Meclis Çalışmaları

04/01/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ            04.01.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU - Gamze gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT-Serap KESKİN-  İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL-  Emel ARSLAN HÜR – -Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN- Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Gökhan KAFALI- Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ--Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ-  Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR-   Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR:

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri sevgili bürokratlar değerli konuklar 2020 yılı hem Bayraklımız için hem ülkemiz adına çok da iyi bir yıl olmadı diye düşünüyoruz gerek pandemi gerekse deprem özellikle Bayraklının yaralarını bir kat daha arttırdı. Bu üzücü olaylardan bir tanesi meclis üyemiz sevgili dostumuz Sayın Hasan KARABAĞ’ı kaybettik. Kendisine Allahtan rahmet sevenlerine sabır diliyoruz, ailesine sabır diliyoruz. Sevgili meclis üyemizin boşalmasıyla yeni bir meclis üyesi arkadaşımız grubumuza dahil oldu Sayın Gökhan KAFALI, ona da hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet gündemimize geçiyoruz.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.12.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN-  Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

BAŞKAN- Evet okuyalım.

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Bizimde bir ek gündem maddemiz var başkanım önergemiz.

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1491) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4286) Zabıta Personeline 2021 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

 

BAŞKAN-  Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2855) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2021 yılı için güncellenmesi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6434) Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanında(İtfaiye ) kalmakta olan Osmangazi Mahallesi, tapunun 14147 ada, 1 nolu parselinde 5.421,09m2 yüzölçümlü olan taşınmaz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince 8.100.000,00.TL bedel takdir edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 2021 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenmesi şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılıp yapılmaması hk.

 

BAŞKAN-  Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Evet diğer iki önergeyi de okuyalım.

 

 

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

            İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet taş ocaklarımız tehlike arz etmektedir. Öyle ki geçmişte buralarda heyelandan dolayı ölümcül vakalar meydana gelmiştir. Buralara şimdiye kadar hiçbir önlem alınmamış olup mezbelelik haldedir.

            Söz konusu yerlerin ilgili komisyonlarca incelenip, buraların düğün salonu, mesire alanları, otopark, amfi tiyatro salonları vs. gibi halkın yararlanacağı bir alan olarak değerlendirilmesi için bir rapor halinde meclisimize bilgi verilmesini arz ederim. 04.01.2021

 

                                                                       Ak Parti Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi

                                                                                        Seyfettin ATBAŞ

 

BAŞKAN- Seyfettin Bey bilgi verebilir misiniz? Tam olarak ne diyorsunuz. Arkadaşlar mikrofon verin meclis üyemize.

 

Seyfettin ATBAŞ- Öncelikle tüm arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Sayın başkanım bu yerler Fuat Edip Baksı Mahallesinde, Çiçek Mahallesinde, Alpaslan Mahallesinde, Çay Mahallesinde olmak üzere hatta ve hatta bizim Ümit Boz Tesisleri olmak üzere 4 tane taş ocağımız var. Bu taş ocaklarının olduğu yerler bir mezbelelik halinde ve heyelana heyelan oldu geçmişte de hatta Çay Mahallesinde, Çiçek Mahallesindeki yerde ölüm vakaları oldu o yıllardan bu tarafa herhangi bir önlem alınmadı. Bir önlem alınmadığı gibi de herhangi bir işlem yapılmadı. Bu atık alanların halkımızın yararına sunulması için orada artık yeşillendirmemi yapabiliriz, nasıl bir işlem yapacaksak bir komisyondaki arkadaşlarla birlikte bir sunum yapılırsa, incelenirse gelecek olan heyelanda gelecek olan felakette de şimdiden önlemini almış oluruz. Geçmişteki rahatsızlığı yaşamamış oluruz Sayın başkanım.

 

BAŞKAN- Evet yani bir teknik komisyon oluşturulabilir bir sıkıntı yok yani arkadaşlar bakarlar incelerler. Evet arkadaşlar.

 

Seyfettin ATBAŞ- Başkanım mülkiyeti bize ait yani bizim mesela değerlendirebiliriz. Yani hiçbir şey yapamazsak oraları şantiye olarak kullanabiliriz.

 

BAŞKAN- İşte arkadaşlar baksınlar bir değerlendirsinler teknik bir şey oluşsun bizde burada konuşuruz, bir şeye dönüşebiliyorsa olabiliyorsa neden olmasın.

 

Seyfettin ATBAŞ- Sağ olun başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Evet önce söz verelim Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Diğer gündemimizi okuyalım.

 

 BAYRAKLI BELEDİYE  BAŞKANLIĞI’NA

            Azerbaycan Karabağ’da soydaşlarımızın haklı ve kararlı mücadelesi ile elde etmiş oldukları bu zaferi iki devlet bir millet anlayışı ile bu kutlu zafere katkı sunmak maksadıyla İzmir’imizin güzel ilçesi Bayraklı’mızın Karabağ’ın tarihi öneme sahip Cebrail kentinin kültürel ve ekonomik iletişimin sağlanması maksadı ile meclisimiz tarafından kardeş şehir olarak kabul edilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

                                                                       Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi      

                                                                       Muhammet ŞAHİN-  Derviş KABACIK

 

BAŞKAN-  Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet daha öncede böyle bir çalışmamız vardı aslında bizim arkadaşlar biraz geciktiler. Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir tane daha varmış onu da okuyalım.

 

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

            Dil, millet denilen toplumun en önemli sosyal varlığıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda; Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü, Türk milleti nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini, ve kısacası bugün kendi milletini yapan her şeyin dili sayesinde  muhafaza olduğunu görüyor demiş, Türk dilinin önemine ve tarihten gelen sorumluluğa vurgu yapmıştır. Herkesçe de kabul edileceği üzere bir milletin varlığı diline sahip çıkması ile orantılıdır. Dilini kaybeden bir millet erozyona uğrar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hepimizin gözü önünde gün be gün artan bir probleme dikkat çekmek isityoruz ve bu bağlamda meclisimize bir önerge sunuyoruz. ‘’Şehrimizdeki yabancı kelime içerikli Türkçe olmayan tabelaların Türkçe olarak güncellenmesini ve yeni verilecek iş yeri ruhsatlarının belediye meclisi kararı ile tabelalarında isimlerinin Türkçe olarak belirlenmesi zorunluluğunun getirilmesini öneriyoruz.’’ gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

