Meclis Çalışmaları

01/02/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01.02.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR :

 

Belediye Başkanı : Serdar SANDAL

 

Üyeler : Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulusi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: İsmail SARI - Dilek YILDIZ - Hayrullah TELLİ.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündemin ikinci maddesi geçmiş toplantı tutanağının oylanması.

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.01.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım toplantı tutanağının ilk sayfasının en altında soy ismim yanlış yazılmış, onun düzeltilerek oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım’ın isminin değiştirilerek geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet buyurun arkadaşlar.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

BAŞKAN- Evet okuyalım.


 


 


 

MECLİS BAŞKANLIĞINA


 

1 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren,  “İstanbul

Sözleşmesi” (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla

Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) Anayasanın 90/5 maddesine göre iç hukuk

olarak uygulanması söz konusu olduğundan; Belediye meclisimizin 14.04.2019 tarihinde

gerçekleştirmiş olduğumuz Meclis I. birleşiminde kurulmuş olan " Kadın Erkek Eşitliği

Komisyonunun" isminin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesi

hususunda karar alınmasını arz ederim.


 

Gönül GÜNGÖR

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi


 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER


 

BAŞKANLIK MAKAMINA

30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, depremde yıkılan, orta ve ağır hasar alan binaların bulunduğu taşınmazlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden alınan ücretten bir defaya mahsus muafiyet uygulanması konusunun;

Meclis tarafından incelenerek, karar alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Gündeme alınmasını talep ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki bağımsız birimlerde faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin; Bayraklı İlçe sınırlarında yeniden işyeri açmaları durumunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce alınan;

 

  1. İşyeri açma ve çalışma ücretlerinden,

  2. İşyeri ile ilgili alınan diğer ücretlerden (Canlı Müzik Yayın Belgesi ücreti hariç)

  3. Gayrisıhhi müessese ücretinden

bir defaya mahsus muafiyet uygulanması konusunun;

Meclis tarafından incelenerek, karar alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündeme alınmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet devam edelim.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazıldığı şekilde okunması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergelerin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-264) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki Bayraklı Belediyesi hissesinin satışına yönelik 03.12.2019 tarih ve 217 sayılı Meclis Kararının hisseye ait m² biriminde sehven hatalı yazılmış olması nedeni ile iptal edilmesi ve Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki 3/337 (3.00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar, Hukuk, Plan Bütçe komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bir nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-382) Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Manavkuyu Mahallesi, 3836 ada, 1 parselde kayıtlı 6.484,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin prim borçlarına karşılık olarak 67.101.295,00TL bedelle 5393 sayılı Kanunun 75/d maddesine gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilip devredilemeyeceği hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe, Hukuk, İmar komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Efendim? İmar da bir şey yok ya. Plan Bütçe ve Hukuk yeterli ya. Efendim? Bir oylayalım söz vereyim. Buyurun.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Evet. Efendim?

 

Mikail BİLİCİ- Şimdi bir af çıktı primlere ilişkin. Hayır hayır.

 

BAŞKAN- Ben bir bilgi vereyim. Şimdi belediyemizin bugün itibari ile SGK’ya 10 milyon 666 bin lira borcu var, 2 milyon 400 bin lira da bunun faizi var yani 12 milyon lira. Bayraklı A. Ş’nin 65 milyon 434 bin lira, 13 milyon 200 bin lira da bunun faizi var. BAY-BEL’in 3950, 2 milyon 76 bin lira da bunun faizi var. Yani bu söylediğimiz 80 milyona yakın ana para borcumuz var şuan SGK’ya. Evet arkadaşlar önergenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-144) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesi gereğince İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği önerisi hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-449) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve özellikle deprem nedeniyle vergi vb. gelirlerimizde önemli tutarlarda azalışlar meydana geldiği gibi merkezi yönetim vergi gelirlerindeki tahsilat düşüklüğü ve kesintilerden dolayı belediyemize aktarılan paylarda da azalmalar meydan gelmiştir. Bu nedenlerle gelirlerimiz giderlerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Deprem nedeniyle zarar gören yol, kaldırım, park, bahçe vb. tesis ve yerlerin bakım onarım ve yenilenmesi, yatırımların ve belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, COVID-19 pandemisine yönelik çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi, tabii afet ve mücbir sebeplerden kaynaklı olağan dışı giderlerin karşılanması, artan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi bunlara yönelik nakit ihtiyaçlarının karşılanması için borçlanma yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 26.000.000,00 TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet yine arkadaşlar 2020 de ki gibi tedbiren kredi başvurumuzu yapacağız. Şuan için ihtiyaç duyduğumuz bir kredi değil. Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlara havalesini önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (BİLA) 1 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren,

