Meclis Çalışmaları

02/04/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ           02.04.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Gamze Gül ÇAMUR -  Cindi Can POLAT-Serap KESKİN-  İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL-  Emel ARSLAN HÜR – -Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN- Şentürk APAYDIN- Şeyhmus BIÇAKÇI- Gökhan KAFALI- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ-  Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR-   Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU -İrfan ÖNAL -Osman AKSEKİ - Kıyasettin AYDEMİR- Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ- Osman SAĞLAM.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Meclis üyeleri sevgili gazeteci kardeşlerimiz değerli bürokratlarınız meclis çoğunluğumuz vardır, meclis açıyorum. Tüm meclislerimizin ilk oturumunda Ulu önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için önce saygı duruşu arkasından da İstiklal Marşı buyurun. Evet değerli meclis üyelerimiz ben gruptan bir söz vereyim, buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına bildirimizi okuyorum Sayın başkanım. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan ve ülkemizin hiçbir çekince koymaksızın imzaladığı aynı zamanda 24 Kasım 2011 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda da tüm siyasi partilerce kabul edilen İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele'ye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesinin bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından fethedilmesini kınıyoruz. Bugün İstanbul Sözleşmesinin feshini sözleşme ile hiçbir alakası olmayan savunmalar ile karşımıza çıkanlar sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor, toplama cinsiyetsizleştiriyor, sözleşme şiddeti artırıyor kadının beyanı ile delil olmaksızın erkekleri hapse attırıyor erkekleri mağdur ediyor toplumun büyük çoğunluğu sözleşmeden rahatsız, dünyada dahi her yerden sözleşmeye tepki var boşanmaları arttırıyor, dinimize kültürümüze aykırı bizlere uymuyor gibi gerekçeleri önümüze koyuyorlar. Bilinsin ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır çünkü, sözleşme cinsiyetin bir şiddet gerekçesi olmasını yasaklıyor ve herkesi şiddetten koruyor, şiddeti arttırmıyor sadece şiddeti görünür kılıyor. Kadının beyanı ile tedbir kararı alınıyor erkekleri mağdur etmiyor şiddet uygulayan, tehdit eden ve suçlu erkekleri evden uzaklaştırıyor. 2020 yılında yapılan bazı araştırmalarda toplumun %7'si bazılarında ise %17'si sözleşmenin iptalini istiyor. Yani toplumun ezici çoğunluğu sözleşmeden yana tutum sergiliyor. Dünyada ise 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan sözleşmeyi Tunus ve Kazakistan gibi ülkelerde yürürlüğe koymak istiyor, boşanmaları sözleşme değil ev içi yaşanan şiddet artırıyor. Sözleşmede dinimize dair hiçbir madde bulunmuyor aksine hiç kimseye dini inancından ötürü ayrımcılık yapılmayacağının da altını çiziyor. İstanbul sözleşmesi yaşam hakkı gibi şiddete maruz kalmama hakkı gibi temel insan haklarına dayanır ve temel insan hakları tartışmaya açılamaz. İstanbul Sözleşmesinin feshi ile tüm dünyaya Türkiye'nin anayasasındaki eşitlik ilkesinden şiddeti önlemek ve şiddete maruz bırakılanların korumakla ilgili yasalardan vazgeçildiği devletin kadın erkek eşitliği kadına yönelik şiddeti önleme politikasını terk ettiği ilan edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizler söz veriyoruz, İstanbul Sözleşmesinin önemini hem kadınların hayatı hem de Türkiye'nin geleceği açısından her yerde anlatacağız. Sözleşmenin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile feshedilmesi hukuksuzdur, yasal değildir iktidarı bu anlamsız inattan vazgeçmeye davet ediyoruz. Çünkü, İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Pınar SUSMUŞ’da aramızda hoş geldiniz sayın başkan. Buyurun.

Emre DEMİR- Başkanım öncelikle herkesi selamlıyorum. Şimdi tabi meclisin doğasında tartışmak tartışarak doğruyu bulmak var ama bunların hepsi siyasi nezaket çerçevesi içerisinde olmalı arkadaşlar. Siyasetin nazik tabiatının dışına çıktığımız zaman işin rengi değişiyor. Öncelikle ben seçilmiş Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanına kınıyorum diyenleri buradan grubum adına kınıyorum. Cumhurbaşkanı’nı burada seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı’nı kınamak kimsenin haddine değil Sayın başkan. Onunla beraber Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanından bahsediyoruz Ali Bey. Lütfen hatibin sözünü kesmeyin bakın siyasetin nazik tabiatı içerisinde diyoruz, hiç bu tarz işlere gerek yok. Sayın başkan Avrupa ülkelerinin birçoğunda evet kabul görmüş, bir çoğunda da kabul görmemiş bir sözleşme. Kabul görenlerin bir çoğunda da biliyoruz ki şuan çekinceler var ki göreceksiniz önümüzdeki dönemlerde kendileri de bundan geri adım atacaklardır. Anayasamızda anayasamız da beraber hükümetimizin yapmış olduğu politikalarda İstanbul Sözleşmesi'nin çok daha üzerinde hanımefendileri, annelerimizi hanımlarınızı koruyan yasalar mevcuttur Sayın başkan. Bununla beraber yapmış olduğumuz atılımlarda yatsınamaz gerçeklerimizdir. Ben buradan tekrar bağlarken siyasetin nazik tabiatı içerisinde birbirimize tartışmaya davet ediyorum ve Sayın başkan bakın önümde ne bir kağıt var nede elimde bir yazı var, önündeki kağıdı elindeki yazıları bırakıp bırakıp telefondan dahi bir madde açmadan Avukat Hanım’ı İstanbul Sözleşmesi'nin tam ortasından 2 tane madde söylemeye davet ediyorum, anlatabiliyor muyum Sayın Başkan? Ezbere ezbere gelmiş ezberlenmiş cümlelerle lütfen meclisin lütfen meclisin buradaki temiz havasını da dağıtmayalım Sayın başkan teşekkür ederim.

BAŞKAN- Peki teşekkür ediyorum. Cindi Bey buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikle bilgilendirme anlamında bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Hal Partisi Bayraklı Grup Başkanvekilliği görevini ben üstleneceğim. Bu noktada arkadaşlarımız sahasında verdikleri güven, verdikleri destek ve bu görevi üstlenmem noktasındaki teveccühlerin den dolayı grup üyesi arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum, grup sözcümüz olarak da Gamze Gül ÇAMUR arkadaşımız devam edecek. Tabii bu metni grup sözcüsü arkadaşımız okudu aslında metnin içeriğine bakarsanız Cumhurbaşkanı’nın şahsının değil söz konusu sözleşmenin feshini ...

Emre DEMİR- Ne şahsını nede makamını kınamak kimsenin haddi değildir Sayın başkan.

BAŞKAN- Hatibin sözünü kesmeyin, hani nezaketten söz ettik. Cindi Bey bir saniye. Bakın arkadaşımız çıktı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına partinin aldığı bir karar metnini burada okudu sizde çıkıp kendi hassasiyetiniz ölçeğinde cevap verdiniz. Hani söz konusu nezaketi herhangi bir hatip konuşunca da yerine getirmek lazım. Konuşsun hatibimiz bir eleştiriniz varsa size de söz verelim tekrar cevap verin. Buyurun.

Cindi Can POLAT- Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu metni arkadaşımızın da okumuş olduğu metinde bir daha ifade ediyorum Cumhurbaşkanının şahsı değil sözleşmenin feshedilmesinin kınandığı açık bir şekilde ifade edilmektedir, teşekkür ederim. Buyurun.

Şentürk APAYDIN- Sayın başkanım bu İstanbul Sözleşmesi'nin 2018 yılında yine meclis tarafından onaylanıp bu şekilde yürümesinde bu sefer de gece yarısı kararname ile çıkmasının bir kere yanlış olduğunu hatırlatmak istiyoruz arkadaşlara, teşekkür ediyorum.

 BAŞKAN- Evet şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşımız birazcık gecikecek. Aslında şöyle bir işlem yapabilir miyiz? Bizim meclis üyemiz Sayın Gönül GÜNGÖR’ün de kadın cinayetleri ile ilgili herhalde söyleyeceği şeyler vardı, dilek temennilerde mi söyleyeyim? O zaman gündeme geçelim uygunsa tamam.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.03.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağını ile ilgili Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım okumuş gibi oynanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Evet başkanlıktan gelen iki önergemiz var. Evet Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Okuyabilirsiniz.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-597) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına karar verilen alanda kalan, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37091 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu parselin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu alan dışına çıkarılarak, parselde yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılması hk.

 

BAŞKAN- Bir saniye Cindi Bey. Arkadaşlar bu alan bizim Teras Cafe'nin yanındaki Sabiha Ahmet TABAK İlkokulu ile ilgili bir durum. biliyorsunuz depreme dayanıklı olmadığı için bina yıkıldı ama o bölgede bir kısıtlama olduğu için bu alanı o sınırın dışına çıkaracağız ki bir an önce bu pandemi sürecinde de okul yapılıp çıksın. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin gündeme alınmasını öneriyoruz. Ayrıca bu madde de olduğu gibi diğer maddelerinde gündemde okunduğu şekliyle olduğu şekilde okunmasını talep ediyoruz. Bunu da oylarsınız.

