Meclis Çalışmaları

01/12/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ       01.12.2020 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI -  Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulusi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA -  Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN -  Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR -  Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gamze Gül ÇAMUR - Hasan KARABAĞ - Kıyasettin AYDEMİR - Osman SAĞLAM - Hayrullah TELLİ - Orhan TEMİZ - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyelerimiz meclisimizi açtık. Değerli meclis üyemiz Sayın Orhan TEMİZ’in babası vefat etmişti kendisine meclis grubumuz adına Allahtan rahmet diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Bir diğeri arkadaşlar gerçekten büyük bir afet atlattık bu anlamda başta arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekipleri, Jak ekipleri başta olmak üzere Akut, Afad, Sağlık birimlerimiz, Büyükşehirlerimizin kurtarma ekiplerine ve daha sonraki süreçte bizlere destek olan Büyükşehir Belediyelerimize, İlçe belediyelerimize, Gönüllülere Bayraklılar adına buradan şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz. Sağolsunlar varolsunlar bugün itibariyle artık çadırlarda vatandaşımız yok, konteynerde de herhalde 150 civarı bir vatandaşımızın olduğuyla ilgili bir bilgimiz var inşallah onlarda kısa süre içerisinde geçici konutlara oradan da biran önce kalıcı konutlara ulaşmaları hepimizin beklentisi. Buradan depremde zarar gören bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili Bayraklı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha söyleme zorunluluğu hissediyorum. Bu sorunu hep birlikte aşacağız gerek Büyükşehirimiz gerek bize destek veren gönüllü kuruluşlarımız gerekse Bayraklılı yurttaşlarımızla bu sorunu bu yarayı hep birlikte saracağız. Evet gündemimizin ikinci gündem maddesi değerli meclis üyeleri.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.11.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Ak Parti grubu adına.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Başkanlık Makamı tarafından gündeme eklenmesi gereken önergeler var. Buyurun Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Okutmama gerek yok değil mi arkadaşlar? Başkanlık önergelerini. Sonra gündeme ilave olduğu için okuruz oylarız.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Evet, Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazıldığı şekilde okunması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar önergeleri okuyalım mı, yoksa dahil ettik sonra mı okuyalım?

Abdullah AKTAŞ- Farketmez başkanım okusakta olur, olmazsa usulen okuyalım.

BAŞKAN- Tamam okuyalım.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmelik, yazımız ekinde olup; Sayın Meclis Heyetince değerlendirilip karara bağlamak üzere havalesini;

 Olurlarınıza Arz ederim.

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet gündeme alınmasını.

 

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Çocuk Meclisi Yönetmeliğine ait değişikliklerin onaylanması ve Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Semt Evlerinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü' ne devrinin yapılması hususunda Sayın Meclis Heyetince değerlendirilip karara varılmak üzere havalesini;

 Olurlarınıza arz ederim.

 

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlçemiz sınırları içerisinde "Kat Sıkıştırma" olarak bilinen mülga plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlı teşekkül etmiş parsellere yönelik, "Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 2002 yılında iptal edilen plan notu ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlı olarak teşekkül etmiş ve kat sayısı yürürlükteki imar planlarında kat adetinden 1 kat fazla olan mevcut yapıların kat sayısı aynen korunacak olup, kat yüksekliği (döşeme üstünden döşeme üstüne) 2.85 metreyi geçemez. Batar/asma kat yapılamaz. Bu plan notu kapsamında yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı oluşmaması için, bina gabarilerini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.” şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin, Belediye Meclisimizce incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca Meclis Kararı alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde, başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleri olmak üzere en çok Bayraklı İlçesi olumsuz olarak etkilenmiş ve bunun sonucunda mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin taleplerde artış olmuştur.

Bu talepler kapsamında, Ayrık ve Blok Nizam yapılaşma koşullu parseller ile sadece KAKS (Emsal) verilmiş parsellerde, mevcut yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin Belediye Meclisimizce incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca Meclis Kararı alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüteceği Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, yeni hazırlanan Kadın ve Aile Hizmetleri Yönetmeliği nedeniyle revize edilmiştir.  Değişen yönetmelik yazımız ekinde olup, Sayın Meclis Heyetince değerlendirilip karara bağlanmak üzere havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Belediye Meclisimizin 07.02.2019 tarih 19 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum önergeyi arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5876) Belediye Meclisimizin 01.08.2019 tarih 67 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5878) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Belediye Orkestra Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5835) Belediyemizde mevcut norm kadro standartları cetvellerinde memur kadro kütüğünde mevcut unvanlar arasında yer almayan ve belediyemiz bünyesinde istihdam edilmekte iken 17.01.2020 tarihi itibariyle emekliye ayrılan personelin boşalttığı İcra Memuru kadro unvanının iptal edilmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5755) Belediyemizde 3. dereceli Eğitmen kadrosuna karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe komisyonuna havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 5 nolu önergenin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5877) Belediyemizde 1. dereceli Tekniker kadrosuna karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 6 nolu önergenin ilgili komisyona sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1259) Bayraklı Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 05.590 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanan, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen caminin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 14.10.2020-12.11.2020 tarihleri arasında ilan edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 11 parsel maliklerinden Mehmet Ali KAVUK tarafından itiraz edilmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 7 nolu önergenin de ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3) Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmelik, yazımız ekinde olup; Sayın Meclis Heyetince değerlendirilip karara bağlamak üzere havalesini;

            Olurlarınıza Arz ederim.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk, AR-GE,  Kadın, Erkek Eşitliği ve Eğitim komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ- 1405) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Çocuk Meclisi Yönetmeliğine ait değişikliklerin onaylanması ve Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Semt Evlerinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü' ne devrinin yapılması hususunda Sayın Meclis Heyetince değerlendirilip karara varılmak üzere havalesini;

             Olurlarınıza arz ederim.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk, AR-GE,  Kadın Erkek Eşitliği, Kültür, Çocuk Gençlik ve Spor  komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1320) İlçemiz sınırları içerisinde "Kat Sıkıştırma" olarak bilinen mülga plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlı teşekkül etmiş parsellere yönelik, "Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 2002 yılında iptal edilen plan notu ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlı olarak teşekkül etmiş ve kat sayısı yürürlükteki imar planlarında kat adetinden 1 kat fazla olan mevcut yapıların kat sayısı aynen korunacak olup, kat yüksekliği (döşeme üstünden döşeme üstüne) 2.85 metreyi geçemez. Batar/asma kat yapılamaz. Bu plan notu kapsamında yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı oluşmaması için, bina gabarilerini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.” şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin, Belediye Meclisimizce incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca Meclis Kararı alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar komisyonuna havalesini öneriyoruz ama bu konunun aciliyeti var iki meclis arası...

BAŞKAN- Bir daha ki meclise yetiştirebilir arkadaşlar. Buyurun Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım iki meclis arası.

BAŞKAN- Evet önergenin İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkürler.

