Meclis Çalışmaları

02/11/2020

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN KASIM AYI TOPLANTISININ 02.11.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.10.2020 tarihli Meclis Tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-310) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarih ve 42 sayılı  kararına istinaden atanan Osman Çağrı ŞAHİN'in Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.olarak atanmasından dolayı, Osman Çağrı ŞAHİN'e verilen yetkinin iptal edilerek, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Araştırma ve Geliştirme Müdür V. Engin ÖZGÜREL'in atanmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Erzincan ili, Kemah ilçesi, Yahşiler Köyünde yaptırılmak istenen spor kompleksine Belediyemiz tarafından bir adet çocuk oyun grubu gönderilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 6. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5272) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  25N-IC pafta,37633 ada, 11 nolu parseldeki 2/93 (4.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5273) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IIA pafta, 36839 ada, 22 nolu parseldeki 1/197 (1.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5274) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 37629 ada, 15 nolu parseldeki 10/147 (20.00 m2)Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1155) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2016 tarih ve 05.920 sayılı kararı ile uygun görülerek, onanan 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane-Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" plan notu değişikliğinde "Turizm Tesis Alanları" ifadesinin sehven kaldığı belirtilen, onanan plan notunun yeniden düzenlenmesi talebi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-310) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarih ve 42 sayılı kararına istinaden atanan Osman Çağrı ŞAHİN'in Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. olarak atanmasından dolayı, Osman Çağrı ŞAHİN'e verilen yetkinin iptal edilerek, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Araştırma ve Geliştirme Müdür V. Engin ÖZGÜREL'in atanması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :108

 

6- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Erzincan ili, Kemah ilçesi, Yahşiler Köyünde yaptırılmak istenen spor kompleksine Belediyemiz tarafından bir adet çocuk oyun grubu gönderilmesi hk.

ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2190) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :109

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4702) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  26N-3D Pafta, 37631 ada, 10 nolu parseldeki 1/7 (10,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :110

 

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4487) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32760 ada, 7 parsel 54,49 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :111

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4716) Bayraklı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan yol, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını Kamuya kazandırmak ve Kamu yararı oluşturmak amacıyla hazırlanan 2020-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Kamulaştırma Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :112

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-881) Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-4A paftada, Dumlupınar Caddesi ve 250 Sokak kesişiminde yer alan kamuya terkli alanda, yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan Katlı Bölgesel Otopark alanının üzerinde ağaç dokusu bulunması nedeniyle, Katlı Bölgesel Otopark alanı ile bitişiğindeki park alanı arasında yer değişikliği yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanması  talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :113

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1050) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 05.486 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, Bayraklı İlçesi, Yamanlar, Mahallesi, 36031 ada, 1 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı", "Park", "Genel Otopark Alanı" ve "Yol" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :114

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Cindi Can POLAT, Gönül GÜNGÖR, Şentürk APAYDIN, Ahmet ÖZTEP,  Orhan TEMİZ’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 04.11.2020

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu      

 

 

                                                                                                                                                         İrfan ÖNAL

                                                                                                                                                  Meclis I. Başkan V.