 “İstanbul Sözleşmesi” (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla

Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) Anayasanın 90/5 maddesine göre iç hukuk olarak

uygulanması söz konusu olduğundan; Belediye meclisimizin 14.04.2019 tarihinde gerçekleştirmiş

olduğumuz Meclis I. birleşiminde kurulmuş olan " Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun" isminin

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesi hususunda karar alınmasını arz

ederim.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Hukuk ve Kadın Erkek Eşitliği komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin Hukuk ve Kadın Erkek Eşitliği komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

 

6- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1486)30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, depremde yıkılan, orta ve ağır hasar alan binaların bulunduğu taşınmazlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden alınan ücretten bir defaya mahsus muafiyet uygulanması konusunun, Meclis tarafından incelenerek, karar alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-449) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki bağımsız birimlerde faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin; Bayraklı İlçe sınırlarında yeniden işyeri açmaları durumunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce alınan;

1. İşyeri açma ve çalışma ücretlerinden,

2. İşyeri ile ilgili alınan diğer ücretlerden (Canlı Müzik Yayın Belgesi ücreti hariç)

3. Gayrisıhhi müessese ücretinden

bir defaya mahsus muafiyet uygulanması konusunun;

Meclis tarafından incelenerek, karar alınması hususunu Olur'larınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Evet, Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar bu yeni kent merkezi ile ilgili gündem maddesi varmış ikinci meclise çıkmasıyla ilgili. O notu pas geçmişiz ilgili komisyon dikkat ederse sevinirim. Sanıyorum Büyükşehir’e gidecekmiş yetişecek. Başkan yardımcısı arkadaşlarım size bağlı müdürlerden meclisimizde olmayan arkadaşımız var mı? Bir tespit edin bakalım. Evet sonra alalım onu yani.

 

Emel ARSLAN HÜR-- Başkanım üçüncü madde iki meclis arasında çıkması gerekiyor değil mi? Bu yeni kent merkezi ile ilgili.

 

BAŞKAN- Tamam onu komisyondaki arkadaşlardan rica edeceğiz yani. Buyurun.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BİLA) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet taş ocağının ilgili komisyonlarca incelenip, buraların düğün salonu, mesire alanları, otopark, amfi tiyatro salonları vs. gibi halkın yararlanacağı bir alan olarak değerlendirilmesine ilişkin İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2771) 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre Kentsel Temizlik Hizmet Alımı için Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi'nin 01.09.2021 - 31.08.2024 tarihleri arasında yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak yapılabilmesi için ihaleye çıkılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım 2.3.4. ve 5. maddeler komisyonların oy birliği raporuyla gelmiştir. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. 2-3-4 ve 5.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 2-3-4 ve 5 nolu önergeleri komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5218) İlçemiz; Adalet Mahallesi, 1600 Sokak, No:38, 38/A, 38/B adreslerinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Diğerlerini de koyalım.

 

Emel ARSLAN HÜR- Diğerleri oy birliği bu oy çokluğu başkanım.

 

BAŞKAN- Oy çokluğu mu? Evet. Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet komisyonlardan geldiği şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6017) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta,36751 ada, 16 nolu parseldeki 137/18373 (2,74 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım 7-8-9-10-11. maddeler komisyonların oy birliği, komisyonlardan oy birliği ile gelmiştir. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bunların oy birliği oy çokluğu değil de şuan vatandaşlarımız bizi canlı olarak izliyorlar bunun dolayısıyla okunarak tek tek okunması daha uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Yani bunlardan zaten 6 oy çokluğu mu?

 

Emel ARSLAN HÜR- Evet. 7-8-9-10-11. oy birliği.

 

BAŞKAN- Olabilir. Vatandaş dinliyorsa olabilir. Evet o zaman şey olarak. Evet 7 nolu önergeyle ilgili Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet 7 nolu önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6405) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 18 nolu parseldeki 279/34481 (2,79 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Evet Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.


 


 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6434) Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanında (İtfaiye) kalmakta olan Osmangazi Mahallesi, tapunun 14147 ada, 1 nolu parselinde 5.421,09m2 yüzölçümlü olan taşınmaz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince 8.100.000,00 TL bedel takdir edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 2021 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenmesi şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1532) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org.Nafiz Gürman Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

 

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


 


 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1533) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu ile Adalet Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisine Tepekule Mahallesi de ilave edilerek kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-90) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde “koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedeller veya tutarları ile ilgili orarak Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen ya da bedelli tahsis işlemi yapılan taşınmazlara ilişkin işlemlerin ne şekilde yürütüleceği hk.