BAŞKAN-  Evet Emre Bey?

Emre DEMİR-  Gündeme alınması uygundur.

BAŞKAN-  Evet 1 nolu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir de maddelerin gündemdeki şekliyle okunup oylanmasını da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A ile 26M-2D paftalarda, 7398 sokak ile 7356/8 sokak arasında kalan imar planında Belediye Hizmet Alanı (Kreş) olan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine, Belediyemizin uygun göreceği şirket veya sponsor firmalarla yapılacak şartlı bağış anlaşması kapsamında uygulama projelerinin hazırlatılması ve uygulama projelerine uygun olarak gündüz bakım evi projesi yapım işinin yapılarak hizmete kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendindeki "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (g) bendindeki  "Yetkili Organların Kararını Almak Şartı ile Sözleşme Yapmak" hükmü gereği söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar bu alanda Onur Mahallesi'nde daha önce bizim meclisimizden ve Büyükşehir’den de geçti. Bir park alanının eğitim alanına dönüştürülmesi ile ilgili sponsor bir firma o alana bir kreş yapacak onunla ilgili bir önerge.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan gündeme alınsın.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR-  Gündeme alınması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-707) 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereği Meclis Üyeleri arasından, 1. ve 2. Başkan Vekili ile Katip Üyelerin ( 2 asil 2 yedek) gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Meclis Başkan Vekili, Birinci Meclis Başkan Vekilliğine İrfan ÖNAL’ı, İkinci Meclis Başkan Vekilliği görevini de Nilgün ALPASLAN arkadaşımızı öneriyoruz. Yine Meclis Divan Üyeliğine ise asil, Emel ARSLAN HÜR, ve İbrahim BALIKÇI arkadaşımızı asil. Gökhan KAFALI ve İpek KUL arkadaşlarımızı da yedek üyeliği öneriyoruz.

BAŞKAN- Bunu direk oyluyoruz değil mi? Gizli oyla mı?

Cindi Can POLAT- Asil üyeliklere Sayın İbrahim BALIKÇI...

BAŞKAN- Cindi Bey bunları ayrı ayrı oylayacağız. Önce şeyi belirleyin.

Cindi Can POLAT- Şimdi Sayın başkanım yedek üyeliğe Gökhan KAFALI ve İpek KUL arkadaşımız...

BAŞKAN- Bir saniye önce Başkan Vekillerini bir oylayalım ondan sonra.

Cindi Can POLAT- Tamam sırayla o zaman şey yapalım.

BAŞKAN- Evet bir İrfan ÖNAL, iki Nilgün ALPASLAN. Şu alttakileri bir sil ya. Önce Başkan Vekilliklerini oyluyoruz arkadaşlar. İrfan ÖNAL ve kimi söyledik arkadaşlar? Nilgün ALPASLAN. Bir oy pusulası daha mı vermek gerekiyor? Evet sandık arkadaşlar önce atalım sonra dağıtalım. Evet arkadaşlar sadece Başkan Vekillikleri gelsin bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi grubuna. Arkadaşlar sonuç itibari ile burada uzlaşı ile bir seçim götürüyoruz bir oylama götürüyoruz lütfen buradaki nezaketi de bir şekilde sağlayalım yani partiler birbirine oy veriyorsa her iki tarafın da diğer adaya oy vermesini bir başkan olarak rica ediyorum. Evet, hayır hem bütün gruplara ayrım yapmadan söylüyorum yani buradaki ana liste dışında bir arkadaşın yazılıp oraya vesairesi bizim Bayraklı Meclisine yakışan bir iş olmaz.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan Meclis Divan üyeliğine geçebiliriz. Asil’e Emel ARSLAN HÜR ve İbrahim BALIKÇI arkadaşlarımızı öneriyoruz. Yedek Sayın Gökhan KAFALI ve Sayın İpek KUL.

BAŞKAN- Asil de kim var? Tamam. Yedek kim? Sandık bir tane mi?  Evet arkadaşlar başka gizli oyla ...

Cindi Can POLAT- Encümen seçimi var ikinci maddede. İsterseniz okusunlar gündem maddesini, ikici madde.

BAŞKAN- Şu ikinci oyumuzu da atalım.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-708) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33'üncü maddesi gereği belediye Encümeninde görev yapacak olan 3 Meclis Üyesinin gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak encümen üyeliğine Sayın İrfan ÖNAL, Sayın Şentürk APAYDIN ve Sayın Alim ÇANKAYA’yı öneriyoruz.

BAŞKAN- Arkadaşlar pusula verin.  Evet arkadaşlar sandık hemen dolansın, evet devam edelim arkadaşlar.

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-709) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24'üncü maddesi gereği meclis ihtisas komisyonlarının kurulması, komisyonların kaç kişiden oluşacağı süresinin belirlenmesi ve Meclis Üyelerinin işaretle oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım Meclis İhtisas Komisyonları bir yıl süreyle seçiliyor, işaretle seçilecek gizli oynamaya gerek yok. Birinci komisyonumuz Plan Bütçe Komisyonu...

BAŞKAN-  Evet 3 tane öneriniz olacak.

Cindi Can POLAT- Evet Plan Bütçe Komisyonuna Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Sayın Mehmet TOPTAŞ, Nilgün ALPASLAN ve Sayın Yeşim TEKOĞLU.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR- Abdullah AKTAŞ.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak İmar Komisyonuna Cindi Can POLAT, Sayın İsmail SARI ve Sayın İpek KUL’u öneriyoruz.

Emre DEMİR- Emre DEMİR Sayın başkan.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar İmar Komisyonunu. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hukuk Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Sayın Gamze Gül ÇAMUR,  Sayın Ali UĞUREL ve Sayın Serap KESKİN’i öneriyoruz.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR-  Özgür HIZAL. 

BAŞKAN- Evet Hukuk Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çevre ve Sağlık Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Sayın Zehra ONGUN, Sayın Emel ARSLAN HÜR ve Sayın Kıyasettin AYDEMİR.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR-  Hayrullah TELLİ.

BAŞKAN- Evet Çevre ve Sağlık Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Eğitim Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Sayın Gönül GÜNGÖR, Sayın Mukaddes IŞIN ve Sayın Zehra ONGUN.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR- Ahmet ÖZTEP.

BAŞKAN- Eğitim komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esnaf Sanatkarlar ve Pazar Yerleri Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Sayın Gökhan KAFALI,  Sayın Şeyhmus BIÇAKÇI ve Sayın Ertuğrul CİVELEK.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR- Ahmet Pardon Esnaf Sanatkarlar Murat PERVANE.

BAŞKAN- Esnaf Sanatkarlar ve Pazar Yerleri Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sosyal İşler Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Sayın Metin UYMA,  Sayın Gökhan KAFALI ve Sayın Emel ARSLAN HÜR.

BAŞKAN- Emre Bey?

EMRE DEMİR-  Biz de Sosyal İşler Komisyonu yazılmamış Sayın başkan. Sosyal Konutlar mı? Hayrullah TELLİ.

BAŞKAN- Evet Sosyal İşler Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Mahalle Sınırları Tespit Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Sayın Ali UĞUREL, Sayın Metin UYMA ve Sayın Zehra ONGUN.

BAŞKAN-  Emre Bey?

Emre DEMİR-  Osman SAĞLAM.

BAŞKAN- Mahalle Sınırları Tespit Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Çocuk Gençlik ve Spor Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Emel ARSLAN HÜR, Gökhan KAFALI ve  Sayın Kıyasettin AYDEMİR.

Emre DEMİR- Ahmet ÖZTEP.

BAŞKAN- Çocuk Gençlik ve Spor Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kültür Komisyonu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu buyurun.

Cindi Can POLAT- Kültür Komisyonuna Şeyhmus BIÇAKÇI,  Sayın Metin UYMA ve  Sayın Gökhan KAFALI.

BAŞKAN- Ak Parti grubu adına.

Emre DEMİR- Mikail BİLİCİ.

BAŞKAN- Evet Kültür Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir? Sosyal Konutlar Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Sayın Alim ÇANKAYA, Sayın Mukaddes IŞIN ve Sayın Kıyasettin AYDEMİR.

BAŞKAN- Ak Parti grubu.

Emre DEMİR-  Hayrullah TELLİ.

BAŞKAN- Sosyal Konutlar Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kent Konseyi Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Zehra ONGUN, Nilgün ALPASLAN ve Sayın Metin UYMA.

BAŞKAN-  Ak Parti grubu.

Emre DEMİR-  Orhan TEMİZ.

BAŞKAN- Kent Konseyi Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Sayın Gönül GÜNGÖR, Sayın Mukaddes IŞIN ve Sayın Şeyhmuz BIÇAKÇI.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emre DEMİR-  Dilek YILDIZ BÜYÜKDAĞ.

BAŞKAN- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Madde Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Sayın Mehmet TOPTAŞ,  Kıyasettin AYDEMİR ve Emel ARSLAN HÜR.