11-(PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ- 1325) İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde, başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleri olmak üzere en çok Bayraklı İlçesi olumsuz olarak etkilenmiş ve bunun sonucunda mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin taleplerde artış olmuştur. Bu talepler kapsamında, Ayrık ve Blok Nizam yapılaşma koşullu parseller ile sadece KAKS (Emsal) verilmiş parsellerde, mevcut yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin Belediye Meclisimizce incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca Meclis Kararı alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

BAŞKAN- Emel Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar komisyonuna havalesini öneriyoruz yine iki meclis arasında yapılırsa aciliyeti var.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyona sevki uygundur başkanım

BAŞKAN- Arkadaşlar önergeyi ilgili komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar aslında Bayraklı yurttaşlarımızın aslında bizlere en çok sorduğu sorulardan biri bundan sonraki özellikle az ve orta hasarlı binalarla ilgili neler yapılacağıyla ilgili meclisimize bugün havale ettiğimiz kararla aslında vatandaşlarımızın bu anlamda ki mağduriyetlerini giderebilecek bir önergeyi meclisimize sunduk ve meclisimizde de oy birliği ile bu kabul edildi. İnşallah komisyondan geldiği haliyle Büyükşehirimize oradan sonra da gerekli kararı aldıktan sonra  vatandaşımızın önündeki bu engelide kaldırmış oluruz. Bundan sonraki süreç uygun kredi koşullarını yaratıp vatandaşın gerçekten biran önce yıkıp daha sağlıklı konutlara ulaşmalarıyla ilgili. Çünkü, daha önceki 2005 de az hasarlı verilen binalarımız bugün depremde yıkıldılar, o yüzden deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün yapı stoğunun tekrar yenilenmesi gerekiyor. Orta hasarlı binalarımızında güçlendirilerek yeniden oturulabilir hale getirilebilme işide bizce çok uygun ve doğru bir iş değil. Gerek zemin etüdü gerek kullanılan beton gerek demir kalitesi gerekse ilgili yönetmelikler gereği bu binaların bir sonraki depremde ciddi hasarlarla karşı karşıya kalacağı bugün gün gibi açık. Doğal olarak bu aldığımız kararın Bayraklımıza, İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meclis üyelerimize grubumdan tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz, çok teşekkür ediyorum.

12- (SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ- 17537) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüteceği Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, yeni hazırlanan Kadın ve Aile Hizmetleri Yönetmeliği nedeniyle revize edilmiştir.  Değişen yönetmelik yazımız ekinde olup, Sayın Meclis Heyetince değerlendirilip karara bağlanmak üzere havalesini; Olurlarınıza arz ederim. 

BAŞKAN- Emel Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk, ARGE, Kadın, Erkek Eşitliği komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Erzincan ili, Kemah ilçesi, Yahşiler Köyünde yaptırılmak istenen spor kompleksine Belediyemiz tarafından bir adet çocuk oyun grubu gönderilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5272) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  25N-IC pafta, 37633 ada, 11 nolu parseldeki 2/93 (4.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5273) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IIA pafta, 36839 ada, 22 nolu parseldeki 1/197 (1.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5274) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 37629 ada, 15 nolu parseldeki 10/147 (20.00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1155) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2016 tarih ve 05.920 sayılı kararı ile uygun görülerek, onanan 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane-Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" plan notu değişikliğinde "Turizm Tesis Alanları" ifadesinin sehven kaldığı belirtilen, onanan plan notunun yeniden düzenlenmesi talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen depremde en çok bizim ilçemiz Bayraklımız hasar aldı. Bu süreçte gerek Büyükşehir Belediyemiz gerek Bayraklı Belediyemiz ve hükümetimizin desteğiyle vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz, sarmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte en iyi şekilde yeni bir Bayraklı inşa edeceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz Kasım ayında 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk önce Ulu Önder Atatürk’ün Başöğretmenimizin Öğretmenler Gününü, Bayraklı Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL’ın Öğretmenler Günü’nü ve tüm öğretmenlerimizin eğitim emekçilerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan saygıdeğer meclis. Sayın Başkanım bu deprem sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız var çoğunluğu Bayraklı ilçesinde bu vatandaşlarımızın isimlerini bir noktada toplayıp bir anıt gibi bu mesleği icra eden insanlara ibret olsun diye belediyenin uygun gördüğü bir yerde teşhir edilebilir, ayrıca pandemi süreci dün ve bugün çok derin bir şekilde yaşanmakta pandemi sürecinde de cansiperhane görevini icra eden hayatını kaybeden memur arkadaşlarımız var o arkadaşlarımızın yakınlarının belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesince şehit muamelesi, şehit yakını muamelesi görmesi o insanlara şehit muamelesi yapılması yakışır olsa gerek, aynı şekilde bu depremde kaybettiğimiz vatandaşların isimlerini bir noktada sergilediğimiz gibi belediyemizin uygun bir noktasında sağlık bu pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılarında isimlerini bir noktada sergilersek o insanlar ve o insanların yakınları için hoş olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Sayın meclis üyem öneriniz için teşekkür ederim. Aslında her ikisiyle de ilgili arkadaşlarımızın çalışması vardı sanıyorum depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızla ilgili çalışmayı Büyükşehir yapacak, yani o yüzden Büyükşehir yaptığından kaynaklı olarak bizim mükerrer olarak bir daha yapmamızın bir şeyi yok ama olmazsa bizimde planlarımız içerisinde pandemiyle de ilgili arkadaşlarımız öyle bir teklif getirdiler yani bu hekimler gününde açabilmek umuduyla böyle bir çalışmamız var öneriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir aksilik olmaz açarız.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Buyurun ekleyin.

Emel ARSLAN HÜR- Orhan TEMİZ arkadaşımızın babasının vefat ettiğini öğrendik. Gurubumuz adına başsağlığı ve ailesine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin.

BAŞKAN- Allah rahmet eylesin. Buyurun Sayın meclis üyem.

Ali UĞUREL- Sayın Başkanım sayın meclis üyesi arkadaşlarım değerli bürokratlarım...

BAŞKAN- Bir bakın arkadaşlar nedir o, bir gürültü var herhalde. Arkadaşlar tamam bir kişi yeterli. Buyurun sayın meclis üyem,

