Meclis Çalışmaları

03/08/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ                03.08.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkan V.             : İsmail SARI

Üyeler                                    : Mehmet TOPTAŞ - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU -Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN -  Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN -  Şentürk APAYDIN -  Kıyasettin AYDEMİR -  Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ -  Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE -  Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR:  İbrahim BALIKÇI - Şeyhmus BIÇAKÇI - Hayrullah TELLİ - Ahmet ÖZTEP.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)-  Değerli meclis üyesi arkadaşlarım Ağustos ayı meclis toplantısını açıyorum. Her zamanki gibi ilk meclisimiz olduğu için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na davet ediyorum.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)-  Evet değerli arkadaşlar Temmuz ayı içerisinde birçok olaylara şahit olduk. 15 Temmuz'da Rize'yi sel vurdu 6 vatandaşımızı kaybettik, 21-23 Temmuz'da Giresun Artvin’i sel vurdu burada da 7 vatandaşımızı kaybettik, arkasından Çorum ve Van'da sel felaketleri ile karşı karşıya kaldık birçok ev ve köprü yollarımız su altında kaldı birçok mal kaybımız hasarlarımız meydana geldi. 28 Temmuz'da da hepimizin yaşadığı Antalya'da başlayan Manavgat'ta başlayan Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye ve bundan sonrada yayılarak 30 ile yayılan bir yangın felaketi ile ülkemiz karşı karşıya. Burada da orman yangınları ile ilgili ciddi olarak bütün toplum olarak sarsıldık inşallah bu yangınların bir an önce biter, vatandaşlarımızın mağduriyetleri de bir an önce giderilir bunun ormanlarımız bizim canımız börtü böcek birçok hayvanımız kül oldu evlerimiz, köylerimiz mahallelerimiz yok oldu. Vatandaşlarımızın 10 vatandaşımız canını kaybetti. Ben ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun diyorum, bu yangınlarında bir an önce son bulmasını diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yangın bölgesine birçok ekipman, itfaiye, itfaiyeci arkadaşlarımızı ile birlikte yardım bölgesine ulaştık Marmaris'te Muğla'da yardımcı oluyoruz. Biz de Bayraklı Belediyesi olarak 2 tane büyük arazi üssümüzü tankerimizi Marmaris'e gönderdik personellerimiz ile birlikte 4 gündür orada canla başla çalışıyorlar. Ben bu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum, onların gayretiyle inşallah bu ve bütün devletimizin gayretiyle bu yangınlardan bir an önce ülkemiz kurtulsun istiyorum. Bölgede mağdur olan vatandaşlarımız için bölgeye ayrıca Bayraklı Belediyesi olarak da yardım yiyecek içecek kıyafet bununla ilgili de bir kampanya başlattık bunları da en kısa sürede oraya ulaştıracağız, toplamaya devam ediyoruz yardımsever vatandaşlarımızdan. Ben bir daha böyle acı olaylar yaşamamak dileğiyle Allah ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin diyorum, meclisimizi 1. madde ile açıyoruz buyurun.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.07.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Cindi Bey, Abdullah Bey?

Cindi Can POLAT- Başkanım tutanakların okumuş gibi oylanmasını öneriyoruz.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir oy birliğiyle.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Önergemiz var mı Abdullah Bey? Cindi Bey? Önergemiz yok arkadaşlar.

Abdullah AKTAŞ- Yok.

Cindi Can POLAT- Yok.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)-  Önergemiz yok arkadaşlar.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Birimlerden gelen önergede yok.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-614) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Çocuk Meclisi Yönetmeliği hk.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Bu maddenin AR-GE, Hukuk, Çocuk Gençlik ve Eğitim komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.) İlgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1300) İzmir ili, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi 255 ada 20 parsel ile 617 Sokak arasında bulunan park yapım işi kapsamında, 15.04.2021 tarihinde Belediyemiz ile Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından taahhüt edilen 182.601,96 TL'lik ayni destek sağlanmış olup bahse konu parka "30 Ekim Lions Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları ile "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" (oy çokluğu) ortak raporu.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesi meclisimizde havale edilen ilgili komisyonlarda görüşülmüş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını istiyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.) Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-808) Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Bayraklı Yüzme Havuzunun 2021 yılı ücret tarifesinin aylık 100,00TL olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları ile "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" (oy birliği) ortak raporu.

