Meclis Çalışmaları

01/09/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ                  01.09.2021 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI -  Yeşim TEKOĞLU – Gamze Gül ÇAMUR- İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN – Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL -  Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN-  Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Gökhan KAFALI- Dilek YILDIZ- Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE-  Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR-.

HAZIR BULUNMAYANLAR:  Hulisi BAŞARAN -İpek KUL- Emel ARSLAN HÜR -Özgür HIZAL- Hayrullah TELLİ- Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN-  Evet değerli meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, değerli konuklarımız, basınımızın değerli temsilcileri çoğunluğumuz vardır. 2021 yılı Eylül ayı meclisinin birinci oturumu açıyorum, Bayraklımıza hayırlı uğurlu olsun. İlk meclisimizde Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlıyoruz.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.08.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet divanda eksik arkadaşlarımız var, yedek? Nerede Gökhan Bey? Arkadaşlar bir seslenin. Evet arkadaşlar gündemin ikinci maddesi geçmiş toplantı tutanağının oylanması. Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Başkanım toplantı tutanağının okunmuş gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağını okunmuş gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Önerge yok herhalde.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKAN- Herhalde oda yok.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1683) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Esas ve Hükümlerince Yürütülen Çevre ve Kontrol Müdürlüğü çalışma alanını kapsayan iş ve işlemlerin, faaliyetlerini yeni kurulan Çevre ve Kontrol Müdürlüğüne devredilmesi sebebiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü "Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde" yapılan değişikliler hk.

BAŞKAN- Cindi Bey? Evet 1 nolu önerge..

Cindi Can POLAT- Başkanım bu birimlerden gelen önergelerdeki bir nolumaddenin  Hukuk, AR-GE, Çevre Sağlık ve Kent Konseyi  komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-1) 07.07.2021 tarih ve 84 sayılı Bayraklı Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği hk.

Cindi Can POLAT- İkinci maddenin Hukuk, AR-GE, Çevre Sağlık ve Kent Konseyi komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet kıymetli meclis üyeleri 2 nolu önergenin ilgili komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Belediyemiz 01.07.2021 tarih 75 Karar No'lu Meclis Kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı içerisinde yapılacak harcamalara esas bütçenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 03.05.05.02 ekonomik kodlu Taşıt Kiralama Giderlerinden toplam 1.256.000,00 TL'nin aşağıda tablodaki bütçe kodlarına belirtilen oranlarda dağıtılması hk.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Üçüncü maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet üç nolu önergenin ilgili komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 35 sayılı Kararıyla kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 05.559 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane/Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği (PİN-UİP:35788769), 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında ilan edilmiş olup, Bu süre içerisinde; Mehmet Hulusi GÖRGÜLÜ, Berrin TANAY ve Vaner BASMACI vekili Av. Hadi GENÇ ile Av. Melike ZEYTİN tarafından bahsi geçen plan notu değişikliğine yapılan itiraz hk.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım dördüncü maddenin Hukuk, İmar, Kültür, Deprem ve Afetler komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Burada arkadaşlar bir aciliyetimiz var mıydı? Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bunun bir aciliyeti varmış, dört nolu önergenin de acil koduyla ilgili komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3041) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:67 adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

BAŞKAN- Bu beş nolu yer Büyükşehir’in mi? Resmi yani değil mi? Evet buna da acil diyorlar herhalde.

Abdullah AKTAŞ- İskelenin yanında olan yer mi?

BAŞKAN- Evet şu ön taraf.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım beşinci maddenin Esnaf Sanatkarlar, Çevre Sağlık, Madde Bağımlılığıyla Mücadele, Sosyal Konutlar ve Hukuk komisyonlarına gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2216) Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım birinci maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri bir nolu önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-614) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Çocuk Meclisi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ve Hukuk, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar iki nolu önergenin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3341) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Sözleşmeli Personel ve Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel giderleri için ihtiyaç duyulmuş; 2021 yılı belediyemiz bütçesinde 06.01.05.01 gelir kodunda arsa satış geliri  bütçe tahmini 30.000.000,00 TL bedel belirlenmiş olup gerçekleşen bütçe gelirimiz arsa satışında 81.802.349,63 TL olarak gerçekleşmiştir.  Kurumumuz için beklenmeyen yeni bir gelir kaynağı olarak ortaya çıkmıştır.

Belirtilen yeni gelir kaynağının kurumumuz 2021 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve ekli cetvelde bilgileri yer alan Harcama Birimimizin bütçesinde ek ödenek olarak kullanılması,

2021 yılı Gelir Bütçesinin 351.084.000,00 TL'ye Gider Bütçesinin ise 351.084.000,00 TL'ye yükseltilmesi hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile 65. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince hazırlanan, 2021 yılı ek bütçe tasarısının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet üç nolu önergenin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1358) Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-1a pafta, 3011 ada, 1 parselde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında KAKS:0.60 koşullu ORTAOKUL alanının yapılaşma koşullarının "TAKS:0.40 KAKS:1.00, Yencok=7 KAT" olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler, Engelliler, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Cindi Bey?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet kıymetli meclis üyeleri dört nolu önergeyi de komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Dilek ve Temenniler kısmında söz almak isteyen meclis üyelerimiz varsa söz verelim. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar bir 30 Ağustos'u geride yine bıraktık, 30 Ağustos önemli 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordularımız yurdumuzu işgal eden işgalcilere karşı büyük bir zafer kazanmış ve bu zafer 9 Eylül'de düşmanın yurttan tamamen atılmasıyla birlikte ülkemiz düşman işgalinden kurtulmuştur ve Cumhuriyete giden sürecinde önü açılmış süreçte Cumhuriyet ilan edilmiştir, bir kez daha herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Yine arkadaşlar bugün 1 Eylül. 1 Eylül Dünya Barış Günü önemli bir gün ben savaşların olmadığı, barışın egemen olduğu kardeşçe yaşadığımız çocukların ölmediği bir dünya diliyorum, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Başka söz almak isteyen, Abdullah bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diyorum. Şimdi gündemin 3. maddesi komisyonlara giden 1 milyon 256 bin TL'nin aşağıdaki tablodaki bütçe kodlarına göre belirtilen oranlarda dağıtılması diyor ama biz bunları bir tablo göremedik bu ilgili tablo bize ulaştırılırsa sevinirim.