BAŞKAN- Emre Bey?

Emra DEMİR-  Osman SAĞLAM.

BAŞKAN-  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyonu.

Cindi Can POLAT- AR-GE ye Sayın Serap KESKİN, Sayın Gönül GÜNGÖR ve Ali UĞUREL.

BAŞKAN- AK Parti grubu Murat PERVANE.

BAŞKAN- Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir? Kentsel Dönüşüm Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Şeyhmus BIÇAKÇI,  Gönül GÜNGÖR, Mukaddes IŞIN.

BAŞKAN- Ak Parti grubu.

Emre DEMİR- Seyfettin ATBAŞ.

BAŞKAN- Kentsel Dönüşüm Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Engelliler Komisyonu.

Cindi Can POLAT- Engelliler Komisyonuna Sayın Gökhan KAFALI, Sayın Osman AKSEKİ ve Sayın Mehmet TOPBAŞ.

BAŞKAN- Ak Parti Grubu.

Emre DEMİR- Derviş KABACIK.

BAŞKAN- Engelliler Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Deprem ve Afetler Komisyonu. Cumhuriyet Halk Partisi.

Cindi Can POLAT- Sayın Kıyasettin AYDEMİR, Sayın İbrahim BALIKÇI, Sayın Hulisi BAŞARAN.

BAŞKAN- AK Parti Grubu.

Emre DEMİR- Muhammet ŞAHİN.

BAŞKAN- Deprem ve Afetler Komisyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bayraklımıza komisyonlarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor.

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1620) 2020 yılı Faaliyet Raporu hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkan Faaliyet Raporu meclis üyesi arkadaşlarımıza bugün dağıtıldı. İkinci meclisimizde müzakere edilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar yani arkadaşlar bir incelesinler Ak Parti grubu da uygun görürse bir daha ki mecliste...

Emre DEMİR- Evet uygundur bizim içinde bir sonraki mecliste konuşulması

BAŞKAN- Bir saniye oylayalım. Evet önergenin gündemde tutulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- ACİL (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1782) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14146 ada, 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait 9.623,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5.573,35 m2’lik kısmına isabet eden hissemizin 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin vergi borçlarına karşılık olarak 7.802.683,99 TL bedelle Maliye Hazinesine devredilip devredilmeyeceği hk.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım 5 -6 ve 7. maddeler gündemimize acil koduyla yazılmış. Bu gündem maddelerinin bu 3 gündem maddesinin Salı günü olan meclise yetiştirilmesi gerekiyor. 5. maddenin Plan Bütçe, İmar,  Hukuk ve Eğitim komisyonlarına gitmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey öncelikle hoş geldiniz.

Abdullah AKTAŞ- Hoşbulduk başkanım şehir dışından zor yetiştim.

BAŞKAN- Olur sorun yok.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet 5 nolu önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- ACİL  (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-331) Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covıd-19) süreci kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan açık alan, park ve bahçelerde, çeşitli spor aktiviteleri ve spor kursları sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılmış ve Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı tesis ve spor salonlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun bir şekilde faal olarak devam etmekte olan tüm spor kurslarımızın 2021 yılı içerisinde kurs kayıt ücreti talep edilmeksizin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması hk.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım 6. maddenin Plan Bütçe , Hukuk, Gençlik Spor Kent Konseyi ve Çevre Komisyonlarına gitmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- 6 nolu önergenin  ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- ACİL (BAŞKANLIK MAKAMI-52) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 Sokak arasında bulunan Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda "SÜHEYLA ERDÖNMEZ Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi" ismi verilmesi şartı ile #200.000# TL (ikiyüzbin Türk Lirası) nakdi bağışın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'inci maddesinin g bendi ve 38'inci maddesinin g bendi hükmü gereği kabulünün görüşülmesi hk.

Cindi Can POLAT- 7. maddenin Hukuk Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Kültür ve Çevre Sağlık komisyonlarına gitmesin öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet, 7 nolu önergenin  ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ek gündemlerimiz var, ek gündemlerimizi okuyalım.

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-597) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına karar verilen alanda kalan, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37091 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu parselin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu alan dışına çıkarılarak, parselde yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılması hk.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin İmar Komisyonu, Plan Bütçe, Hukuk, Eğitim, Kent Konseyi, Çocuk Gençlik ve Sosyal İşler Komisyonlarına gönderilmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar buda Milli Eğitimimizin yapacağı bir alan yani bunuda bence acil koduyla girelim. Yani biran önce bitirelim Milli Eğitim gereğini yapsın. Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ek gündem maddesinde acil koduyla ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile karar verilmiştir.

9- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A ile 26M-2D paftalarda, 7398 sokak ile 7356/8 sokak arasında kalan imar planında Belediye Hizmet Alanı (Kreş) olan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine, Belediyemizin uygun göreceği şirket veya sponsor firmalarla yapılacak şartlı bağış anlaşması kapsamında uygulama projelerinin hazırlatılması ve uygulama projelerine uygun olarak gündüz bakım evi projesi yapım işinin yapılarak hizmete kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendindeki "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (g) bendindeki  "Yetkili Organların Kararını Almak Şartı ile Sözleşme Yapmak" hükmü gereği söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin İmar, Hukuk, Eğitim Kültür ve Sosyal Konutlar komisyonuna gitmesini öneriyorum.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet, arkadaşlar önergenin  ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-353) Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25N-3b paftada, 275/13 ile 275/11 sokakların kesişiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım gündem maddesi komisyonlardan oy birliğiyle geldi. Komisyonlardan geldiği şekliyle olmasını istiyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VII. DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar bir önceki yıl denetim komisyonu raporunu okumamıştık ama bu denetim komisyonu raporunu okumama gerekçemiz aslında böyle bir usulün olmamasıyla ilgiliydi ama  sanıyorum yanlış algılanmalara neden oluyor bu işlem. Çünkü denetim komisyonu raporu başkan adına yapılan bir incelemedir ve  başkanın sorumluluğundadır. Ama okumamızda da herhangi bir sıkıntı yok hatta 2019 yılı raporunuda okuyalım, 2020 yılı raporununda sonuç kısmını ilgili arkadaşlar okusunlar, buyurun. Buyurun Emel Hanım. 2020’yi mi okuyorsunuz? Efendim?

Emel ARSLAN HÜR- Önce 2019 okuyacağım başkanım.

BAŞKAN- Tamam sonra 2020 yi oku.

Emel ARSLAN HÜR- 2019 yılı Bayraklı Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu. Denetim komisyonu olarak 2019 yılı mali yılına ilişkin yapılan tetkik ve inceleme çalışmaları sonucunda belediyemizin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir ve gider ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bağlı yönetmelik ve Tebliğlere uygun olduğu, Gelir ve giderlerin mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde bahsi geçen hesap kodlarında takip edildiği ve muhasebe işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensiplerine uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Denetleme sonuçlarına ilişkin olarak 2019 yılına ait iş bu rapor ve meclis denetim komisyonumuz tarafından hazırlanarak imza altına alınmıştır. Tüm kurum çalışanlarına emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında da aynı hassasiyeti ve özveriyi göstermelerini temenni ederiz.

BAŞKAN- Evet 2020 yi de okuyalım.

Emel ARSLAN HÜR- 2020 yılı Bayraklı Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu. Öncelikle denetim komisyonu mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği hükümleri açısından yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve muhasebe kayıtları açısından değerlendirilmiştir. Yevmiye sistemi muhasebeleştirme belgeleri ve muhasebe kayıtları açısından değerlendirme. 1- Mali işler ve Belediye Meclis Yönetmeliğinin 43 maddesi uyarınca işlemlerin yevmiye tarih ve numara sırasına göre maddeler halinde yevmiye defterine kaydedildiği buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterleri sistemli bir şekilde dağıtıldığı B- Gerçekleşen işlemlerin muhasebeleştirilmesi belgeleri ile kaydedildiği belge olmadan kayıt yapılmadığı, muhasebe işlemlerinin yönetmelikte belirtilen hesapların niteliklerine uygun bir biçimde kaydedildiği, C- Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamaların ödeme emri belgesi diğer işlemlerin ise muhasebe işlem fişi ile muhasebe değiştirildiği D-  Mali yılın başında bir önceki hesap döneminden devreden hesaplar için açılış bilançosu düzenlendiği açılış bilançosuna  dayanılarak açılış yevmiye kayıtlarının yapıldığı saptanmıştır. 2- MİBMY’nin 44. maddesi uyarınca tutulması gereken yemeye büyük defter kasa defteri ve yardımcı hesap defterleri ile yine yönetmeliğin 487- 488- 489- 490 ve 491 maddelerinde belirtilen diğer defterlerin fiziki  veya elektronik ortamda tutulduğu tespit edilmiştir. 3- Muhasebe kayıtlarının yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen çerçeve hesap planına uygun olarak yapıldığı belirlenmiştir. 4 gün içinde nakden tahsil olunan her türlü vergi resim harç ve fon gibi gelirler ile diğer tahsilatların her bir vezne için ayrı ayrı tahsilat bordrolarına devredildi kaydedildiği gün içinde yapılan tahsilatların yine günlük olarak teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırıldığı ve kasa defterinin günlük olarak işlendiği saptanmıştır. 5- Dönem sonu işlemlerinin MİBMY’nin 480 maddesi hükümlerine uygun olarak yapıldığı ve kapatıldığı mali yıl sonu itibari ile  düzenlenmesi gereken mali tabloların yine yönetmeliğin 485. maddesine uygun olarak muhasebe birimince hazırlandığı görülmüştür. 3. Bölüm-  Belediye kanunu ve kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu açısından değerlendirme. 1-  Belediye kanunu hükümleri çerçevesinde meclis ve komisyon üyeleri ile encümen üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri ile belediye personellerinin işçi, memur, sözleşmeli diğer personel özlük ödemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı saptanmıştır. 2- Belediye gelir ve giderlerinin belediye kanununun 59. ve 60. maddelerinde yer alan gelir gider ve harcamalardan oluştuğu yasal dayanağı olmayan gelir ve gider işlemlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 3- Mali yıl sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli olmak üzere bankalara olan borç miktarının borç miktarı tabloda gösterilmiştir, tabloyu şuan size göstermeyeceğim. 4- 5018 Sayılı Kanunun 32. maddesine göre bütçelerden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesi ile mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi yapılacak işin konusu ve tutarı süresi kullanılabilir ödeneği gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirme ile görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır, harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapılmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Yine kanunun 30. maddesi gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine işin yaptırılması mal veya hizmetin alınması teslim almaya ilişkin İşlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri Bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemler den sorumludurlar hükmündedir. Genel olarak yapılan iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. 2020 denetim raporumuzu meclisimize sunuyoruz.