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3370) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36179 ada, 13 parsel üzerinde 2981 sayılı İmar Affı Kanunundan yararlanmış gecekondu bulunan 50,00  m² olan taşınmaz mal, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden Bayraklı Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih 506 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamaları durdurulan alanda kalmakta olup; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36179 ada, 13 parsel 50,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz malın 2942 sayılı yasa hükümlerince tespit edilecek bedelden gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım 3. ve 4. maddeler aynı mahiyette hisse satışları, komisyonlardan da oy birliği ile gelmiş. 3. ve 4. maddenin arkadaşlarımızda uygun görüyorsa komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- 3. ve 4. maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3233) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, No:321 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hizmet binası olarak kullanılan taşınmaz kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı İlçe Başkanlığı adına kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılmasının reddine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Başkanım 5. ve 6. maddeler aynı mahiyette ilgili komisyonlarda görüşülmüş ve oy birliği ile reddine karar verilmiştir. Bizlerde komisyonlardan geldi şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- 5. ve 6. maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1083) Bayraklı Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih, 41 sayılı Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih, 05.301 sayılı Kararı ile ilçemizde Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K) sınırları belirlenen ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen plan notuna göre yapılan uygulamalarda yaşanılan problemler İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih, 7476 sayılı yazısı ile bildirilmiş ve söz konusu yazıda bazı hükümlere ilişkin düzenlemeler talep edilmiş olup; Bu kapsamda yaşanan sıkıntıları gidermek ve uygulamaları kolaylaştırmak adına Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan; Bayraklı İlçe sınırları içinde belirlenmiş olan Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda(K) yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.) Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

İsmail SARI (Belediye Başkan V.) Dilek ve Temennilerde söz almak isteyen arkadaşlarımız. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar geçmiş ay içerisinde Kurban Bayramını hep birlikte idrak ettik, ben bir kez daha meclisimizin ülkemizin ve bütün dünyanın herkesin Kurban Bayramını bir kez daha kutluyorum, bu bayramın başta ülkemiz olmak üzere dünyaya barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Savaşların olduğu insanların çocukların öldüğü silahların gölgesinde kutladığımız son bayram olmasını temenni ediyorum bütün dünyada. Yine 15 Temmuz hepinizin bildiği gibi demokrasimize darbe girişimi yapılmıştı 15 Temmuz ve 15 Temmuz'dan önce tarihimizde demokrasimize yapılmış olan bütün darbeleri kınadığınızı bir kez daha ifade etmek istiyorum, her zaman söylüyoruz seçimle gelen seçimle gitmelidir halkın iradesine kim tarafından olur ise olsun yapılmış olan her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu ve kınadığınızı parti olarak ifade etmek istiyorum. Yine Sayın başkanım siz ifade ettiniz maalesef ülkemizde şu süreçte yakın süre içerisinde çok ciddi orman yangınları yaşıyoruz ciğerimiz yandı maalesef birçok canlı hayatını kaybetti ormanlarımızla birlikte. Bu noktada belediyemizin söndürme çalışmaları ile ilgili çalışmalara destek anlamında Marmaris'e göndermiş olduğu iki su tankeri var onun yanında yine yangın bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını acil ihtiyaçlarını karşılanması noktasında çalışmaları yardımı var yardım kampanyası var devam ediyor sizde ifade ettiğiniz biran evvel yaşamış olduğunuz bütün bu yangınların söndürülmesini bir nebze de olsa bu ciğerimizdeki yangının bitmesini en kısa süre içerisinde bitmesini temenni ediyoruz, teşekkür ederim.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Ben teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşımız, buyurun Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Sizin ve Cindi Bey'in dilek ve temennilerine bizde katılıyoruz. son 15-20 gündür ülkemiz büyük felaketler ile karşı karşıya, gün birlik olma günüdür dayanışma olma gündür, provokatif yayınlara paylaşımlara özellikle sosyal medyada olan paylaşımlara hiçbir kimsenin hiçbir bireyin itibar etmemesi gerekiyor. Zaten biliyorsunuz çevremiz yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözünün gerçeğinin çevrilmesi yani, ülkemizin çevresindeki yerler zaten gösteriyor onun için bu tür kötü niyetli paylaşımlara ya da insanları galeyana getirecek paylaşımlara özellikle bizler gibi konumda olan insanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Yanlış yönlendirilmelere ya da farklı yerlere çekilmemesi açısından inşallah yine gülen günlerin yakın olduğunu düşünüyoruz, yakın zamanda bunları hep beraber atlatırız inşallah. Şimdi ben meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, geçen mecliste gündeme alınan ve komisyonlardan geçen Çınar Kafe’nin tahsisi ile ilgili siyasi bir karar vermedikleri ve gerçekten olması gereken gibi bir karar verdikleri için hem Cumhuriyet Halk Partili, hem AK Partili arkadaşıma ben buradan çok teşekkür ediyorum. Bu iyi niyetli ve siyasi olmayan kararlar için diğer konu ile ilgili bu isim ile ilgili de eminim ki aynı düşünceleri paylaşıyorlar  ama o konuda biraz farklı bir karar verilmek zorunda kaldı yine de ben halkın yanında oldukları için desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve bundan sonra da bunun gibi gelebilecek olan tahsisleri de izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şuan meclis olarak bizler karar merciiyiz, bizim vereceğimiz kararlar bu meclisten çıkacak bu kararları verirken de ince ince okuyup sonuna kadar inceleyip ondan sonra bu kararların verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yine kendileri duyarlılıklarından dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen? Buyurun Muhammet Bey?