BAŞKAN- Evet herhalde komisyona verilecektir. Evet arkadaşlar ilgili eksikliği bir an önce tamamlayıp meclis üyelerimize gerekli bilgileri verelim. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Geçtiğimiz günlerde yani dün 30 Ağustos'u kutladık ülkemizin milletimizin Zafer Bayramı bu ülke adına bu vatan adına can vermiş bütün şehitlerimize gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını da kutluyoruz. Şimdi başkanım 27.08.2021 tarihinde gazeteyi bir röportaj vermişsiniz 27.08. 2021. Genel şeylere değinmek istemiyorum ama şöyle bir şey söylemişsiniz, hodri meydan emsali arttırın onay verelim size namus şeref sözü veriyorum belediyeden ben geçeceğim. Şimdi buradan bir soru sormak istiyorum siz ya da ilgili bu imar planlarıyla ilgilenen birimin müdürlüğün cevaplaması istiyorum. Bayraklı sınırları içerisinde emsal artırma yetkisi kimde? Sonuna doğru açıklarsanız seviniriz. 1. derece deprem kuşağı ve aktif fay hattının konumlandığı bir kent olan İzmir'de yerleşimlerinin yarısının çöküntü bölgeleri olarak yapılaştığı ve bir anlamda nüfusun çoğunun günümüz koşullarında yine gerçekleşecek bir deprem afetinde tehditle karşı karşıya olduğu aşikardır. Yerel yönetimlerin planlama vizyonu artık bir süre dönüştürecek bir güç ülkemizde yaşanırken İzmir'de yerel iktidar böyle bir imkan sahipken noktasal çözüm önerileriyle polemik oluşturma çabası İzmir’imizim önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Kent bundan dolayı dönüşemiyor ve maalesef kazanamıyor oysa ki kaynak ve potansiyelin etkin kullanımı İzmir'e çözüme giden yolun altın anahtarıdır. Kendimizin 1980 yıllarından kalma imar planlarının uygulandığı bu planların hiç güncellenmediği imar planlarını en olgusu ve gerçekleşmesi sağlayan imar uygulamalarının yapılmadığı yapılan imar uygulamalarının uygulanabilirliğinin hiç ele alınmadığı çok acı bir şekilde görülmektedir ve bu kentte yıllardır taş üstüne taş konamamasından dolayı düştüğü hayret ve şaşkınlığın o yorgunluğu bulunmaktadır. 1999 yılında 21 yıl önce dünyada 9 kentten biri olarak ve Türkiye'de ilk deprem master planı yapmış olan İzmir hala planları ve imar yönetmeliği olmayan bir şehirdir, merkez ilçeleri 1/5000 tamamlamamış askı süreci yeni biten 1/100000 planlı yeni onaylanan alt ve üst ölçekli ölçekli planlara uyumsuz bir şehirdir. Yapı stokunun %65 i kaçak gecekondudan oluşan İzmir'de geri kalan yapı stokunun %50’e yakını deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan oluşmaktadır. Sonuç olarak İzmir'de sağlıklı konut yaklaşık %20'ler civarındadır. 6306 sayılı yasa ve kentsel dönüşüme karşı muhalif bir duruş sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019-2004 dönemleri arasında 19 bin 380 konuta tekabül eden bir dönüşümü planlamayı halkımıza vaat etmiştir. Buna karşılık 73. madde ile ile 2 yılda 874 daire ve 73 işyeri ancak teslim edilebilmiştir. Bu hızla hedefinin %15 ini ancak yakalayabileceklerdir. Birinci sorumu sormuştum, emsal artışı yetkisini öncelikli olarak yerel belediyelerde olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum yani devlette değil sizin dediğiniz gibi ya da bakanlıkta değil. Emsal artışı etkisi öncelikle yerel belediyelerde, dolayısıyla kendi yetkisini kullanmaktan kaçınan yerel belediyelerde emsal artışı yetkisini kullanmamaları ve vatandaşın önlerini açmaları gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum aksi takdirde emsal artışı yetkisini kullanmayan yerel belediyelerin yetkisinin kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanına devredileceği vatandaştan da ada bazında üstelik çoğunluğu sağlayıp başvuru yaptığında hem müsaade hem de emsal artış bakanlık tarafından verileceğini buradan belirtmek istiyorum. Dolayısıyla siz orada röportaj vermişsiniz ama yetki öncelikte sizde, siz yetkinizi kullanacaksınız emsal artışını vereceksiniz bu vatandaşın kentsel dönüşümden faydalanan vatandaşın önü açılacak. Eğer bunu yapmazsanız kurulacak olan daire başkanlığı bunu direkt ada bazında vatandaşı emsal artışı ve müsaade sorarak verecek. İzmir depremi sonrası oluşan orta hasarlı konutların fazlalığı İzmir'de kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasının önemini bir kez daha göstermiştir ama mevcut yöntemlerle ve irade ile bu mümkün gözükmemektedir. Vatandaşımız ile müteahhitleri karşı karşıya bırakmamak adına evrensel planlama kurallarına uygun olarak İzmir’in bölgesi ile bütüncül plan tadilatları ve planlama kriterleri doğrultusunda ada bazında emsal artışı sağlanarak dönüşümü destekleyici şekilde planlamalar yapması noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesini çalışma yapmaya davet ediyor bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda AK Parti olarak vatandaşımız adına destek vereceğimiz konusunda duruşumuzu beyan ediyoruz. Şimdi bizim tarafımıza gelen birkaç kalemde şikayetler var şimdi geçtiğimiz günlerde Anaokulu Öğretmenleri ile ilgili bir sınav yaptınız, yani basında da verdiğiniz şeylerde liyakata uygun olarak yaptığınızı belirtmiştiniz şimdi oradan o sınavla ilgili bir şikayet var. Şimdi iki tane Anaokulu Öğretmen adayı sınavdan birkaç dakika veya 15-20 dakika önce 2 kişinin oradaki sorumlu ile görüştüğünü görüyor daha sonra sınava alıyorlar onlar salonda bu iki kişi klima bizi çarpıyor mazeretiyle izin istiyor. Bu iki kişi alınıp başka bir odaya götürüyorlar daha sonra bu vatandaş yani bu olaya görgü tanığı olan vatandaş öğretmen adayı ben de klimadan rahatsız oluyorum bende gitmek istiyorum diyor ama ona izin vermiyorlar. Şimdi vatandaşta şunu soruyor, bu 2 öğretmen adayını verilen İmtiyaz nedir? diye soruyor. Yani farklı bir uygulama yapıldı ya da orada sorular mı verildi vatandaşlara onun bilgisini almak istiyorlar. Bir de kentsel dönüşümle ilgili bir banka ile kredi anlaşması yapmıştınız bunun içeriğini biz sizden öğrenmek istedik ama bununla ilgili bir geri dönüş olmadı merak ediyoruz  şuana kadar bu anlaşmasını yaptığını söylediğiniz kredi ile ilgili hiçbir vatandaştan başvuru yapıldı mı? Bir diğer vatandaşımızın gelen bir istek biliyorsunuz Bornova Belediyesi sınırları içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 6 tane Sanayi Bölgesi var ufak ölçekleri saymıyorum dolayısıyla en büyük gelir de bu Sanayi Bölgesinden elde ediyor Bornova Belediyesi fakat Bayraklı Belediyesinde bir tane Sanayi Bölgesi daha önce ilan edilmişti ama şuan olmadığı söyleniyormuş. Burası yani Doğançay’da geçen dönem Sanayi Bölgesi olarak belirlenen yer ne durumda hala orası Sanayi Bölgesi durumunda mı imarında, ya da bir değişiklik mi yapıldı veya burası ile ilgili neden bir çalışma yapılıp Bayraklı Belediyesine ve vatandaşa hizmete döndürülmüyor bunu da merak ediyoruz cevap verirsen sevinirim.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle burası Bayraklı Meclisi, Büyükşehir ile ilgili kısmın Büyükşehirde konuşulması ve ilgili muhatapların buna cevap vermesi daha doğru olur. Emsal artışı ile ilgili meseleye geldiğimizde aslında gerek deprem sürecinde enkazların kaldırılması sürecinden çadır sürecinden geçici konutlara yerleştirme sürecine kadar toplumun birçok kesimi içinde belediyenin olduğu bakanlığımızın olduğu, İşleri Bakanlığının olduğu, Büyükşehirlerin olduğu sivil toplumun olduğu ve vatandaşımızın olduğu büyük bir dayanışma ile biz bu meseleyi çözdük ve belki de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir işi Bayraklı'dan bütün Türkiye'de işlerin nasıl olabileceği ile ilgili ortak akılla neler yapılabileceğini söyledik. Aslında bu süreç evleri yıkılan ve yerine yeni ev yapacak yurttaşlarımızın mağduriyetini giderme ölçeğinde de yine meclislerde bütün siyasi parti meclis üyelerinin bütün siyasilerin de içinde olduğu ortak bir çalışma yürütüldüğü burada AK Partili meclis üyelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden MHP'den de iyi Parti'den de arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde oldular ve bu alanların hiçbirine siyaset girmedi yani ilk ben mesela artışlarla ilgili vatandaşın kaybının olmaması ile ilgili AK Partili meclis üyelerimizden de bu öneriyi çok duydum işin