Meclis Çalışmaları

06/08/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ    06.08.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Üyeler                        : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT -Serap KESKİN -  İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ -  Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR -  Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ -  Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Yeşim TEKOĞLU - Alim ÇANKAYA - Murat PERVANE - Orhan TEMİZ - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri, değerli konuklar, kıymetli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri çoğunluğumuz vardır. 2021 yılı Ağustos ayı Meclisi'nin ikinci oturumunu açıyor. Bayraklı’mıza hayırlı ve uğurlu olsun.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

BAŞKAN- Evet 1. maddemiz gündemin 1. maddesi geçmiş meclis tutanağımız, Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Başkanım, toplantı tutanaklarını okumuş gibi oynanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben orada bir şey söylemek istiyorum.

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Gökhan Bey'in bir konuşması var.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Kızılay’la ile ilgili sarıklı çarıklı gibi bir kelimeler yaptı. O kelimelerin bu gündemden çıkılması ben tavsiye ediyorum.

BAŞKAN- Nedir?

Abdullah AKTAŞ- Gündem maddesine yakışmadığını düşünüyorum. Tutanağa.

BAŞKAN- Nedir olumsuz olan?

Abdullah AKTAŞ- Bir dakika bulabilirsem.

BAŞKAN- Cindi Bey ne diyorsunuz? Gökhan yok herhalde?

Abdullah AKTAŞ- “Karşılaştığımız görüntülerde de yine en kritik kurumlarımızdan olan  Kızılay'ın bölgeye görevli olarak gönderdiği sarıklı ve cübbeli kişilerin Kızılay'ın kimlerin kontrolünde olduğu sorgulamamız gerektiğini ve göz önüne sermiştir.” şimdi Kızılay yani bunla ilgili yorum yapmak istemiyorum ama aslında çok böyle gereksiz bir konu ama Kızılay bu ülkenin en güzide  kurumlarından birisi tanesi yani böyle yakıştırma bir kelimelerle buraya gündem olması hiç uygun değil, bunların çıkartılmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Kızılay tabii ki bizim güzide kurumlarınızdan bir tanesi, doğal olarak Kızılay’ı korumak o anlamdaki Kızılay'a söylenecek şeylerle ilgili biraz daha dikkatli ve temkinli olmak hepimizin görevlerinden bir tanesi, sanıyorum cümle birazcık farklı algılanmış. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşımızın geçen haftaki meclisteki konuşması belki esasında niyetinin bu olmadığı, sonuçta Kızılay bir kamu kuruluşu ve kamuda çalışan kişilerin kılık kıyafeti ile ilgili de yönetmelikleri olduğunu biliyoruz zaten, bildiğimiz kadarıyla de zaten yönetmelikleri sarıklı yada cübbeli kişilerin Kızılay'ın bünyesinde çalışıyor olmuş olması mümkün pek görünmüyor. Ancak o yapılan dağıtım esnasında bu tarz giyinen vatandaşlar olmuş olabilir diye düşünüyorum.

BAŞKAN- Gönüllülük esasına göre katılmış olabilir.

Cindi Can POLAT- Kızılay değil de oradaki vatandaşların olabileceğini düşünüyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Gönüllük esasında bile yardımları olanlar bile, Kızılay'ın kanunlarına veya bakın kanunlara tabi olarak çalışıyor. Kılığına, kıyafetine, davranışlarına vesairelerine bire bir uyarak çalışıyor, yani bu Gökhan Beyin kendisinin uydurduğu bir şey.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar sonuçta Kızılay'la ilgili hepimizin hassasiyeti belli…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Şuan burada değil. Evet, Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Çıkarabiliriz tabii ki Kızılay’da çalışan personelin bu şekilde..

BAŞKAN- Evet söz konusu kısmın çıkarılarak gündemin okumuş gibi oylamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-(YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2216) Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

BAŞKAN-Evet Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım 1’inci maddenin AR-GE ve Hukuk Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu arada aramızda Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanımız var. Hoş geldiniz diyorum.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1358) Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-1a pafta, 3011 ada, 1 parselde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında KAKS:0.60 koşullu ORTAOKUL alanının yapılaşma koşullarının "TAKS:0.40 KAKS:1.00, Yencok=7 KAT" olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

BAŞKAN- Evet.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Tamam

Cindi Can POLAT- 2’inci maddenin İmar, Eğitim, Çevre, Engelliler, Deprem Afet ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri 2 nolu önergenin ilgili komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3341) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Sözleşmeli Personel ve Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel giderleri için ihtiyaç duyulmuş; 2021 yılı belediyemiz bütçesinde 06.01.05.01 gelir kodunda arsa satış geliri  bütçe tahmini 30.000.000,00 TL bedel belirlenmiş olup gerçekleşen bütçe gelirimiz arsa satışında 81.802.349,63 TL olarak gerçekleşmiştir.  Kurumumuz için beklenmeyen yeni bir gelir kaynağı olarak ortaya çıkmıştır.

Belirtilen yeni gelir kaynağının kurumumuz 2021 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve ekli cetvelde bilgileri yer alan Harcama Birimimizin bütçesinde ek ödenek olarak kullanılması,

2021 yılı Gelir Bütçesinin 351.084.000,00 TL'ye Gider Bütçesinin ise 351.084.000,00 TL'ye yükseltilmesi hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile 65. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince hazırlanan, 2021 yılı ek bütçe tasarısı hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım 3’üncü maddenin  Plan Bütçe, Hukuk ve Kent Konseyi Komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 3 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Dilek ve temenniler kısmı da söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok herhalde.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Efendi yani onlar konuşmazsa siz konuşmayacak mısınız? O zaman toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Buyurun Abdullah Bey.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar, evet Abdullah Bey’i dinlerseniz sevinirim.