Muhammet ŞAHİN- Sayın başkan çok kıymetli meclis üyeleri ülkemiz çok kısa zamandan beri çok önemli Türkiye'mizi yakından etkileyen birçok değişik bölgelerde çıkan yangınlar tüm ülkemizi derinden üzüntüye sebep olmuştur.  Ben şu anda orada canla başla mücadele eden orman çalışanlarımıza ve orman çalışanlarımızın mesai devam ederken şehit olan aynı zamanda İzmir’li hemşehrilerimiz de var onlara da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu sebepten dolayı bir kez daha Türk milleti böyle bir konuda yegâne birlik beraberlik içerisinde bu tür badireleri de atlatmıştır, bunu da atacaktır ancak bunun sonucunda hain terör örgütlerinin ne kadar alçak ne kadar hain ne kadar namussuzca bir hareketin içinde olduklarını bir kez daha Türk milleti yakından ibretle görmüştür. Dolayısıyla bu badirenin atlatılmasında hala şu anda orada canla başla çalışan tüm çalışanlarımıza tüm belediye personelimize tüm Türk milletine kolaylıklar diliyorum, tekrar orada şehit olan bütün şehitlerimizin ailelerine rahmet diliyorum, teşekkür ediyorum.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim başka söz almak isteyen arkadaşım, buyurun Gökhan Bey.

Gökhan KAFALI-  Değerli Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım basınımızın değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlarımızın da söylediği gibi ülkece zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde maalesef felaketlerin ardı arkası bir türlü kesilmiyor bu kez de ülkemizi adeta yangın yerine döndü artık yanacak bir şey kalmadığı için 129’unun kontrol altına alındığı, 38 ilde toplam 138 orman yangını ne yazık ki 10 u insanımız olmak üzere kuşundan kaplumbağasına sincabından porsuğuna büyük başından küçükbaş hayvanına kadar binlerce canımızı kaybetmemize binlerce hektar kızılçam ormanımızın yok olmasına onlarca yıl düzelmesi mümkün olmayan bir çevre felaketine sebep oldu ve ne yazıkki bu felaket hala da sürmekte. İnsan eliyle sabotaj hatta terör saldırısı diyebileceğimiz bu yangınların çıkmasına sebep olan hainleri ben de lanetliyorum, söz konusu katillerin bir an önce yakalanıp en ağır cezaya çarptırılması kuşkusuz kayıplarımızı geri getirmeyecek ama yeni kayıpların olmasının önüne mutlaka geçecektir bu kirli ellerin çıkarmış olduğu yangınların ülkeyi başka bir sürece çekmeye çalışmak olduğu da sosyal medyada çığırtkanlık yapan provokatörlerden anlaşılmaktadır. Ancak şöyle bir durum da var özeleştiri de yapmamız gerekiyor bir yerde bu felaket bize kritik öneme bulunan kurumlarda yönetim kadrolarının liyakata dayanması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Yangın söndürmede çok önemli bir görevi bulunan Türk Hava Kurumu'nun başına kayyum olarak atanan zatın ormanlar yanarken düğüne gittiğini gördük tıpkı Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in donanmayı Haliç'te çürümeye terk ettiği gibi envantere kayıtlı yangın uçaklarının bakımsızlıktan hurdaya çıkarıldığını sayın bakanın adeta bir kara mizah örneği olarak Vizontele benzetmesi yaparak motor yok dediğini teknisyen ve mühendislerin pilotların işten çıkarılmış olduğunu öğrendik. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımızın da yangından etkilenen kederli insanlara çay ikram ettiği bölgede yaptığı açıklamada eminim yanlış bilgilendirme neticesinde yok dediği bu uçakların 2019 da düzenlenen Teknofest gösteri uçuşu yaptığını bundan daha önce de 2016'da İsrail'de 13 ayrı bölgede çıkan yangınlara müdahale için üçünün İsrail'e gittiğini ve Netanyahu'dan övgüler aldığını biliyorduk. Kayyum atama yoluyla ele geçirilip adeta içi boşaltılan Türk Hava Kurumu'nun nereden nereye getirildiğini liyakatsız kişilerin yönetiminde kritik kurumların ne hale geldiğinin en somut ve acı örneği sanırım bu olmuştur. Yangınlara zamanında müdahale edilmemiş ve az önce belirttiğim kayıplarımızın olmasına yol açmıştır. Ayrıca bugün karşılaştığımız görüntülerde de yine en kritik kurumlarımızda olan Kızılay'ın bölgeye görevli olarak gönderdiği sarıklı ve cübbeli kişilerin Kızılay’ımızın kimlerin kontrolünde olduğunu sorgulamamız gerektiğini de gözler önüne sermiştir, ümit ederim ki bunu da milletimiz acı bir şekilde tecrübe etmeyecektir. Şimdi buradan bütün bunları söyleme amacım kesinlikle selden kütük kapmaya, felaketten siyasi bir sonuç çıkarmaya çalışmak değildir, mutsuz umutsuz Türkiye halkına ekonomik sıkıntılar  içinde perişan olan küçük bir azınlık dışında insanların mutsuz ve umutsuz olduğu en başta kadınlar, çocuklar, hayvanlar ve eşsiz doğası olmak üzere herkesin can güvenliğinin tehlikede olduğu ülkemizin gerçekten yönetiminde bazı sıkıntılar olduğunu ve bu anlamda kamuoyundan yükselen seslere çığlıklara bir ses bir nefes olmaya çalışmaktır. Ayrıca Sayın bakanın yangına müdahale belediyelerin görevidir sözünden yola çıkarak belediyemiz sınırlarında bulunan ormanlık ve koruluk alanlarda yangınlarının önlenmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma Komisyonu kurulması ve bu alanda çalışmalar yapılmasını talep ediyorum, ayrıca söz konusu yangın bölgelerine yangınla mücadele için belediyemizi seferber edip ekiplere yönlendiren Sayın başkanımız Serdar SANDAL’a ve canla başla yangında mücadeleden yangınla mücadele eden Bayraklı Belediyesi emekçilerine teşekkür ediyor, kalbimizin onlarla attığını belirtiyor ve hepinize saygılar sunuyorum.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederiz. Bu sözlü talebinizi değerlendireceğiz yani önergenizi bakalım komisyona o şekilde kurulabilir mi, kurulamaz mı önümüzdeki mecliste kararını veririz. Buyurun.

