Meclis Çalışmaları

03/09/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 03.09.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN -  Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gönül GÜNGÖR - Hasan KARABAĞ - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Hayrullah TELLİ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyelerimiz, değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri Eylül Ayı Meclisimizin II. oturumunu açıyoruz.  Çoğunluğumuz vardır.

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.09.2020 tarihli Meclis Tutanağı.  

BAŞKAN- Evet Geçmiş Toplantı Tutanağı ile ilgili herhalde maddi bir hatamız yok. Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Geçmiş Meclis Tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet III. maddeye geçiyoruz.

 

 

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündemde yazdığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazdığı şekilde okunması uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4357) Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı Gelir Tarifesi Cetvelinde yapılan değişiklik hk.

 

BAŞKAN- Evet bu moloz meselesi buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara havalesi uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2090) Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarih ve 195 sayılı kararı ile kardeş belediye olunan Tunceli ili, Nazımiye Belediyesine 1 adet kamyonet (kapalı kasa) ve 1 adet otomobilin ücretsiz olarak tahsis (hibe) edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım 2’inci madde ve 5’inci maddede dahil aynı konuyu içermektedir.

 

BAŞKAN- Evet uzmanlaştık artık. Evet.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım 2 ve 5 dahil Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 2, 3, 4, 5 nolu önergelerin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Evet VI. Dilek ve Temenniler. Buyurun arkadaşlar söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Herhalde yok. Var mı? Arkadaşlar bu aslında ben bir şeyler söyleyeyim de şu pandemi süreci aslında ilk tedbirleri aldığımız günün birazcık daha üzerinde seyrediyor diye bilgiler alıyoruz. Yani aslında gerek meclis, gerek diğer artık bu toplantı vesaire işlere birazcık daha dikkat etmekte fayda var. Şimdi artık yavaş yavaş eşimizde, dostumuzda, çevremizde, sağımızdan, solumuzdan memleketimizden çok sık duymaya başladık. O yüzden birazcık dikkatli olmak yani gerekmediği sürece toplantıları uzatmamak, bir araya gelmemek bu konuşa biraz daha dikkatli olursak seviniriz. Yani hepimizde bir rehavet var işin doğrusu. Yani o ilk dönemdeki o ilk ciddiyetimizin dışında böyle birazcık daha esnek bakıyoruz. Ama bu saatten sonra sanıyorum bir daha toparlanmak zorundayız. Çünkü bir adamdan geometrik olarak yüzlerce adama bulaşabiliyor yani ve burada da sıkıntılı olan özellikle kronik rahatsızlığı olan farklı vatandaşlar içinde bu hayati meseleye dönüşüyor. O yüzden birazcık daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım pandemi ile ilgi söylediğiniz sözlere bizde katlıyoruz. Maalesef ki Kurban Bayramı sonrası bir artış var ülke genelinde. Ama yine çok şükür diğer ülkelerin birçoğuna göre de biz iyi gidiyoruz. Ama tedbiri elden bırakmamak lazım dediğiniz gibi bayram öncesinde çevremizden kimse yokken şimdi hepimizin çevresinden birileri artık çıkmaya başladı. Daha çok önem vermek gerekiyor. Şimdi bugün ki meclis gündeminde 4 tane aracın hibesiyle ilgili önerge getirildi.