                                                                       Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi

                                                                       Muhammet ŞAHİN-  Derviş KABACIK

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Türk diline sahip çıkmak tabi ki hepimizin asli görevlerinden bir tanesi ama ilgili işlemin bizim sorumluluğumuz içerisinde olan kısmıyla ilgili biz karar alabiliriz.  Bende benzer şekilde İngilizce, Almanca, Fransızca bazı yerlerde Arapça isimlerin varlığından bizlerde rahatsız oluyoruz ama bu birazcık daha yasal düzenleme ile ilgili bir işlem yani belediyenin alabileceği bir karar gibi gözükmüyor. Arkadaşlar bu konuda biraz araştırsınlar bizim arkadaşlarımız ondan sonraki süreci tekrar değerlendirelim. Bir bakalım varsa  bizde gereğini yaparız. Evet devam edelim.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazıldığı şekilde okunması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-245) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Pülümür Belediyesiyle Kardeş (Belediye) şehir olunması hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlara gitmesini talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Komisyona da gidebilir. Evet Abdullah Bey hangi komisyonlara gitsin?

 

Abdullah AKTAŞ- Valla başkanım bununla ilgili komisyonlarımız var yani ben daha sonra konuşmak istiyordum aslında bu konuyla ilgili ama yani komisyonlara gitsin Hukuk’a gitsin sonra yani Yazı İşleri Müdürümüz biliyor aslında ama...

 

BAŞKAN-  Ya ne diyecek senle kardeş olmayana olmamı diyelim bizde.

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır öyle bir şey demeyelim başkanım, tabi ki kardeş olalım da...

 

BAŞKAN- Evet Hukuk komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3862) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci  maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Denetim Komisyonu için Emel ARSLAN HÜR... Hayır hayır isim yazılacak.

Abdullah AKTAŞ- Zarf içine isim yazılacak.

 

BAŞKAN- Evet,  Emel ARSLAN HÜR...

 

Emel ARSLAN HÜR- Ali UĞUREL, Serap KESKİN’İ öneriyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ- Ak Parti grubumuz adına Mikail BİLİCİ.

 

BAŞKAN- Biz meclise devam edelim arkadaşlar tahsili yapsınlar.

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3901) Meclis üyesi Hasan KARABAĞ'ın vefat etmesi nedeniyle boşalan Sosyal İşler, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyon üyeliğine ve Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin asil üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere birer meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçimlerin yapılması hk.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım.

 

Emel ARSLAN HÜR- Vefat eden Hasan KARABAĞ meclis üyemizi burada rahmetle anarken yerine de Gökhan KAFALI arkadaşımız kalan süreyi tamamlamak için göreve başlamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyonlara Gökhan KAFALI arkadaşımızı öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili komisyonlara Gökhan KAFALI’nın önerilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6927) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2021 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 4 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18168) 2021 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarının belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, Hukuk, Kadın Erkek, Çocuk Gençlik  ve Spor komisyonlarına bir de Sosyal İşler komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 5 nolu önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2771) 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre Kentsel Temizlik Hizmet Alımı için Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi'nin 01.09.2021 - 31.08.2024 tarihleri arasında yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak yapılabilmesi için ihaleye çıkılması hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 6 nolu önergenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-389) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin yapılması ayrıca Müdürlüğümüzün 2021 yılı bütçesi içerisinde Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezinde kullanılması için tahsis edilen 03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 450.000,00 TL, 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 980.000,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılması hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona havalesi uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6017) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta,36751 ada, 16  nolu parseldeki 137/18373 (2,74 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 8 nolu önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6405) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 18 nolu parseldeki 279/34481 (2,79 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN-  Evet 8 gibi. Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5218) İlçemiz; Adalet Mahallesi, 1600 Sokak, No:38, 38/A, 38/B adreslerinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Hukuk, Çevre Sağlık, Esnaf Sanatkarlar Pazaryeri komisyonu, Kent Konseyi komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1534) İlçemiz, Adalet Mahallesi, L18A04C4D pafta, 1134 ada, 5 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında TAKS:0,30 KAKS:3,00 Hmax=Serbest yapılanma koşullu “Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak belirlenen alana yönelik hazırlanan projenin kitle tasdikinin yapılabilmesi amacıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 20. Maddesi gereği kat adetinin/yüksekliğinin belirlenmesi talep edilmekte olup; Müdürlüğümüzce, söz konusu talep ve eki proje doğrultusunda taşınmazın kat adetinin Yençok=5 Kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

BAŞKAN-  Şimdi arkadaşlar bu konu birazcık acil bir konu İlçe Emniyet binasının yapımıyla ilgili bir iş. Ödeneğin geri gitmemesi adına biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapalım acil koduyla değil mi? Yani bir daha ki meclisimize yetiştirmek koşuluyla buyurun Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım bu maddenin sizin de söylediğiniz gibi aciliyeti olduğu için İmar komisyonuna havalesini öneriyoruz, iki meclis arası arkadaşların bunu yetiştirmesi gerekiyor.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar acil kaydıyla önergenin ilgili komisyona sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1532) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım 12. ve 13. madde aynı konuyu içermektedir. Bu iki maddeyi de İmar komisyonuna havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 12 ve 13 nolu önergelerin İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1491) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım AR-GE, Kültür, Hukuk, Sosyal İşler komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4286) Zabıta Personeline 2021 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2855) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2021 yılı için güncellenmesi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6434) Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanında(İtfaiye ) kalmakta olan Osmangazi Mahallesi, tapunun 14147 ada, 1 nolu parselinde 5.421,09m2 yüzölçümlü olan taşınmaz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince 8.100.000,00.TL bedel takdir edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 2021 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenmesi şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılıp yapılmaması hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bu önergede daha önce Adalet Mahallesinde olan İtfaiye yerinin gerçek yerine taşınmasıyla ilgili bir işlem zaten İtfaiye alanı hem Hastaneye hem alışverişine yakın olması nedeniyle bizim de uygun gördüğümüz sıcak baktığımız bir mesele. Evet önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

18- (BİLA)   İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet taş ocaklarımız tehlike arz etmektedir. Söz konusu yerlerin ilgili komisyonlarca incelenip, buraların düğün salonu, mesire alanları, otopark, amfi tiyatro salonları vs. gibi halkın yararlanacağı bir alan olarak değerlendirilmesi için bir rapor halinde meclisimize bilgi verilmesini arz ederim.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Hukuk, Kültür, Çevre ve Sağlık komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN-  Yani bir komisyon oluşturacağız aslında. Yani bununla ilgili komisyonlara havale ettiğimizde...

