Meclis Çalışmaları

03/12/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 03.12.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN -  Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Cindi Can POLAT - Hasan KARABAĞ - Şeyhmus BIÇAKÇI -  Osman SAĞLAM - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlarımız, basınımızın güzide temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Çoğunluğumuz vardır, meclisi açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.12.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

BAŞKAN- Önce geçmiş toplantı tutanağımız.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Geçmiş meclis tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6163) Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 117 sayılı kararı ile onaylı 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması hk.

 

BAŞKAN- Bizim burada asil amacımız arama kurtarma ekibini aktif olarak Bayraklı bünyesinde de kurmakla ilgili. Buyurun.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım AR-GE ve Sosyal İşler Komisyonlarına havalesine talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 1 nolu önergemizi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy bilirliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5910) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25-N-IC pafta, 32811 ada, 22 nolu parseldeki 801/19001 (8.01 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN-  Evet, Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR-Başkanım İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy bilirliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5755) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Emel ARSLAN HÜR-Başkanım komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- AK Parti Grubumuz.

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur.

 

BAŞKAN- Evet, önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy bilirliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5877) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekli ile oylanması uygundur.

 

BAŞKAN- Evet önergeyi komisyonlardan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy bilirliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1320) İlçemiz sınırları içerisinde "Kat Sıkıştırma" olarak bilinen mülga plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlı teşekkül etmiş parsellere yönelik, "Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 2002 yılında iptal edilen plan notu ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlı olarak teşekkül etmiş ve kat sayısı yürürlükteki imar planlarında kat adetinden 1 kat fazla olan mevcut yapıların kat sayısı aynen korunacak olup, kat yüksekliği (döşeme üstünden döşeme üstüne) 2.85 metreyi geçemez. Batar/asma kat yapılamaz. Bu plan notu kapsamında yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı oluşmaması için, bina gabarilerini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.” şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

ABDULLAH AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy bilirliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1325) İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde, başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleri olmak üzere en çok Bayraklı İlçesi olumsuz olarak etkilenmiş ve bunun sonucunda mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin taleplerde artış olmuş; Ayrık ve Blok Nizam yapılaşma koşullu parseller ile sadece KAKS (Emsal) verilmiş parsellerde, mevcut yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyondan geldiği şekli ile oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

ABDULLAH AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekli ile oylanması uygundur.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy bilirliği ile kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz özellikle 3 ve 4 nolu kararlarımız ile Bayraklı’daki meclis üyelerimiz bence Bayraklı’nın yeniden inşasıyla ilgili tarihi bir imza atmış durumdalar. Doğal olarak burada emeği geçen başta komisyon üyelerimize, bürokratlarımıza ve meclis üyelerimize şükran borçluyum. Bu kararla arkadaşlar evi az hasarlı, orta hasarlı yada deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yurttaşlarımız evlerini yıkıp yenisini yaparken, meydana gelecek kayıpları önlemek ilgili plan notu bu, iki plan notumuzda bunu içeriyor. Gerek kat sıkıştırma, gerek kapalı çıkma, gerek kooperatif veya farklı nedenlerden dolayı yeni yapılacak konutlardaki hak kaybını önlemekle ilgili plan notlarımız bunlar. Tabi bu sadece Manavkuyu, Mansuroğlu’nu, Adalet mahallesini kapsayan bir işlem değil. Bu kararı Bayraklı’nın tümü ile ilgili aldık. Bizim Adalet Mahallesi ile ilgili zaten revizyon planlarımız devam ediyordu. 60 hektarlık alanla ilgili çalışmalar devam ediyordu. Bu 60 hektarlık Fuat Edip’i içine alan kentsel dönüşümü 600 hektara çıkaracağız. Çay Mahallesine kadar o alanı uzanacak. Revizyon çalışmaları Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman’ı içine alacak 600 hektarlık alanda da çalışmalarımız devam ediyordu. Bu kararın Bayraklı’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Meclis üyelerimize gerçekten bu karardan ötürü oybirliği ile  alınan bir karar bütün siyasi partilerimizin, bütün meclis üyelerimizin katkısıyla alınan bu karardan dolayı tüm meclis üyelerimizi de kutluyorum, saygılar sunuyorum.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Buyurun Osman Bey.

 

Osman AKSEKİ- Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve bürokrat arkadaşlarımız bugün 3 Aralık Engeliler Günü bende bir engeli babası olarak, en iyi bu şeyi yaşayanlardan biriyim benim. Esas engel yani bedensel engeller değil, yani bunları bu arkadaşlarımızı, bu vatandaşlarımızı görmemezlikten gelenler engeli diyorum ben. Bu nedenden fazla konuşmak istemiyorum. Fazla duygusalım çünkü ben en iyi yaşayanlardan biriyim. Allah kimsenin başına vermesin, hepimiz bir engeli adayıyız, hiçbirimiz sağlığında güvenmemeliyiz. Buradan çıktıktan sonra ne olacağımız hiç belli değil onun için bu nedenle tüm engelli arkadaşlarımıza engelsiz bir dünyada yaşamak diliyorum. Engeliler günü bir gün olmamalı, bu 365 gün hatırlanmalı bu konuda, bu şeylerde yaşamları boyunca hep birlikte destek olmalıyız, diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Engelliler gününü bir daha anıyorum, teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Bizde duygu ve düşüncelerine katılıyoruz sayın meclis üyemim. Nasıl Çamkıran Binasını kreşe çevirdiysek arkadaşlar, Özkanlar Pazaryeri oluştuktan sonrada belediyemizin diğer birimlerini oradaki merkeze taşıyacağız ve Osmangazi Hizmet Binamızı tam anlamıyla engeli yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın hizmete sunacağız. Sadece engellilere ait bir merkez oluşturacağız. Onunda haberini buradan vermiş olalım. Buyurun meclis üyem.