Ali UĞUREL- İzmir’imiz de meydana gelen büyük depremde ölenlere Allahtan rahmet ailelerine yaralılarımıza da Allahtan şifalar diliyorum, ailelerine ve İzmir’imize ve bütün Türkiyemize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ayrıca millet ittifakı üyesi İyi Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Doktor Sayın Murat GÖK Allahın rahmetine kavuşmuş olup ailesine ve İyi Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Birde ayrıca çok uzun şey yapmayacağım ama Ak Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşlarıma rica ediyorum bir istirhamım var. Ağır hasarlı göçen binaların genelde devletin vermiş olduğu yardımlar hemen hemen çok yere gelmiş veya gelmek üzere yani geldiğini biliyorum ve çok yerden de geldiğine dair duyumlar alıyorum ama ağır hasarlı binalarda tespiti yapılmış binalarda kira ve taşınma yardımı ve eşya yardımının gelmediğini biliyorum en azından kendi mahallemde bu tespitli yerler var. Birde ayrıca bunlarla ilgili bir çalışma yaparlarsa çok memnun olurum, birde ayrıca bu yardımların 4.sitede Halk Bankasına geldiğini duydum oraya gidip insanların orada sorması ve gidip gelmesi çok zor bir olay, bu konuda da sayın grup başkan vekilimiz bir çalışma yaparlarsa çok memnun olurum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bu yardımlarla ilgili bazı karışıklıklar var ama aslında bu ağırlıklı olarak adres bilgileriyle ilgili sıkıntılardan kaynaklanıyor yani çoğu yurttaşımız hani çocuğunun okuluyla ilgili başka bir ikametgah adresi vs göstermiş, bazılarında bu sokak ve cadde isimleri ile ilgili  hatta bugün bizden bir daha bilgi istediler ama geçen Cumartesi Sayın İçişleri Bakan Yardımcımızın da başkanlığında bir toplantı vardı, bu hafta itibariyle bu tür yardımların tamamının yapılmasıyla ilgili bir talimat verildi. Yani  eksiğin farkındalar ama teknik bir aksama yani tespitiyle ilgili bir beyanın şimdi gerçek olup olmadığıyla ilgili herhalde bu hafta talimatı verdi bitecek diye umarız bir aksilik olmaz bir hafta on gün içerisinde buda biter. Buyurun Abdullah bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi konuyla ilgili bir kısa not bir bilgi vereyim. Şimdi vatandaşımızın hani yapmadı deniyor ya ağır hasarlı binalar yıkıldıktan sonra kayda göre yapıyor hesaplarını. Şimdi vatandaşımız var benim binam ağır hasarlı param yatmadı algısı oluşuyor bina yıkıldıktan sonra hesaplarına yatıyor. Ayrıca şimdi mesela sürecin başından beri muhtarlıklarda...

BAŞKAN- Önemli bir ayrıntı arkadaşlar.

Abdullah AKTAŞ- Görevliyiz hayır hayır şimdi başkanımızın da söylediği gibi şimdi mesela  vatandaş binaya taşınmış ikametgahını almadan deprem olmuş yıkılmış, yada vatandaşın dükkanı var ama ikametgahı orada değil bu tür sorunlu yerler var süreç içerisinde bunlar teker teker ayıklanıyor, ayrıca şöylede bir şey var mesela bir vatandaş onu diyecektim sürecin başından beri ilk üç mahallemizin muhtarlıklarında biz görev alıyoruz bilgilendirme vs. ayrıca biz Ak Parti Bayraklı meclis üyeleri olarakta deprem koordinasyon grubunun içeresindeyiz. Bu süreci bire bir takip ediyoruz bilgi almak isteyenleri de bize yönlendirebilirsiniz. Şimdi mesela bir vatandaşımız 93 tane dilekçe doldurmuş bakın bir vatandaşımız nereye buldu doldurmuş, nereye buldu doldurmuş şimdi dolayısıyla ne oluyor bunun doğruluğu araştırması bu dilekçenin teker teker elden geçmesi bir süreç alıyor. Bu tür karışıklıklarda var şimdi birçok vatandaşımızın hesaplarına paralar yattı bizde takip ediyoruz hatta yatmadı yada binamın durumunu bilmiyorum diyenlere de biz ilgili arkadaşlarla görüşüp durum hakkında bilgilerde veriyoruz ki zaten paraların nasıl yatırılacağı süreç içerisinde teker teker açıklandı bakanımızda açıkladı üç mahalleyle ilgili yapılan toplantıda projede hem süreci açıkladı yine takıldığınız bir nokta olursa bize ulaşın bizde gerekli destekleri oradan verebiliriz. Şimdi bankayla ilgili de başkanım bir banka değil 3 banka istediğiniz şubeden çekebiliyorsunuz, şimdi şu var bazılarının hesap numarası olmadığı için sistemde dolayısıyla nerede olduğunu belki bilemiyordur ama hesap numarası belirli olan vatandaşlarımın direk hesabına yansıyor bu miktarlar. Kira parası bu eşya parası yada taşınma paraları direk hesaplarına yatıyor.

BAŞKAN- Birde bildiğim kadarıyla mükerrerler de var aynı  aile içerisinde bir kaç başvuru var, tek veriyorlar.

Abdullah AKTAŞ- Aynen dediğiniz gibi başkanım şimdi mal tapu sahibi başvuru yapmış oğlu kalıyor oğluda başvuru yapmış. Bunun gibi mükerrer olanlarda var. Ben devam edeyim.

BAŞKAN-  Buyurun lütfen.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu 30 Ekim günü 6.6 ile yaşadığımız depremin acılarını hala sarmaya çalışıyoruz hep birlikte bu sürece katkı koyan başta devletimize, belediyelerimize İlçe belediyelerimize, Büyükşehir belediyelerimize, Cumhurbaşkanımıza, Milletvekillerimize hepsine teşekkür ederim buradan, ölenlere de Allahtan rahmet diliyorum. Bu süreçte yaklaşık 20 günlük bir süre içerisinde 1405 konut alanı, 187 ticarethane alanı toplam 1592 yerin projeleri hazırlanmış ve halkımıza sunulmuştur bakanımızın kendisi tarafından, ayrıca 493 kişilik aileye de 493 adette konteyner kent hazırlanmış ve vatandaşlarımızın yerleştirilmesi sağlanmıştır hala da devam ediyor. Şimdi bu deprem bize şunu gösterdiğini düşünüyorum, bildiğiniz gibi her mecliste de gündeme getiriyoruz imar planı revizyonlarının hızlanması lazım bu meclisin bu belediyenin en büyük görevinin bu planları bir an önce çıkartıp vatandaşın önünün açılması gerekiyor. Yaklaşık 20 mahallemizde imar sorunumuz var biz hep o mahallelerden sıkıntı olur diye düşünürken geldik gördükki imarlı binaların yıkıldığını gördük burada da bu tür binaların  denetlemesinin daha sık olması gerektiği hiçbir şekilde hiçbir müsamereye yada oldu bittiye getirmeden temel yapısından  altındaki toprağın yapısından yapımına kadar her şeyin tam dört dörtlük denetlenmesi gerektiğini gösteriyor çünkü birçok binada gördük  ki beton yapısı, demir yapısı o zamanın imar planı yönetmeliğine uygun olmadığını gördük hatta birçok binanın da çekme alanlarının çekmediği yola taştığı yola sıfır yaptığını gördük yani zamanında yapılan binalarda bazı şeylerin atlandığını gördük. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte belediyemizden alınacak her ruhsatın başından sonuna kadar denetlenmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan bu imara kapalı olan işte Adalet Mahallesi yukarıda 5 tane mahallemizin imarlarının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Çünkü şuan bu yaşadığımız deprem bir şeyi daha gösterdi ikinci depremde daha büyük bir hasarın olabileceğini gördük yada öyle bir kanı var. Bununla ilgili yapılan bir araştırmada da İzmir’in yaklaşık %70’in üzerindeki birçok binanın yani şuan ikinci bir depremde daha fazla hasar göreceği bir milyona yakın da vatandaşında bu hasarlı binanın altında kalınabileceği şeklinde bir araştırma yapılmış. Bizim bölgemizde yine birinci derece deprem bölgesi olduğuna göre bu çalışmanın biran önce  hızlandırılması gerekiyor. Birde bir hafta önce kutladığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, Öğretmenler Günümüzü kutluyorum. Orhan TEMİZ kardeşimizin babasına da Allahtan rahmetler diliyorum, teşekkür ediyorum.