içinde aktif olarak oldular burada bir sorun yok ve sonuç itibari ile hatırlarsanız biz Bayraklı Belediyesi olarak ilk plan notumuzu bu meclisten oy birliği ile geçirdik ve burada da şöyle bir hedefimiz vardı aslında bu işi ada bazlı yaparsak birleştirirsek hem %10 bir imar artışı veririz öylece müteahhit payı birazcık düşmüş olur alt katlarına bodrum yapıp o yeşil çevreyi bir daha düzenlersek derli toplu daha görsel daha nitelikli bir şey olur diye plan notumuzu gönderdik ama daha sonra bütün siyasilerin müzakeresi sonucunda usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili bakanımızın da oluruyla usul ve esaslar Büyükşehirde geçti. Bu geçen usul ve esaslara uygun olarak da Bayraklı Meclisi yine bütün meclislere örnek olabilecek bir hızda 8-9 gün içerisinde hem kendi meclisinden hem Büyükşehir Meclisinden bu kararı geçirdik  ve bu süre zarfında birçok eleştiriler oldu, Evet yani ama sadece Büyükşehir'in biz buna hayır diyoruz değil o aslında orada bütün siyasilerin genel uzlaşısı sonucu çünkü sizin imar artışını verdiğiniz zaman ilgili usul ve esaslara uyması lazım. Biz göndeririz Büyükşehir kabul etse bile Çevre Şehircilik sonra Bakanlıkta bir sürü onay ve itiraz süreçleri var.  Şimdi burada önemli olan şey şu, mağdur olan vatandaşımız var, sıkıntısı olan vatandaşımız var burada bizim kimseye hodri meydandan kastımız aslında birilerini hedef alarak söylediğimiz bir şey değil ama arkadaşlar toplumu vatandaşa yanlış bilgilendirdikleri zaman burada başka kaygıların oluşturulmasına neden oluyorlar, orada yapılacak bir iş varda birileri bundan imtina ediyor imajı doğuyor. Böyle bir şey yok yani biz aslında vatandaşımızın yıkılıp yerine yapılacak evlerle ilgili %20- %30 kayıplarını bütün siyasi partiler ve bütün meclis hem Bayraklı  hem Büyükşehir meclisi ortak kararımızdır. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptım dersem doğru olmaz, Ak Parti adına da yaptık dersek doğru olmaz hepimizin ortak kararı  uzlaştığımız bir tarafa bıraktığımız bir iş. Şimdi bunun üzerine yeniden bu işin alevlendirilmesi piyasanın kırılgan olduğu çimento, demir fiyatlarının döviz kurundan faizden bağımsız hareket ettiği böyle bir ortamda vatandaş mağduriyetini arttıracak bir yöne doğru ilerliyor bizim kaygınız ve sıkıntımız bu. Burada da yine çağrıda bulunuyoruz biz tabii ki Bayraklı'yı temsil eden Bayraklı Belediye Başkanı ve meclisimiz olarak ilgili kurum ve kuruluşlara bu kanaatimizi her zaman ileteceğiz ve biz gerek basın toplantımızda gerekse orada Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir şey rica ettik yani ulaştı mı ulaşmadı mı bilmiyorum ama arkadaşlar ulaştıracaklarını söylüyorlardır ben de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Bir iki yüz bin liralık kredinin mesela İş Bankası ile de yaptığımız bu aslında Çevre Şehirciliğin katkısıyla düşen faizle beraber bankalarla anlaşıyoruz yani bankanın faiz oranı bir buçuk ama Çevre Şehircilik bunun atıyorum sıfır 45'ini falan fonluyor orada mı bu faiz oranı düşüyor.  Şimdi bizde diyoruz ki afet kapsamında hani nasıl evleri yıkılan arkadaşlarımızın 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizli ve ihtiyacı kadar kredi ihtiyacı varsa bunun yasal bir düzenleme ile bir an önce çıkması lazım 200 bin lira vatandaşa yetmiyor faiz oranı da ödemeye arkadaşın gücü yetmiyor ortada kilitlenen bir mesele var bunu çözmek belediyenin işi değil, bunu çözmek meclisimizin işi ben tamamlayayım yani bir şeyim yok. Hayır ben bitireyim sonra sor. Hayır dört yüze falan çıkardığımız yok. Bakın şimdi arkadaşlar burada mesele şu, bu anlaşmanın altında yatan şey birçok vatandaşımızın kredi alabilme yeterliliği yok yaşla ilgili sıkıntılar var ticari hayatı ile ilgili sıkıntılar var başka işler var bunlarla ilgili herhangi bir dönüşümde binanın yarısındaki kat maliklerinin kredi alıp öbürlerinin almaması sürecin kilitlenmesi anlamında biz Bayraklı Belediyesi olarak şunu söylemiyoruz, biz yeryüzünde bulunmamış bir krediyi size getirdik demiyoruz ama orada aksayacak işlerle ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz orada ödemelerle ilgili belediyenin garantörlüğünü alıyoruz orada zamanında müteahhide parasının ödenmesi ile ilgili hakedişlerin doğru yapılması ile ilgili pozisyon alıyoruz vatandaşın mağdur olmaması ile ilgili bu aslında hepimizin ortak şeyi. Bir diğer mesele eğer gerçekten bir imar artısı sağlanacaksa bunun Büyükşehirden ya da odalardan çıkmayacağı açık yani düşünün o da bizim Büyükşehir'in usul ve esaslar ile ilgili önergesine dava açmış durumda biz bununla ilgili bir komisyona meclisçe bir karar daha getireceğiz durum bu iken bizim bir daha bunu Büyükşehir den ya da odalardan geçirebilme şansımız yok ama merkezi olarak Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ya da AK Partili vekillerimizin bu anlamda sunabilecekleri bir katkı varsa ve bu netse biz bu defa bu kararı meclisimizden alır Çevre Şehirciliğe göndeririz hiçbir sorun yok, bakanlığımıza göndeririz bizim üzerimize bir şey düşüyorsa meclis olarak belediye olarak vatandaşın menfaatini herhangi bir iş olacaksa biz elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yaparız. Şunu da açıkça itiraf ediyoruz, bilmediğimiz yer olabilir eksik olduğumuz yer olabilir, görmediğimiz yer olabilir bu işte uzman olan arkadaşlarımız dışarıda olabilirler bir yöntem bulabilirler bir yol bulabilirler buldukları yol ve yöntem ilgili kanunlara yasa ve yönetmeliklere uygunsa biz bunu da yine kendi meclisimizde tartışır yine karara bağlarız yeter ki vatandaşın lehine bir iş yapalım buradaki tavrımız bu. Bu sınavla ilgili konuya geleyim bilgim yok sizden duydum bir saniye ben bir toparlayayım bilgim yok sizden duydum araştıralım oradaki temel sorun şu arkadaşlar, olur olur olur görüşürüz çünkü önemli yani bizim asıl derdimiz şu arkadaşlar, kreşlere gidecek çocuklarımızın siyasi inisiyatiflerle ya da başka vesaatlerle alınan Öğretmenlerle yürümesi değil kim olursa olsun alanında uzman işinin sahibi ehliyet sahibi arkadaşlarımıza bu çocukları emanet etmek için sınavı Ege Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yapıyoruz. Yani sınavın bütün sorumluluğunu hiç biz karışmadık Ege Üniversitesine devrettik yani 900 arkadaşımız mı girdi sınava 900'e yakın arkadaşımız sınava girdiler ölçme değerlendirme işlerinin tamamı Ege Üniversitesi. Hani orada bir aksaklık uygulamada olmuş olabilir arkadaşlar da dinleriz sorarız da gerekli tedbiri alırız ama amacımız şu, biz Bayraklı'da çocuklarımızı en nitelikli öğretmenlere teslim edeceğiz en kaliteli öğretmenlere teslim edeceğiz burada hak neyse, hukuk neyse,  Adalet neyse o çocuklarımız ondan yararlanacaklar onların da hakkı, onlar da bu kreşlerden bir süre sonra bir dil bilerek çıkacaklar onlar da Özel okullarda bu arkadaşlarımız belli bir süre sonra hangi yeteneklere kavuşuyorlarsa bizim Bayraklı yurttaşlarımızın çocukları  da bu hakka kavuşacaklar ben eğitimciyim yani bu konuda bizim şeyimiz olmaz herhangi bir tereddüdümüz ve sıkıntımız olmaz ve öyle güzel bir potansiyelimiz var ki bak mesela geçen Harvard  dan iki çocuğumuz okuma hakkı kazandı, Bayraklının dehşet bir gururu ve şuan spor da her gün yeni bir haber geliyor güreşçimiz birinci oluyor vesaire burada üzerimize düşen tarafsız olmak sorun olabilir bak ben bir şey demiyorum senden duydum araştıracağız arkadaşlarla beraberde gelebilirsiniz hiçbir sorun yok.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Onu da araştıralım araştıralım yani söylüyorsun duyuyorum bakalım böyle şey nedir işin aslı astarı Spor Müdürümüz burada mı? Efendim olsaydı sorardık onu da şey yapalım. Sanayi Bölgesi ile ilgili doğru tespit arkadaşlar yani gerçekten Bornova Belediyesinin işte belki şeyin Kemalpaşa'nın, Çiğli'nin, Torbalı'nın asıl gelir kalemlerinden bir tanesi bu bölgeler ve gerçekten ciddi bir gelir. Yani bizde böyle bir alan bulabiliyorsak arkadaşlar bilgi verebilirler mi bu Sanayi Bölgesi ile ilgili durum daha önce sanıyorum bir komisyon kurulmuş bir araştırma yapılmış, mantıklı bir öneri yani. Bir iptal edildi işte yeniden tamamlandı...

