Meclis Çalışmaları

06/10/2020

01.10.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(01.10.2020 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1050) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 05.486 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, Bayraklı İlçesi, Yamanlar, Mahallesi, 36031 ada, 1 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı", "Park", "Genel Otopark Alanı" ve "Yol" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3208) Bayraklı Belediyesi 2021 yılı Performans  Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :106

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3207) Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinin  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :107

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Osman SAĞLAM, Abdullah AKTAŞ, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 02.11.2020

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu                 

 

                                          

                                                                                                                                 Serdar SANDAL

                                                                                                                  Meclis Başkanı