İpek KUL- İzninizle yerimden konuşmak istiyorum. Sayın Başkanım değerli meclis üyelerim. 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası önemli bir meclis toplantısı gerçekleştirdik öncelikle depremde yıkılan binalar nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tanıdıklarımız ve sevdiklerimiz aramızdan ayrıldığı hepimizin bildiği gibi Ali Rıza Bey Apartmanında belediye çalışanımız Dilan ALTUNSARAY’ın annesi ve babasını kaybettik, belediye çalışanımıza da ayrıca başsağlığı diliyorum. Deprem sonrası enkaz alanlarına belediye çalışanlarımız ilk olarak müdahilde bulundular yine İzmir İtfaiyesi, Afad, Akut, Acil Sağlık ve Kolluk Kuvveti çalışanlarımızın ne kadar büyük emek gösterdiklerine şahit olduk. Deprem sonrasında Büyükşehir Belediyemiz, Bayraklı Belediyemiz ve çevre ilçe belediyelerimizin desteğiyle ısınma, yeme -içme, sosyo- psiko destek anlamında büyük bir çalışma yapıldı bu anlamda hiçbir siyasi ayrım gözetilmeden tüm ilçe belediyelerin yardıma koşmuş olması çok büyük bir dayanışma örneği oldu. Şu anda da bir kira bir yuva ve  el ver, gönül al gibi anlamlı projelerle vatandaşa kısa sürede mümkün olduğunca en az mağduriyetle geçiriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız her felakette olduğu gibi birbirine kenetlenmesinin en güzel örneğini görüyoruz. Bu deprem nedeniyle birçok meslektaş avukatın ofisi yıkıldı hatta enkaz altında kaybettiğimiz meslektaşlar oldu onlara da ayrıca Allahtan rahmet diliyorum ve bu süreçte meslektaşlarına sahip çıkan İzmir Barosu Yönetimini teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bölgeye gelen siyasilere başta genel başkanımız KILIÇDAROĞLU olmak üzere minnetlerimi sunuyorum ve yine tüm meclis alanları bütün alanlarda tüm meclis üyeleriyle hemen hemen karşı karşıya geldik her birinin emeği çok kıymetliydi her birinize ayrıca minnetlerimi sunuyorum. Bu deprem dolayısıyla gördük ki birçok hayvan dostumuz birçok can insanın kurtarılmasına vesile oldu ve o enkaz altında yaşamı tespit ederek bize aslında ümit aşıladılar  o süreçte ve bizde hayvanları bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Bu anlamda Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hem sahiplendirme hem de enkaz altından çıkan yaralı hayvanlarla ilgili çok örnek projelerde bulundu bu anlamda Belediye Başkanımız ve vesile olan tüm bürokrasi görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum, çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Deprem nedeniyle yaşadığımız günlerin tekrarlanmamasını diliyorum. Sözlerimi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olması dolayısıyla bu konuda devam etmek istiyorum. Türkiye’de her Ocak ayından bu yana 393 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Her ana haber bülteninde her gün bu haberleri dinlemek, faillerin gerekli hukuki yaptırımına tabi tutulması isteğiyle bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmediğine şahit olmak son derece üzücü. Bu kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önlenemeyeceğini bu şekilde bir politikayla bitirilemeyeceğini tekrar dile getirmek istiyorum. Kadına şiddetin bir ayıp değil insan hakları meselesi olduğunu dile getirmek istiyorum ve hiçbir ihmale yer vermeden sivil toplum örgütlerini de sürece katarak, bu şekilde sürecin daha sağlıklı yürütülebileceğine inanıyorum. Kadınlarımızın insan olmalarından kaynaklı şiddete uğramama haklarının olduğunu belirtiyorum ve hiçbir geleneğimizin, örfümüzün, adetimizin de bunu kabul etmediğini tekrardan dile getirmek istiyorum. Bu dilek ve temennimle hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.

 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar bu depremde Bayraklı’nın avantajlarından bir tanesi gerçekten bölgedeki parklarımızdı. Yani benzer bir iş birçok ilçemizde daha ciddi bir karmaşaya, daha farklı bir yoğunluğa neden olabilirdi. Bir diğer avantajda bu deprem bölgesindeki parklara koyduğumuz deprem konteynerleri. Yani ilk etapta bölgeye intikal eden Afat, Akut gibi kurumların eldiven, toz maskesi, iş gözlüğü, çelik burunlu ayakkabıdan kazma küreğe, halata, barete, yağmurluğa kadar bütün ihtiyaçları Bayraklı Belediyemiz tarafından karşılandı. Ayrıca sabaha kadar bomlarla binalardan 183 yurttaşımız, Büyükşehir’imizle beraberde 56 yurttaşımızda enkaz altından çıkarıldı. O ilk 5 saat oldukça önemliydi. Pandemiden kaynaklı olarak oluşturduğumuz kriz masası bu felaket sürecinde de üzerine düşeni yaptı. Bu vesileyle ben günlerce ayakta kalan, gece gündüz çalışan, başta bürokratlarımız, müdürlerimiz ve bayraklı personelimize fedakârca gece gündüz çalışan personellerimize de şükranlarımı bir borç olarak buradan iletmek istiyorum. Buyurun.

 

Seyfettin ATBAŞ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, geçen depremde ölenlere Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başkanım göreve geldiğinizden bu tarafa hakikaten felaketlerle karşı karşıyayız. Depreminden, yangınından, covitinden deminde söylediniz arkamızda çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gece gündüz çalışıyorlar emekçi kardeşlerimizin umutla beklediği bu toplu sözleşme ile ilgili hiçbir bilgi verilmiyor bizlere. Biran önce onların umutlarının yerine getirilmesi, teşekkürü böyle lafla değil de, gerçekten emeklerine karşılık beklediği haklarının verilmesini arz ediyorum. Yani inşallah yarın biteceği gibi bir söylenti oldu. Ben daha değişik şeyler konuşacaktım ama yarın bitecek inşallah eğer bitirirseniz bir dahaki bizim oturumumuzda da tebrikle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum Başkanım.