 

BAŞKAN- Emel Hanım?

Emel ARSLAN HÜR- Başkanım tekrar aynı komisyonlara Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini talep ediyoruz ama iki meclis arasında arkadaşlar bu konuyu çıkartırlarsa...

 

BAŞKAN- Biz bunu kaç defa geri göderebiliyoruz ya? Var mı onda bir sınır var mı arkadaşlar? Yani bunu kaç defa.

 

Abdullah AKTAŞ- 90 gün süresi var başkanım normalde bildiğim kadarıyla.

 

BAŞKAN- Daha o süre içerisindeyiz değil mi? Evet Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin söylenen hassasiyetle iki meclis arasında görüşülmek üzere, buyurun... Bir söz alında duyamadım, mikrofon.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım bu önerge sadece Hukuk ve Plan Bütçe komisyonuna gitmesi yeterli. Çünkü İmar komisyonunu ilgilendiren bir şey değil. Genelgeyle ilgili karar alınacak.

 

BAŞKAN- Yani bir daha ki komisyona yetiştirilecek.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Evet.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen bütün arkadaşlara söz vereceğim. Buyurun. Söz almak isteyen yok. Söyle Seyfettin ağabey.

 

Seyfettin ATBAŞ- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sayın başkanım biraz önce 14147 ada 1 parselin rayiç bedeli ile ilgili bir açıklık getirmek istiyorum. Bir yanlışlık yani belediyenin arsa rayiç bedeli ile komisyonun vermiş olduğu rayiç bedel arasında...

 

BAŞKAN- Hangisi ağabey?

 

Seyfettin ATBAŞ- 14147 ada, Büyükşehir Belediyesinin. Sayın başkanım şimdi biz o çevrede 2021 yılının rayiç bedeli 1532 lira 25 kuruş ken, biz belediye olarak rayiç bedelini bunun üzerinde olması gerekirken orada bir araştırma yapılıyor 1375 lira 1400 lira, 1450 lira gibi bir rakam. Oysa biz zaten oradaki rayiç bedelini arsa bedellerini vergilerini 1532 lira 25 kuruştan alıyoruz. Bunda bir çelişki var mıdır, yok mudur? Ya biz bu rakamdan alıyoruz vatandaştan belediyeye sattığımız zaman yani gerçek rayiç bedeli değil. Benim itirazım bu.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum sağolun.

 

Seyfettin ATBAŞ- İkincisi başkanım bu toplu sözleşme yapıldı bugün arkadaşların toplu sözleşmesi imzalandı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, barışıklığın devamlı olmasını diliyorum saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim sağolun. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Cindi Bey?

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım kıymetli arkadaşlarım hepinizi saygı ile selamlıyorum. Seyfettin Bey dokuzuncu madde de İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsis etmiş olduğumuz itfaiye alanı ile ilgili mi söylüyorsunuz? Yani arkadaşlar burası imar planlarında konut alanı değil, ticari alan değil, itfaiye alanı. Biliyorsunuz itfaiye İzmir Büyükşehir Belediyesinin üretmesi gereken yapması gereken hizmet alanı. Biz zaten orayı İtfaiye alanı olarak kullanamayacağız, itfaiye binası yapamayacağız en nihayetinde burası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ve bu bölgedeki insanlara itfaiye hizmeti verecek. Burada Büyükşehir Belediyesine tahsisini yapıyoruz ve bunun karşılığı 8 milyon 100 bin lira gibi bir bedel alıyoruz para alıyoruz. Biz bunu Bayraklıda ki hizmetlerimizde kullanacağız, daha anlaşılır olması için söylüyorum.

 