Özgür HIZAL- Sayın başkan çok kıymetli meclis heyeti hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet hepinizin de bahsettiği gibi belki de tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz özellikle Manavgat Muğla bölgesinde çıkan ve tahminimizin çok çok ötesinde bir sonuçlar doğuran devasa bir yangından bahsediyoruz bu vesileyle bu yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan ve şehit olan tüm yurttaşlarımıza vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabırlar diliyorum ve şuan da orada ciddi bir mücadele veren alevin içerisinde ateşin içerisinde ciddi bir mücadele veren tüm vatandaşlarımıza tüm görevlilerimize buradaki belediye personellerimiz de dahil olmak üzere hepsinden Allah razı olsun diyorum, gerçekten şuan da belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerinden birine şahit oluyoruz. Şimdi iktidar olmak belli bir sorumluluk gerektirir ve bu sorumlulukla hareket edilir, hamdolsun bir Ak Parti meclis üyesi olarak ve bir Ak Parti mensubu olarak Ak Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca Ak Parti'nin sorumlulukla hareket ettiğini hepimiz görüyoruz ve şahidiz ama aynı zamanda bu sorumluluk sadece iktidar kanadının değildir aynı sorumluluğa muhalefet de olan partilerin ve parti mensuplarının da aynı sorumlulukla hareket etme zorunluluğu vardır, genelde iktidar biziz yerelde iktidar sizlersiniz. Kıymetli arkadaşlar Sayın başkanım bu şehirde 30 Ekim de bu şehrin görmüş olduğu en büyük deprem felaketini yaşadık ve bu deprem felaketinde yüzlerce vatandaşımızı kaybettik hepimizin tanıdığı vardı hepimizin dostu vardı hepimizin arkadaşı vardır bunların hiçbiri geri geldi mi? Hiçbirinin geri  gelme şansı var mı? Yok. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi bir deprem dendiğinde 1. asli sorumlu kimdir? Yerel yönetimlerdir değil mi? Bu şehirde 3 ay boyunca bu yaraların sarılması adına iktidarı ile muhalefeti ile hiçbir siyasi rant gözetilmeksizin sahada birlikte mücadele ettik, sonrasında biz siyaseti her zaman her alanda her şekilde yapabiliriz. Şimdi sayın meclis üyesi burada bir siyasi rant elde etmek amacıyla konuşmuyorum dedi ama ben kendisini tebrik ediyorum, çok güzel siyasi rant elde etmek amacıyla burada lafı dolandırdı dolandırdı işi başka noktalara çekti. Ben kendisine siyaseti daha delikanlıca yapmasını öneriyorum öyle hiç dolandırmasın, söyleyeceği bir şey varsa eline mikrofonu aldığında çat çat söylesin, şimdi ben söyleyeceğim kendisine. Siyasetin nasıl yapılacağını da kendisine birazdan söyleyeceğim.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Bana konuşun.