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlarım ben İzmir genelini söyleyeyim toplu sözleşme yaparken kadro düzenlenmesi yapan tek belediyeyiz. Ve biz şuan kendi çalışanlarımıza önerdiğimiz ücret bütün toplu sözleşmelerin üzerinde bir rakam ve biz geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir şey var, eşit işe eşit ücret ve liyakat esasına göre bir kadrolaşma ve bu işle ilgilide aslında biz sendikayla bir pazarlıkla değil 6 aydır bizim bürokratlarımız bu anlamda çalışıyordu. Düşünün zaman zaman eleştirdiğimiz temizlik işleriyle ilgili, farklı işlerle ilgili aslında yapabileceğimizde çok şey yoktu. Çünkü her müdürlük kendi personelini kendisi ihale edip almış, doğal olarak bir eksiği kapatmak için diğer bir müdürlükten personeli alıp ilgili müdürlüğe aktarabilme şansımız yok. Birinci öncelik olarak bu işi düzenledik. Bütün arkadaşlarımız artık İnsan Kaynakları Müdürlüğü çatısı altında, bir havuzda olacaklar. Bir diğeri bir süpürge aracımızı geri göndermek zorunda kalmıştık gerekçe şuydu, ağır vasıta şoförümüz yok. Ya ağır vasıta şoförü alacağız yada aracı göndereceğiz. Bizden önce kadrolar dolduğu için şoför alamadık, aracı geri gönderdik ama hazin olan, kötü olan şey şu; belediye kadrosunda çalışan 38 tane ağır vasıta şoförü var ama kendi işinde değil. Bu sadece bir örnek aynı işi yapıp farklı ücretler alan bu anlamdaki düzenlemeleri de bitirdik. Yani biz aslında sendikayla bir pazarlık değil, biz burada çalışan arkadaşımızın temel haklarını korumakla ilgili bir iş yürüttük. Bizi uyarmalarına rağmen eşit, adil, esnek çalışma modellerine karşı çıkan liyakati esas alan bir sözleşme hazırladık. Burada iki şeyle ilgili bizim tavizimiz yok. Bunlardan bir tanesi terfi komisyonu terfi komisyonunda da arkadaşlarımız yaptıkları işle ücretlerini alacaklar. Yani başka bir işte gözüküp yapmadıkları bir işin ücretini alamayacaklar. Burada bir tavizimiz yok. İkinci işlemse disiplin, disiplinde de arkadaşlarımız kafalarına göre işe gelip, gelmemek 4 defa mazeretsiz gelme hakkı var ayda işe yada müdürüne aklına geleni söyleyebiliyor. Farklı sosyal mecralarda farklı taleplerde bulunabiliyor. Garip bir hal yani bunların bitmesi lazım. Bunları bu kentin dokusundan söküp atmak gerekiyor. Bizim inancımız bu, o yüzden disiplin maddesiyle ilgili hükümlerde herhangi bir taviz vermeyeceğiz sıkıştığı nokta burası.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Biz tek taraflı bir şey yapmıyoruz. Biz işe gelmeyen arkadaşlarla ilgili, bankamatiklerle ilgili, işi siyasal boyutlarda çözelim diyen arkadaşlarla ilgili düşünsenize mesela sosyal medyasında paylaşıyor arkadaş 4 Pazar mesai alıyor. Pazar işe mi geliyor? Hayır. Şimdi bağırıyor. Niye bağırıyor? 4 Pazar bedava mesai gidecek. Sonrada sosyal medyasında paylaşıyor direnmeyi ondan öğrendik, şunu bundan öğrendik, bunu bundan öğrendik. Nereden öğrenirsen öğren hak etmediğin 1 kuruşu ben tutup sana vermem. Bu bu kadar. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağımızı söyledik, siyasal görüşü düşüncesi ne olursa olsun. Bize hakaret eden arkadaşlar oldu ona bile göz yumduk. Ve bir sürü negatif  noktada olan arkadaşa şunu söyledik, bir geldiğimizde dedik ki hiç kimsenin ekmeğiyle, aşıyla, işiyle oynamayacağız bunu büyüteceğiz, o sözümüzü tuttuk. İkinci noktada dedik ki bak devam ediyorsun, çala çocuğunun hatırına bir şey demiyoruz. Bu sadece senin meselen değil. Eşinin meselesi, çocuğunun meselesi onun nafakası, hastan vardır, bu vardır ama üçte tahammülümüz yok artık. Bütün mesele o. Kimsenin ekmeğiyle, işiyle, aşıyla oynamak istemiyoruz. Yeter ki arkadaşlar işlerini nitelikli, kaliteli bir şekilde yapsınlar. Biz…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Bende sendikal mücadeleden geliyorum.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Söke söke…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Mesele Sayın meclis üyem işçinin çıkarılıp çıkarılmama meselesi değil. Mesele bir belediye başkanı işçi çıkaracaksa böyle bir maddeye ihtiyacı yok. Yani muhtelif belediyelerden çıkan işçiler var. Hatta kardeş belediye statüsünde sağa sola gönderilen memurlar var. Yani başkan inisiyatifiyle bunları yapabilir. Bizim burada derdimiz işçinin ekmeğiyle vesairesiyle oynamak değil, işten çıkarmak değil, ama iş disiplinini sağlamak. 

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Size şunu söyleyeyim, siz belediye başkanısınız, adam size hakaret ediyor, sosyal medyasında paylaşıyor, bana mobbing yapılıyor diyor. Farklı medyalarda da paylaşılıyor, resimlerini çektiriyor ama şeye gittiğinde, disiplin kuruluna gittiğinde farklı kaygılarla arkadaşın cezalandırılması olmuyor. Ne yapacağız?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Ya arkadaşlar yönetim işi bizde, yönetim işi bizde biz hiç kimsenin bugüne kadar söylemediği yapmadığının fazlasını yaptık riski de aldık şeyde kararlıyız, herkes işini yapacak arkadaş  herkes işini yapacak kim olursa olsun. Bize burada bu kentin bütçesi emanet edilmiş fakir fukaranın hakkı bize emanet edilmiş ve bunun karşılığında da bizden istenen işler var. Herkes işini yaptığı sürece başımızın üzerinde yeri var kim olduğunun hiçbir anlamı ve şeyi yok. Buyurun meclis üyem.

