafi yani konu örneğin demin 3. 2.4 sadece Adalet Mahallesi değil bu 60 hektarlık alan Onur Mahallesi tarafındaki alan bu alanlardaki yoğunluk oranını biz bilirsek şunu deriz yani 2.2’den 3.5’e çıktı. Şu kadar yani o detayda bürokrat dilinin detayında vatandaşın anlayacağı yok. Bir onu bir de %80’i sonuçlandı gibi görüntü var. Bunları yakalamış olmamız lazım, yoğunluk oranı yakalanmış olması lazım. Bir de tabii bu çalışan personelimizin bu yangında bizi onore eden onurlandıran projemize ücretlerinde onurlandırma yaparsak bu sendika olayları falan sene başıydı galiba, onların ücretleri biraz kıymetli.. Bu şeyle ilgili söyleyeceğim oydu yani oran kaçtan kaç oldu? Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Şimdi tabii ki çalışan arkadaşlarımızla ilgili de arkadaşlar arkadaşlarımız söylüyorum yani 3 aydır çok yoğun çalışıyorlar burada bir personel reformunu sanıyorum bu önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştireceğiz. Bunun ilk adımını belediye ve şirket arasında sağladık. Yani bundan sonra arkadaşlarla asgari ücret üzerinden bir sözleşme değil yevmiye üzerinden bir anlaşmaya gideceğiz. Buradaki asıl amacımız da en alt gelir grubundaki arkadaşlarımızın ücretlerini yükseltebilmek. Çünkü asgari ücret üzerinden yaptığımız oranlamalarla sürekli makas açılıyor. En altta çalışan arkadaşlarınız ücretleri sabit kalırken yukarıdaki arkadaşlarımızın aldı oranı arttığı için ciddi bir uçurum oluyor ve bizim en alt dilimimiz %10’du. Önümüzdeki süreçte bunun minimum %15'ten başlatacağız. Ağırlıklı olarak temizlik, fen işleri, park bahçelerde bu alanda emekleri ile sahada olan arkadaşlarımızın birazcık daha çalışma şartlarını iyileştirmek ile ilgili bizim de bir tasarrufumuz var. Buyurun.

Mikail BİLİCİ- Hasan KARABAĞ döneminde camilerde temizlik diye ekibi vardı. Galiba o ekip olayında şuan sıkıntı var gibi.

BAŞKAN- Yok. Yani temizlik olarak İzbeton yapılıyor o süreci.

Mikail BİLİCİ- Şu an temizlik yapılıyor mu camilerde? Yani bizim belediyemizin buraya yani..

BAŞKAN- Büyükşehir'in..

Mikail BİLİCİ- Başkanım sizin onula sizin ekibiniz özel ilgilenirsen niçin bu virüsle ilgili bölüm o ibadet hanesinden eve taşıma olayı oranı %100 yüksek. Sizin bu konuyu bu hastalıkla kavga aşamasına getirip o camilere buradaki düzen gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Oradaki hastalık bütün ilçeyi vuracağından oradaki hijyen çok kıymetli…

BAŞKAN- Doğru söylüyorsunuz

Mikail BİLİCİ- Bunu önemsemeniz iyi olur. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet Temizlik İşleri Müdürümüze hemen buradan söyleyelim. Yani özellikle her Cuma öncesi o hijyen çalışmalarını bizim ekiplerimiz bir şekilde tamamlasınlar. Teşekkür ediyorum uyarınız için. Aslında geçmiş süreçte başlamıştık pandemi ile birlikte yasaklanınca ara vermiştik. Tekrar belki de yapıyordur arkadaşlarımız ama yapılmıyorsa da o işlemi de gerçekleştirelim. Sabri Bey emsallere ilgili bir şey söylemek ister misiniz?

Sabri YÜKSEL (Plan ve Proje Müdürü)- 60 hektarlık alanda mevcut emsal 3.20 3.7 07 o civarlardaydı. 4 03’e çıktı ortalama, ortalaması. Fakat inşaat alanları olarak kıyaslandığında aslında birbirine denk rakamlar yani şey değil alansal küçülüyor konut alanlarının, ticaret alanlarını çünkü birtakım donatılar getiriyoruz projeyi alanı rehabilite etmek için projede. Aşağıdaki Adalet ve Manavkuyu Planlarında ise B3 ve B4 yapılanma koşulu konut alanından oluşuyor. Biri için emsal 3.2 diğer için 2.4’tü. buraya 3.5 emsal getiriyoruz. Burada da emsal artışı var. Fakat 612 hektar yukarı bölgelerle ilgili bazı kısımların 1/5000’leri yok. Öncelikle bunların 1/5000’le yoğunluk kararlarının üretilmesi gerekiyor. Bunları da Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğu için birlikte çalışmamız etüt etmemiz gerekiyor. Yani bugünden yarına emsal budur demek birtakım mutabakatlar ve görüşmeler yapılmadan ve üst ölçekli planlar çözümlenmeden mümkün değil.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar söz almak isteyen arkadaşımız yoksa bir sonraki meclisimiz?

Emel ARSLAN HÜR- 1 Eylül Salı saat 18.00

BAŞKAN- Özür dilerim mazeretleri unuttuk.

 

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Mazeretli arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Toplantımız 1 Eylül Salı saat 18.00 hepinize iyi tatiller diliyorum.

 

 

   Serdar SANDAL

        Başkan

 

                                                               İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                                 Üye                                                    Üye