Özgür HIZAL- Size söylüyorum sayın başkan. Ben mecliste neyin nasıl olması gerektiğini bilirim. Şimdi kıymetli arkadaşlar biraz vaktinizi alacağım hakkınızı helal ediniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar Sayın başkanım bu yaşanan süreç hepimizi yaraladı elbette ki bu yaşanan süreçten sonra elbette ki oturup doğrular ve yanlışlar tartışılacaktır ama eğer siz bugün bu konular üzerinden siyasi rant elde etmek adına bir  takım olur olmaz açıklamalar yaparsanız orada yangın söndürme mücadelesini verirken su taşımak için giden 20 yaşında şehit olmuş yurttaşımıza haksızlık yapmış olursunuz orada emeklilik yaşı gelmişken son yangına da mücadele edeyim diyen vatandaşımıza haksızlık yapmış olursunuz, orada Bergama’dan kalkıp  bu mücadeleyi verirken şehit olmuş vatandaşımıza haksızlık yapmış olursunuz. Şimdi teknik olarak bu yangının ne boyutta olduğunu orman yangınlarının ne olduğunu Türk Hava Kurumu'nun kimler tarafından ve nasıl boşaltıldığının içini kendisine tek tek anlatırım ama o çok daha uzun bir konu onu ben kendisine zamanı geldiğinde tek tek anlatırım kimlerin rantçılık yaptığını kimlerin orada hırsızlık yaptığını kendisine anlatırım kendisi çok iyi biliyor esasında ve sadece şunu söyleyeceğim o defteri açın o defteri ben açarım siz hiç merak etmeyin o defteri açın ben hiç merak etmeyin, hiç benim insan yüzüne bakacak yüzüm var hiç merak etmeyin, ben o defteri açarım... Kimlerin hırsızlık yaptığını ben size söylerim hiç  merak etmeyin. Şimdi sayın başkan samimi olmak lazım siyasetçi samimi olacak vatandaşın karşısına çıktığında samimi olacak doğruları söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye Muğla Belediyesi şuan da yangının yaşandığı ilden bahsediyoruz. 2018 yılında Muğla Belediyesi bir çalışma yapmış Orman yangınları çalıştayı yapmış, tebrik ediyorum güzel bir çalışma ve 2018'deki bu orman yangınları çalıştayında hemen izniniz olursa isteyen olursa ben bu çalıştayı atarım kendisine 79 sayfalık bir çalıştay. Bu çalıştayın 19. ve 20 sayfasında bir açıklama var arkadaşlar okuyorum size diyor ki, şiddetli yangınlarda mücadelede etkili olabilme şansları sınırlıdır. Neden bahsediyor? Hava araçlarından bahsediyor, helikopterden ve uçaktan bahsediyor. Şimdi hal böyleyken ama bütün bunlara rağmen o araçlar 10 un üzerinde 30'un üzerinde 50'nin üzerinde araç orada ciddi bir mücadele verirken çıkıp bu tarz açıklamalar yapmak şuanda orada yangına karşı mücadele veren kişilere vatandaşlarımıza personelimize karşı yapılmış en büyük haksızlıktır başta da size yapılan haksızlıktır. Siz niye gönderdiniz o araçları oraya? Bayraklı Belediyesi'nde Bayraklı sınırları içerisinde bir deprem olduğunda tüm Türkiye’den gelen araçlar neden geldi buraya? Bayraklı Belediyesinin acizliğinden mi geldi? İzmir Büyükşehir Belediyesinin acizliğinden mi geldi? Hayır. Acizliğinden gelseydi biz o gün de eleştirdik bunu ama siyaset bu şekilde yapılmaz, bu şekilde yapacaksanız bu siyaseti yapmayın. Ne topluma, ne şehrinize ne ülkenize, ne milletinize hiçbir faydanız olmaz. Bu acılardan siyasi rant elde edemeyeceksiniz, edemediniz etmeyeceksiniz. Saygılar sunuyorum.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Şimdi değerli arkadaşlar şimdi bu işi çok uzatırsak herkes bir şey söyleyecek, tabii ki söyleyecek ama bunlardan kimsenin rant o acılardan bir dakika bir dakika bu acılardan hiçbirimizin bir çıkar sağladığı rant sağladığı yok yani acı  hepimizin acısı ülkemiz yanıyor memleketimiz yanıyor hepimiz üzülüyoruz burada, kimsenin bir fayda sağlamaya bir çıkar sağlamaya şey yok canlarımız gitti yüreğimiz yandı ormanlarımız gitti hepimiz üzülüyoruz yani burada parti ayrımı yapmanın şeyi yok.  Elbirliğiyle de yangına müdahale etmeye gidildi hepimizde canı gönülden koşturuyoruz. Buyurun Mehmet Bey.