İbrahim BALIKÇI- Sayın Başkanım değerli meclis üyelerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Meclis üyelerimiz gereken bütün dilek ve temennileri yaptılar ben tekrar üzerine devam etmeyeceğim Orhan Ağabeyin başısağolsun, Allah rahmet eylesin diyorum babası için. Başkanım benim dileğim ve temennim aslında şu, kentsel dönüşüm ben tekrar oraya geleceğim çünkü çok önemli bir mesele hatta bizim için kurtuluş savaşı. Ülkemizin yeni bir kurtuluş savaşı kentsel dönüşümdür, neden diyecek olursanız bugün Bayraklının üzerine beş tane bombardıman uçağı koysaydınız bu hasarı bize vermezdi. Bu yüzden benim buradan dileğim hem bizim meclisimizden, hem millet meclisimizden, hem Cumhurbaşkanımızdan yani 6306 sayılı kanun anayasamızla bazen çelişiyor mülkiyet hakları kapsamında daha kapsamlı bir çalışmayla yani daha esnek imar planları yapılmasına izin vererek ya da yeni bir planlama oluşturmamızın önünü açarak bizim Bayraklımızın ya da diğer illerimizdeki özellikle İstanbul Allah muhafaza çok büyük risk altında bu tarzdaki aciliyeti olan yerlerimizin daha hızlı ve daha çabuk dönüştürülebilir hale getirilmesidir. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Son size vereyim isterseniz. Evet söz istiyor musunuz? Yok cevaba gerek yok görüşlerini söylüyor bizde görüşlerimizi söyledik bir şey yokki. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi İbrahim arkadaşımıza cevap vereyim yani burada çelişen yani mülkiyet haklarıyla ilgili çelişen bir şey yok. Şimdi belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi  bu yapıların yapılması, denetlenmesi hasarlıysa raporun verilmesi, cesaret gösterip vermesi 60 gün sonrada yıkması bu Büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi, yönetmelikleri okursanız orada var. Yani bir belediye aslında ben bu konuya girmek istemiyordum ama konusu açıldı şimdi yıkılan binalar oldu, bazılarının Hasan KARABAĞ döneminde hasarlı olduğu depreme dayanıksız olduğunun tespiti yapıldı vatandaşa tebliğ edildi. İşte başkanımız çıktı biz Çevre ve Şehirciliğe verdik dedi Hasan başkanız çıktı biz öyle bir şey yapmadık dedi. Burada yapılması gerek konu ne, belediyeye düşen görev ne? Canım yanıyor  yani depremin ortasında olan bir kişi olarak konuşuyorum ve ilk günden beride bunu yaşayan biri olarak konuşuyorum sağımda, solumda, önümde hep binalar yıkıldı. Belediye o vatandaşların insiyatifine bırakmayın 2012 yılında aldığı yaptığı tespiti vatandaşa tebliğ etseydi 60 gün sonrada orayı yıkması gerekiyordu ama belediye yapmadığı için vatandaşın insiyatifine bıraktığı için 8 sene zaman geçti vatandaşlarda müteahhitle anlaşamadı ya da birbirleriyle çeliştiler bir kısmı istedi bir kısmı istemedi bu sonuçları doğurdu. Yani burada sadece yönetmelikle ilgili olan bir şey değil herkesin üzerine düşen görev var ve kılıcın keskin olması lazım ki bir daha bunlar yaşanmasın. Çünkü şuan da şunları gördük bu üç mahallenin tamamı o bölgeyi bilen vardır mutlaka içimizde ben o bölgede yetiştim yaklaşık 44 yıldır da o bölgede yaşıyorum, bu yıkılan binaların hepsinin tarla olduğunu biliyorum, bu yıkılan binalrın hepsinin bakla, bamya, buğday, limon vs. meyvelerin ekildiğini biliyorum, çocukluğumuzda biz burada oynardık yani. Hatta kırmızı benekli bamya Bornova bamyasıda Türkiye de ün yapmıştı. Siz zamanında buraları imara açarsanız bunun altına üstüne etüt yapmassanız kullandığı demiri vs. denetlemesseniz e sonuçta bu oluyor. Barış Apartmanını eğer gördüyseniz orada bulunduysanız hergün her noktasında bulundum oranın özellikle çok yakınımda olduğu için bina üçüncü katta kadar yıkılıyor üçüncü kat bir metre aşağıda, bakın topraktan bir metre aşağıda üçüncü kat toprak içine gömülüyor. Neden? Zeminin uygun olmamasından. Yani orada bir sıvılaşma oluyor sıvı boşalınca jel şekline geliyor bina üçüncü katı yaklaşık bir buçuk metre aşağı gömülüyor, hatta bir teyzemizde binayı komple yıktılar üç dört günde zor çıkartabildiler bu gömülmeden dolayı. Hatta ondan sonrada burada mecliste de konuşmak istemiyorum başka bir şey içinde özveriyle çalışıldı oradaki binanın yığını dört kez yer değiştirildi başkanımızda biliyordur oda geldi gitti o bölgeye. Aynı kalıntılar bir bölgeye taşındı, aynı kalıntılar elenerek bir bölgeye taşındı dört kez yer değiştirildi. Yani benim demek istediğim şu, belediyeler olarak üzerimize düşen çok görev var bu binaların hem zemin etütlerin sağlam yapılması lazım hem yapılan binaların çok iyi denetlenmesi lazım. O günkü toplantıda bakanımızda açıkladı bu binaların bir çoğunun hepsinin yol terklerinin yapılmadığı görüldü, doğru mu başkanım sizde oradaydınız toplantıda. Yani yola sıfır bina yapılmış yol terkleri yapılmamış ya da metrekaresine uygun yapılmamış. Yani bunların denetlenmesi gerekiyor en başta yerel belediye olarak bizlerin ilçe belediye olarak ve bu olayı daha derinden yaşayan belediye olarak bizlerin denetlemesi gerekiyor. Ayrıca bu sözleşmelerle ilgili dediğinize katılıyoruz disiplinsizlik varsa disiplin için yapılması gereken herşeyin yapılması doğru, yapılması da gerekiyor ama daha sonrası için işten çıkımı kolaylaştıracak ya da sen bu partilisin sen şu partilisin deyip ya bunun önünü açacak şeyler sözleşmeler yapmayalım. Şimdi yaklaşık 21 ay oldu siz göreve başlayalı, 21 ay içerisinde 16 müdürlükte değişiklik yaptınız bu 16 müdürlüğün 3 tanesi yaklaşık 6 tanesinde 3 veya 4 kez değişiklik yaptınız. İşte müdürü görüyoruz bir müdürlükdeyken başka müdürlüğe geçti daha sonra döndü dolaştı aynı müdürlüğe geri geldi, bu şekilde değişiklikler yaptınız. Tamam kadro kurmanıza bir şey demiyoruz ama bu şekilde 16 müdürlükde defalarca aynı şekilde tekrar edilen değişiklikler işte bizde burada işçi arkadaşların haklarında işten çıkartmalarda bizlerinde aklında soru işareti bırakıyor. Dolayısıyla dediğinizde doğru ama o çalışan arkadaşlarımızın haklarınıda göz önüne alarak işten çıkartmalarını çıkartılmalarını bugün siz varsınız yarın kimin geleceği belli değil önünü açmamanızı rica ediyoruz.