BAŞKAN- Evet öncelikle 2020 denetim raporumuz birazcık daha bütçe esaslarına uygun bir şekilde hazırlanmış. Başta Serap Hanım olmak üzere tüm denetim komisyonu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Benzer şekilde denetim komisyonu ile ilgili Ak Parti grubumuzun bir şerhi var onunla da ilgili Teftiş Kurulu  görevlendirilmiştir, meclisimizin bilgisine.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bizim şerhimizin de okunmasını biz teklif ediyoruz.

BAŞKAN- Arkadaşlar bakın denetim komisyonu raporu aslında okunmaz biz okuyoruz. İki muhalefet şerhi dediğiniz şey orada bu işlemi yapan arkadaşın fikridir. Başkana düşen görev de onları incelemek uygun görürse teftişe havale etmek. Ben direk Teftiş Kuruluna havale ettim. Oradan bir sorun çıkarsa zaten gereğini yapacağız. Yani bir iddiayı burada okumanın bir şeyi yok ki.

Abdullah AKTAŞ- Bunlar iddia değil ama bunlar belediyenin resmi rakamlarıyla yazılmış...

BAŞKAN-  Arkadaşlar...

Abdullah AKTAŞ- Bunlar başkanım şimdi bakın. Siz kendinizinkini burada okuttunuz, Tamam. Ama madem ki burada demokrasi var sizin söylediğiniz gibi o zaman  muhalefetinkini de  okutun...

BAŞKAN- Arkadaşlar ben Denetim Kurulu raporunu okuyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım oradakiler iddia değil oradakiler o evraklar da yazan bilgiler.

BAŞKAN- Sana göre değil ama. Şuan Teftiş kurulu yani kamu bunu denetlemeden oradaki İddia mıdır, değil midir? Ben de bilmediğim için Teftişe gönderiyorum. Sonuç itibariyle denetim komisyon raporlarının asli görevi denetimin asli görevi belediye içerisinde yapılan iş ve işlemlerin usul ve esaslara uygun olup olmadığı ile ilgili başkanı bilgilendirmektir ama biz burada meclisimizde bilgilendiriyoruz bir arkadaşımızın Ak Parti grubumuzun muhalefet Şerhi var bunu da Teftiş kuruluna havale ediyoruz yani bu kadar doğal. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanın biz de bu konuda sizin dediklerinize katılıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak denetim komisyonu raporu başkana hitaben yazıyorlar, denetim konusunda tabii Ak Parti'de bir meclis üyesi arkadaşımız da vardı o denetim komisyonu raporunun altında kendisinin de imzası var. Evet şerh düşmüş olduğu konular olabilir onunla ilgili tasarrufta bulunmak Sayın başkanın yetkisinde. Kendince tespit edilmiş durumdur, belki kendisince de doğru olabilir ancak bunun iç denetim yollarından denetlenip eğer suç unsuru varsa zaten gereği yapılacaktır diye  düşünüyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Tutanak  Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis Üye Sayısı 29, Açılan Zarf 29, Geçerli Oy 26, Geçersiz oy 3. İrfan ÖNAL 25 oy, Nilgün ALPASLAN 25 oy hayırlı ve uğurlu olsun. Tutanak Encümen Üyeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 (a) maddesi gereğince encümen üyeliği encümen üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis Üye sayısı 29, Açılan Zarf 29, Geçerli oy 27, Geçersiz Oy 2. İrfan ÖNAL 24, Şentürk APAYDIN 22, Alim ÇANKAYA 24 hayırlı ve uğurlu olsun. Tutanak Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, 5393 Sayılı Belediye kanununun 19. maddesi gereğince Başkanlık Divanı Katip Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda, Katılan Meclis Üyesi sayısı 29, Açılan Zarf 29, Geçerli Oy26, Geçersiz oy 3. Emel ARSLAN HÜR 23, İbrahim BALIKÇI 25, Gökhan KAFALI 19, İpek KUL 20. 1. yedek olarak İpek KUL. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım öncelikle konuşmamın başında ifade ettim ancak atladım. Geçen dönem Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Emel ARSLAN HÜR arkadaşımıza grubumuz adına vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de kaldığımız yerden grup olarak hep birlikte Bayraklı'ya hizmet etme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yine aynı şekilde Sayın başkanım bu sabah maalesef acı bir olay yaşadık belediye çalışanımız Sayın Murat KARAKUŞ ani bir rahatsızlık yaşamış beyin kanaması geçirmiş...

BAŞKAN- Evet acil şifalar diliyoruz.

Cindi Can POLAT- Kendisine acil şifalar diliyoruz. Birde Sayın başkanım Mart ayı içerisinde yaşamış olduğunuz önemli olaylar var bunlardan bir tanesi 21 Mart. 21 Mart'ta büyük ozan Aşık Veysel'in aramızdan ayrılışının yıl dönümü, bu sene 48. yıl dönümünü andık büyük Ozan’ı bir kez daha saygı özlem ve rahmetle anıyorum. Yine 21 Mart Nevruz hepimizin bildiği gibi Nevruz Bahar'ın müjdeleyicisi ve barış ve kardeşliğin de temsilidir. Ben herkesin Nevruz Bayramını bir kez daha kutluyorum. Yine Mart ayı içerisinde tarihimiz açısından çok önemli bir gün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin de yıldönümü bu sene 106. yıl dönümünü hep beraber kutladık. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum, büyük zaferi bir kez daha kutluyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyorum Cindi Bey açıklamalarınız için. Buyurun Gamze Gül Hanım.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım oturarak konuşmamda...

BAŞKAN- Buyurun sıkıntı yok.

Gamze Gül ÇAMUR- Değerli başkanım çok saygın meclis üyelerimiz, meclisimiz başlarken grubumuz adına bir metin okudum, bu metinden sonra Ak Parti grubunda sözcü arkadaşımız onunda heyecanına veriyorum ama hem benim mesleğimle ilgili hem de biliyorsa içinden iki madde okusun diye bana sataşma da bulundu, hem o nedenle hem de daha geniş perspektifte İstanbul Sözleşmesine bakış açımızı bahsetmek istiyorum. Öncelikle bizler hukukçular tabii ki sözleşmeleri biliyoruz ama bana madde madde orada hangi madde derseniz onun cevabını veremeyebilirim bu çok normal, ancak İstanbul Sözleşmesi bizler için özellikle kadınlar için çok değerli olduğu için içeriğini zaten hep beraber takip ediyoruz. Bu sözleşmenin şunu ben öncelikle hatırlatmak istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum yenildiğini de ifade eden bazı sözler yorumunu yapabileceğimiz şekilde Sayın Sümeyye ERDOĞAN da bir basın açıklaması yaptı KADEM Yönetim Kurulu üyesi olarak. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesini hayata geçmesinde o dönemki Aile Başkanımız Fatma ŞAHİN ve Sayın Sümeyye ERDOĞAN’ın çok büyük katkıları olmuştur. Bunun için şimdi bu çabası için gerçekten buradan kendisine teşekkür etmek isterim. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de değil dünyanın genelinde ve bütün kadınların sorunu olan şiddeti önlemeyi amaçlayan ve bu anlamda altına imza atan ülkelere kadını ve aile içi şiddet mağdurlarına geniş bir çerçevede korumayı sağladığı için bizim biz kadınlar için çok önemli. Kadını korumak da devletimizin yetersiz kaldığı için bizim için çok önemli. İstanbul Sözleşmesi çocuk evliliklerinin kültürden dolayı töreden dolayı namus adı altında işlenen kadın cinayetlerini önlemek için bizim için önemli. Çünkü, devletimiz 2011 yılında bunların tamamen önlenmesi için gerekeni yapacağına dair verdiği sözü bir gecede bütün kamuoyunun görüşünü hiçe sayarak ve kendi parti üyelerinin de görüşünü hiçe sayarak bir gecede feshedildi. Haykırışımız haklı çünkü, kanunlarımız bizleri korumak da yeterli değil uygulama konusunda da herhangi bir baskı unsuru olabilecek bir STK yok İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda STK lara devletin bu konudaki görevini yerine getirip getirmemesi anlamında bir gözlemci rol verdiği içinde önemliydi bizim için. Şu anda o da ortadan kalktı dolayısıyla bizler kadınlar olarak yaşamak istiyoruz, İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar hayata geçmesini istiyoruz ve konuşmamı bitirirken az önce bahsettiğim için ben tekrar şununla bitirmek istiyorum Sayın başkanım. Bir saniye şurada not almıştım yönetiminde Sümeyye ERDOĞAN BAYRAKTAR’ın da bulunduğu Kadın ve Demokrasi Derneği Cumhurbaşkanlığı imzasıyla İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin, İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir giriş imdi.  Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Yani bu sözleşmenin birileri tarafından kullanıldığı kabul ediliyor. Verilen fesih kararında bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz, şiddetle mücadele noktasında uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna İlan ediyoruz, açıklamasını yaptı. Dolayısıyla aynı paralelde düşündüğümüzü de belirtmek isterim teşekkürler.