Mehmet TOPTAŞ-  Sayın başkanım değerli meclis üyelerim Kenan Kaş benim iyi bir dostum 32 yıl İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yapmış bir arkadaşımız çok tecrübeli bir arkadaşım bir paylaşım yapmış 4 gün önce ben onu bir okuyayım. Burada hiçbir arkadaşımız bu yangınlarla ilgili teknik bilgilere sahip değiliz siyaseten bazı konuşmalar yapabiliriz suçlama yapabiliriz liyakat var mı, yok mu? Bu tartışmalar zaten kamuoyunda millet yapıyor yani millet burnundan soluyor herkes bunu görsün. Bu yaraları sarmak boynumuzun borcu belediye olarak biz Bayraklı Belediyesi olarak elimizden gelen yardımı yapmaya bundan sonrada  devam edeceğiz, beyaz eşyada göndereceğiz gıdada göndereceğiz sayın başkanım Serdar SANDAL’ın talimatı da var zaten. Şimdi Kenan Bey’in bir paylaşımı var ben onu okuyayım tekli bir bilgi kısaca, çok üzgünüz diyor maalesef ülkemizin ciğerleri yanıyor son günlerde çıkan orman yangınlarında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun inşallah yaralanan vatandaşlarımızı geçmiş olsun diliyorum. Yangınlarda fedakârca savaşan orman teşkilatının tüm görevlilerine belediyelerimizin ve diğer kamu kuruluşlarının tüm görevlilerine teşekkür ediyorum Allah yardımcıları olsun. 32 yıl Orman Bakanlığında muhtelif görevlerde bulunan bir kişi olarak maalesef birkaç gündür orman yangınlarında gördüğünüz tabloyu değerlendirdiğimizde son üç dört yıldır meydana gelen orman yangınlarından gerekli dersi alamadığımız, yangınları ile ilgili eksikleri gideremediğimiz görünmektedir. İlk müdahale ekipleri hazır kuvvet ekipleri vardı bu ekipler maalesef son yıllarda büyük ölçüde yaşlandı, fiziki olarak güçten düştü ve birçoğu da emekli oldu bunların yerine yeterince eleman alınamadı alınmadı uçak su alsın  helikopter su alsın ama yerde bu ekipler olmazsa yangını söndürmek zorlaşır. Muhakkak seksenli ve doksanlı yıllarda olduğu gibi ilk müdahale bir hazır kuvvet ekipleri yaşları 25-30-35 olan gençlerden kurulmalıdır. Uçak sayısı yeterli değildir yangına hassas İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana bölge müdürlüklerinde askeri dörder adet amfi ve yangın söndürme uçakları koşullandırılmalıdır. Büyüyen yangınlar genelde ormanlarda yol şebekesinin yeterli olmadığı alanlarda büyümektedir, yol şebekesinin yeterli olmadığı bu alanlarda yol şebekeleri yeterli hale getirilmelidir. Son birkaç gün herkes yangın uzmanı oldu bilende konuşuyor bilmeyen de konuşuyor yangını bilen meslektaşlarımız medya ya çıkıp orman yangınlarını anlatmalıdır son yıllarda rotasyon adı altında yapılan tayinlerle yangını bilen ve yangın tecrübesi olan meslektaşlarımız tayin edilmiş yerlerine yangın tecrübe ve birikimi az olan meslektaşlarımız gelmiştir. Bu durum orman yangınlarında zafiyet yaratmıştır. Yani burada çok tecrübeli İzmir’liler de yakından tanıdığı benim de arkadaşım dostum sayın Kenan Bey'in tespitleri bu. Gerçekten ihmal varsa bunların sorumluları hesap vermek zorunda, bakınız Bulgaristan’da bir nehirde bir gemi batıyor bir tekne batıyor 11-12 tane roman vatandaş ölüyor Bulgaristan Ulaştırma Bakanı istifa ediyor. Yani bu kadar medeni bir şekilde davranış içinde ama bizde ciğerlerimiz yandı belki son yüzyılın en büyük yangınını yaşadık hala maalesef bunlara hesap vermekten ziyade hala çıkıp medyada ilginç konuşmalar yapıyor. Belediye başkanı çıkıyor vatandaşların evlerini yapacağız keşke bizim evlerimizde yansaydı diyecekler türünden açıklamalarda bulundu. Yani siyaseten tabi fazla eleştiri kimseye getirmeyelim kendi içlerinde herkes öz eleştirisini yapacak ama millet olarak gerçekten çok üzgünüz.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim. Buyurun Cindi Bey. Şimdi her sataşmaya söz verirsek Gökhan Bey gerekli konuşmayı yaptınız siz. Yok hakaret falan söylemedi. Hakaret yapılan, hakaretle ilgili bir şey söylenmedi. Kısaca alalım o zaman da fazla karşılıklı olmasın.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Kısa bir konuşma yalnız sataşma olmadan lütfen.