BAŞKAN-  Şimdi evet bir saniye cevap vereyim ben sıcağı sıcağına. Değerli arkadaşlar bir müdürü alıp başka bir alana daha sonra tekrar görevine iade ettiğimiz doğrudur. Hakkında teftiş kurulumuzca bir soruşturma vardır soruşturma olumlu sonuçlanınca görevine iade etmişizdir. Bir diğeri biz belediye başkanlarıyız ve elimizdeki bürokratlarla bu süreci götürmekle ilgili bir sorunumuz var. Piyasada istediğiniz kalifiye bir elemanı belediyeye almayla ilgili ciddi sıkıntılar var burada önemli olan şey şu, geçmiş süreçlerde düşünün Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik bu birimlerde onlarca mühendis arkadaşımız mimar arkadaşımız varken teknikerlerimiz müdürlük yaptı, 3-4 müdürlük bir arkadaşa bağlandı bilgisayar mühendisi çocuğumuz aşağıda makbuz kesti. Doğal olarak bu yapının biran önce değişmesi ve düzelmesi gerekir ve biz elimizdeki malzemeyle bunu yapıyoruz. Yani bana kalsa baştan bir daha personel seç getir koy olmuş olsa belki başka işler ve biz ağırlıklı olarak memur ve bürokrasi içerisindeki işlemi tamamladık ama şimdi aynı işlemi çalışan işçi arkadaşlarımız üzerinde. Düşünün en fazla emek veren süpürge, kolcu ve şantiyede çalışan arkadaşlarımız bu belediyede en az ücreti alan bunlar. Herhangi bir primleri yok o yüzden zamları seyyanen yapacağız ve bu arkadaşlarımıza maksimum zam yapacağız. İnsanca yaşayabilme koşuluna getirmemiz lazım bu arkadaşlarımızı buradaki mesele bu. Bir diğeri arkadaşlar bu Sayın Hasan KARABAĞ döneminde binalarla ilgili işte riskli yapılar ve bunların tespit edildiği vs. bildirilip bildirilmediği meselesi başlı başına bir polemik meselesi. Sonuç itibari ile bizim bilim adamlarımız, fikir adamlarımız işin uzmanları, çalıştaylarda toplantılarda farklı alanlarda bugünde söylüyorlar, ülkenin %60 ı risk altında . Yani bu geldi de gelmedi de, gitti de gitmedi de meseleye çözüm aramak mümkün değil. Bir diğeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyelere bu hasar tespiti ile ilgili bir yetki vermiş değil. O yüzden o dönem Bayraklı Belediyesi 9 Eylül Üniversitesiyle bir protokol kapsamında bu işi yapıyor ve vatandaşa da tebligatında bu işi ilgili birimlerle gidin görüşün bizim böyle bir kanaatimiz var bu kanaat sonucunda resmi kurumlara başvurun diyor mesele bu. Bu alanın imara açılması da bu ülkenin ana belalarında biri olan 12 Eylül faşizmin ürünü ondan sonra bu bölgeler imara açılıyor. Düşünün 30-40 metresi alüvyon toprak balçık 8-10 metresi bizim migrosa dayanan işte denizin gel gidiyle oluşmuş bir zemin  25-30 metresi sıvılaşma ilk 10 metresi 7,5-10 metresi zaten orta hasarlı ve az hasarlı binaların ilk üç katındaki meselede o aşırı yoğun çatlakların nedeni ve depremde yer altı suyu 5-6 metrede olan yer altı suyu 2-3 metre kadar yukarı çıkmış yıkılan binalarda. Bu bugünde biliniyor bu sadece Bayraklının da değil bu Karşıyaka’nın da problemi bu Alsancak’ında, Narlıdere’nin de, Balçova’nın da bu bölgenin tamamının problemi. Evet arkadaşlar buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Değerli arkadaşlar kıymetli meclis üyeleri sayın Başkan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle yaşadığımız depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılarımıza şifalar kıymetli yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu süreçte gerek devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerek belediyelerimiz süreci başından sonuna kadar sağlam düzgün bir şekilde takip ettiler. Devletimiz varolsun elinden gelen bütün imkanları Bayraklımızdaki vatandaşların refah ve huzuru için kullanmıştır. Tekrar kendilerine bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olan gerek devletimize gerek hükümet  yetkililerimize gerek tüm belediyemize şükranlarımı arz ediyorum partim adına. Bu kentsel dönüşüm konusuyla ilgili defaatle Bayraklı Belediyesinin meclis üyesi olduğumuz günden itibaren sürekli birinci isteğimiz arzumuz ve vatandaşında en büyük sıkıntısının kentsel dönüşüm olduğunu defaatle her mecliste hemen hemen belirtmiştik. Nitekim geldi bu kötü talihsiz olay sonucunda bununda daha önemli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Belediyemiz ve sizlerden istirhamımız bu vatandaşları birbirine kitleyen planların ortadan kaldırılması vatandaşların bu yapılacak yapacak binalarıda hızlı bir şekilde daha güvenli bir şekilde yapmasına yardımcı olmamız. Çünkü geçmiş dönemde yüzlerce varandaşı birbirine kitledi yanlış yapılan planlardan dolayı proğramlardan dolayı vatandaşlar ciddi anlamda mağdur oldu ve bu değişim  dönüşüme mani oldu. Bunların Bayraklı Belediyesi ve meclis üyeleri olarak ve sayın başkan en önemlisi sizin öncülüğünüzde bunların hızlı bir şekilde yapılması lazım, bununla ilgili de zannediyorum çalışmalarınız var. Bir diğer konuda kanunların bizlere vermiş olduğu belediyenize vermiş olduğu 3194 sayılı belediyenin kanunlarında açık bentlerinde belirtilen hususla alakalı, belediyenin gerek depremle ilgili uygunsuz gördüğü yerleri zannediyorum yıkma yetkisi var tebliğattan öte bununda öncelikli olarak düşünülmesi lazım. Bu anlamda depreme dayanıksız depreme uygun olmayan yerlerin belediyenin yıkma yetkisinin oldugunun bu maddelerde de açıkca görmekteyiz. 3194 sayılı kanunun ilgili maddelerinde ilgili bentlerinde. Bir diğer konuda az önce belittiğiniz gibi işçiyle ilgili konu. İşçi konusu gerek hepimiz Bayraklıda yaşıyoruz, Bayraklı da ikamet ediyoruz sürekli işçi arkadaşlarla sohbet ettiğimizde konuştuğumuzda denk geldiğimizde en önemli sorunlarının en önemli konularının bu toplu sözleşmeyle ilgili olduğunu ve bunlarının kendilerini ve kendilerinin haricinde ailelerini huzursuz ettiği ile alakalı sürekli gündemde olan bir konu. Yani depremden sonra Bayraklı Belediyesinin konusu işçilerin toplu sözleşme konusu. Az önce belirttiniz bankamatik ile ilgili bir şeyler var dediniz bakamattikte işte gelen giden işe gelmeyipte benim anladığım şu, işe gelmeyipte bankamatikten para çeken. Sayın başkan eğer siz bunu biliyorsanız böyle bir husus varsa sizde buranın belediye başkanı olarak yetki ve sorumluluğunuzda olduğundan dolayı söylüyorum neden bununla ilgili bir işlem yapmıyorsunuz? Hem hukuki hem de idari. Bu sizin yapmanız gereken en önemli konu. Çünkü bankamatikle ilgili bir husus olduğunu kendiniz belirtiyorsunuz bunu. Diğer bir konu da bu disiplinle ilgili olan konu eğer disiplinle ilgili belediyenin insiyatifinde olduğu sürece ve işveren statüsünde olduğunuz sürece belediyede ki çalışanların bu işten çıkarılmalarıyla alakalı olan konuyla ilgili bahsediyorum daha kolay olacağını burada demopkrasinin insanların farklı siyasi düşüncelerde olan çalışanların kendilerini rahat ifade edemeyeceği ile alakalı genel kanı ve endişe var. Yani burada işçiler sosyal medyada fikirlerini yazamayacak mı? Düşüncelerini paylaşamayacak mı? Tabi bunlar...

BAŞKAN- Ahlak sınırları içerisinde ve çalışma koşulları içerisinde. Tabi ki kimsenin sosyal medyasının bekçisi değiliz.

Muhammet ŞAHİN- Tabi bunlar ahlak sınırları içerisinde. Yani burada sizin söylediğinizden   bizim anladığımız ve istediğiniz konu olursa burada işçi üzerinde işverenin ciddi anlamda bir baskı oluşturacağı ve bu baskı sonucunda işçi ve çalışanlarımız fikirlerini ve düşüncelerini ve duygularını sosyal medyada yakın çevresinde rahat ifade edemeyeceği kanısındayım.

BAŞKAN- Düşünce özgürlüğüne olan saygınız gerçekten takdire şayan. Teşekkür ediyorum.