 

Abdullah AKTAŞ- Değil başkanım komisyon oluşturulacak da ilgili komisyonlara hatta oraya Kentsel Dönüşüm ve İmar olsa daha iyi bence.

 

BAŞKAN- Evet  Kentsel Dönüşüm ve İmar komisyonlarına gönderelim daha mantıklı yani.

 

Abdullah AKTAŞ- Yani bunlarla ilgili olduğu için. Evet Deprem ve Afette olabilir üç komisyon.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Kentsel Dönüşüm ve Deprem ve Afet komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

19-(BİLA) Azerbaycan Karabağ’da soydaşlarımızın haklı ve kararlı mücadelesi ile elde etmiş oldukları bu zaferi iki devlet bir millet anlayışı ile bu kutlu zafere katkı sunmak maksadıyla İzmir’imizin güzel ilçesi Bayraklı’mızın Karabağ’ın tarihi öneme sahip Cebrail kentinin kültürel ve ekonomik iletişimin sağlanması maksadı ile meclisimiz tarafından kardeş şehir olarak kabul edilmesi hususunda gereğinin yapılmasuını arz ederim.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım daha önce kardeş şehir belediye olunmasıyla ilgili Hukuk komisyonuna havale etmiştik. Bunu da Hukuk komisyonuna havale ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Hukuk komisyonuna havalesi uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet Hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar tutanak geldi 04.01.2021 tarihli Meclis I. Birleşiminde 5393 sayılı belediye kanununun 25. maddesi ile belediye meclis çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda Katılan Meclis Üyesi 37 kişi, Açılan Zart 37 kişi, Geçerli Oy 35, Geçersiz Oy 2. Buna göre Emel ARSLAN HÜR 32, Serap KESKİN 33, Ali UĞUREL 33, Mikail BİLİCİ 25 oy almışlardır, hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar 6. madde.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6163) Belediye Meclisimizin 01.12.2020 tarihli ve 117 sayılı kararı ile  onaylı 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin  Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3) Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1405) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Çocuk Meclisi Yönetmeliğine ait değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor,  Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-17537) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüteceği Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 3 nolu önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5910) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25-N-IC pafta, 32811 ada, 22 nolu parseldeki 801/19001 (8.01 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Cumhuriyet Halk Partisi adına Emel Hanım? Buyurun.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Evet Ak Parti Grubu adına.

 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1259) Bayraklı Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 05.590 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanan, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen caminin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 14.10.2020-12.11.2020 tarihleri arasında ilan edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 11 parsel maliklerinden Mehmet Ali KAVUK tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar gündemimizi tamamlamış olduk. Efendim, birini gündeme aldık diğerini almadık bir baksınlar arkadaşlar diye.

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Evet dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşlarımız. Buyurun Seyfettin Bey. Buradan başlayalım böyle devam edelim.

Seyfettin ATBAŞ-  Sayın başkanım sayın meclis üyelerimiz hepinizin 2021 yılının ülkemize, milletimize tüm insanlık adına sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyorum. Meclis üyemiz çok değerli kardeşimiz Hasan KARABAĞ’a Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum. Bu arada belediyemizde yapılan toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını ve iş barışının daim olmasını iş barışının getirilmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun başkanım ama bu arada toplu sözleşmede 29 harfi gruplandırmada 29 harfi tamamen ezberlemiş oldum onu belirtmek istiyorum, bu kadar teferruatlı bu kadar helal olsun diyorum yani bu kadar teferruatlı gruplaşmaya. Sayın başkanım sağolasınız geçmişte ne zaman dediysek mahallemize teşrif ettiniz ve mahallemizi gezdik maalesef mahallemizdeki sorunlarda çok acil çözülmesi gereken yollarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Yani buradan rica ediyorum meclis üyesi arkadaşlara da rica ediyorum yani bir gecekondulara çıkalım bir gezelim yol nedir? Yani ben şunu anladım ki, bu iki yıl içerisinde Bayraklılı olmayan, Bayraklıda ikamet etmeyenin Bayraklı sevdası olmayacağını maalesef bunu öğrendim. Sayın başkanım dik bir sokaktaki 2123/1 sokakta 2 yıllık gidip gelmemize rağmen sizin gidip gelmenize rağmen henüz daha yani bir arpa boyu kadar tamirat tadilat işi yapılmadı. Hepsinin fotoğraflarını aldım sayın başkan yani bilmiyorum buradan Temizlik İşlerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teşekkür ediyorum sokaklarda bunları görüyoruz ama maalesef bizim Fen İşleri Müdürlüğümüz kapandı mı? Fen İşleri Müdürlüğünü kesinlikle bir icraat olarak göremiyoruz. Lütfen bir sokağa çıkılsın bu sokaklara ben liste halinde verdim diğer meclis üyesi arkadaşlarımızdan rica ediyorum hiç yollardan geçmiyor musunuz? Lütfen başkanım vereceğim bu şeylerden fotoğraflı olan yerlerle ilgilenilmesi ayrıca sağolasınız oradaki vatandaşlarımızın hepsine yüreğine bir su serptiniz geldiniz bir yol yapıldı, bu yol yapıldı ama kontrol yok. Bakın benim oğlum Adliyede çalışıyor savcılık şuanda bildiğim kadarıyla savcılık’da dahil olacak aracın bir tanesinin ön düzenleri bozuluyor ve savcılığın suç duyurusunda bulunacağını öğrenmiş bulunmaktayım. Yani lütfen kontrollerimiz kimse gidip baksın yol iki yolun kesiştiği alanda 20 cm bir yükselti olur mu? Gece karanlıkta gündüz yağış vaktinde yani bu araçlar buradan geçiyor hepsi tehlike arz ediyor. Maalesef sayın başkanım lütfen yollarla ilgili bir el atılması gerekiyor şöyle söyleyeyim, asfalt Büyükşehir...

BAŞKAN- Evet tamamlayalım.