BAŞKAN- Daha önce bedelsiz tahsis söz konusuydu orada. Şimdi Seyfettin Bey sizde bilirsiniz ki, bir Cindi Bey’in temas ettiği nokta gerçekten önemli. Bir burası itfaiye alanı yani Bayraklı Belediyesinin burayı üçüncü şahıslara satma gibi bir şeyi yok ve burada bir iş yapma yetkisi de yok alan tanımlanmış bunun sahibi kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Burada yaptığımız şey ne? Aslında onu da o bölgeden çıkarıp Adalet Mahallesinde ki planları düzgün hale getirebilmek ve gerçekten daha önce itfaiye yeri olarak ayrılmış Osmangazi de ki yeri hem bölge hastanesine yakınlığı hem Alışveriş merkezine hem oradaki bölgeye yakınlığı itibariyle de itfaiye içinde stratejik bir bölge. Biran önce yapılıp hizmete gitmesini oradan gelen 8 milyonla da gerçekten vatandaşımızla ilgili daha önce bedelsizdi şuan 8 milyona vermiş olacağız. Aynı işi mesela biz kamu söz konusu olduğunda bunun çok altına üstüne bakmıyoruz. İmar plan notlarında Emniyet Müdürlüğümüzün notu geldi hiç düşünmeden geçtik, Kaymakamlığımızın notu gelecek hiç düşünmeden geçiyoruz, Diyanetten geldiğinde hiç düşünmeden geçiyoruz. Yani bir yere tahsis olduğunda karşımızdaki muhatap kamu kurum ve kuruluşuysa biz orada şeye bakmıyoruz çok fiyatına vs. bakmıyoruz. Mesela bizim sigorta için vereceğimiz yerde de aslında 75-80 milyon civarı olabilir onun değeri ama ona da itiraz etmiyoruz, faizlerimiz gidecek bir şekilde dengeleyeceğiz onu da bir kamu yatırımı bölgeye gelecek, sigortanın buraya gelmesi bölgede o biten hayata tekrar can verir renk verir diye kamu kurumları arasında olan bu işlerde çok bu ticari hesapları yapmıyoruz ama üçüncü şahıslar olduğunda komisyondaki arkadaşlarımız kılı kırk yararak bu işlemi yapıyorlar. Buyurun.

 

Emre DEMİR- Sayın başkan kıymetli üyeler hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Toplu sözleşme hem de hayırlı olsun diyorum başkanım inşallah hayırlı olur. Bugün toplu sözleşme konusu belediyede konuşulurken Disk Genel-İş den yetkili beyefendi sizden önceki dönemde tabiri caizse kartla iş yapan kişilerin 5-6 birimde maaş aldığını falan söyledi bunu bizde duyuyorduk burada da gündeme de getirmiştik, bunun önüne gerçekten geçilirse teşekkür ederiz. Ama kendisi bunu anlatırken izlediğim bir film geldi aklıma o film de bir profesyonel sporcu cirit atıyor, koşu yapıyor, dövüş yapıyor, ata biniyor birçok özelliğe sahip. Şimdi bizimde tabi sosyal medya hesaplarından kendi partililerinizin de tepki gösterdiği bir durum oluştu. Haliyle onunla bağdaştırıyorum bir Özel Kalemimiz var birçok özel yeteneğe sahip mi acaba? Kendisi de biliyorsunuz birkaç işin başında burada da kararla şirketin başına da getirdik kendisini bunu nasıl yorumluyorsunuz? Merak ediyorum. Bununla beraber kredi konusu gündeme gelince bir açıklama yapma gereği duyuyorsunuz, bu açıklamaya biz üzülüyoruz. Neden? Çünkü, biz size kredi çekemezsiniz demedik. Elbet kredi çekeceksiniz hizmet yapmak için elbet kredi gerekecek ama çekeceğimiz kredileri layıkıyla hizmete dönüştürebilir miyiz noktasında bir soru işaretimiz vardı bizim, durum bu. Bu krediyi kullanırsınız kullanmazsınız tabi ki sizin tasarrufunuzda tamamen ama eğer kullanılacaksa umarım Bayraklı’nın yararına halkın yararına işlemlerde kullanılır diyorum. Teşekkür ediyorum.


 


 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar, Mevlana’nın güzel bir sözü var, yani aslında bizim de buraya gelme gerekçelerimizden bir tanesi biz buraya Hakim, Savcı olarak gelmedik. Herhangi bir yerde bir sıkıntı varsa Teftiş Kurulumuz var, kamunun denetleyici mekanizmaları var onlar görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlardır. Sayıştay mesela bütün hesaplarımızı denetliyor, olması gereken geçişler orada zaten bir aksaklık varsa hem bizim teftiş kurulumuzda hem de sayıştayın denetiminde ortaya çıkar, varsa bir hata kusur bunun gerekleri yerine gelir. Geçmişte işe gelen, gelmeyen, az aldı çok verdi bunlarda şuan gündemimizde yok. Mevlana’nın sözünü hatırlatayım “Dün dünde kaldı cancağızım diyor, yarına dair bir şey söylemek lazım.” Biz yarını konuşuyoruz. İki, bir belediye başkanı olarak yetki ve sorumluluğumu kimseyle paylaşmak durumunda değilim. Kimi Özel Kalem’e alacağım, kimin ne yeteneği olacağı, kimin ne iş yapacağı benim takdirimdedir. Bu anlamda farklı bilgi döküman bilgileriniz varsa da Cumhuriyet Savcılığı 200 metre ileride. Başkaca bir sorusu olan arkadaşımız var mı? Buyurun.