Sibel ELÇİ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Daha önce bir komisyon kuruldu başkanım küçüksanayi belirlenmesiyle ilgili ama o noktada kalsın. Bizim Doğançay da arıcılar için küçük sanayi sitemiz var, birde aşağıda mermercilerin olduğu bir bölge var oranında parselasyon planlarının          tamamlanmasını bekliyoruz başkanım.

BAŞKAN-  Yani aslında şey de yapabiliriz Yani biz meclisten de bir komisyon bu işin takibiyle ilgili de kurabiliriz yani her siyasi partiden birer arkadaşınız komisyonda olsun bunu takip edelim. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi firmanın bir tanesi iyi bir firma şehirlerarasında daha doğrusu tanıdığımız bir arkadaşımız diyeyim benimde belediye meclis üyesi olduğumu bildiği için benden fikir almak için aradı. Bu firma Sanayi üzerine bir takım üretimler yapıyor tabii oraya buraya araştırmış işte Kemalpaşa Organize araştırmış falan filan ben de dedim ki Bayraklı Belediyesinin bir yeri var yani en azından varsa dedim böyle bir yer şeyse burada yapabilirsiniz yani sonuçta adam bir yere bir şeyler açacak yani en azından burada bir duran bir şey varsa bile sanayi olarak duran bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Hem vatandaşın önü açılır çünkü vatandaş dediğim gibi 6 tane sanayisi olan Bornova’ya göre biz gelir olarak % da 1 daha azızdır. Hem sanayi bölgesi açılır hem bu bölgedeki esnaf ne bölgeye gider ne Kemalpaşa ya nede başka bir yere gider. Hem vatandaş hem bizim için bir artı olur. Şimdi şu gazete haberiyle ilgili ben şunu anlatmak istedim...

BAŞKAN- Bunda hem fikiriz arkadaşlarda sizde düşünün olmazsa bir komisyonla bu işi çözelim yani, hatta şimdi bile oluşturabiliriz yani uzatmanın bir anlamı yok. Bizden bir arkadaş sizden bir arkadaş Milliyetçi Hareket Partisi bir arkadaşımız olabilir yani. Cindi Bey bizim bir arkadaş verin kim bu sanayi işleriyle, tamam üç arkadaşı...

Abdullah AKTAŞ- Seyfettin abi.

BAŞKAN- Tamam bizden de Ali abi var Ali UĞUREL. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Derviş ağabeyim biraz şeyle uğraşıyorsun ticaretle.