Seyfettin ATBAŞ-  Büyükşehir Belediyesi asfalt iyi kötü yapıyor, şunuda öğrenmişiz artık biz herşeyimizi Büyükşehir’e devretmişiz. Gelen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre asfaltı Büyükşehir’e atmışız bizimle ilgili artık bir asfalt çalışması yok olduğu söyleniliyor asfalt bölümünü kapattığımız söyleniliyor ama bunun yanı sıra dik sokaklarda beton olan yerler var bu beton olan yerleri Büyükşehir Belediyesi maalesef yapmıyor. Bakın şunları göstereceğim içler acısı bu ne kırsal kesimde böyle bir yol var nede köyde böyle bir yol yok yani diyeceksiniz ki haklısınız diyeceksiniz ki 30 senenin şeyi benim üzerimde ama lütfen bir zahmet artık bürokratlarımızada söyleyelim yani işin takipcisi olan yok.

BAŞKAN- Evet anlaşıldı.

Seyfettin ATBAŞ- Yok yok gerçekten yok. Yani  şimdi başkanım anayolda otobüs yolunda insan üzülüyor milli servetimiz yüzlerce otobüsümüz geçiyor...

BAŞKAN- Çok üzüldüğümüz mesele var. Ülke adına da çok kaygılandığımız çok üzüldüğümüz çok mesele var. Bence...

Seyfettin ATBAŞ-  Sayın başkanım ülke adına Milletvekillerimiz var onların görevidir benim görevim burada buranın halkının vermiş olduğu oylar karşılığında bir çıkıp sokakta dertlerini dinlemek.

BAŞKAN- Evet toparlayalım.

Seyfettin ATBAŞ-  Lütfen artık yani bu kadar yapıcı olmamıza karşılık sizin iyi niyetinizi. İyi niyetiniz su istimal ediliyor ben bunu görüyorum başkanım. Lütfen yani.

BAŞKAN- Anlaşıldı Seyfettin Bey, tamam teşekkür ediyorum. Evet Muhammet Bey.

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkan kıymetli meclis üyeleri öncelikle rahmetli rahmana kavuşan Sayın meclis üyemiz Hasan KARABAĞ’a Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. İnşallah Hasan KARABAĞ meclis üyemizinde ismini kalıcı bir şekilde Bayraklımızın ilçesinde bir yere vermeyi mutlaka düşünmüşsünüzdür iyi olur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlarımızın böyle bir önergesi var.

