Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/06/2021

DUYURU

Belediye Meclisimiz 03.06.2021 Perşembe günü saat 17.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.06.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                               03.06.2021

                                                                                                                                 Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 17.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.06.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-410) Belediyemizin çocuk katılımı konularında yürüttüğü faaliyetlere kurumsal nitelik kazandırılması, çocuk hakları, istismarı ve ihmaline dönük bilinçlenmenin yaygınlaştırılması, bu doğrultuda UNICEF ve Avrupa Birliği' ne üye ülkelerin belediyeleri, konuyla ilgili STK’lar ve kamu kurumları ile  gerçekleştirilecek olan etkinlik, çalışma ve projelerin ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülmesi, tüm çocuklar için; telafi eğitimlerini sağlamak, kültür, sanat ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Birimi" kurulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.