Abdullah AKTAŞ- Derviş Abi yok değil Muhammet ilgileniyor.

BAŞKAN- Muhammet mi ilgileniyor? Tamam Muhammet’te olur üç arkadaşımız bu işi araştırsınlar hem bizi bilgilendirsin hem meclisimizi bilgilendirsinler atılabilecek adımlarla ilgili diğer görüşmeleri yapsınlar.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım biraz önceki benim konuşmamda sizin şeyinize ters bir şey söylemedim aslında...

BAŞKAN- Yok bende kötü bir şey söylemedim.

Abdullah AKTAŞ- Ben sadece şunu merak ettim şimdi normalde emsal artışı yetkisi Büyükşehir ve ilçe belediyelerin yetkisi ama siz öyle bir betan vermişsiniz ki sanki değilmiş bu yetkide bakanlıktaymış gibi vatandaşa öyle söylemişsiniz. Orada da diyorsunuz ki bakanlık olarak bunu yapacağınızı mı söylüyorsunuz vallahi size namus, şeref sözü belediyeden ben bunu geçireceğim. Zaten böyle bir şey gelse kimse itiraz etmez zaten emsal artışına. Ne meclis üyesi olarak bizler nede vatandaştan bakanlıktan itiraz gelmez. Ayrıca bu yetkiler kullanılmazsa ve yarın bir gün o Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulursa bu itirazlarında önünü kapatmış olacak yani tamamen oda itirazların önünü kapatmış olacak ve direkt vatandaşın önü açılacak ki şuan gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten...

BAŞKAN- Şimdi Abdullah bey orada aslında birbirinden ayrılması gereken iki temel nokta var yani bir taraftar depremle ilgili başka bir realite var bir tarafta da kentsel dönüşüm meselesi var. Biz aslında kentsel dönüşüm meselesiyle bu deprem işini çözebileceğimiz ile ilgili orada bir algı oluşuyor ve orada mesela ilgili vekil arkadaşımız diyor ki, evrensel imar yasalarına ve kanunlarına uygun işte zaten o evrensel kurallara göre biz bu işin burada sınırlı kaldığını söylüyoruz ama bu aşılabilecekse yani burada bir düzenleme olacaksa her iki meclisin yetkisini aşan bir işlem, eğer burada bir kanaat oluşmuşsa biz o zaman devreye girer üzerimize düşeni yaparız başka da herhangi bir şey yok. Buyurun söz istemiştiniz. Sonra size vereceğim.

İrfan ÖNAL- Sayın başkanım değerli meclis hepinizi saygı ile selamlıyorum. Abdullah Bey’e şu noktada cevap vermek istiyorum emsal artışıile kentsel dönüşüm ayrı deprem noktası ayrı. Deprem sonrasında esas ve usuller ile ilgili yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın neticesinde ortak bir kararla İzmir'de bunu uygulamayı aldık İzmir'den sonra İstanbul'da Ankara'da bu şekilde bizi takip ediyor, ancak bunlar gelişirken yani o toplantının içeriklerine çok fazla da konuşmak istemiyorum keşke Özgür Bey burada olsaydı Özgür Bey Abdullah Bey’e söyleseydi yani fazlaca direnci biz bakanlık noktasında gördük buda Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde dile getirdiği yatay yapılaşma. Şimdi Abdullah bey  bitireyim ben en nihayetinde İzmir'in yararlı olabilecek hele ki deprem sonrasında bütün siyasi partilerin bir araya geldiği bir noktada hiçbir tartışmaya girmeden hiç kimse kimseyi suçlamadan en nihayetinde mevcut yasal yapılaşmaların kendini tekrar yapabilecekleri yani mevcut hakları kullanabilecekleri bir esas ve usul yönetmeliği önergeyi geçirdik bununla beraber aslında fazlaca bir emsal artışında da var yani bugün o alanlarda oturamayacaklar kendi birçoğu %10 dan %20 den %30’un altı yapılaşabilecekken biz bütün bu hakları en azından mevcutta tutabildik ancak başkanımızın az önce söylemeye çalıştı emsal artışı ile ilgili evet Abdullah Bey şunu da söyleyeyim yetki belediyede olduğu kadar bakanlıkta hatta daha fazlasıyla bakanlıkta sadece bizim 25.000- 5000 yetkisi Büyükşehirde 1000 lik yetki ilçesinde ancak bütün bunların üstüne yüz binlik yapma yetkisi de bakanlıkta yani belediyelerin yetkilerinden daha fazlası orada. Şu noktada sayın başkanım dediğinizi en azından vatandaşlarımıza bir kere daha yinelemek adına söylüyorum yani emsal artışından bahsetme kadar tehlikeli bir durum yok bu bana göre umut tacirliğine denk geliyor. Siz bir emsal artışından bahsettiğiniz zaman insanlar yapılaşabilecek müteahhitle anlaşıp kendi binasını evini yapabilecekken bir umut bekliyor en nihayetinde %10 artışla müteahhit payı çıkar mı? Eğer bir emsal artışı gelecekse emsal artışı nereden vereceğiz? Tabandan şuan mevcut yasaya göre arttıramıyoruz biz esas ve usuller ile aslında yasanın dışına kendinizi çıkardık ve bir itiraz da muhtemeldir bunlar iptal olacak önlemini meclisten geçen ay almıştık şuan Büyükşehir’in gündeminde de bekliyor. Yani arkadaşlar biz şuan yasanın bize hükmettiği taban alanının dışındayız katın üstündeyiz bütün bunlarla beraber eğer ki bu noktada biz emsal artışından bahsediyorsak sayın başkanım ya taban alanına büyüyeceksiniz ki buda mümkün değil ya da 9-10 katın üstüne çıkacağız yani 12 kat yapacağız 13 kat yapacağız. Bundan bahsettiğimizde İnsanlar bir umut bekliyor ancak mümkün değil. Mümkün olabilir mi? Evet eğer yasa koyucu Ankara'da yasayı değiştirirse Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ilgili planlar değişirse doğru bizde değiştirebiliriz. Ancak günün sonunda geçmişte yine Cumhurbaşkanımızın da dediği yanlışlar yapıldı dediği İstanbul'da Fikirtepe'de maalesef ve maalesef emsal artışı ile bir dönüşüm yapmaya çalıştılar bu bütün Türkiye ve dünya ya ibret olabilecek bir durum yüksek yüksek kuleler, gidin yeşil mi kaldı yol mu kaldı Fikirtepe Sayın Başkanım her birimizin aslında baktığımızda bugün bu kentlere ihanet etme noktasına ders almamız gereken bir yer yani dönüşüm depremden bağımsız ikinci konu dönüşüm kısmı dönüşüm kısmında da emsalle dönüşme olmayacağı Fikirtepe de ayan beyan ortada ve maalesef iş şuna geliyor şimdi Fuat Edip Baksı da bir çalışma yapılıyor Evet emsallerde iki buçuklar dan bahsediyor gidip birileri şunu söylediği zaman maalesef bilinçsiz söyleniyor emsal 3 olabilir ya da 3,5 olabilir. Bütün çalışmalar çöpe gidiyor. Vatandaş 4 de ister 5 de ister yani emsal yoğunluğunu şöyle tanımlayayım Folkart 3,5 emsal ile şu ikiz kule yapılmış 3,5 emsal şu ikiz kule demek. Biz şimdi gidip bu dönüşecek yerlerde emsali 3-4 den bahsettiğimizde aslında neyi istediğimizi de bilmeliyiz. Şu dağın eteklerine 4 emsal nasıl verilebilecek sayın başkan? Yani o kuleleri kentin bütün etrafına dikmek demek o sebeple bana göre bütün yetkililerin ve yöneticilerin ağzından çıkanı duymaları gerekiyor, bu kentte hele şu deprem sonrasında bir an önce yapılaşmamız gereken dönüşüm gereken dönüştürmemiz gereken kente böyle olmayacak vaatlerde de bulunmaları gerekiyor teşekkür ederim.