Muhammet ŞAHİN- Kalıcı bir isim olarak. Az önce Seyfettin Bey’in söylemiş olduğu konuya binayen şimdi bu ikinci tantanlardan Cengizhan Mahallesi Alpaslana çıkan şimdi oradan geliyorum giderkende oradan çıkıyoruz bir arkadaşlar oraya bir bakarlarsa çıkarken araba çıkmıyor yani yol bozukluğundan dolayı. Belediyenin dördüncü katındaki arkadaş yola bakarsa zaten o yoluda görmüş olur ikinci tantanlardan Cengizhan Mahallesine çıkan yolu kastediyorum. Bir diğer konu Temzilik İşlerinin ihalesiyle alakalı bir konudan bahsettiniz. Sayın başkan bir çok belediye bunu kendi içinde kendi imkanlarıyla kendi bütçesiyle bu işleri yapmaya çalışıyor yapan belediyelerimizde var. Sizden istirhamımız bunun biz Bayraklı Belediyesi olarak biz bu işi yaparsak  kendi bütçe ve kendi araç ekipmanlarımızla veyahutda yapacağınız yatırımlarla bunun belediye ye dönüşümü ne kadar sürede olur, ve bunun karı, zararı ne olur? Bununla ilgili yetkili arkadaşlar ihtisaslı arkadaşlar bütçeden anlayan arkadaşlar bununla ilgili bir çalışma yaparsa Bayraklı Belediyesi kendi imkanlarıyla bunu yapmasının bize getirisi ne olur, götürüsü ne olur bu konuyla ilgili burada. Çünkü önemli bir konu önemli bir bütçe ayırıyoruz her yıl buna düzenli olarak. Biz istiyoruz ki belediye kendi imkanlarıyla bunu yapsın belediyeninde cebinden ve vatandaşımızında cebinden daha az para çıksın kalan paraylada başka farklı yerlere yatırım yapılır diye düşünüyoruz. Bir diğer konuda bu doğrudan teminlerle alakalı, doğrudan teminler konusuyla ilgili Bayraklı da belediyemizde doğrudan teminle ilgili bir çok iş yapılıyor. Fakat Esnaf Derneği Başkanımız da kendiside burada Bayraklıda yaşayan, Bayraklı da ikamet eden, Bayraklı da esnaflık yapan hiç bir tane arkadaş Bayraklı Belediyesinde yapılan işlerden faydalanmıyor.Yani bizim sizden istirhamımız bu yapılan işlerde önce Bayraklı da yaşayan esnafı koruyup gözetirsek bu insanlardan alışverişin yapılmasını sağlarsak veya o şekilde yönlendirirsek çok mutlu olurum. Nihayetinde Bayraklıda yaşıyoruz, Bayraklıdaki esnaflar Bayraklı da yaşayan insanlar kazansın. O insanlar belediyemize verilecekse bir şey bu insanlara verilsin ve Bayraklıda yaşayan insanlar doğrudan temin işleriyle ilgili eğer uygunsa  fiyatıda makul mantıklıysa bu insanlar yapsın. Yani dışarıdan gelen Bayraklının dışından gelen insanlardansa Bayraklıda yaşayan insanlara yapılması ve yapılmasının en azından esnafımızda buradan faydalanmış olur belediyeye yapılan bu işlerden. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar buna hemen bir cevap vereyim. Bizde tabi ki isteriz ki önce Bayraklılı esnafımız bu işten yararlansın burada bir şey yok bir sorun yok. Doğrudan temin meselesi bizim dönemimizde %80 azalmış bir mesele ve şimdi arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik ilgili müdürlükler taleplerini iletecekler doğrudan temin işini sıfıra yaklaştıracağız. Temel ihtiyaçlarımızın tamamını açık ihalelerle alacağız açık ihalede de vatandaşlarımızın tamamına açık canlı olarak yayınlıyoruz. İlgili arkadaşlar gelir ihaleye girer tekliflerini verir alır götürürler yani usulüne ve esasına uygun olduğu sürece. Efendim, hayır öyle değil ihtiyaçları belirleyeceğiz biz beş tane 21 milyarı topladığımızda yani her müdürlüğün kırtasiye ihtiyaçlarını ayrı alacağımıza belediyenin bütün kırtasiye ihtiyacını toptan alacağız açık ihaleyle ve biz bugüne kadar eğer burada personelimizin ücretini ödüyorsak birşeyler yapabiliyorsak inanın bu israfla yaptığımız mücadeleyle bunu ödüyoruz. Hatırlarmısınız krediyi buraya getirdiğimizde kullanacaksınız demiştiniz biz kullanmayacağız demiştik daha kullanmadık. Pandemide kullanmadık bak depremde de kullanmadık ya kullanmadık işte 2020 yi kapattık yani o gün konuştuğumuzda sizin talebiniz kullanırsınız bizde dedik ki ihtiyaç duymadığımız sürece kullanmayacağız. Yedi bin yurttaşımızdan Emlak Vergisi almamakla beraber bu ayda Vakıflar Bankasın’a 12 milyonun üzerinde kredi borcumuz olmasına rağmen yine çekmedik. Yani biz sizin hani bir eleştiriniz vardı ya aylık bir milyon faiz ödüyoruz, israf ediyoruz o çığlığınızı ciddiye alıyoruz, çünkü vatandaşın parası bu haklı bir çığlık. Onun dışında da esnek olan işlerle ilgili bütün arkadaşlarımıza talimatı verdik özellikle deprem bölgesinde o ana Sakarya Caddesi üzerindeki esnafımıza destek ne kadar olabiliyorsak o kadar doğru bir iş o kadar insani bir iş yapmış oluruz. Tabi buda ilgili mevzuat çerçevesinde arkadaşlar. Evet başka söz isteyen arkadaşımız. Evet Cindi Bey buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım kıymetli meclis üyeleri bende hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Öncelikle belediye meclis üyemiz merhum Hasan KARABAĞ’a bende Allahtan rahmet diliyorum, kederli ailesine sabır, sevenlerinede meclisimize de başsağlığı diliyorum. Merhum Hasan KARABAĞ’dan boşalan yere Gökhan arkadaşımız  geldi, Gökhan KAFALI. Sayın başkanım sizde ifade ettiniz bende Gökhan kardeşimize hoşgeldiniz diyorum ve bundan sonraki meclis çalışmalarında da  başarılar diliyorum. 2020 yılını geride bıraktık 2020 yılı gerçektende zor bir yıldı pandemi, deprem, diğer doğal felaketler, ekonomik kriz arkadaşımız biraz önce ifade etti, Bayraklının yollarından malesef evet bizde farkındayız ama 2020 yılında özellikle son iki üç yılda kamunun tüm kurum ve kuruluşlarının neredeyse tamamen yatırımlarını durdukları yavaşlattıkları yeni yatırımlara gelişmedikleri bir noktada hem belediyemiz belediyemizin talebi ile Büyükşehir Belediyemiz son yıllarda asfalt dökme işinde gerçekten bir rekor kırmışlardır tabi yetişmiyor mutlaka vardır bunların biran evvel en kısa süre içersinde giderilmesini temeni ediyorum. Ayrıca yeni yılın sağlık içinde huzur içinde mutlu bir şekilde başta ülkemizde ve dünyada barışın eğemen olduğu kardeşce yaşadığımız bir yıl olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar yol mevzusunda da bir kent düşünün 140 bin ton asfalt dökmüş Cengizhan’dan Alpaslan’a vs. diğer alanlarda gösterdiğimiz ilk grup ya eksik var bu şu demek değil öbür taraflarada gidelim yani biz bu 140 bin tonu götürüp ovaya gidip dökmedik ki yaptığımız yerlerde var bu kent adına  rekor bir iştir. Söz konusu yerde kilit parkenin döşenmesi ile ilgili eğimden kaynaklı olarak 3-4 defa Büyükşehir’in çalışmalarında taşören işi bırakmıştır. Asfaltla ilgili Büyükşehirin yaptığı işlerde de bir pandemi ikincisi yaz aylarında ilçe sahil belediyelerine giden işlerle ilgili bir geçikme olduğunu ben zaten buradan söyledim ama şuan söz konusu bütün dediğiniz işler Büyükşehir ve İzbetonun gündeminde ve biran önce yapılacak işler arasında. Bayraklıda şuan odaklandığımız yolla ilgili odaklandığımız ana yerler bir tanesi Cengizhan, Muhittin Erener, Refik Şevket asfalt yolundan dahil yukarıya kadar aradaki o  asfaltın dökülemeyeceği betonun dökülemeyeceği kilit parke ile yapılacağımız yerlerde dahil. Bayraklı Belediyesinin asfalt ekibi, bir tarafa gitti değil  her gün en az iki kamyon asfalt alıyoruz ve belki de  bu konuda da tek belediyeyiz, kendi ekibimizle döküyoruz, bu kadar yani. Yani 100 kamyonda dökmek isteriz, 1000 kamyonda dökmek isteriz bu sizin personelinizle, işinizle, planınızla oradan alacağız miktarlarla ilgili yani evet, verin Fen İşleri Müdürümüze verin.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Başka söz almak isteyen arkadaşımız, Abdullah Bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın ve bürokratlarımızın yeni yılını kutluyorum, kısa bir süre önce vefat eden Hasan KARABAĞ ağabeyimize de Allahtan rahmet yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Göreve yeni başlayan Gökhan kardeşimizede hayırlı olsun diyorum Allah muhaffak etsin inşallah. Şimdi ben birkaç tane konuya deyineceğim şimdi bunların birincisi biraz önce bir oylama yaptık, tabi ki herkes  istediğine oy verebilir, istediğine oy vermez o ayrı bir konu ama meclisde şöyle bir şey vardır meclis bütünlüğü nezaket gereği panoda yazan herkese ayrımcılık yapmadan oy verilir. Sonuç olarak orada bir kişiye bir oyda çıksa seçilecek, iki oyda çıksa seçilecek. Bu oylamaları yaparken oy verirken arkadaşlarımızın buna dikkat etmesini ben temenni ediyorum bir sonrakin de bizde grup olarak Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımıza oy vermezsek böyle bir şey yaparsak buda bize yakışmaz.

BAŞKAN- Ama şimdi burada bir zan altında birakma olmasın bu belirlenebilir bir şey değil dediğiniz etik kurallara bende katılıyorum.

Abdullah AKTAŞ- Yani nezaket gereği...

