Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/10/2020

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 06.10.2020 Salı günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                             Serdar SANDAL

                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.10.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                06.10.2020

                                                                                                                              Salı

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1050) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 05.486 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 36031 ada, 1 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı", "Park", "Genel Otopark Alanı" ve "Yol" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3208) Bayraklı Belediyesi 2021 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3207) Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.