Muhammet ŞAHİN- Evet çünkü, bu bizimde sizinde yaşadığımız genel kanı ve vatandaşında bizden isyediği daha bu arkadaşlarımıza çalışan personele işçilerimize bu anlamda özverili davranmamız. Tabi ki burada bir disiplinsizlik varsa elbette işle ilgili bır sıkıntı sorun varsa zaten size şuanda da o sorumluluğu ilgili maddeler vermiş durumda bunu şuanda da yapabilirsiniz.Yani bununla ilgili bu rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. İnşallah bununla ilgili uygun orta bir yol bulunur ve çalışan gerek personelimiz gerekse işçilerimiz aileleriyle birlikte rahat ve huzura kavuşur diye düşünüyorum. Bir ikinci konuda şimdi bu depremle ilgili yerlerde gördük ki binaların altındaki bir takım iş yerlerinde orada burada vatandaş arasında da konuşulan konular kolon kesilmiş, işte binanın altında market var veya da bakkal var ya da kuaför var adam kolonu kesmiş efendime söyleyeyim iki dükkanı birleştirmiş üç dükkanı birleştirmiş gibi yerler var ve depremde tamamen hasar gören az hasar gören yerler var. Bizim ilgili belediyemizin işyeri ruhsatı veren işyeri ruhsatına müracaat edildiğindeki birimler lütfen bu konularla ilgili de çok ciddi bir şekilde bunların araştırılıp ona göre ruhsat verilmesini arz ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar bizim herhangi bir binanın altında kolon kirişi ya da kolon kesiktir vs. diyebilmemiz için bu konuda elimizde bir raporun olması lazım vatandaşlardan bazen sosyal medyada basın basın açıklamalarında bu tür beyanları var. Bunun gereğini zaten yargı yapıyor diğer önemli bir nokta böyle bir şey varsa da adam ruhsatı aldıktan sonra bu işlemi yapıyor zaten ruhsat almadan böyle bir şey yapabilme şansı yok. Sözleşme meselesine tekrar geri dönelim bugüne kadar herhalde Bayraklıda bu sözleşme kadar tartışılan bir sözleşme yok altını çizerek söylüyorum bugüne kadar Bayraklıda çalışan emekçi arkadaşlara özellikle alanda çalışan alınteriyle emeğini kazanan işçilere bugüne kadar da böyle bir hak verilmedi ve şuan bizim İzmir genelinde söylüyorum bizim çalışan arkadaşa verdiğimiz hakkı veren yok net. Bir diğeri ister elinizde disiplinin böyle bir maddesi olsun ister olmasın bak en güzel örneklerinden bir tanesi Aliağa Belediyesi, disiplin hükümleri çerçevesinde mi işçilerin işlerine son veriliyor, Aliağa Belediyesinde? Hayır başkanın inisiyatifiyle. Ya da memurlar kardeş belediyelere gönderilirken Aliağa Belediyesinde disiplin yönetmeliğine mi uygun gönderiliyor? Hayır. Başkanın zaten böyle bir inisiyatifi var. Hayır şunu söylüyorum düşüncelerini özgür, çağdaş olarak söylemesi bizim talebimiz, bakın yetkimiz var ama biz karar alırken yalnız başımıza karar almak istemiyoruz biz sendikayla beraber karar almak istiyoruz. Biz bugün bir arkadaşın işine son verme yetkisi başkanda mı? Başkan da. Veririz tazminatını gider ama biz bu süreci sendikayla beraber götürmek istiyoruz.  Neyini yazıyorlar? Bugüne kadar yazanlar belli bakın yazanlar belli. Ya boş ver bak meseleyi boş ver. Herkesin kendisine ait bir siyasal anlayışı var hayata bir bakışı var ben o kavgalardan gelen biriyim. Yani bugüne kadar bu zam oranının onda birini almayıp ses çıkarmayan arkadaş bugün neyin sesini çıkarıyor, haketmediği ücreti almakla ilgili. Ben söylüyorum verirsem nağmerdim, bak verirsem nağmerdim hadi gelsin alsın. Çalışan emeğinin hakkını alacak bu kadar açık bu kadar net. Onun dışında bizim siyasal anlayışımız belli net herhalde emeği bizim kadar savunan düşünce özgürlüğünü bizim kadar savunan başka da yok ya. Emekçi yanımızda bizim çalışan sokakta ki emekçi bizim yanımızda. Nasıl sendika yalnız kalıyor? Sendika işçinin temsilcisi değil mi? Arkadaşlar birde bakın şunu söylüyorum bakın bir şeyi eleştirirken bütünsel bir şekilde bu meseleyi ele alıp söylerseniz evet. Biz sendikayla ne yapıyoruz? Görüşme yapıyoruz değil mi? Bu görüşmeler sonunda işveren tarafıyla sendika arasında bir uzlaşmazlık olabilir mi? Olur. Bunun yasal süreçleri belli mi? Belli. Ondan sonra gideceği hakem heyeti belli mi? Belli. Bu yasal süreç içerisinde bu feryat figan ne?  Yasal süreç işliyor, hayır abi nedir buradaki feryat figan ne yani. Yasal süreç işliyor yasaya uygun olmayan bir iş mi var. İşçiye verilen haklarda var, iş verene de verilen haklar var. Madem çoğulcu demokrasiden yanayız işçini her alanda özgürce düşüncesini söylemesinden yanayız işverende de öyleyiz o zaman Anayasa Mahkemesi hükümlerine uyalım işçiler yürüsün yolda, Ankara ya da girsinler engel olmayalım, girsinler. Şuan giremiyorsun ama yani mesele o değil arkadaşlar ve size şunu söyleyelim bakın ne olursa olsun burada çalışan arkadaşlarımızı alıp başımızın üzerine koyacağız çalışmayan arkadaşın burada yeri yok bu kadar net. Bunu da yaparken biz yalnız başımıza karar almayacağız kimsenin aşıyla ekmeğiyle işiyle oynamayacağız bu kadar net. Yani herkes yaptığına bakacak sonrada dönüp eleştiriyi ona göre yapacağız. Tek bir adam işten çıkardım mı bugüne kadar? Var mı bildiğiniz? Bu sosyal medya kahramanları bundan önce neden kahraman değildi. Nerede o zaman bizim meclis üyelerimiz? Herkes havadan 22 saat kimin parasını kime veriyoruz, şoförleri Cumartesi, Pazar araç feryat figan ediyorlar ellerinden gidince, işe gelmediği halde pazar mesaisi almak neyin meselesi? Adam diyor ki, mobbing uyguluyor, ya mobbing için adamın çalışması lazım çalışması çalışan adama mobbing uygulanır. Ya vallahi bol keseden atıyorsun abi kusura bakma ya lütfen abi ya. Sayın meclis üyem boşverin ya tamam arkadaşlar. Ya keşke yaşamın her alanında bu kadar işçinin, emeğin, aşın, işçinin, köylünün, çiftçinin yanında olsak ya keşke olsak ya. Yeterli yeterli arkadaşlar. 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-  Evet değerli arkadaşlar meclise katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimiz?

Emel ARSLAN HÜR- Bir dahaki meclisimiz başkanım 3 Aralık Perşembe Saat 15:00

BAŞKAN- Peki 3 Aralık Perşembe Saat 15:00 de görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                       Üye                                                        Üye