BAŞKAN- İki grup  iki siyasi parti ilgili arkadaşlar üzerinde uzlaşmışsa bütün siyasi partideki meclis üyesi arkadaşlarımızın oy vermesi etiktir nezaket gereğidir burada hem fikiriz.

Abdullah AKTAŞ- Çünkü oraya yazılanlar grup kararıdır, AK Partisinin grup kararıdır, AK Partinin grup kararıdır, Milleyitçi Hareket Partisinin grup kararıdır. Grup kararlarından çıkarılanlar oraya yazılıyor dolayısıyla...

BAŞKAN- Ama ben bizim grubumuzdan Mikail ağabeyimize ne bileyim vermeyecek adamda bilmiyorum yani...

Abdullah AKTAŞ- Dikkat edilmesini biz temenni ediyoruz.Yoksa bir dahakine de bizde aynı şeyi yaparız meclisdeki bu bütünlük ortadan kalkar yani.

BAŞKAN- Bu işler bazen karşı grupta değil bazen kendi içinizde de oluyordur bazen biz nereden bilelim bunu yani, bizden yapan varsa doğru bir işlem değil bu ama bu tespit edilmeden...

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben zaten genel olarak söyledim yani.

BAŞKAN- Yani kim yapmışsa kime oy vermemişse benim şahsı fikrim etik ve nezakete uygun bir işlem olmamıştır diye düşünüyorum.

Abdullah AKTAŞ– Şimdi son iki, üç aydır kardeş belediyecilikle ilgili meclis gündemine önergeler geliyor. Kesinlikle söyleyeceklerim yanlış tarafa çekilmesin yanlışda değerlendirilmesin  bunu A şehri B şehri olarak söylemiyorum ama ben şunu merak ediyorum. Bu kardeş belediyeler seçilirken belediye olarak biz mi seçiyoruz, talepler doğrultusunda mı gidiyoruz? Onu merak ediyorum. Çünkü belediyenin yönetimi şeklinde o şehir üzerinden planlanldığını düşünüyorum, Bayraklının çok yetiştirmiş olduğu çok yetiştirdiği bürokratı Mühendisi yada bu işleri görevi yapabilecek bir sürü insanı var belediyemiz içinde bu tür kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız var yani dışardan getirmek ya da transfer yapmak yerine kendi içimizdeki insanı Bayraklıyı tanıyan insanları göreve getirileceğinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalandı hem çalışanlarımız için hem belediyemiz için hayırlı uğurlu olsun. Yanlız medya ya yansıyan bir konu var yaklaşık 10 kişinin işine son verildiği ki siz hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını söylemiştiniz nedenini bilmiyorum açıklarsanız bunuda öğrenmiş oluruz ve bu 10 kişinin yerinin daha önceden belirlendiği ve buna göre çıkışlar yapıldığı söyleniliyor. Böyle olmadığını düşünmek istiyorum. Bir diğer konu bundan iki ay önce yada üç ay önce tam tarihini hatırlamıyorum yine araç kiralamayla ilgili önerge buraya gelmişti burada konusu olmuştu 42 araç kiralanması ile ilgili hatta biz orada itiraz etmiştik 42 araç kiraya çıkıyorken neden 5 aracı biz hibe ediyoruz diye burada serzenişte bulunmuştuk. Şimdi tekrar yine 3 yılı kapsayan ki oda 3 yılı kapsıyordu yine 3 yılı kapsayan ikinci bir araç ihale alımı var.

BAŞKAN- Biri Temizlik biri....

Abdullah AKTAŞ- Daha öncekinde söylenen birinci ihalede sizinde söylediğiniz gibi belediyenin tüm ihtiyaçlarını kapsıyordu Fen işleri, Temizlik, Park ve Bahçeler vs. bize söylenen açıklama oydu komisyonda...

BAŞKAN- Arkadaşlar diğer araç ihalesiyle yani bu belediye 10 yıldır araçla ilgili bir Temizlik İşlerinde bir de diğer ihtiyaç duyulan araçlarla ilgili ihale yapıyor yani bu yıla ait bir şey değil ki 10 yıldır yapılan iş bunlar her ikisini tek kalemde söylediniz iddiası doğru bir iddiaa değil.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi komisyondaki arkadaşlarımız hatırlar komisyonlarda dendi ki belediyenin tüm ihtiyaçları bunlar ilgili müdürlüklüklere dağıtılacak denildi.

BAŞKAN- Araç ihalesi o öbürü Temizlik ihalesi...

Abdullah AKTAŞ- Temizlik ihalesi değil oda araç ihalesiydi, buda araç ihalesi iki tane araç ihalesi ile karşı karşıyayız şuan daha önce söylenen bize tüm belediyenin ihtiyacı olarak söylenen bize...

BAŞKAN- Destek Hizmetleri Müdürümüz burada mı? Ulaş Bey bilgi versin arkadaşımız araç ihaleleriyle ilgili bizim iki ihalemiz var bir tanesi araç, diğeride Temizlik İşleri ile ilgili AK Partili meclis üyesi gurp başkan vekili arkadaşımız aynı ihaleyi iki defa tekrar ediyorsunuz diyorsunuz değil mi yanlış anlamıyorsam?

Abdullah AKTAŞ- Yani anladığımız o çünkü buradaki Temizlik İşleri...

 BAŞKAN- Yanlış algılama  var bilgi verir misiniz?

Abdullah AKTAŞ- İş makinası kiralama işi diyor.

BAŞKAN- Bilgi verir misiniz?

Ulaş KAPLAN (Destek Hizmetler Müdür V.) Orada bir ayrım var aslında. şimdi ilgili Fen İşlerinin, Parkların ve Sosyal  Hizmetler Müdürlüğün araç talepleri oluyor bunlar genelde iş makinası ağırlıklı değil kamyonet tarzı araçlar onlar için ayrı bir ihale ediliyor. Bir de çöp işi için ihale edilinen araçlar var bunlar ağırlıklı zaten üst ekipmanlı araçlar, süpürge araçları  ikisi farklı aslında ihale bunlar birbirinden bağımsız.

 BAŞKAN- İfadeden öyle anlaşılabilir ama iki bağımsız.

Ulaş KAPLAN (Destek Hizmetler Müdür V.) İş bitirmeleride farklı zaten.