 

BAŞKAN- İstiyor musun söz Abdullah Bey?

 

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkan çok değerli meclis üyeleri herkesi saygıyla selamlıyorum. Yeni yapılan sözleşmeyle ilgili teşekkür ediyorum, arkadaşların beklentileri çözüldüyse ve çalışan arkadaşlarımızda bu konuda mutlu mesutsa herhangi bir sorun yok. Benim sormak istediğim konu Bayraklı Belediyesinin yaşamış olduğumuz deprem sürecinde kendi öz sermayesinden kendi muhasebesinden ne kadar harcama yapmıştır? Miktar olarak. Depremle ilgili ve depremzedelere bunu rakamsal olarak muhasebesel olarak öğrenmek istiyorum hem de vatandaşlarımızda Bayraklı Belediyesinin bu anlamda ne kadar harcadığını öğrenmiş olur. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Ne kadar harcadığımız neyin ne kadar olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan şey şu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde deprem, afet, zelzele gibi meselelerden sonra tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir uygulama İzmir’de hem Bayraklı Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi hem diğer İlçe belediyelerimiz kamuyla beraber bu sorun bu güne kadar en sağlıklı şekilde çözülmüş ve bundan sonraki süreçte depremzedelerimizin bütün ihtiyaçları karşılanacak şekilde planlanıyor ve devam ediyor. Biz bu anlamda depremzede yurttaşlarımıza buradan bir defa daha seslenmek istiyorum. Ulaşamadığımız arkadaşlarımız bir şekilde bize ulaşamayan arkadaşlar bize ulaştıklarında imkanlarımız ve gücümüz ölçeğinde bütün ihtiyaçlarını çözeceğimizi buradan bir defa daha beyan ediyoruz. Bakın 1000 konteynır var şuan 100-120 arkadaşımız var çoğu korkudan orada bu elbirliği ile yaptığımız bir iş ve gittikleri evlerde beyaz eşyasından diğer ihtiyaçlarına kadar gıda yardımına kadar çözülen bir süreç bu. Evet başka söz almak isteyen yoksa bir daha ki meclis, ha Abdullah Bey buyurun, kusura bakmayın.

 

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar. Şimdi mutlaka ki depremde herkes taşın altına elini koydu, devletiyle kurumlarıyla, ilçesiyle çalışanlarıyla belediyeleriyle...

 

BAŞKAN- Yok ona itiraz etmedik, kamuda var tabiî ki.


 


 

