Meclis Çalışmaları

01/09/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISININ 01.09.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.08.2021tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1683) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Esas ve Hükümlerince Yürütülen Çevre ve Kontrol Müdürlüğü çalışma alanını kapsayan iş ve işlemlerin, faaliyetlerinin yeni kurulan Çevre ve Kontrol Müdürlüğüne devredilmesi sebebiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü "Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde" yapılan değişikliler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-1) 07.07.2021 tarih ve 84 sayılı Bayraklı Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Belediyemiz 01.07.2021 tarih 75 Karar No'lu Meclis Kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı içerisinde yapılacak harcamalara esas bütçenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 03.05.05.02 ekonomik kodlu Taşıt Kiralama Giderlerinden toplam 1.256.000,00 TL'nin aşağıda tablodaki bütçe kodlarına belirtilen oranlarda dağıtılması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 35 sayılı Kararıyla kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 05.559 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane/Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği (PİN-UİP:35788769), 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında ilan edilmiş olup, Bu süre içerisinde; Mehmet Hulusi GÖRGÜLÜ, Berrin TANAY ve Vaner BASMACI vekili Av. Hadi GENÇ ile Av. Melike ZEYTİN tarafından bahsi geçen plan notu değişikliğine yapılan itiraz hk.

DEPREM VE AFETLER + HUKUK + İMAR + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3041) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:67 adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2216) Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :92

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-614) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Çocuk Meclisi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ve Hukuk, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :93

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3341) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Sözleşmeli Personel ve Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel giderleri için ihtiyaç duyulmuş; 2021 yılı belediyemiz bütçesinde  06.01.05.01 gelir kodunda arsa satış geliri  bütçe tahmini 30.000.000,00 TL bedel belirlenmiş olup gerçekleşen bütçe gelirimiz arsa satışında 81.802.349,63 TL olarak gerçekleşmiştir.  Kurumumuz için beklenmeyen yeni bir gelir kaynağı olarak ortaya çıkmıştır.

Belirtilen yeni gelir kaynağının kurumumuz 2021 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve ekli cetvelde bilgileri yer alan Harcama Birimimizin bütçesinde ek ödenek olarak kullanılması,

2021 yılı Gelir Bütçesinin 351.084.000,00 TL'ye Gider Bütçesinin ise 351.084.000,00 TL'ye yükseltilmesi hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile 65. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince hazırlanan, 2021 yılı ek bütçe tasarısının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :94

 

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1358) Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-1a pafta, 3011 ada, 1 parselde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında KAKS:0.60 koşullu ORTAOKUL alanının yapılaşma koşullarının "TAKS:0.40 KAKS:1.00, Yencok=7 KAT" olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık, Eğtim, Sosyal İşler, Engelliler, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :95

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(Meclis üyesi Hulisi BAŞARAN, İpek KUL,Emel ARSLAN HÜR, Özgür HIZAL, Hayrullah TELLİ, Orhan TEMİZ, Muhammet ŞAHİN, Derviş KABACIK’ınmazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.09.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu.

 

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı