Meclis Çalışmaları

02/11/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ          02.11.2020 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : İrfan ÖNAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN -  Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Emre DEMİR -  Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Cindi Can POLAT - Gönül GÜNGÖR - Şentürk APAYDIN - Ahmet ÖZTEP - Orhan TEMİZ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) Emel Hanım tamamız değil mi? Abdullah Bey? İstiklal Marşına geçmeden meclisimizi açmadan arkadaşlar son günlerde Ege açıklarında gerçekleşen deprem sonrasında zor bir süreçten geçiyoruz. Bayraklı’mız da yıkılan binalar oldu şuan kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Göçük altında hala kurtarma çalışmaları sürüyor umarım daha fazla kayıp vermeden enkaz altındakilerde sağ kurtulur. O noktada herkes elinden geldiğince günlerdir çalışıyor, bu noktada 81 ilden gelen vatandaşlarımızda arama kurtarma ekipleriyle güzel bir dayanışma örneği sergileniyor İzmir’imiz de Bayraklı’mız da. Tesellimiz sağ kurtulanlar umarım bundan sonrakilerde sağ kurtulur daha fazla kayıp vermeyiz. Kasım Ayı birinci oturumuna geçmeden Saygı duruşu ve İstiklal Marşına sizleri davet ediyorum.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) Gerekli çoğunluğumuz vardır, Kasım Ayı birinci oturumunu açıyorum arkadaşlar.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.10.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Geçmiş toplantı tutanağının oylanması. Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Önergemiz var mı? Yok herhalde.

Abdullah AKTAŞ- Yok başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Tamam dördüncü maddeye geçiyoruz.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma,kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarih ve 42 sayılı  kararına istinaden atanan Osman Çağrı ŞAHİN'in Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.olarak atanmasından dolayı, Osman Çağrı ŞAHİN'e verilen yetkinin iptal edilerek, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma,kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Araştırma ve Geliştirme Müdür V. Engin ÖZGÜREL'in atanması hususunda.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

Erzincan ili Kemah ilçesi Yahşiler Köyü muhtarı Süleyman ALAN tarafından yaptırılmak istenen spor kompleksinin içinde bulunan çocuk oyun alanına destek vermek adına Belediyemiz tarafından bir adet çocuk oyun grubu gönderilmesi için gerekli kararın Meclisimizce alınması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Gündemde yazıldığı şekliyle okunması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5272) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  25N-IC pafta,37633 ada, 11 nolu parseldeki 2/93 (4.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündemdeki 1. 2. ve 3. maddeler aynı konuyu içermektedir, hisse oranında satışı içermektedir. Üçünüde İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Birinci, İkinci ve Üçüncü maddenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 4. madde.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1155) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2016 tarih ve 05.920 sayılı kararı ile uygun görülerek, onanan 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane-Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" plan notu değişikliğinde "Turizm Tesis Alanları" ifadesinin sehven kaldığı belirtilen, onanan plan notunun yeniden düzenlenmesi talebi hk.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Çevre ve Sağlık, Kültür, Hukuk ve Kent Konseyi Komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Dördüncü maddenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İhtisas komisyonlarına geçmeden ek gündemleri...

Emel ARSLAN HÜR- Ek gündem birinci madde tekrar okunacak.

5- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-310)  Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma,kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarih ve 42 sayılı  kararına istinaden atanan Osman Çağrı ŞAHİN'in Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.olarak atanmasından dolayı, Osman Çağrı ŞAHİN'e verilen yetkinin iptal edilerek, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) açma,kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Araştırma ve Geliştirme Müdür V. Engin ÖZGÜREL'in atanması hususunda.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İlgili ek gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci ek gündem.

6- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1988) Erzincan ili Kemah ilçesi Yahşiler Köyü muhtarı Süleyman ALAN tarafından yaptırılmak istenen spor kompleksinin içinde bulunan çocuk oyun alanına destek vermek adına Belediyemiz tarafından bir adet çocuk oyun grubu gönderilmesi için gerekli kararın Meclisimizce alınması hususunu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, Hukuk, Çocuk Gençlik ve Spor komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bence oylansın, komisyona gitmesin. Çok şey bir konu değil yardım yapılacak yapılsın bence. Oylansın zaman kaybedilmesin, çocuklarımız orada mutlu olsun yani.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Plan Bütçeye Abdullah Bey sanırım gitmesi gerekiyor bunun ilgili bir...

Abdullah AKTAŞ- Oylana bilinir bence çok Plan Bütçelik bir durum yok aslında, siz bilirsiniz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Para söz konusu olduğu için ileride sorun olmaması adına. İlgili önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2190) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İlgili önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4702) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  26N-3D Pafta, 37631 ada, 10 nolu parseldeki 1/7 (10,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İlgili maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4487) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32760 ada, 7 parsel 54,49 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İlgili maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4716) Bayraklı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan yol, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını Kamuya kazandırmak ve Kamu yararı oluşturmak amacıyla hazırlanan 2020-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Kamulaştırma Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İlgili maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-881) Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-4A paftada, Dumlupınar Caddesi ve 250 Sokak kesişiminde yer alan kamuya terkli alanda, yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan Katlı Bölgesel Otopark alanının üzerinde ağaç dokusu bulunması nedeniyle, Katlı Bölgesel Otopark alanı ile bitişiğindeki park alanı arasında yer değişikliği yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanması talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- İlgili maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1050) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 05.486 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, Bayraklı İlçesi, Yamanlar, Mahallesi, 36031 ada, 1 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı", "Park", "Genel Otopark Alanı" ve "Yol" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.)- İlgili maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Var mı dilek ve temennisi olan arkadaşımız? Abdullah Bey  buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar, meclisimize katılan tüm arkadaşlarımıza meclis üyelerimize ve sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. 3 gün önce belki de uzun zamandır yaşamadığımız Allah bir daha tekrarını göstermesin bir depremle bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bundan sadece depremi yaşayan bölgeler değil tüm İzmir, tüm Türkiye neredeyse etkilendi  hem hasar olarak hem duygusal olarak etkilendik. Sahada devlet olarak, belediyeler olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak, İlçe belediyesi olarak sahada gerekenin yapıldığını görüyoruz. Mutlaka ufak tefek eksiklikler bir şeyler olacaktır onlarında zamanla koordinasyonunun sağlanıp tamamlanacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla emeği geçen bu süreçte emeği geçen tüm birimlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da bizi zorlu bir süreç bekliyor çünkü, bu üç günlük, beş günlük, bir haftalık bir durum değil en az iki ay süreceği söylenen yani ya da 6 ay ile 1 yıla kadar uzayacağı söylenen bir deprem bölgesindeki yerleşimle bundan sonra yüz yüze geleceğiz. Çadır kentler kuruldu daha sonra konteyner kentlere sanırım dönüşecek ondan sonrada herkesin yerli yerinde yeni evleri yapılarak vatandaşlarımızın sağ sağlim bu evlere geçmesi sağlanacak. Dolayısıyla 3 gündür yaşadıklarımızdan hepimizin bir ders aldığını düşünüyorum, bundan sonra da daha koordineli olarak belediyesiyle, meclis üyesiyle, muhtarıyla, vatandaşıyla daha iyi bir koordineyle vatandaşımızın parti ayrımı yapmaksızın ya da siyasi görüş ayrımı yapmaksızın daha etkili bir şekilde sahada olacağını düşünüyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza buradan Allah’tan rahmet diliyorum, hastanede tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun inşallah.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Çok sağ olun. Emel Hanım.

 

 

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım değerli meclis üyelerim hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bende 3 gün önce yaşamış olduğumuz depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, hastalara hastanede şuan tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem nedeniyle biz yaşadığımız bu deprem nedeniyle çok zor bir süreçten geçiyoruz çok zor günler yaşıyoruz hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Evleri yıkılan vatandaşlarımız çok zor durumdalar onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte bizim yanımızda olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediye personelimize, Türkiye’nin dört bir yanından gelen STK’lara ve ilçe belediyelere ve ilçe belediye başkanlarımıza ve personellerine, kurtarma ekiplerine ve depremin ertesi günü ilçemize gelerek vatandaşlarımıza destek olan genel başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’na, 81 ilden gelerek yanımızda olan bütün Milletvekillerimize ve grup başkan vekillerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız’a ve diğer siyasi parti genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci başarıyla yürüten yürütmenin başı olan Sayın Serdar SANDAL’a belediye bürokratlarımıza, müdürlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrada vatandaşlarımızın yanında olacağız, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağız ivedilikle ihtiyaçların giderilmesi konusunda hepimiz canla başla bütün Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi olarak sahalardayız, şimdi de biz sahaya alanlara görev yerlerimize gitmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum tekrardan hepimizin başı sağ olsun, Allah tekrar bize böyle günler yaşatmasın inşallah. Herkese teşekkür ediyorum biz çalışmak için alanlara görev yerlerimize gitmek istiyoruz başkanım, teşekkür ederiz.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Başka dilek ve temennisi olan. Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle burada bulunan arkadaşlarımıza ve bayraklımıza ve tüm İzmir’imize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem felaketinden etkilenen yaralılara yüce rabbimden acil şifalar vefat edenlere de Allah rahmet eylesin diliyorum. İnşallah rüce rabbim bir daha İzmir’imize ülkemize böyle bir acılar göstermesin, böyle bir acılar yaşatmasın. Bu deprem felaketinde gerek belediyemizde görev alan tüm sahada olan gerekse Büyükşehir Belediyesinde bulunan sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu deprem felaketinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarınca bütün ellerinden gelen bütün imkanları seferber etmişlerdir, gerek liderimiz Doktor Devlet BAHÇELİ Beyefendi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer siyasi parti liderleri tüm ellerinden gelen bütün imkanları bu doğrultuda seferber ettikleri için tekrar kendilerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra Bayraklımız da ve İzmir’imizde bu yapılarla ilgili önlemlerin, denetimlerin ve ayrıca bu çürük yapıların yıkılması tekrar dönüşüme değişime uğramasıyla ilgili belediyemizin ve tüm kuruluşların daha tedbirli daha sıkı ve biraz daha zorlayıcı bir şekilde bu işin çözülmesiyle alakalı duruma gelmesini ümit ediyorum. Tekrar yaralılarımıza yüce rabbimden acil şifalar, ölenlere de rabbimden rahmetler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) -  Başka dilek ve temennisi olan arkadaşımız olmadığına göre...

 

 

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Toplantıya katılamayan meclis üyelerimizim mazeretlerinin oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - İkinci birleşimin gün ve saati Emel Hanım.

Emel ARSLAN HÜR- 4 Kasım 2020 Çarşamba Saat 18:00.

İrfan ÖNAL (Meclis I. Başkan V.) - Tamam oylayacak mıyız?  4 Kasım 2020 Çarşamba Saat 18:00.

Abdullah AKTAŞ- Tamam uygundur başkanım.

 

      İrfan ÖNAL

 Meclis I. Başkan V.

 

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                        Üye                                                    Üye