BAŞKAN-  Arkadaşlar Bayraklı Belediyesi olarak ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak yani bugüne kadar ki bütün süreçlerde bir eşgüdümü hep beraberinde götürdük. Yani bir binanın yıkılma işi başka bir süreç oradaki yasal sıkıntılar başka bir süreç binanın hasar durumundan risk durumuna girip girmemesi ile ilgili bu işlerin tamamını karşılıklı müzakerelerle çözdük yani düşünün şuan biz de hiç ağır hasarlı bina kalmadı. Birçok yerde yeni yeni yıkılıyor şimdi orta hasarlı binalarımız var burada da sorun şu, 1 yıllık bir süre var bu yasal süreci bekliyoruz yani biz üzerimize düşen neyse ilgili kanun yönetmelik çerçevesinde gereğini yapıyoruz kentsel dönüşüm meselesinde de arkadaşlar bizim daha önce işte Büyükşehirden yetkisini aldığımız Fuat Edip’te ki 60 hektarlık alanla ilgili burada da mesela bildiğimizi okur mahiyette iş yapmıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığıyla da  görüşüyoruz TOKİ’yle de görüşüyoruz, Müteahhitlerle de görüşüyoruz, bakanlıktan rezerv alan istiyoruz TOKİ’ye de diyoruz arkadaşlarımıza söyledik bölgenin değerlendirmesini TOKİ'ye dağıtın rezerv alanla ilgili vatandaşın daha fazla alabileceği bir iş varsa bizim derdimiz oradaki meseleyi çözmek ben mesela 6306 ile çözeceğiz ağırlıklı olarak oraları. Yani aslında bugün söylediğimiz şeyle ben o geçmişteki hatayı tüm bir uygulama alanı işte değerlendirmeyi vesaireyi hep birlikte sanıyorum meclise getirecektik rezerv alana çıkacak bir yol var askeriyeden planlamışlardı hatta onunla ilgili bir toplantıda yapmıştık Sayın Valinin başkanlığında ama sanıyorum askeriye rezerv alanının çıkacak yolun askeri sınırlardan geçmesine uygunluk vermemiş. Bizde zaten bu kentsel dönüşüm alanını Altınyolla bir bağlantı düşünüyorduk yani en azından bir giriş verebilmek ile ilgili şimdi Çevre Şehircilik ile tekrar görüştük aslında bizimde avantajımıza bizimde lehimize sen hem yukarıya ulaşımla ilgili oraya bir kavşağın yapılması ve bunu Çevre Şehirciliğin üstlenmesi rezerv alanla ilgili hatta arkadaşlarımız onlara yazdığımız yazı metnini bile gidip Çevre Şehircilik ile beraber hazırladılar bunu bekliyoruz bunlar gerçekleştiğinde hiç şeyimiz yok arkadaşlar tereddüdümüz yok yani ben toplumun temel meselelerinde hizmet meselesinde herkesi ilgilendiren işte affet de farklı alanlarda siyaset dışı bir işbirliği ile bu meseleyi çözeriz, kavga etsek ne olur? Yani ben Çevre Şehircilik ile kavga ettim vatandaşın işi sadece bir yıl uzar biz şey yaptık bizim talebimize Çevre Şehircilik hayır dedi yani siyaset arenasına soktu iki yıl iş uzar. Biz siyaseten bağırır çağırırız peki mağdur vatandaş ne olacak o yüzden biz bu noktanın dışındayız memnuniyetle şunu da söyleyelim yani ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili de şuana kadar yaşadığımız bir sorun yok, uzlaşı içerisinde alıp götürüyoruz yani bizim ekiplerimiz neredeyse Çevre Şehircilikten çıkmıyorlar yani. Buyurun sana verecektim de sonra.

Emre DEMİR- Sayın başkan kıymet üyeler Özgür Bey'in ismi geçince mesaj atmış bana kendisi demiş ki...

BAŞKAN-  Özgür Bey çok emek verdi biliyorum ben yani.

Emre DEMİR- Bizde emeklerin şahidiyiz Siz plan notlarından bahsederken bakan bey plan tadilatı yapın diye zaten talimatı vermişler sayın başkan. Bir de o toplantı ile alakalı olan kısımlara bakıyorum bakan hanım ve bakan bey bu sıkıntılı alanların yanında olan Adalet Mahallesi'nde planlarını yapın diye gerekeni söylemiş şimdi biraz önce bir arkadaş bu çok konudan bahsetti doğru yanlış bir çok konu var ama yüz binlikleri bu kadar önemsiyorsak bu kadar ehemmiyeti varsa önce yerel belediye binlikleri bir tamamlasın önce üzerimize düşeni yapalım sonra yüz binlikler üzerine gideriz doğru mu? Akabinde Sayın başkan biraz önce kredi meselesi plan konuşuldu inanın ben şuna inanmaya başladım artık röportajları siz vermiyorsunuz sosyal medya hesabınızdaki açıklamaları siz yapmıyorsunuz. Çünkü, hangi Serdar SANDAL’a cevap vereceğimi şaşırdım. Röportajda burada kendisi meclisin huzurunda da kayıtlarda var arkadaşlar krediye çıkardık kredi anlaşması yaptık boy boy fotoğrafları gösterip işte bakın bu problemi biz çözdük diye açıklamalar yaptınız siz mi yaptınız diyeli mi bilmiyorum sayın başkan, şimdi de diyorsunuz ki bu arada biz bunu size derken yine böyle gülmüştünüz sayın başkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zaten bu kredilerle alakalı şunu şunu yapıyor şu kadar değildir biz dediğimizde cevap dahi vermemiştiniz ama bu kendi kendinizi ekarte ederek dediniz ki...

BAŞKAN- Yasal mevzuat gereği olan bir işi...

Emre DEMİR- Sözümü kesmezseniz çok sevinirim başkanım.

BAŞKAN- Söyleme şeyimiz yok ki.