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Geçtiğimiz mecliste de yani bir önceki mecliste de pardon bir ay önceki mecliste de belediye bünyesinde çalıştırmak üzere bir takım araçların İhale Kanununa göre yapılmasıyla ilgili bir madde getirilmişti. Burada yaklaşık 50’ye yakın yanlış hatırlamıyorsam 42 adet araç bunların içerisinde pikap, binek ya da iş makinası vesaire dört çeker, iki çeker olmak üzere 50’ye yakın araç bulunuyordu. Şimdi borçlardan sıyrılmaya çalışan bir belediyenin ayrıca şunu da söyleyeyim orada edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bazı araçlarında amacının dışında ya da gereksiz alındığını gördük daha önceki dönemde onun bilgisini edindik. Şimdi Bayraklı Belediyesi borçlardan sıyrılmaya çalışırken hem bir yönden bakıyorsunuz tekrar 1.5 sene önce bazı araçları geriye verdik derken, yaklaşık 1.5 sene sonra tekrardan bir alım ihalesine çıkarak bir takım ihtiyaçlar çerçevesinde ihale ile hizmet alımı yapmaya çalışıyor. Ama buna rağmen bu kadar araca ihtiyaç olduğu, ihtiyacım var ben ihaleye çıkacağım derken 4 tane aracında çeşitli belediyelere hibe edildiğini görüyoruz. Şimdi bizim belediyemiz bugünkü bütçesiyle ya da olduğu durum itibari ile hibe edebilecek bir konuma sahip değil, bizim düşüncemiz. Bay-Bel A.Ş.’nin borcu şuan Bayraklı A.Ş.’nin borcu şuan 100 milyonu geçmiş, belediyenin borcu 300 milyona dayanmış ama bakıyoruz bir yerden hibe ediliyor. Bir yerden de ihaleye çıkılıyor. Burada bir tezatlık var. Yani bu belediyelerin ihtiyaçları olabilir ama ihtiyaçlarını karşılayacak belediye biz değiliz. Büyükşehir Belediyesi yada ne bileyim Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yada ne bilim Trabzon falan gibi büyükşehirler olması lazım yani bizim gibi küçük belediyelerin hibe etmemesi lazım bunları çünkü zaten bizim ihtiyacımız var. Ama esas olması gereken bizim başka yerlerden hibe almamız lazım. Şuan bunu siyasi amaçla söylemiyorum. Bulunduğumuz durum itibari ile başka yerlerden bir şey almak yerine, bakıyoruz ki elimizdeki olanı çıkarmaya çalışıyoruz.  Yada şunu ben merak ediyorum. Bu araçlar gerçekten bu insanların yani bu belediyelerin ihtiyaçlarına karşılık mı veriliyor? Yada hurda haline gelmiş o insanların başına bela olsun diye mi veriliyor? Çünkü belediyelerde bunu da görüyoruz. Elinden çıkartamadığı aracı başka bir belediyeye hibe yapıyor. Ve o belediyede bundan artık kurtulamıyor. Kurtulamadığı gibi o araçlar olduğu yerde çürüyüp gidiyor. Bunu daha önce şeylerde gördük. Dolayısıyla bu 4 araç şeyinin komisyonlarda bu yönüyle incelenmesini öncelikle arkadaşlarımızdan rica ediyorum. İkinci bir diğer konu yaklaşık 1.5 yıllık bir görev süreniz geçti şuana kadar. Daha öncede defalarca biz bu mecliste dile getirdik. Yapılan toplantılarda dile getirdik. Bay-Bel ve Bayraklı A.Ş.’nin borçlarının ne durumda olduğu yani 1.5 sene öncesiyle şuan ki durumunun ne olduğuna dair bir bütçe hesaplamasını yada harcama gelir-gider tablosunun tarafımıza verilmesini ve bilgilendirilmesini istemiştik sizde defalarca burada tamam dediniz, vereceğiz dediniz, komisyonlarda getirilecek dendi, getiriyoruz dendi. Ama hala bu şirketlerle ilgili ne bir bilgilendirme yapıldı nede elimize bu şirketlerle ilgili bir bilgi verildi yada dile getirildi. Hazır şuan bu meclis içerisindeki arkadaşlarımızdan da şuan bu şirketlerde görevli arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Artık yönetimde olan bildiğim kadarıyla 3 - 4 tane arkadaşımız var bu şirketlerin yönetiminde olan. Mademki mecliste de bu tür konularda gündeme geliyor yani belediye veremiyorsa ilgili arkadaşlarımız çıkıp burada bu belediyenin durumu yani bu şirketlerin durumu şudur şöyledir. 1.5 sene önce şuydu şimdi biz şuraya getirdik. Şu kadar borcu vardı, şu kadar ödedik. Şu kadar eksiği vardı, şunu tamamladık şeklinde bize bilgilendirme yapmalarını rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet eleştirileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kurban Bayramı sonrasında Covit19 vakaları artarak çoğalmaktadır. Kişisel tedbirlerimizi alarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak, sağlığımıza dikkat edip kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. Şuan Covit tedavisi görenlere acil şifalar dilerim en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle herkese sağlıklı günler diliyorum.