BAŞKAN- Evet bizde teşekkür ederiz. Gamze Gül Hanımın metni okurken sanıyorum bir ifadesi yanlış anlaşıldı. Çünkü, sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili kimsenin bir kınama şeyi yok...

Gamze Gül ÇAMUR- Biz sadece  fedilmesini kınadık başkanım. Yoksa Cumhurbaşkanı Türkiye nin Cumhurbaşkanı.

BAŞKAN-  Ya da düzeltiyoruz yani öyle bile algılandı ise düzeltiyoruz yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değil tüm ülkedeki vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanıdır. Burada böyle bir polemiğe girmeye gerek yok Sayın Cumhurbaşkanının üzerinden. Evet Bakarız ya bir bakarız. Bizim Sayın Cumhurbaşkanına bir söz söyleme hakkımız yok yani kimsenin böyle bir hakkı yok ve bizde bu konuda bir hassasiyet varsa şunu söylüyoruz, diyoruz ki,  arkadaşımızın söylediği ifade metin'le ilgili hemfikiriz hemfikiriz sadece sizin Cumhurbaşkanınız değil bizim de Cumhurbaşkanımız. Emreciğim bak demin siyasi bir nezaketten söz ettim bak bir saniye Emre, ya burada tamam ben biliyorum kardeşim biliyorum senin Cumhurbaşkanı olduğunu kadar bizim de Cumhurbaşkanımız yani bu kadar. Bak demin usulde saygı noktasında vesaire bir şey söylerken lütfen riyayet et. Başkan konuşurken başkanın sözünü kesip konuşuyorsan ortada bir saygısızlık var demek. Evet buyurun Evet Gönül Hanım. Gönül Hanım buyurun bir saniye. Bunlar kim?

Gönül GÜNGÖR- Bunlar kadın cinayetlerine kurban giden kadınlarımız. Öncelikle bir izniniz olursa başkanım A.D.D Bayraklı Şubesi olarak köy enstitülerinden günümüze eğitim söyleşimiz eğitimci Aylin SANDAL’ın moderatörlüğünde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım KAYA ve Akademisyen Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Dernek Başkan Yardımcısı Dr Semiha ÖZALP’ın katılımı ile gerçekleştirilecektir, 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.30 da Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda yine burada böyle bir panelimiz var pandemi koşullarına uygun olarak. Evet Sevgili başkan sevgili meclis üyelerimiz sevgili dostlar, dünyada ve Türkiye'de kadın olmak zor gerçekten her geçen gün daha da zorlaşıyor ülkemizde töreler, berdel kadının takası, başlık paraları, çocuk gelinler, gelenekler yetmiyormuş gibi evde, işte, sokakta duygusal ya da direkt tacizler tecavüzler yapılırken her an her saniye babalarımız, eşlerimiz, oğullarımız yarimiz ve akrabalarımız tarafından öldürülüyoruz. Onların beğenmediği herhangi bir davranışımızdan gülüşümüzden oturuşumuzdan, giyimmizden, halimizden, tavrımızdan dolayı öldürülüyoruz hem de çocuklarımızın gözü önünde, yaşamak istiyorum diye kalbimize beynimize isteyen çığlıklarla. Devletin devletin gözü önünde birer birer öldürülüyoruz. 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş, 171 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunmuş. 2021 yılında Ocak ayında 23 kadın cinayeti, 14 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Şubat ayında 28 kadın cinayeti 12 şüpheli ölüm. Mart ayında ise 28 kadın cinayeti 19 şüpheli ölüm, toplam 79 kadın katledilmiş 45 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Failler sanki gizli bir el tarafından korunuyor gibi kısa süre sonra yaşam alanlarımıza iyi halleri bahane edilerek tekrar katılıyorlar. İzmir'de son 1 yılda arkadaşlar 30 kadın katledilmiştir yurdumda bizim yurdumuzda bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda kadın erkek çoluk çocuk omuz omuza vermemiş gibi Şehit olmamış gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Avrupalı hemcinslerinden yıllar önce seçme seçilme ve diğer toplumsal haklarında yaşamın bir parçası haline gelen kadınların ülkesinde kadın cinayetleri için dijital bir anıt var ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Uluslararası bir antlaşma olan İstanbul Sözleşmesi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile iptal edilmeliydi. İstanbul Sözleşmesi nedir ve neden imzalandı? Anımsayalım. Anımsayacağımız üzere 1990'larda Nahide OPUZ  olayı yaşandı bu ülkede. Nahide OPUZ kendisine ve ailesine şiddet uygulayan tehdit eden kocasını tam 36 kez arkadaşlar devlet resmi makamlara şikayet etmesine karşın sonuç alamamıştı. Günümüzde her geçen gün artan şiddete maruz kaldı Nahide OPUZ ölümüne dövüldü işkenceye uğradı bıçaklandı ve annesi kızını korumaya çalışırken katledildi, evi terk etti her alanda yaşamı felç olan Nahide OPUZ derdini resmi yetkili makamlara anlatamadı ciddiye alınmadı genel kanı değil midir toplumda, kocamdır döverde söverde. Resmi makamlardan bir sonuç alamayan Nahide OPUZ 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise bu kadar önemli ve insanlık suçu olan aile içi şiddeti önleyemedi ği, cinsiyet temelli ayrımcılık ve yaşam hakkı ihlaline sebep olduğu kadına karşı erkek şiddetinin önlenmesi konusunda gerekli uygulamaların Türkiye'de mevcut olmadığı kararına vararak 2009'da utanç verici bir şekilde ülkemizi 36 bin 500 Euro'ya tazminata mahkum etti. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bu konuda mahkumiyet alan ilk devlet olmuştur arkadaşlar. Ülkemizde yüzlerce kadının yaşadığı toplum olarak ne yazık ki kanıksanan vahşet nedeniyle vatandaşını koruyamayan bir Türkiye konumuna düşüren bu mahkumiyet üzücü ve onur kırıcıdır biz yurttaşlar için. Bu mahkumiyet sonucu devlette farkındalık başlamış oluşmuş ve İstanbul Sözleşmesine giden süreç başlamış. Dünyada 38 ülkenin yaşama geçirdiği sözleşme 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul'da imzayı açıldığından dolayı da tarihe kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak geçmiştir. Tam adı kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi sözleşmesi olan bu sözleşmenin her maddesinde öncelikle şiddet eylemlerinin önlenmesi önemle vurgulanırken mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin derhal adalet önüne çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle 6284 Sayılı yasa ki ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun İstanbul Sözleşmesi'ni uygulanmasını esas almıştır. Anayasanın 90. maddesine göre İstanbul Sözleşmesine aykırı düzenlemeler var ise bizim hukukumuzda uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir kanunda çelişiyorsa uluslararası sözleşme siler uygulanır deniyor, kaldı ki her zaman mağdur kadın olmayabilir yaşlı ve çocuklar bu vahşete sıkça uğruyorlar ne yazık ki ülkemizde. Peki yasalar ve İstanbul Sözleşmesi uygulanıyor muydu? Hayır, uygulanmış olsaydı bugün bu kadar cins kırım yaşanmazdı karşı olanlar İstanbul Sözleşmesi yaşatmak amaçlı bir sözleşmedir yaşayan taciz edilen tecavüz edilen şiddet ve işkence gören her canlıyı ve cinsi korumaktır amacı. Dini referanslı yurtlarda diğer yurtlarda çocuklara yapılan tacizlere, tecavüzlere ses çıkarmayanların Karaman'da Ensar Vakfında 45 erkek çocuğa tecavüz olaylarında bir kereden birşey olmaz diyen dönemin Aile Bakanı Sema RAMAZANOĞLU’nu unutmadık. Vahşice ve rızasız yapılan her türlü işkenceyi bizler sapıklık olarak görüyor karşısında duruyor onların haklarını da savunmak için İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalmasını ve uygulanmasını savunuyoruz. Bugün İstanbul sözleşmesine karşı kampanya yürütenler iptalinden sonra kaç kadın öldürülmüş baktılar mı acaba Aile birliği karşılıklı sevgi saygı ve ailenin ekonomik refahı ile sağlanır baskı ve işkencelerle değil. Şimdi ben susuyorum ve öldürülen kadınlarımız konuşuyor sizlerle birlikte. Evet öldürülen kadınlardan bahsediyoruz, eylem değildir bu. Bir kadın olarak bir seçilmiş bir kadın olarak en doğal hakkımdır.