Gökhan KAFALI- Tabii şöyle biz şuna alıştık artık en ufak bir eleştiride eleştiriyi yapan kişi provokatör oluyor, hain oluyor hatta terörist oluyor buna alıştık ama yani ben  hayatımın her alanında delikanlıca bir duruş sergiledim Özgür Bey beni yeni tanıdığı için herhalde bunu bilmediği için böyle konuşuyor. Şimdi çalıştayın 18.18. maddesinden bahsediyor doğru büyük yangınlarda uçakların müdahalesi yetersiz kalabilir  olmayabilir ama burada sosyal medyadan yüzlerce binlerce video izledik sosyal medyaya düştü bunlar. Yangın evet görüntülerde provokatif çünkü lütfen bir saniye ben sizin sözünüzü kesmedim özgür bey ben sizi kesmedim. Özgür Bey ben sizi kesmedim ben size ben size var olan görüntülerden bahsediyorum diyorum ki, daha önce de başka bir meclis oturumunda da fotoğrafları söyledim sonra kabul ettiniz. Sözümü kesiyor başkanım. Evet doğru yangın büyüdükten sonra uçak yetersiz kalır elbette yangın büyüdükten sonra yapacak bir şey yok ama gördüğümüz görüntülerde insanların anlattığı hikayeler yangın küçücükken havadan müdahale  olsa bu derece alan yanmayacaktı, ayrıca bu alanların daha önce buraları ağaçlandırılacak dediği yerler vardı bir baktık orada oteller yükselmeye başladı bu da işin başka bir boyutu bunun da takipçisi olacağımızı belirtiyorum şunu söylemek istiyorum ben buradan siyasi rant çıkarma peşinde değilim ama eleştiriye de lütfen açık olacaksınız hatalarınızı kendinizde özeleştiri yapacaksınız ve halka da bunun öz eleştirisini yapmak zorundasınız. Sizi eleştiren herkes hain delikanlı değil işte terörist falan olamaz lütfen bu konuda kendinize çeki düzen verin.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederiz. Cindi Bey buyurun.

Cindi Can POLAT-  Değerli arkadaşlar ben toparlamak adına bir söz aldım. Bence bu konuyu Çok da fazla tartışmanın bir anlamı yok yangınlar devam ediyor gün bugün bu yangınları söndürme günüdür. Bende bu yangın söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum şuanda sahada söndürme çalışmalarını devam ettiren çalışanlarımıza vatandaşlarımıza da başarılar diliyorum. Bu iş kimin sorumluluğundadır değildir zaten yasal olarak belirtilmiştir sorumlu olanlar eminim ki söndürme çalışma tamamlandıktan sonra bunun hesabını vereceklerdir yasal yollardan araştırılacaktır. Arkadaşımızın yapmış olduğu konuşmanın Gökhan Bey'in konuşmasını ben siyasi rant amaçlı yapılmış bir konuşma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum yanlış anlaşılmış olabilir düşüncelerini ifade etti.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Ama Osman Bey müsaade edin bitirsin sonra konuşun.