BAŞKAN- Evet şimdi değerli arkadaşlar araç ihalesi ile ilgili kısım biz geldiğimiz gün evet müdürlerimize tahsis edilen özel araçlar, şoförler vesaireler vardı, bunları kaldırdık. Bunları bir defa geri getirmedik. İkincisi farklı alanlardaki araç kısıtlamalarını gerçekten ihtiyaçlarımız ölçeğinde yaptık. Hatta onlar üzerinden de gittikçe ihtiyaç duymadığımız araçları bu işin dışında bırakıyoruz. Geri kalan mesele ise asılında bizim toplum olarak demin Covit de söylediğimiz gibi sosyal bir toplum, iletişim halinde bir toplum ve yardım sever bir toplum Türk Toplumu. Bu ölçekte bu meseleye bakmak lazım. Yani mesela hükümetten çok farklı düşünmüyoruz. Yani Suriye’de aslında bizi hiç ilgilendirmeyen bir meseleyle ilgili milyarlarca dolarlık kaynağı oraya aktarabiliyoruz. Oysa bizim yardıma ihtiyacımız var. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Ama meselenin insani boyutuna baktığımızda çok böyle bakmıyoruz. Söz konusu belediyelerde sıkıntılı durumdalar, ihtiyaçları var ve bugün Bayraklı Belediyesi için verimli kullanılamayacak araçlar yani kilometre bazlı söylüyorum. Bizde bir aracın günlük yaptığı kilometre ile mesela Tunceli Ovacık’ta yapacağı bir değil. Günde 10 kilometre ya yapar ya yapmaz. Oda ful çalışması lazım. Bir yerden bir yere 2 kilometre. Bu arkadaşlarımızın bu anlamda bizde atıl duran araçlarla ilgili bu ihtiyaçlarını karşılamasını biz bir görev biliyoruz. Ve bunu yaparken de biz bizimle kardeş olmak isteyen bütün belediyelerin bu talebine açığız. Hatta geçmişte sizden gelen bir öneri vardı, biz talebimizi ilettik. Ak Partili bir belediyemizdi bizim kardeşlik teklifimize hayır dedi. Ama biz onun dışında belediyenin kimden olduğuna bakmayız oradan gelecek vatandaşa ne tür katkı sunarız elimizdeki imkanlar neye yetiyorsa da elimizden geldiğince destek oluruz. Şirket borçlarıyla ilgili doğru söylüyorsunuz bende geleceğini söylemiştim. Bende atlamışım özür diliyorum. Şirket yönetiminden arkadaş var mı burada? Yada şirket yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bu borçlarımızı şeyini hazırlayıp isteyen arkadaşlarımıza verelim. Ama genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim. Şirketlerimizin kamu borcu dışında yani vergi ve sigorta borçları dışındaki borçları minimum seviyede yani günlük olarak değişebiliyordur. Ama bir dönem yani bundan 1-1.5 ay önce Yalçın Bey’den aldığımız öyle çok şey küçük rakamlar 300 - 500 - 700 gibi borçlar var. Aynı mevzu aslında hani 300 milyona yakın bir borç, bizim 300 milyona yakın bir borcumuz yok. Şimdi burada mesele şu arkadaşlar ben Bayraklı Belediyesinin mali disiplinini bugün birçok kamu kurum ve kuruluşuna bile örnek olması gerekli insanlardan bir tanesiyim. Geldiğimiz yer belli yani bazı arkadaşlarımız hani 1.5 yılda ne oldu ne bitti kavramları üzerinden bir şeyler üretilirken bu kentin kriz ve pandemi süreci dahil olmak üzere yapılan işlerini geçmiş süreçlerle kıyaslandığında kaç kat yüksek olduğu çok açık ve net. Burada mesele şu bu bütçeyi nereden karşılıyoruz? Biz bu bütçeyi hem Bayraklı Belediyesi ile iş yapan iş adamlarıyla açık net söylüyorum eğer bu kentte bir rant varsa bunu kamulaştırarak, kamu menfaatini gözeterek bu işleri yapıyoruz. Kreş yapıyoruz, iş adamlarımıza yaptırıyoruz. Farklı alanlarımızı Büyükşehir’e yaptırıyoruz. Yani burada illa bütçenizi vesairenizi harcamanıza gerek yok. Bir şey yapılmadı deniliyor. Bu kriz ve pandemi sürecinde şirketlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının durumu ortadayken çayını şekerini alamayan kurumlar varken biz bu süreç içerisinde kredi çekmedik. Ve 102 milyon olan kredi borcumuzu 60 milyonuna yakın civarını ödedik. Biz geldiğimizde kapıda hacizler vardı şuan Bayraklı Belediyesinin şirketle olan borcunu banka borcunu ve kamu borçlarını bir tarafa bıraktığımızda maksimum 20 milyon borcumuz vardır bizim. Buda çevrilebilir bir borçtur. Bayraklı Belediyesi bu anlamıyla örnek olma yolunda ilerlemeye devam edecek. Bu yapıyı daha da sağlamlaştıracağız. Ve bazı işler bizim elimizde değil arkadaşlar sigortaya aylık 1 milyon civarı, vergi dairesine daha önce arkadaşlarımın haklı olarak eleştiriyor aldığımız krediden dolayı 8 - 9 milyonluk yani aylık 700 - 800 bin liralık kredi faizi yani 2.5 - 3 milyona yakın bu belediye havadan faiz ödüyor. Şimdi onlarla da ilgili gerek sigortayla ilgili gerek maliyeyle ilgili burada hakkını yememem lazım Ak Partili yöneticiler, meclis üyelerimizin bu anlamda bir destekleri söz konusu onu da el birliği ile inşallah çözersek bu 3 milyonluk şeyi de kısa vade içerisinde yatırıma dönüştüreceğiz.

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın mazeretleri var, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VI.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Bir dahaki toplantımız Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- 1 Ekim Perşembe saat 18.00

BAŞKAN- Abdullah Bey uygun mudur?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet 1 Ekim saat 18.00 birde Perşembe hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                        Üye                                                       Üye