BAŞKAN- Evet

Ulaş KAPLAN (Destek Hizmetler Müdür V.) Yani bir çöp ihalesi iş bitirmesiyle araç kiralama ihalesi birbirinden ayrılıyor. Belediye kanununda da var ikisini ayrı tutuyor.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyoruz. Herhalde bir yanlış anlaşılma var.

Abdullah AKTAŞ- Teşekkür ederiz açıklama için. Bir diğer konu 30 Kasım da yaşamış olduğumuz deprem sonrası belediyeler İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyelerimiz devletimizin bir çok organı bu yaraları sarmak için elbirliği yaptılar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu depremden dolayıda İller Bankasından 1 milyon lira, Afad’dan da 1 milyon lira belediyemize hibe edilmiş. Devletimize ve hükümet yetkilerimize buradan teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Daha teşekkür etme orada bir sıkıntı var sen konuş  söyleyeceğim.

Abdullah AKTAŞ- Ben onun hibesinin netleştiğinin bilgisini aldım inşallah bir terslik olmaz.

BAŞKAN- Yok hibeler  geldi ama miktarıyla ilgili şimdi siz bitirin.

Abdullah AKTAŞ- Birde bu Bayraklı sınırları içerisinde yapılması planlanan imar planları revizyonları ile ilgili şuan son durum nedir? Özellikle bu depremden sonra daha çok gündeme geldi. Yani ne aşamadayız, ne zaman bunlar meclise sunulacak, ve ne zaman Büyükşehir’e gönderilecek? Onun biran önce hızlandırılıp bize de bilgilendirilmesini istiyoruz.

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar biz şuana kadar kendi meclisimizden bir bugün sanıyorum Azerbaycan’ın Cebrail kentiyle ilgili bir karar birde Rize nin Güneysu İlçesiyle ilgili bir karar aldık, Bayraklı Belediyesi olarak kardeş olmakla ilgili. Rize Güneysu teklifimizi reddetti sizinle kardeş olmak istemiyoruz dediler, evet ihtiyaç yokmuş, doğru. Kardeşlik işleri ihtiyaçla ilgili bir mesele değil bizede gelen bunun altını bir daha çiziyorum belediyenin önemi yok, siyasi partisinin önemi yok biri bizden kardeşlik istiyorsa biz bu kardeşliğe evet diyeceğiz, diyoruzda zaten. Bu bize ekstra yükümlülükler falan yüklemiyor. Bir belediye ye herhangi bir aracı vermek vs bunlar bugün düşünüldüğünde çok polemiklere malzeme olsada çok abartılacak mevzular değil. Biz eleştirileri yaparken aslında adil olmak zorundayız, şekillenen bir yapı içerisinde bölgesel, kimliksel, memleketsel işlerden hepimizin şikayeti var. Bugün bu ülkenin neresine giderseniz gidin bürokrasisinden farklı alanlara aslında nasıl bir kadrolaşma olduğunu çok açık bariz görebiliriz. Bizim belediyemizde ise işini yapan adam olduğu sürece nereden geldiği ve kim olduğu önemlı olmamak koşuluyla alırız ve biz belediyeye aslında getirdiğimiz arkadaşlar kendi bürokratik görevlerinin çok altında bir statüye buraya gelmişlerdir. İyi ki mesela Sosyal İşlerin başına bu arkadaşı getirmişiz altını çizerek söylüyorum...

Abdullah AKTAŞ- Onda da 3 kere değişiklik yaptınız yani üçüncüde bir yıl içinde üçüncüde doğruyu buldunuz demek ki yani.