Abdullah AKTAŞ- Biz herkese teşekkür ediyoruz bu konuda. Yani Muhammet arkadaşımız sordu ,ben geçen mecliste sormuştum şimdi bende aynı şeyi düşünüyorum yani biz belediye olarak bu depremde ne bütçe ayırdık? Bugün bir kredi için yetki istediniz bunun içinde depremzedelerle ilgili bir birim var. 26 milyon para harcanmış mı ki bu depremzedelere biz hizmet yapamıyoruz şeklinde bir sürü şeyler yazılmış oraya. Yani sanırsınız ki belediye şuan tamamen bu para olmayınca belediye hizmet yapamayacak hale gelmiş gibi düşündürmüş yani acındırılacak şekilde bir şeyler yazılmış. Şimdi bizde merak ediyoruz şimdi birçok kurum kuruluş bu belediye ye yardım malzemesi gönderdi ve sizin kanalınızla bunlar dağıtıldı birçok yerde olduğu gibi. Bayraklı Belediyesi kendi bütçesinden ne ayırdı? Yani 26 milyonluk böyle bir açık oldu mu? Merak ediyoruz yani. Biz bunun tutarını merak ediyoruz. Bize deyin ki biz şuralara şu kadar harcamalar yaptık bunun bedeli de bu kadar deyin. Yani bunu ögrenmekte herkesin hakkı diye düşünüyorum. İkincisi Özkanlar Pazaryeri’nin devrinin üzerinden 17 ay geçti sahayı kontrol ettiğimizde yapılan bir çalışma yok. Bu pazaryerinin ihalesi mi yapılmadı? Yapılan ihale iptal mi edildi? Projeleri mi yapılmadı? Ya da bir aksamamı var yani biraz daha devam ederse sizin belediye başkanlığı süreniz dolacak yani bir 17 ay daha geçerse yani size yetişmeyecek yani. Birde sizde açıklama yaptınız bende oraya ufak bir katkıda bulunmak istiyorum bu SGK devrolan yerle ilgili. Bana göre bu meclis dönemi başladığından beri yapılan en iyi işlerden bir tanesi, birincisi maddi kısmını ben söylemek istemiyorum o ayrı o belediyemiz açısından iyi olan tarafı, bir diğer tarafı da bir devlet kurumunun ilçemize getirilmesi açısından buranın değerlerinin arttırılması, o bölgede bir canlılık yapılması, sağlanması ve o bölgenin daha resmi bir şeye kavuşması açısından çok iyi bir takas olduğunu düşünüyorum, devir olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mecliste komisyonlarda bunlara bakarak devam edilmesini talep ediyorum. Seyfettin Bey’in bahsettiği konu şuydu, şimdi tabiî ki bir hizmet gelecekse burada ufak tefek şeyler aranmaz onda hemfikiriz. Şimdi vatandaştan alırken 1500 TL’nin üzerinde bir rayiç bedel biçilerek alınıyorken ilgili birim ilgili emlakçılardan işte 1400 lira 1375, şeklinde fiyat alıyor. Bu devre baktığımızda 5421 m2 alan 8 milyona giderken SGK’da ki imarın m2’si 10 milyon lira, yani tabiî ki gereken kolaylık sağlanacak karşılığında hizmet edilecek hizmet verilecek bunda hemfikiriz ama rayiç bedellerinde belediyeye kazanç sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer konu yine bir Başkan Yardımcımız istifa etti daha öncede gündeme getirmiştik herhalde 17. değişiklik oldu sanırım artık bizde takip edemiyoruz, bunların sebeplerini merak ediyoruz. Bir ay önce göreve getiriyor bir ay sonra istifa ediliyor yine BAY-BEL’in, Bayraklı A.Ş’nin başına meclis üyelerimiz getiriliyor onlar bakıyoruz ki 3 ay sonra istifa ediyor, başındaki genel müdür istifa ediyor.

 

BAŞKAN- Kim istifa etmiş ya meclisten BAY-BEL den?

 

Abdullah AKTAŞ- Bu istifaların bir önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

BAŞKAN- BAY-BEL den kim istifa etmiş ya?

 

Abdullah AKTAŞ- Meclis üyelerimizden bazılarının istifa ettiğini duyduk, yönetim kurulundaki.

 

BAŞKAN- Yok yok istifa yok, evet.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi çok hızlı bir değişim var belediyede...

 

BAŞKAN- Bende inanıyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Hala bir yapı kurulamamış bir şey görüyoruz buda tabiî ki hizmetlere yansıyor. Çünkü, herkesin yoğurt yiyişi farklı giden arkadaş birşeyler çalışırken gelen arkadaş farklı bir şekilde olaylara bakıyor buda hizmetlerin aksamasına neden oluyor. Yani bunların artık bir düzene oturtulması gerektiğini düşünüyoruz, süreklilik haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani dereyi geçerken at değiştirmenin de uygun olmadığını düşünüyoruz, tabi farklı sebepleri varsa onu da bilmiyoruz yani. Açıklarsanız seviniriz. Birde toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum sadece iki arkadaşımız dışarıda kalmış sözleşmeleri imzalanmamış. Ne olursa olsun bu iki arkadaş yaklaşık 11 yıldır belediye ye gece gündüz hizmet ettiler ve buradaki işlerin karşılığında da kendilerine bir takım ev, araba vs. borçlanması yaptılar. Bu iki arkadaşın ne olursa olsun belediyenin bir yerlerinde yerleri değiştirilerek çalıştırılabilineceğini düşünüyoruz. Keşke bunu da çözmüş olsaydınız da bu iki arkadaşımızda zor durumda bırakılmasaydı diye düşünüyoruz. İnşallah tekrar bakarsınız bu iki arkadaşımızın durumunu tekrar değerlendirirsiniz. Teşekkür ediyoruz.