Abdullah AKTAŞ- Çınar Kafe ile verilmiş olan yani komisyonda verilmiş olan karara geçen meclis teşekkür etmiştim. Burada sizin nezdinizde tekrar teşekkür etmek istiyorum. Halka açık olan alanın bir halka bırakıldığı için yalnız geçen meclis yine önemli gündemlerden birisi olan 30 Kasım Lions Parkı isimle ilgili yani gerçekten üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum. Çünkü tarihi bir geçmişi olan Bayraklı’mızın tüm parkları şu ana kadar hep şehitlerimizin yani öğretmen şehidimizin, polis şehidimizin yada asker şehitlerimizin isimleri verildi. Nedeni her ne olursa olsun yani o parkın tamamını bile yapmış olsa, yada maddi destekte sağlamış olsa bu isimin, yani Bayraklı gibi bir yere uygun olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu tür yani isim vererek yani para vererek bu Belediyeye destek olarak yada yardım yaparak Belediyeye gelen 2’inci isim değişikliği olmuştur, bu parkla birlikte. Dolaysıyla bu tür işler sonunun nereye gideceği belli olmayan bazı şeylerin önünü açmış olmakta, yani yarın bir gün bir dernek daha çıkacak ben şuraya bunu yardım etmek istiyorum ama isim verin diyecek. Ya da bir şahıs çıkacak ya da ben çıkacağım şunu yapmak istiyorum, benim ismimi verin diyeceğim. Yani bunun önün, arkası kesilmeyecektir. Dolaysıyla bu tür şeylerin.....

BAŞKAN- Arkadaşlar bir diyebilir miyiz? Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Bu tür isim vermelerin yani yardım yapmak istiyorsa vatandaş yapsın, ayrı bir konu ama şartlı bile olsa böyle isim vermek istiyorum şeklindeki şeylerin belediyemizin kabul etmemesi gerektiğini, yapabiliyorsa isimsiz yardımlar zaten isimsiz yapılır. Reklam yapmanın bir anlamı yok. Dolaysıyla bir dahaki şeylerde bunlara dikkat edilirse seviniz.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için, dikkat edelim bizde. Evet başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı?  Buyurun.

Gönül GÜNGÖR- Sevgili Başkan, sevgili meclis üyelerimiz sevgili dostlar öncelikle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, yurdumuzun değişik bölgelerinde çıkan yangınlarda yitirdiğimiz tüm canlıların acısı önünde utançla eğiliyorum. 28 Temmuz 2021’de resmi gazetede yayınlanarak, 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapan yasanın yürürlüğe girmesinin hemen sonrasında tüm yurtta çıkan yangınlar anlamlı ve düşündürücüdür. Son 46 yılda, 14 kez 20 yıllık AKP iktidarı döneminde ise 28 kez değiştirilmiş. 

BAŞKAN- Gönül Hanım, yani buranın konusu değil. Lütfen.

Gönül GÜNGÖR- Orman yangını bu Başkanım.

BAŞKAN- Hayır bu meclis gündemini ilgilendiren bir mesele.. Yani burada.. Evet arkadaşlar hayır hayır top havalanmasın hayır. Değerli arkadaşlar..

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hayır arkadaşlar doğru bir işlem değil. Bu kentin, bu ülkenin ormanı ile ilgili vesairesi ile ilginin birilerinin siyasi tasarrufta bulunma işi birilerinin dillendirme iş doğru giriş değil. Hiç kimse bu ülkedeki bir canın gitmesi ile ilgili ormanı, doğası vesairesi ile ilgili böyle bir siyasi tavır neticesinde, böyle bir işlemin olabileceğine imkan ve ihtimal vermiyoruz. Doğru bir işlem değil bu. Tedbirde sıkıntı olabilir, işlemde sıkıntı olabilir, vesairede sıkıntı olabilir. Yok bir kanundan sonra bu işler çok doğru işler değil arkadaşlar. Ve ben bütün meclis üyesi arkadaşlardan bir tek şey rica ediyorum ya Bayraklı’yı konuşalım ya, vallahi Bayraklı’yı konuşalım. Mecliste arkadaşlarımız yeterince konuşuyorlar nerde ne işlemi nasıl sonuçlanacağını herkes fikrini söylüyor. Kamuoyu bu konuda bilgileniyor burada bizim meclisimize dinleyen arkadaşların asıl meselesi radyolardan, televizyonlardan, basından izledikleri dinledikleri şeyleri bir daha burada tekrar etmenin bir anlamı yok. Kentimizle ilgili yani bakın demin bir eleştirisini yani kente yardımda etse isimlerini veriyoruz bu ileride sıkıntılara neden olabilir haklı bir uyarı bir boyutuyla, bence kenti konuşmakta fayda var, rica ediyorum. Hem Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerinden,  hem AK Partili, hem MHP’li Meclis Üyesi arkadaşlardan özel ricam gerçekten kenti konuşalım. Biz eksiğimiz konuşmaya hazırız, yanlışımızı konuşmaya hazırız, hiçbir sorun yok.

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

 

VI.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Bir dahaki meclisimiz?

Cindi Can POLAT – 1 Eylül Çarşamba saat 18.00.

BAŞKAN- Peki teşekkür ediyorum.

 

 Serdar SANDAL

 Belediye Başkanı

 

 

 

                                                  Emel ARSLAN HÜR                               İbrahim BALIKÇI

                                                              Üye                                                             Üye