Cindi Can POLAT- Düşüncelerini ifade etti saf kırmayalım bence bu konuyu bu konuyu çok da fazla tartışmayalım teşekkür ediyorum.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Tamam çok teşekkür ederim. Son olarak Abdullah Bey'e söz veriyorum ve meclisi kapatacağım arkadaşlar.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi arkadaşlar  içimiz yanıyor diyorsunuz ama ya şu mecliste yapılan konuşmalar gerçekten yakışmıyor yani evet içimiz yanıyor gerçekten içimiz yanıyor yani orada hayatını göz önüne almış canla başla çalışan bir sürü insan var. Biz bugün burada otururuz yerimizde oturuyoruz ama insanlar dağda taşta ormandaki arazilerde insanların giremeyeceği yerlerde canla başla mücadele ediyorlar. Yapmayın gözünü seveyim ya yapmayın gerçekten yapmayın yani bırakın insanları orada ölen hayvanlara bakarak yapmayın bunları yani siyaseti yapmayın burada. Bakın bir şey söyleyeyim sizin üzüldüğünüz kadar eminim ki Türk evladı olan Türkiye'nin toprakları içerisinde yaşayan herkesin canı yanıyor, herkesin o videolara baktıkça inanın içi gidiyor, uykuları kaçıyor gerçekten öyleyiz ama şunu siyaset haline getirmeyelim. 30 Ekim'de bir deprem yaşadık dünyanın her yerinden buraya Bayraklıya yardım yağdı Amerika’sından, Almanya’sından başka ülkelerde dahil bunlara şahit olanlardan bir tanesiyim. Bizim başımıza geldi şuan ülkemizin başında başka bir felaket var bize de düşen yapabildiğimiz kadarıyla her birimizin elinden geldiği kadar oraya yardım götürmek destek götürmektir. Siyasi rant hatası olan zaten hatasını bir şekilde varsa bir suçu yargılanacaktır gereken yapılacaktır sorumlular hakkında ama bugün yapmayalım bunu hiç yapmayalım rica ediyorum.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Hepimiz aynı düşüncedeyiz arkadaşlar ciğerimiz yanıyor ülkemiz yanıyor bizler de aynı üzüntüleri dile getiriyor burada çok farklı bir şey söylenmiyor aslında onun için ben bu konuşmaların yeterli olduğunu düşünüyorum. Toplantıya katılmayan meclis üyeleri mazeretlerin görüşülmesi... Bu konuda, buyurun.

İpek KUL- Sayın başkanım sevgili meclis üyelerim değerli katılımcılar. Evet orman yangınları çok canımızı yaktı ama ülkemizde canımızı yakmakta olan başka olaylarda yaşanıyor ve ne yazık ki önleyici ve koruyucu görevler yerine getirilmiyor. Ben bir veri paylaşmak istiyorum Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 2021 Temmuz raporuna göre 20 tane kadın cinayeti işlendi ve bunlardan 12 tanesi şüpheli bir gün öncede Azra Gülendam HAYTAOĞLU’nun cansız bedeni ormanlık alanda parçalara ayrılmış bir şekilde valizin içerisinde bulundu.  Kadını suçlayan ve kadına yönelik şiddeti normalleştiren politikalar yerine İstanbul Sözleşmesi gibi önleyici ve koruyucu hükümleri esaslı olan ve iç hukuktaki yansıması olan 6284 sayılı kanunu hala yürürlükte olduğu dikkate alınarak birçok uygulamanın aslında yerine getirilmesi gerekirken hiçbir şekilde yerine getirilmediğini Azra'nın sinyal bilgilerinin 5 gün sonra alınması için harekete geçildiğini gördük. Aynı ormandaki canlılarımız gibi kadınlarımız da birer birer yitip gidiyor bir Ankara Sözleşmesinden bahsedildi ama hala bu sözleşmeyi yönelik bir adım göremedik bu sözleşmeyi de en azından İstanbul Sözleşmesi bir gecede yürürlükten kalktıysa bir gecede hazırlanarak kanuna teklif olarak getirilmesi gerektiğini düşünüyorum varsa bu konuda da bir bilgi bekliyorum yoksa eksiğim giderilsin. Bununla ilgili siyaset kaygısı güdülmeden bazı konularda  iktidar olsun muhalefet olsun herkesin bazı soruları sorması gerektiğini düşünüyorum o neden sosyal medyada da bu herkesin zaten bu soruları sorduğunu düşünerek çok fazla uzatmak istemiyorum ama çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum, teşekkür ederim saygılar.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- Bizde kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyoruz çok üzülüyoruz.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)-  Toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan ikinci birleşim 6 Ağustos Cuma Saat 18:00.

İsmail SARI (Belediye Başkan V.)- 6 Ağustos Cuma Saat 18:00.

 

     İsmail SARI

 Belediye Başkan V.

    Meclis Başkanı

 

 

Emel ARSLAN HÜR                    İpek KUL

        Üye                                           Üye