BAŞKAN- İşte kendi içinde değiştir diyordunuz ya biraz sizi dinledim biraz şey oldu kendimi dinleyince bak oluyor. Gerek pandemide gerekse deprem sürecinde tüm Türkiye ye altını çizerek söylüyorum model olacak bir işi hem meclis üyelerimiz hem bürokratlarımız hem belediyelerimiz hem çalışanlarımız tüm Türkiye ye gösterdiler. Yardımlar noktasına gelinince de evet aslında biz ilgili taleplerimizi ilgili bakanlarımıza da ilettik Elazığ’da da deprem oldu bizim depremimizden daha niceliksel olarak küçük bir deprem Elazığ’a giden  para 13 milyon lira. Alt yapısı yapılıyor, parklar yapılıyor Giresun’a giden para 15 milyon alt yapı ekstrası Bayraklı ya gelen 1 milyon,1 milyon da Afetten geliyor. Şimdi arkadaşlar mevzu şu, nüfusuna bakarsınız işe bakarsınız 13 olmaz 10 olur, 13 olmaz 17 olur bunlar ayrı ama bu kentte gerek alt yapısıyla gerek diğer işlerle 1 milyonla neyi çözeceğimizi siz söyleyin. Hepimiz üç aşağı beş yukarı iş dünyasından gelen arkadaşlarız ya 1 milyon Afetten 1 milyon da öbür taraftan geldi yani. Öbürüyle kıyasladığınızda incir çekirdeği bile değil ama şunu büyük bir açık yüreklilikle söylüyoruz biz bu konuda kimseyi eleştirmiyoruz biz ilgili talebimizi sayın bakanımıza bizzat ilettik bu 1 milyonun az olduğuyla ilgili sayın bakan ilgileneceklerini söylediler. Onun dışında birkaç iş içinde söyledik onun içinde yardımcı olacaklarını söylediler biz sadece buradaki adaletin yerine gelmesini istiyoruz belki de gelecek yani ama şuanki mevcut durumumuz bu. Bizim öncelikli işlerimizden bir tanesi arkadaşlar yani kredi kullandın kullanmadın onu yaptın bunu eksik yaptın şunu fazla yaptın vs. değil ihmal edilmiş sadece siyaseten oluşturulmuş bir ilçeden söz ediyoruz sosyolojik ve ekonomik farkları hadsafhada olan bir ilçeden söz ediyoruz ve yıllardır birikmiş sorunlardan söz ediyoruz ve buna rağmen vergi dairesi, sigorta, bankalara aylık birer milyon faiz ödüyoruz çaktırmadan. Fakir fukaranın hakkını götürüp birilerine veriyoruz, kredi çeksek kim bize ne diyecek biz geldiğimizde 102 milyon banka borcu bizdeydi başka bildiğiniz Büyükşehir Belediyesi dışında 102 milyon sadece kredi borcu olan belediye mi vardı? Biz birşeye gerçekten kendimizi konsantre ettik arkadaşlar bu fakir fukaranın hakkıyla ilgili üzerimize ne düşüyorsa bu kentle ilgili üzerimize ne düşüyorsa yılmadan, korkmadan kim ne derse desin bildiğimiz doğruyu hayata geçirmekte kararlıyız arkadaşlar. İmarla ilgili  mevzuya gelince bu hepimizin el birliğiyle çözebileceği bir mesele ve dikkat ederseniz deprem sürecinde siyasi hiçbirşeye girmedik, hiçbirşeye girmedik ne bir polemiğe girdik ne yok sayıldığımızda bunu dillendirdik, ne fikrimiz alınmadığında bunu dillendirdik iş içerisinde işimizi gücümüzü bıraktık vatandaşın derdine nasıl derman oluruz diye kendimizi parçaladık. Bugün 7 alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir projesi var vatandaşların itirazı olur mu, olmaz mı bilemiyorum, vatandaşların takdiri ama bizimde bu bölgeyle ilgili bu mecliste  Milliyetçi Hareket Partisiyle, Adalet ve Kalkınma Partisiyle, Cumhuriyet Halk Partisiyle beraber bir plan notu hazırladık gönderdik. Burada hepimiz vatandaşla ilgili aynı niyette olduğumuzu bu temel meselelerin çözülmesiyle ilgili aynı duyguda olduğumuzu vatandaşlara ilettik. Sanıyorum Büyükşehir Meclisimizde   bu plan notunun bir kısmı Ocak ayı içerisinde netleşir diye düşünüyoruz. Burada da amacımız şu, ada bazındaki işlemide gerçekleştirebilirsek hem kentin otopark sorununu çözeriz hem daha güvenlikli binalar elde ederiz daha sağlıklı bir çevre elde ederiz ve vatandaşın üzerindeki maliyetin bir kısmınıda indirmiş oluruz. Bu konuda İş Bankasıyla görüştük Vakıf ve Ziraatle de görüşeceğiz plan notlarından sonra bu evlerin yıkılıp yerine yenilerinin yapılmasıyla ilgili uygun kredilerin verilmesiyle ilgili. Şuan krediler sanıyorum 0,34 ile 44 arasında gidip geliyor plan notu netleştikten sonra değerli arkadaşlar hep birlikte oturup ondan sonraki süreci hep beraber planlayacağız. Bu mesele zaten sadece bizim çözebileceğimiz bir mesele değil Büyükşehir ile beraber çözebileceğimiz bir mesele, bizim ortak akılla çözebileceğimiz bir mesele doğru finansmanını, doğru iş modelini, doğru güvenliği getirmedikten sonra bu işi çözemeyebiliriz. Doğru bir formül üretmeliyiz vatandaşın tamamının derdini çözebilecek  saydam, şeffaf, anlaşılır bir yöntem geliştirmeliyiz ve biz vatandaşı önüne gelen her müteahhide emanet etmemekle ilgili bir tavır almalıyız arkadaşlar. Huzurlarınızda bir defa daha sesleniyorum, hiçbir Bayraklılı yurtaşımız kendi evini, arsa payını satmasın. Müteahhitlerle ucuz anlaşmalara kesinlikle ve kesinlikle imza atmasın, plan notları netleşmeden, kredi imkanları netleşmeden Bayraklı Belediyesi ve Büyükşehir’in teminatını almadan yurttaşlarımız bu konuda kesinlikle adım atıp mağdur olmasınlar. Evet değerli arkadaşlar, Gökhan Bey buyurun, bir teşekkür.

Gökhan KAFALI- Öncelikle aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum onuru belirtmek istiyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sesim biraz kısık kusura bakmayın. Öncelikle yerine geldiğim merhum Hasan KARABAĞ’ı saygıyla anıyorum ve onun yarım bıraktığı çalışmaları başkanımızında öncülüğünde sürdüreceğimin sözünü veriyorum. Ayrıca bugün bir basın mensubu olarak burada bulunmaktan duyduğum onuruda sizlerle paylaşmak istiyorum ve bugün bana desteğe gelen sevgili basın mensubu emekçi kardeşlerimide saygıyla selamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, umarım bundan sonra ilçemiz için kentimiz için güzel şeylere imza atacağız. Çok teşekkürler.

BAŞKAN- Evet bizde hoşgeldiniz diyoruz, tekrar hayırlı uğurlu olsun.

Gökhan KAFALI- Sağolun başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Emel Hanım buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 2020 yılını tarihe gömmek üzere unutabileceğimiz bir şekilde uğurladık, inşallah gelen 2021 yılı bize 2020 yılını unutturur çok kötü bir yıl yaşadık çünkü. Dünyada ve ülkemizde barış ve hoşgörünün hakim olduğu anaların ağlamadığı, çocukların mutlu olduğu sağlıklı, mutlu, umutlu bir yıl olmasını diliyorum. Gerçekleştirdiğimiz yılın ilk meclis toplantısının Bayraklımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada görev bizimle birlikte 1,5 yıl görev yapan Hasan KARABAĞ meclis üyemizi bende rahmetle anıyorum kederli ailesine başsağlığı diliyorum sabırlar diliyorum, Gökhan KAFALI arkadaşımıza birkez daha başarılar diliyorum. Kadın cinayetleri her geçen gün artarak çoğalmaktadır. Pınar da yeter dedik, Özgecan da son dedik, Aleyna ve Nadira da adalet yerini bulsun dedik şimdi Aylin SÖZER, Selda TAŞ, Vesile SÖNMEZ için ne demeliyiz? Bu cinayetlerin önüne geçmek için birşeyler yapılıyor mu? Biz kadınlar ölmek istemiyoruz ölmezden gelemiyoruz sizde görmezden gelmeyin. Birde Bayraklı Belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerimizin maddi manevi hakları diğer belediyelere örnek olacak şekilde her iki taraf uzlaşarak imzalanmıştır, Bayraklımıza hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyoruz.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-  Katılmayan arkadaşımız yok değil mi meclise? İrfan Bey gelmişti. O yüzden mazeretli meclis üyemiz yok arkadaşlar, böyle bir oylamaya da ihtiyaç yok.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimiz...

Emel ARSLAN HÜR- 7 Ocak Perşembe Saat 17:00 de.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.

 

 Serdar SANDAL

 Belediye Başkanı

 

 

                                                    İpek KUL                                     Zehra ONGUN

                                                       Üye                                                        Üye