 

Alim ÇANKAYA- Sayın başkanım, sayın meclis üyeleri, değerli bürokrat arkadaşlarımız dün Plan Bütçe Komisyonu olarak bizde bir konuda toplanmıştık. İmar Komisyonunda son anda toplantısına da girdik. Orada bürokrat arkadaşlarımızın bir ifadesi vardı.{Y}koşullu binalar yaklaşık 800 adet bölgemizde Bayraklı’da {Y} koşullu binaların şu kararların içerisinde olmadığı şeklinde. {Y} koşullu binalar dikine giden araziyi, arsayı çok bağışlamış o bağışından dolayı taban alanı küçük tutarak, yüksek binalar bunlar 11 kat, 12 kat binalarımız var.

 

BAŞKAN- Onlar kat sıkıştırma içerisinde.. Bir eksiklik olursa yeni bir notla onunda telafisi ederiz.

 

Alim ÇANKAYA- Başkanım eşitlik açısından hızla yapılmasında yarar var. Bilgi açısından veriyorum. Yani onlarda soruyorlar genel olarak. Eğer hızlandırma gerekirse de olağanüstü bir toplantı yapabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Öyle bir eksiklik arkadaşlarımızdan... Buyurun bürokratımız bilgi versin.

 

Sibel ELÇİ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Başkanım {Y} koşullu parseller de bu plan notu içinde kapsıyor ancak bir kaç ay önce yönetmelik de meydana gelen bir değişiklik nedeni ile {Y} koşullu parsellerimizin üzerinde kat yüksekliği ile ilişkin bir ifade, ibare yok. Bunla ilgili çalışmamız da zaten tekrar meclise gelecek kat yüksekliği belirlendikten sonra  bu haklardan  faydalanarak alabilecekler. Yani bu kapsama giriyor onlarda.

 

BAŞKAN- Tamam. Başka söz isteyen arkadaşımız var mıydı? Abdullah Bey siz istediniz mi? Buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu çalışanlarımızın sözleşmesi ile ilgili bir gelişme var mı? Sonuca ulaştı mı?

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar gerçekten sözleşme süreci devam ediyor. Efendim, yok uzamadı yasal süreçleri de devam ediyor. Dünde arkadaşımızla bir araya geldik yani bizim çalışan arkadaşlarımızın temel hakları ile ilgili ya da bu kadroların şekillenmesi ile ilgili sendikada aramızda bir görüş ayrıcalığı yok. İki maddemiz var, bunu biri halloldu, disiplin konusunda da anlaştık. Şuan metin bir defa daha gözden geçiyor yani bir sıkıntı ve bir sorun yok sözleşmede ve bugüne kadar Bayraklı Belediyesi’nin yaptığı en iyi sözleşmelerden biri olacak ve İzmir’de de hem personel reformu, hem sözleşmeyi bir arada tutan tek belediye olacağız. Evet başka söz isteyen arkadaşlarımız var mı? Efendim, buyurun.

 

Emel ARSLAN HÜR- Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün engellilerin yaşadığı zor yaşam koşullarına dikkat etmek için dünya engelliler farkındalık günü ilan edilmiştir. Yüreğimizdeki ve vicdanımızdaki engelleri kaldırdığımızda tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum ben. Siirt’te bugün Kurtalan ilçesinde meydana depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve yakınlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çanakkale’de Kahraman Türk Ordusuna destan yazdıran zaferde, sırtında 250 kilogramlık mermiyi taşıyarak tarihimize altın harflerle adını altın harflerle yazdıran, Seyit Onbaşı’yı aramızdan ayrılışını 81’inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Dilek ve temennilerde söz almak isteyen başka arkadaşımız yoksa..,

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Toplantıya katılmayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

 

BAŞKAN- Bir sonra ki toplantımız?

 

Emel ARSLAN HÜR- 04 Ocak Pazartesi saat 15 mi yapalım başkanım?

 

Abdullah AKTAŞ- 15 çok erken değil mi? Biraz daha çekelim mi?....

 

BAŞKAN- Hayır arkadaşlar burada mesele şu saat 16 mesai bitiyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Peki uzarsa meclis nasıl olacak başkanım?

 

BAŞKAN-  Yani çok uzamaz biz uyumlu bir meclisiz. 4 demi yapalım diyorsunuz?

 

Abdullah AKTAŞ- Yani 4 de yapalım, 5 de yapalım oluyorsa.

 

BAŞKAN-  Kaçta yapalım arkadaşlar söyleyin 4 - 5?  Tamam 4 de yapalım o zaman.

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                       Üye                                                        Üye