BAŞKAN-  Evet evet bir saniye...

Gönül GÜNGÖR-  Öldürülen kadınlarımızı bir dakika dinleyebilir miyiz? Lütfen....

Abdullah AKTAŞ- Hanımefendi öldürülen kadınlar hepimizin kadınları ama bu olayı sanki  ötekileştirmek gibi bir şekle sokmayın...

Gönül GÜNGÖR- Asla ötekileştirmek için kullanmadım.

Abdullah AKTAŞ- Bizde öldürülen her kadının arkasındayız, her kızımızın arkasındayız ama olayı farklı bir boyuta getirdiniz siz.

Gönül GÜNGÖR- Estağfurullah hiç öyle bir şey yapmadım sadece...

Abdullah AKTAŞ- Aynen öyle  yaptınız.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye. Buyurun meclis üyemiz söz istiyor buyurun. Gönül Hanım Gönül Hanım lütfen arkadaşlar Emre Bey lütfen. Evet Murat PERVANE meclis üyemiz söz istiyor buyurun.

Murat PERVANE- Sayın başkan kıymetli meclis üyelerim herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi kıymetli meclis üyelerim biraz daha belki sert olacak ama bir insan doğuştan eşcinsel olmaz, bir insan doğuştan lezbiyen olmaz. Şimdi bunlar daha sonradan insanın beyninde insanın beyninde kendi düşünceler ile alakalı ve Avrupa Birliği'nde birçok ülkede bu lgbt denilen bunların açılımları yani eşcinsellerle alakalı Avrupa Birliği'ndeki ülkeler de bundan çıkıyor mesele de şudur, Avrupa Birliği ülkeleri bundan neden çıkıyor? ve Türkiye'nin çıkma sebeplerinden bir tanesi de bir insan doğuştan eşcinsel doğmaz lezbiyen de olmaz. Bunlar daha sonradan düşüncelerle alakalı kendilerini kendileri ile böyle yanlış düşüncelere saparak sapıkça düşünceleri girerler ama bunlar eğitimle kaybolur. Burada ölen masum kardeşlerimizin annelerimizin bacılarımızın ölümlerini zırh altına alarak eşcinsellerin burada bayraklarını sallamanız hakikatten bizi düşündürücü ve utandırıcı şeylerdir, lütfen sizler Bayraklı'nın gerçek meseleler ile uğraşın, Bayraklı'nın dertleriyle sorunları ile uğraşın eşcinsellerin bayraklarını sallamayın, ölen masum insanların da ölen masum insanların da kendinize zırh edip provokasyona kalkışmayın. Bunlar ucuz şeyler lütfen herkes adam gibi işini yapsın.

BAŞKAN- Evet bir saniye bir saniye bak herkes işini yapıyor. Yani arkadaşlar düşüncelerini dile getiriyorlarsa Murat Bey bak son cümlen ağır cümle bak son cümle ağır bir cümle. Evet Gamze Gül Hanım buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Sayın başkanım değerli arkadaşlar. Sözleşme İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine tabii ki doğru bulmuyoruz yerel bir belediye meclisimiz olduğu için de az önce çok fazla siyasete girmemek için bu konulara ben girmek istememiştim ama arkadaşlar konuşunca mecburen cevap verme zorunluluğu doğuyor. Şimdi arkadaşımız direkt lezbiyenlikten eşcinsellikten girdi ve ne için ben böyle girdiğini anlamış durumda değilim ancak İstanbul Sözleşmesinin fesh edilmesinin gerekçelerinden biri sözleşmenin insanları eşcinselliğe yönlendirmiş olması bunun da sebebini şöyle görüyorlar, İstanbul Sözleşmesinde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı var toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını farklı yorumluyor arkadaşlar. Çünkü işlerine öyle geliyor. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği demek insanlar biyolojik olarak doğar kadın ve erkektir ancak bir de toplumun insana cinsiyeti yüzünden dayattığı şeyler vardır az önce  arkadaşımız da söyledi mesela adam gibi konuşacak. Ne demek bu yani adam gibi konuşacak? Bizler insan değil miyiz? Bir saniye bir saniye Murat Bey ben bir sözümü bitireyim Murat Bey. Bir sözümü bitireyim kadın işi erkek işi işte kadınlar otobüs kullanamaz şu bu. Ya toplumsal cinsiyet eşitliğinden anlaşılması gereken toplumun dayattığı bir cinsiyet ve bizler buna tabii ki karşıyız. Çünkü ben kadınsam tır şoförü olabilmeliyim makine kullanabilmeliyim bir insan beni tırın üstünde gördüğü zaman şaşırmamalı ya da bir erkek balkonda çamaşır astığı için onunla dalga geçirip kılıbık sözlerini söylememeli. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden anlamamız gereken budur. Diğer bir mesele de bu sözleşme niye kimlerin işine gelmedi çünkü birincisi bu sözleşmenin altına biz hükümet olarak imza atmışız devlet olarak bir çocuk gelinleri önlemek zorundayız diye taahhüt vermişiz. İkincisi töre cinayeti altında kadınlar cinayet işlendiği zaman kesinlikle indirimden yararlandırmayacağız kanuni düzenlemelere gideceğiz demişiz, kadın şiddet gördüğünde bütün bu şiddet gören mağdurları kapsayıcı şekilde sığınma evleri hazırlayacağız maddi manevi kadının yanında olacağım çünkü...

Abdullah AKTAŞ- Gamze Hanım, söylediklerinizi üçüncü kez tekrar ediyorsunuz. O sözleşmeyi sizin bildiğiniz kadar bizde biliyoruz. Tekrar tekrar aynı şeyleri burada gündeme getirmeyin.

BAŞKAN- Abdullah Bey..

Abdullah AKTAŞ- Üçüncü kez söylüyorsunuz aynı şeyleri sabırla dinliyoruz sizi. Söyleyecek başka şeyleriniz varsa onları ilave edin aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeyin.

Gamze Gül ÇAMUR- Bu sizi niçin rahatsız ediyor söylemem?

BAŞKAN- Gamze Gül Hanım bir saniye Abdullah Bey bakın rolleri herhalde karıştırıyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Abdullah Aktaş: 3 kez söz verdiniz aynı şeyleri tekrar tekrar dinliyoruz birkerede anlattı anladık tamam ne tekrarın  anlamı en yani.

BAŞKAN- Abdullah Bey Abdullah Bey bir saniye bir saniye lütfen burada meclis başkanı benim. Arkadaşlar kime sözü nasıl ne şekilde verileceği ile ilgili bakın hatibin sözünü lütfen kesmeyin hatibin söylediği şeyler sizin hoşunuza gider gitmez doğru bulursunuz yanlış bulursunuz kesmeyiz kestirmeniz, buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Üstelik sözleşme bizleri bilgilendirirken bir kadın konuşurken sözünün bu şekilde kesilmesini doğru bulmuyorum Abdullah Bey ve gerçekten sizin görevinize yakıştıramadığımı belirtmek isterim. Bakın az önce ben az önce ben konuşmamın başında hem grubumu hem de meclisi oyalamamak için siyaseten bir açıklama yapmadığımı ama sizin söylemleriniz neticesinde buna zorunlu kaldığımı söyledim. Az önce bu açıklamaları yapmadım aynı açıklamaların tekrarı değil yani olayı sadece eşcinselliği özendirmek gibi savunarak böylesine değerli ve böylece bizim yaşam hakkımızı ölesiye savunan bir sözleşmenin feshedilmesi ne tabii ki doğru bulmuyoruz. Bununla ilgili eleştirilerimizi yapacağız Gönül Hanım'ın da çıkıp konuşmasını da sizin saygınlıkla dinlemenizi ya beklerdim. Hayır hakaret değil arkadaşlar bakın eleştiri ne zamandan beri hakaret oldu? Bizler tabii ki bu ülkenin birer evlatlarıyız bizim hükümetimiz hep beraberiz hep biriz bizi yönetenlere tabii ki eleştirme hakkımız var. Nasıl Siz çıkıp bazen hakarete varacak şekilde burada başkanımızı eleştiriyorsunuz bu tamamen demokrasiden kaynaklanan bir şey bizim demokratik hakkımızı bile siz burada kullanmamızı hakaret olarak görüyorsan ben pes diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar ama lütfen bu olay siyasi de bir konudur tartışılıyor çeşitli platformlarda. Biz kadınlar olarak Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu konudaki düşüncelerimizi burada ifade ettik bu konuda da sizden anlayış bekliyoruz ve bunu muhatabı da zaten bizim ilçe örgütümüz de beraber genel merkezdeki partimizdir gereğini yapacaklardır, ancak burası yerel belediye diye de biz bu konuyla ilgili fikirlerimizi söylemekten tabii ki vazgeçmeyeceğiz, lütfen çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.