Emre DEMİR- Sayın başkan söylemediniz. Diyorum ya kime cevap vereceğimi şaşırdım diye söyleseydiniz bizde takdir ederdik.Madem böyle bir konu var neden böyle bir açıklama yaptınızonu da anlamış değilim yani İş Bankasıyla çekilen kredi ile alakalı anlaşmalı kredilerle alakalı bilgi verin dediğimize vermediniz 4 – 5 ay geçti üzerinden. Onun dışında çokta uzatmak istemiyorum kimsenin de vaktini almak istemiyorum ama hayırlısı olsun bir temel atma töreni düzenlemişsiniz...

BAŞKAN-  Temel atma törenine icabet ettik.

Emre DEMİR- Evet icabet etmişsiniz ama işte o sosyal medyadaki Serdar SANDAL böyle dememiş Sayın başkan, temel atma töreni düzenlemişsiniz burada notlarımızı almışız bakıyoruz bir de oradan bize bir mesaj yollamışsınız her zaman dediğiniz gibi ama onu dahi mış ve muş lu yapıyorsunuz siyaset yapmadan biraz önce de siyaset yapmıyorum ama tamamen siyaseten konuşuyor orada da siyaset yapmadan şunu şunu diye devam etmiş kendi paylaşımını direk okuyacağım size birazdan ama bizim temennimiz şu olurdu,            kendi ilçemizde sizin yerel iktidarın başında bulunduğunuz ilçede milyonlarca liralık konut alanı yapıyor milyonlarca liralık rezerv alan yapıyor oradaki temel atma törenlerinize de icabet etmenizi isterdik temennimiz bu yönde olurdu Sayın başkan.

BAŞKAN- Davet edilirsek gideriz biz.

Emre DEMİR- Şimdi tabii daveti davete icabete gerek yok Bayraklı sizin ilçeniz ama siz bir müteahhit firmanın temel atma töreninde boy göstermek istediniz, kesinlikle saygı duyuyorum..

BAŞKAN-  Hayır biz davet edildiğimiz yere gideriz... Hiç benim ilgimin alakamın olmadığı bir şey. Vatandaşın davetine bundan sonra temel atmalara özellikle depremle ilgili...

Emre DEMİR- Sayın başkan sözümü kesecekseniz siz anlatın ondan sonra ben devam edeyim.

BAŞKAN- Buyurun toparlayın.

Emre DEMİR- Tamam toparlıyorum. Yine bu alanlarla alakalıbu arada bir kentin bir şehrin, bir ilçenin, bir ilin imar edilmesi noktasında kimin ne görevi olduğunu muhakkak sizlerde iyi biliyorsunuzdur ama paylaşımınızı okuyacağım şimdi bu arada Bayraklı da bir uygulama alanımızda var yok demiyoruz, tılsımlı gül bahçesi hayali. İçinizde bu işi çok iyi bilen arkadaşlarda var uygulanabilirliği ne kadar? Bayraklı'da uygulanabilirliği nedir arkadaşlar? Vaktimizi çalıp burada tamamen algı üzerine bunları yapıyoruz demenin manası da yoktur. Şimdi sayın başkanın bize buradan vermek istediği mesaja beraber bakalım arkadaşlar demiş ki, sıra siyaset gütmeden ayrımcılık yapmadan tüm yasal boşlukları doldurmakla görevli siyasilerde, devletimizde, hükümetimizle, kamu kurumlarımıza buraya kadar size sonuna kadar katılıyoruz ardından o yüzden soruyoruz demiş bize soruyor Ayinesi iştir kişinin güzel vaatler dışında Bayraklı Belediyesi olarak 7 uygulama alanında yaptığımız çalışmaları hala kentsel dönüşüm ifadesi ile çarpılacak mısınız? Burada kentsel dönüşüm komisyonunu dahi biz kurduk, uygulamalı planların bitmesini isteyen de biziz hiçbir konuyu da çarptırmadık Sayın başkan. Birde siz bu 7 uygulama alanında bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonra ne yapacaksınız demiş? Bilmiyor, planları belediyenin yapacağını bilmiyor orada bu açıklamayı yapan Serdar SANDAL...

BAŞKAN- Uygulama alanlarıyla ilgili planları mı?

Emre DEMİR- Sayın başkan...

BAŞKAN- Bakanlık yetkisinde ya belediyede böyle bir şey yok.

Emre DEMİR- Sayın başkan sözümü kesmeyin, siz kendiniz bakarsınız oradanarkadaşlar size bilgilendirmeyi yaparlar. Biz Bayraklı için hatta memleketimizin her köşesi için ne yaptığımız neler yaptığımızı görmeniz için sizi sokaklara davet ediyoruz Sayın başkan, göreceksiniz ne yapacağımıza gelecek olursak eğer...

BAŞKAN- Ben sokaktayım da seni görmüyorum.

Emre DEMİR-  Demek ki aynı sokaklarda gezmiyoruz, sizinle aynı yerde görünmek istemiyorum demek ki. Sayın başkan manipüle etmezseniz sevinirim...

BAŞKAN- Ama öyle yani sen bunu söylersen bende mahallene geldiğimde seni görmediğimi söylerim yani. Orada vatandaşa esnafa geldiğinde sorarsın kaç defa geldim...

Emre DEMİR-  Hiç girmek istemediğim konulara beni zorluyorsunuz, hani siz hep diyorsunuz ya hodri meydan, hodri meydan. Şimdi sayın başkan ne yapacağımıza geleyim önce 2024 de yerelde de iktidara gelince Bayraklı da sizi bir daha misafir edelim o zaman göreceksiniz ne yapacağımızı ama bir belediye başkanı bu kadar, sayın başkan sözümü kesmezseniz...

BAŞKAN- Espri yapıyorsun ama.

Emre DEMİR- Çok memnun olurum... Sayın başkan 2023 de sizde iktidar olacağız diye gezerken böyle gülüyoruz aynı. Bakın sayın başkan sözümü kesmezseniz memnun olurum.

BAŞKAN- Ama toparlayalım artık.

Emre DEMİR-  Toparlıyorum. Girmek istemediğim konulara beni zorla sokuyorsunuz ben size siz gibi cevap vermek istiyorum. Bir üslup tan bahsediyorsunuz biz ne zaman konuşsak grup başkanvekilimizde Büyükşehir grup başkanvekilimizde bende konuşmamı tamamladığımda cevap veremeyeceğiniz konular olduğunda üslup diyorsunuz. Evet gerçekten siyasi nezaket çerçevesi içerisinde üslupla konuşmak hepimizin yapması gerektiği sayın başkan ama biz burada seçim sürecinde Bayraklının mahalleleri dahil bilmeyen, Bayraklının mahallelerini aşağı mahalle yukarı mahalle diye adlandıran adaya turist gibi ilçemizde gezdiniz demedik. Kırk senedir Bayraklıda yaşayan gezdiği her yerde merhaba alan grup başkanvekilime bunu siz söylediniz. Bayraklı’lı hemşerilerimizin oylarıyla seçilmiş veya da memleketimizin 81 ilinde seçilmiş hiçbir belediye başkanına Ak Partili bir yöneticiden şunu duyamazsınız, 2024 e kalırsan görüşürüz. Böyle bir tehdidi kimseden duyamazsınız, bunu sayın başkan bizzat şahsıma söyledi, mecliste de kayıtları var arkadaşlar. Evet bir üslup düzeltilecekse bu üslubu düzeltecek kişi kendini iyi bilir. Elimizi vicdanımıza koyalım kimin üslubunu düzeltmesi gerektiğini hep beraber tartışalım sayın başkan. Bu konulara girmek istemiyorum ama bu tavrınız bu tutumunuz üzülerek söylüyorum beni bu konulara itiyor, lütfen bize karşı üslubunuzu düzeltin, Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet. Şimdi buyurun..