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar personel değişikliği meselesi dere geçilirken at değişilmez çok eskide kalmış bir tabir. Köprüler var, yerin altından geçiyorlar tünelleri birleştiriyorlar . Yani artık günümüz teknolojisinde uygun olan yöntem neyse ona başvuracağız. Bir diğeri bizim Temizlik İşlerimiz belli bir boyutuyla ilerliyordu. Sonra bir ara baktık cadde de, sokakta farklı alanlarda temizlikle ilgili sıkıntı oluşuyor bunu hem bizim meclis grubumuzdan arkadaşlarımız dönem dönem sizler dönem dönem muhtarlarımız bizleri uyardılar. Şimdi ne oldu da birden temizlenen yerlerle ilgili böyle bir sıkıntı oldu? Düşünün süpürgeci görevini tam yaparsa, çavuş görevini tam yaparsa ilgili müdür görevini tam yaparsa sorumlu başkan yardımcısı görevini tam yaparsa böyle bir sorun oluşur mu? Bu dört kalemden biri işini yaparsa oradaki o temizlik işi aksamaz. Temizlikle ilgili sorun varsa dördüde gider, bizim işe bakışımız o. Ali geldi Veli gitti şu geldi bu gitti biz buna bakmayız. Bu kentin sorunları sadece 10 yılla sınırlı değil 50 yıllık sorunları. Bayraklı Bornova’nın üvey çocuğu Bayraklı Karşıyaka’nın üvey çocuğu ve sizin döneminizde oy dengeleriyle siyasal olarak ilçe yapılmış entegrasyonu olmayan bir ilçemiz. Derdi bitmek bilmiyor yani. Kapatacağız az kaldı hep beraber, yok yok biz zaten ona geldik hiçbir sorun yok. Bir diğeri rayiç bedel yani birkaç dönem sonra kalırsanız belki. Rayiç bedellerle ilgili süreç şu, biz aslında kurumlara farklı ücretler falan sunmuyoruz sigortaya sunduğumuz yerin imar değişikliğini plan tadilatını yapmamış olsaydık benzer değerlere giderdi ikisi arasında ki fark o. Kredi çekmekle ilgili bizim acınacak vs. gibi bir durumumuz yok, biz geldiğimizde 250 milyon borçla biz sadece 178 kesinleşen şirket borçlarını falan sonra tahakkuk edenleri işin içine koymadan 250 milyon borçla ayda 3 milyon faiz üreten gelirinin % 65-70’ini personele ayıran bir belediye devir aldık. 102 milyonda banka borcumuz var bunun bu süreç içerisinde 60 milyonunu ödemişiz. Hem geldiğimiz ekonomik krizden hem pandemi de hem depremde krediye bir daha ihtiyaç duymamışız. Çünkü bizim bakış açımız şu, iki yıl içerisinde bu kentin ihtiyaç duyduğu projeleri yasal prosedür içerisinde geçmesi gereken süreyi tamamladıktan sonra mali yapısı güçlü böyle sigortaya 1 milyon, vergi dairesine 1 milyon, faize 1 milyon sizin de dönem dönem haklı olarak eleştirdiğiniz meseleleri kapatıp yatırıma geçeceğiz. Ha şuan neden geçmiyorsunuz? Sevgi Yolunun projesi yeni oluşuyor, proje oluşurken sit kuruluna arkadaşlar her halde haftada on defa gidip geliyorlar kültür varlıklarına. Kent meydanı projesi sadece bize bağlı değil bütün mesele o. Bir diğeri birde bu meseleyle ilgili Sayın Valimizle, Sayın İl Emniyet Müdürlerimize de görüşlerimizi aktardık biz Bayraklı ya ne kadar fazla kamu kurum ve kuruluş gelirse Bayraklı’nın yeni kent merkezi kimliğiyle o kadar örtüşür ve o kadar bu kente hizmet etmiş oluruz. İzmir Valiliğinin Bayraklı’da olduğunu düşünün, İl Emniyet Müdürlüğümüzün Bayraklı’da olduğunu düşünün, bölge müdürlüklerinin Bayraklı’da olduğunu düşünün işte o zaman yeni kent merkeziyle ilgili şeyleri söyleyebiliriz. Yani o ibare kağıt üzerinde değil ete kemiğe bürünmüş olur. Özkanlar Pazaryerinin aslında projesi yapılmıştı ama kentin ihtiyaç duyduğu bu konferans salonuyla ilgili ve birde Osmangazi’deki hizmet binamızın engellilere tahsisiyle ilgili büyük bir engelli merkezi planlıyoruz orada. Oradaki personelimizin de gideceği yerle ilgili proje değişikliği yaptık. 2021 yılı içerisinde Özkanlar Pazaryerinin temeli atılacak, şuan projesi sonuçlanmak üzere diye biliyorum. Evet arkadaşlar buyurun Özgür Bey.