BAŞKAN- Evet Muhammet Bey.

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii bahsi geçen konu önemli bir konu ülkemizin şu anda gündemlerinde bir tanesi ama bu konunun çok önemli bir konu fakat meclis üyesi arkadaşımız az önce ifade etti yani bu konunun tamamen siyasi malzeme, kadın haklarını tamamen siyasi malzeme edilerek ülkenin topluma mal olmasını müsaade etmek bence de bu yanlış. Çünkü bayanlar hepimizin ortak değeridir dolayısıyla bu Türkiye'nin tamamının sorunudur sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil ayrıca Türk milleti geçmişten bugüne kadar kadına en üst seviyede değer veren bir toplumun mensubuyuz. Yani sadece bu Türkiye Cumhuriyeti değil geçmişten gelen Türk devletlerinde Türk milletinde Türk kültüründe kadının önemi çok büyüktür. Kadın Türk toplumunda ekonomide ve siyasi kararlar Türk toplumunda ekonomik ve siyasi kararlar almaktadır. Boşanma hakkı sadece Avrupa ve Araplarda sadece boşanmak erkekte olmasına rağmen Türk toplumunda geçmişte kadının da boşanma hakkı vermiştir ve bunuda güvence altına almıştır, eski Türk toplumunda eski Türklerden bahsediyorum. Ayrıca kadın orduya komutanlık etmiştir siyasi ve ekonomik kararları almıştır kadının Türk toplumunda mal mülk edinme hakkı vardır. Biz böyle bir geleneği böyle bir ecdadın torunlarıyız çok önemli bir husus dışarıdan bir elçi geldiğinde Kaan'a ve o günkü padişah’a yanında eşi olmadan gelen elçi karşılamamaktadır, kanun olarak tanımlanmıştır bu.  Bir ikinci bir konu biz İslami İslami esaslara dayanarak şunu da belirtmek istiyorum, Efendimiz Cennet anaların ayakları altında demiştir. Böyle bir toplumun böyle bir ecdadın evlatlarıyız dolayısıyla bu Türkiye'nin Türk milletinin ortak sorunudur ortak kararıdır. Yani bunun herhangi bir gruba herhangi bir siyasi partiye herhangi bir zümreye mal etmek veya mahfetmek bu tamamen siyasi bir polemikten öteye gitmemiştir bu ortak değerimiz ya bu sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya bizim değil. Ayrıca Suriye'de Irak'ta olan hadiseler de Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti 120 bin tane bayanı ağırlamıştır. Savaştan kurtarmıştır arkadaşlar bunu da burada belirtmeniz gerekiyor, yani burada devletin almış olduğu bir kararı devleti yerden yere vurmak hükümeti eleştireceğiz diye devletin esas kurallarını esas kanaatlarını bir anda silmek bir anda yok etmek bir anda devleti küçük düşürecek konulara getirmek buda abesle iştigal. Yani ben kesinlikle bir konuya da karşıyım. Arkadaşlar bu devletimizin ve milletimizin ortak sorunudur ortak kanaati dir, bugün hiçbir bayan arkadaşımızın hiçbir anamızın hiçbir bacımızın zerre kadar tırnağını kanamasını Türk toplumunun zaten öyle bir hukuki olarak söylemiyorum bunu hukuki olarak da anlatmıyorum tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadın haklarını da erkek haklarını da çocuk haklarını da güvence altına almıştır, almaya da devam edecektir. Ancak bu toplum bu toplumda hukuki olmayan konularda kendi vicdanı ile bunu muhasebe yapabilecek kanaate sahiptir. Türk Toplumu buna aizdir. Türk milleti bunu canı gönülden istemektedir ve yapmaktadır 120 bin tane savaştan gelen bayanları Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılamıştır yer vermiştir haklarını hukuklarını güvence altına almıştır. Yani bunları da burada belirtseydiniz keşke çok mutlu olurduk yani ama belirtmediniz teşekkür ediyorum. Ayrıca bir konu daha var Sayın başkanım şimdi tabii Çarşı Derneğimiz başkanı da burada mı Ertuğrul Bey bilmiyorum bu Bayraklı Sevgi Yolu'nda bir bu çarşıda böyle kargaşa bir durum var. Yani bir esnafın biri 5 metre dışarı çıkmış, biri 2 metre çıkmış insanlar yürümekte zorlanıyor her tarafta araba var burası Bayraklarımızın bir Prestij bölgesi yani bayraklıda insanlar bir yerde buluşunca Sevgi Yolunda buluşalım yani Bayraklı ile özdeşleşmiş bir yer. Dolayısıyla buradaki görevli arkadaşların nizami bir şekilde buraya uygulamaları yaparlarsa nizami olursa...

BAŞKAN-  Zabıta müdürümüz burada herhalde...

Muhammet ŞAHİN- Bu uygulamaları da gözden geçirirlerse seviniriz. Hem vatandaştan hem de oradaki esnaf arkadaşlarda sürekli bunu size Sayın başkana iletmemizi bunu mecliste gündeme getirmemize istirham ediyorlar. Bu şekilde de esnaflarımızın da rahatlatmış oluruz, oraya da bir disiplini daha güzel daha mutlu bir sosyal alan yaratmış, Teşekkür ediyorum iyi akşamlar.

 BAŞKAN- Erdem Bey meclis üyemizin uyarısına kulak verelim orada arkadaşlar gerek düzenleme hatta Büyükşehirimizle de konuşalım söz konusu aksaklıklara dikkat edelim. Değerli  arkadaşlar öncelikle bir şeyin altını çizmem lazım bir, biz kendi meclisimizde kendi Cumhurbaşkanımızı eleştirmeyiz herkesin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanıdır her yurttaşımızın da Cumhurbaşkanıdır bizim de Cumhurbaşkanımızdır, burada herhangi bir sıkıntı yok. İkincisi, burada hiçbir arkadaşımızın devleti eleştirme gibi bir tavrı yok, devlet dediğimiz kurum yasaması yürütmesi ve yargısıyla mevcut olan bir organizma arkadaşlar yürütmenin aldığı bir kararla ilgili eleştirilerini söylüyorlar bırakın kadınlarımız bu kadarını da söyleyebilsinler yani bunu başka uç noktalara götürebilmenin bir anlamı yok, birazcık daha hoşgörülü davranmak gerekir. Buyurun önce Abdullah Bey’e verelim.

Abdullah AKTAŞ-  Öncelikle yeni gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, Gamze Hanım’ı çok heyecanlı gördüm bugün yeni görevinden dolayı inşallah sonuna kadar da bu heyecanınızı burada devam ettirmenizi hep birlikte görürüz, tebrik ediyorum. Şimdi Gamze Hanım defalarca aynı şeyi tekrarlıya tekrarlıya yani neyin üzerine basmak istediğini bizde anlayamadık tekrar tekrar yapmasından ama kendisi bir hukukçu ama maalesef ki bazı şeyleri atlamış ya da hukukun bazı şeylerini görememiş diye düşünüyorum. Siz bizim tarafa yaptınız ama biz size yapmıyoruz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum kadınlarımız hepimiz için özel sadece sizin için değil, Sizin partiniz için değil. Çünkü hepimizin çocuğu var hepinizin kız evladı var hepimiz eşi var hepimizin annesi var dolayısıyla sadece size özel bir konu değil bunu burada farklı noktaya getirerek siyasi malzeme yaparak yada Propaganda yapar gibi burada yapmanız biz gerçekten üzmüştür.  Sizin derdiniz kadının arkasında durmak değil bu mecliste şov yapmaktır onu gördük yani gördüm şuan burada. Dolayısıyla sizi bende ...

BAŞKAN- Lütfen hatibin sözünü kesmeyin arkadaşlar söylesin ya görüşlerini söylesin.

Abdullah AKTAŞ- Dolayısıyla bakın sizin kadınlarımızla ilgili söylediğiniz herşeye bizde katılıyoruz...

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyoruz sağolun.

Abdullah AKTAŞ- Söylediğiniz her şeye bizde katılıyoruz ama yapmış olduğunuz hakaret ya da devleti eleştirici ya da farklı şeylerin konusu burası değildir. Eğer eleştirecekseniz Milletvekiline vereceksiniz bilgileri onlar gidecek TBMM de eleştirecek burada değil. Siz Bayraklı Belediyesinin meclis üyelerisiniz Bayraklı’nın konularıyla burada mükellefsiniz devletin konularıyla değil ya da meclisin konularıyla değil. Burada yapmış olduğunuz kadınlarla ilgili yapmış olduğunuz güzel sözlerin hepsine bizde katılıyoruz bir daha tekrarlıyorum ama bu yapmış olduğunuz şov niteliğindeki ya da siyasi malzemeye çevirmeniz  katledilen kadınlara ya da hakarete uğrayan kadınlara karşıda küçük düşürücü noktalara getirmiş olabilir. Çünkü, siyasallaştırma durumuna getirdiniz bu olayı. Şimdi Gamze Hanım hukukçu dedim ama maalesef ki bazı şeyleri atlamış kendisi ben buradan kendisine okuyayım, Türkiye'de birlikte bu sözleşmeden kimler çıkmıştır? Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Moldovya, Slovakya, Ukrayna ve Birleşik Krallık. Birleşik krallıkta kaç tane ülke olduğunu biliyorsun değil mi? Onları teker teker saymama gerek yok.  Slovakya 26 Şubat 2020 de Macaristan ise 5 Mayıs 2020 de sözleşmenin onaylamasını reddetmiştir. Demek ki burada sadece reddeden Türkiye değildir. Peki Türkiye bu sözleşmeden neden  çıkmıştır? Keşke ona da baksaydınız da iki taraflı burada söyleseydiniz. Türkiye birincisi bu İstanbul Sözleşmesi devletlerin uyması gereken bir sözleşme değildir, İstanbul Sözleşmesi devlete tavsiye niteliğinde yazılmış olan devletlerin bu sözleşmelerden eksik yanlarını kendi tarafındaki kanunları vesaire eksikleri tamamlaması niteliğinde imzalanmış olan devletlere tavsiye niteliğindeki bir sözleşmedir, bir dayatma bir diretme bir kanun değildir önce bunu altını çizelim ve buradaki bir sürü ülkede sizi teker teker saydım. Şimdi peki Türkiye  bu sözleşmeden neler almıştır kendine, kadınlara yönelik neleri değiştirmiştir ona baktınız mı? Keşke Ona da baksaydınız da burada bunları da burada tekrar teker  okusaydınız. Türkiye  14. 03. 2012 tarihi itibariyle kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlara bunlarla müdahaleye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesine taraf olmuştur adı geçen bu sözleşme yasal düzeyde oluşturulan ve uluslararası bağlayıcılığa sahip ilk düzenlemedir. Sözleşme ile fiziksel cinsel Psikolojik şiddet gibi şiddetin farklı türleri tanımlanmış ve çeşitli yaptırımlar getirilmiştir. Sözleşmenin hazır çalışmalara öncülük eden Türkiye sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ilk ülkeler arasında olmuştur, kanunları düzenlemeden önceki dönemden bahsediyorum. 20.03.2013 tarihinde ailenin korunması ve kadınlara karşı şiddetin önlenmesine dair kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun fiziksel psikolojik ekonomik cinsel içerikli olmak üzere şiddetin tüm biçimleri yok etmeyi amaçlamaktadır, kanun Aile Mahkemesi, Mülki İdare Amirleri polislere ayrıca şiddete uğrama  riski taşıyan destek ve koruma imkanı sunmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı 2013/31 şiddet şiddete uğrayan kadın için de ayrıca Alo 183 hattı kurulmuştur. TBMM tarafından kabul edilen altıncı uyum paketi çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklerle namus için çocuk öldürme suçunun failine verilen cezalar araştırılmış töre cinayetleri  olarak bilinen durumlarda da failin cezasının indirimler kaldırılmıştır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile analık hali ve analık sigortası düzenlemesi yapılmıştır, genel sağlık sigortası kapsamında tüp bebek tedavisinden yararlanma imkanı kadınlarımıza sağlanmıştır. Ev hizmetlerinde çalışanlara da sigorta kapsamına alınmıştır, çalışan kadınlar vefat ettikten sonra eş, anne, baba ve çocuk ölüm aylığı bağlanmasına da başlanmıştır. Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emekli olma yolu açılmıştır, el sanatlar işi yapan kadınlara istediği isteğe bağlı sigorta primleri ödeme hakkı getirilmiştir. Anayasa da kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddenin ikinci fıkrasında kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü ibaresi eklenmiştir. Yeni kanun eşler oturacakları konutu birlikte seçecekler diyerek evin seçimine kadında doğrudan söz sahibi olması sağlanmıştır. Türk Medeni Kanunu 4761186-1 maddesi Gamze Hanım. Eşlerden biri diğer eşin açık rızası olmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez aile konutunu devredemez ve ahlak konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz hükümlerine yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunu 4721194/1 ve 169. maddeleri. Yeni medeni kanun ile eşlerden her biri meslek veya iş seçimleri diğerini izni almak zorunda değildir, maddesi eklenmiştir, Türk Medeni Kanunu 192. Evlilik evlilik yaşı hem kadın hem erkek için 18 di hatırlarsınız buda değiştirildi, pardon 15 idi 18’ e çıkartıldı. Yasanın 180. maddesi gereğince aile ilişkilerinde sorumluluk ve temsil de eşlik kuralı getirmiştir. Eşler evlilikte süresi içerisinde edinilmiş mallar üzerinde eşit hakka sahip olduğu maddesi ilave edilmiştir, evlilik dışı çocuklar için kullanılan gayrimeşru çocuk kavramı kalkmış ve evlilik dışında doğmuş çocukların velayet hakkı anneye verilmiştir. 4857 sayılı yasa ile işveren ile işçi arasındaki iş ilişkilerinde cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım yapılmayacağı madde 5 ilave edilmiştir. Tam süreli çalışan bir işçi ile çocuklu kadınla işveren tarafından tercih edilen kısmi zamani işçi arasındaki farklı bir işten yapılamayacağı belirtilmiştir madde 5. Hamilelik döneminde kadın işçinin periyodik kontrolü için ücretli izin verilmesi ayrıca hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın ücretinden indirim yapılmamaksızın sağlığına uygun olarak daha hafif işlerde çalıştırılabileceği kararlaştırılmıştır. Kadın işçinin doğum öncesi ve doğum sonrasında çalışmanın yasak olduğu dönemler çalıştırılmaması ve ücretsiz izin verilmemesi para cezasını gerektirmektedir ilave edilmiştir bu madde madde 104. İşçi evlat edinme halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilmektedir madde 120 EK M 2. 23/04/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 sayılı kanun ile Eşi doğum yapan işçi 5 gün babalık izni verilmesi uygulamaya başlanmıştır. Buradan  okuduğum gibi Türkiye bu sözleşmede alması gereken ya da değiştirmeye eklemesi gereken kanunlardaki değişiklikleri yapmış eklemiş ve kartlarının arkasında olduğunu göstermiştir. Tekrar söylüyorum kadınlarımız hepimiz  için özel bizlerinde kız çocuklarımız var, kadına yapılan her türlü şiddete kadına yapılan her türlü hakarete her türlü tacize her türlü katliama bizde şiddet ve burada karşı duruyoruz ama şunu da unutmayın Cumhurbaşkanından en dibindeki bürokratına kadar bu devlette bu kadınlarımız arkasında bunuda buradan bir etmek istiyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Bende bilgilendirmeniz için teşekkür ediyorum.  Arkadaşlar bence bu... Hayır söz vermiyorum bu konuda söz vermiyorum. Son olarak grup başkan vekili olarak sayın Cindi Can POLAT’A verip tamam diyorum. Lütfen...

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu konu yeteri kadar müzakere edildi ve bir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde düşüncelerimizi grup olarak ifade edip kapatmak istiyorum. Öncelikle Muhammed Bey’in Abdullah Bey’in ve bizim arkadaşlarımızın bütün tarihsel süreçteki Anadolu'daki kadınlarımızla ilgili söylemiş olduğu bütün söylemlere bizde katılıyoruz ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu değerler sadece bizim değerlerimizdir iddiasında değiliz. Tabiki be değerler hepimizin değerleri hepimizin ortak değerleri bizim kadın arkadaşlarımızın itirazı İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinedir.  İstanbul sözleşmesi adı ile bütün dünyada bilinen ve özellikle ki bu sözleşme ile kadınlarımızın çocuklarımızın ve mağdur vatandaşlarımızın elde etmiş oldukları kazanımlarını bu sözleşmenin feshi ile kaybetmiş olmalarına getirmiş oldukları tepkilerini ifade etmişlerdir. Kaldı ki mecliste kabul edilen uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde ve tavsiye niteliğinde değildir. Bu konuyla ilgili farklı düşünceler de vardır bu meselede hukuki olarak da tartışılmaktadır. Ben bunun yeterli olduğunu düşünüyorum teşekkür ediyorum.

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN-  Arkadaşlar toplantıya katılamayan ya bir saniye Gönül Hanım lütfen. Toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile karar verilmiştir.

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir sonraki meclisimiz...

Cindi Can POLAT-  6 Nisan Salı Saat 18.00 başkanım.

BAŞKAN-  Abdullah Bey uygun mudur?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet bir sonraki meclisimiz Salı günü saat 18.00 de.

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                  Emel ARSLAN HÜR                               İbrahim BALIKÇI

                                                           Üye                                                                Üye