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Şimdi esasında söz almayacaktım ama şöyle bir durum gelişti grubumuzdaki arkadaşlarımız aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşımızın bir takım eleştirileri oldu. Neyle ilgili eleştirileri oldu? Belediyenin bir takım işleyişiyle ilgili, kredi çekimiyle ilgili eleştiriler oldu, bu eleştirilere cevap vermeniz ebetteki mümkündür. Bizce eleştirilecek bir takım noktalar vardır, sizce yoktur ama bu özellikle son dönemlerde şunu sıkça görüyoruz şahsınızda bu eleştirilere cevap verirken sürekli birilerini suçlayıcı bir tavır takınıyorsunuz. Şimdi yapılan bu eleştirilerin üzerinde gördük ki Bayraklı’nın ilçe yapılması hususundaki memnuniyetsizliğiniz. Yani aslında bir Bayraklı Belediye Başkanı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak şunu söylemenizi beklerdik. 2008 yılında Bornova’dan ve Karşıyaka’dan ayrılarak Bayraklının hak ettiği noktaya gelmesini sağlayan ilçe yapılması meselesini aslında sizin de övünerek ve mutlulukla karşılamanız gerekirken siz çıkıp Bayraklının ilçe yapılması noktasında bir takım siyasal gerekçeler ortaya koyarak eleştiri getirmeye çalıştınız. Şimdi bu ilçeyi 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yönetiyor bu bugüne kadar yaşanan sorunlar Bornova’nın üvey evladı olması Karşıyaka’nın üvey evladı olması meselesini aslında biz size söyleyeceğiz söylemeye çalışıyoruz ama sizin bunu çok anlamadığınızı düşünüyorum. Şimdi bu 26 milyon kredi meselesine ki bu komisyonlara gelecek esasında önümüzdeki mecliste uzun uzun tartışılacak ama burada çok acınacak durum aslında ne sizin önergedeki ifadenizide ben okumak istiyorum, deprem nedeniyle zarar gören yol, kaldırım, park, bahçe ve benzeri tesis ve yerlerin bakım onarım ve yenilenmesi. Şimdi eğer bu ifadeyi bu ibareyi buraya yazdıysanız ben az önce kapatalım derken eğer bunun için kredi çekecek bir belediye aşamasına geldiyseniz evet kapatın. Parkların bakım onarımı için kredi çekecekseniz, yolların bakım onarımı için kredi çekecekseniz ki bunların büyük bir bölümünü aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısmen de olsa yapıldığını hepimiz biliyoruz. Aslında Bayraklı Belediyesinin böyle bir yatırımının olmadığını da biliyoruz ki bu anlamda eleştirilerimizi de birçok defa dile getirdik. Siz eğer şunun için kredi çekecekseniz 26 milyon ki çekeceksiniz anladığım kadarıyla o zaman gerçekten Bayraklı Belediyesini kapatın yönetemiyoruz deyin çekilin yöneten birileri mutlaka çıkar emin olun. Bizim eleştirimiz bu noktada. Saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Evet, şimdi değerli arkadaşlar prosedürsel olarak 2020 yılında da bu krediyle ilgili benzer şeyler tartıştık, bugün iddiamız ihtiyaç duymadığımızda kullanmayacağımız sizin iddianız krediyi kullanacaksınız ihtiyacınız var diye. Bugün de altını çizerek söylüyoruz tedbir olarak kredimizin hazır olmasını istiyoruz. Bir diğeri biz Bayraklı’nın ilçe olmasından olan rahatsızlığımız aslında yeri zamanı koşulu doğru ayarlanmak kaydıyla alt yapı meselesi doğru halledilmiş şekilde siyasal kaygılardan ziyade oluşmuşsa başımız üstüne herkeste biliyor ki siyasal denklemin sonucu olarak kurulan bir ilçe bu boyutuna itiraz ediyoruz. Bakın ben sözünüzü kesmedim, bizim Bayraklı Belediyesin de yaptıklarımız, yapacaklarımız ve mali disiplin adına yaptığımız her şey inşallah kamunun birçok kurumuna örnek olur da birçok sıkıntıyı hep beraber aşmış oluruz, inşallah bütün kamu kurum ve kuruluşlarında bu kadar şeffaf bu kadar adil bu kadar tarafsız bu kadar ihtiyaç duyulmadığı sürece krediye başvurmayan fakir fukaranın hakkını biran önce fakir fukaraya teslim etmek ile ilgili inşallah bir irade ülkenin tamamında oluşur da bizde bu sıkıntıları çekmeyiz. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum.

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Emel ARSLAN HÜR- Bir dahaki meclisimiz 4 Şubat Perşembe saat 17:00 de.

 

BAŞKAN- Uygun mudur?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.


 

                                                                                                          Serdar SANDAL

                                                                                                          Belediye Başkanı

                                                                                                  İpek KUL    Zehra ONGUN

                                                                                                        Üye                   Üye