Gamze Gül ÇAMUR- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Şimdi öncelikle...

BAŞKAN-  Sadece bir şeyi söyleyeyim bizim orada 2024 işimiz de hani böyle farklı tehdit vesaire yok. Sadece hayır bak cümle böyle olsa bile, bak bende benim oradaki söylediğim şey seçimlerin 2024 den önce olacağı ile ilgili kanaatim söylüyorum. Buyurun evet.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak özellikle iktidarda olduğumuz belediyede mecliste ortamın girilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, bazen haksızca ve saygısızca bir üslupla söylemler oluyor size karşı ancak nasıl olsa yani hem iktidarız arkadaşlarında bu şekilde üsluplarını sertleştirmesini anlayışla karşılayarak çoğu zaman cevap vermeden geçiştiriyoruz ama bazen bizlerinde sabrımızın zorlandığı gerçekten kendini tutamadığımız anlar oluyor. Bunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki arkadaşlarımızda yaşıyorlar fakat üslubumuzu biz koruyoruz buna rağmen hiçbir şekilde başkanımıza karşı yapılan hakaret boyutundaki eleştirilerde bile sessizliğimizi koruyoruz meclisin adabı usulü bozulmasın, halk bizi izlerken burada karmaşa ortamında bir meclis görmesin diye bizler bu fedakarlığı yapıyoruz.

BAŞKAN- Arkadaşlar hatibin sözünü kesmeyin

Gamze Gül ÇAMUR- Bir saniye ben konuşuyorum, siz konuşurken sizi dinledik. Şimdi başkanımız, şimdi saygıdan ne anladığımızla ilgili bir şey.

BAŞKAN- Karşılıklı değil hatip bitirsin söz alacaksanız sonra konuşursunuz.

Gamze Gül ÇAMUR- Bir konuya veya bir yere bakarken bu bizim bakış açısı dünya görüşümüz, eğitimimiz, ailede yaşadıklarımızla ilgili bir şey. Şimdi sizin konuşmanıza göre saygısızca bir tavır değildir ama sonuçta bürokrat değilsiniz bakan değilsiniz belediye başkanısınız demek bana göre bir saygısızlıktır. Burada insanların oyuyla seçilmiş bu kenti yöneten insana bu şekilde bir üslupla konuşulmaz bu bana göre saygısızlıktır ha size göre değildir bu kişiden kişiye değişen bir durum. Konuyu da fazla uzatmamak için konuşmuyorum başkanıma da ayrıca bizdebaşkanımıza çok güceniyoruz bize konuşma fırsatı vermiyor bazen cevap vermiyoruz ortam gerginleşmesin diye serzenişte bulunuyoruz bu kadar demokrat bir şekilde meclisi yönetmeye çalışmasına katkıda bulunuyoruz o konuda üslubu ile ilgili asla da başkanımıza laf söyletmeyiz, konuşmadığımız zamanlar da lütfen başkanımız burada yalnızmış gibi hissedip yüklenmeyiniz bu konuda uzun zamandır içimdeydi başkanım teşekkür ederim. Vallahi sözümü kesmediniz de içimizi dökebildik grup arkadaşlarım adına.

BAŞKAN- Ya şimdi arkadaşlar bazı meseleleri çok abartmamak çok büyütmemek lazım yani tartışmadan kazanabileceğimiz bir şey yok. Yani ben Emre’yi çok severim Emre de beni sever. Sosyal medyasına bakın %80'de ben varım benim fanatiğim yani. Ben buraları büyütmenin abartmanın anlamı yok ki. Tabi ki bazen eleştirecek bazen kendi üslubunca bir şeyleri söyleyecek ama ben mesela demin bakan mısınız vesaire misiniz derken ben tanıdığım için bir hakaret amaçlı söylemediğini tahmin ettiğim için söylüyorum, öyleyim tabii ki senin de belediye başkanınım bu kentin belediye başkanıyım. Yok değil. Evet buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Devam edebilir miyim başkanım?

BAŞKAN-  Buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Bu arada devam edebilir miyim başkanım? Bu arada eğitimci bir belediye başkanı olarak açacağımız Anaokullarına liyakatli bir şekilde sınavla psikolog, psikolojik danışman ve Anaokulu öğretmenleri alacağız için biz gerçekten size teşekkür ediyoruz. Bu Bayraklı Belediyesi tarihinde ilk kez oluyor ve bizim içimiz şundan dolayı rahat bu sınav Ege Üniversitesi işbirliği ile yapıldı, Bayraklı Belediyesi sadece burada sınavda başvuruculara sorulacak sorularla ilgili bir görüşmeler yapıldı ondan sonra sınav tamamen Ege Üniversitesi'nde yapıldı ve Ege Üniversitesi'nde sınav Ege Üniversitesi çalışan ÖSYM standartlarında yapılarak sınav gözetmenliğinde onlar yaptılar. Bayraklı personeli sadece içeriye alırken gerekli kimlik kontrolleri ile usulen o işlemleri yaptı tamamen liyakate uygun yapıldığını ve hiç kimsenin sınava girmiş olan bütün gençlerimizin bu konuda içlerinin rahat olmasını buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Az önce grup başkanvekilimde belirti bugün Dünya Barış Günü. Dünya da barışın hakim kılınması için en büyük temennimizden birisi yargının bağımsızlığı çünkü, ülkeler birbirlerinin haklarına müdahale etmezlerse gerçekten barış sağlanır bu vesileyle de 2021- 22 yılı adli yılımızın başladığı ile bir bağlantı kurmak istedim. Ülkemizde ve dünyada barışı, kardeşliği, özgürce düşünmeyi ve anayasal haklara müdahale edilmeden yaşanması için yargının bağımsızlığı  tarafsızlığı ve siyasi erkten kurtulması şart bunun sadece ülkemiz için demiyorum bütün dünyada bu böyle o yüzden bu vesileyle yeni adli yılın ülkemize yargı bağımsızlığını ve üstünün hakim kılınması temenni ederek bütün meslektaşlarımın yargı mensupları hakim savcılarımızın yeni yılda başarılar diliyorum.

BAŞKAN-  Evet çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey buyurun sizde söz istemiştiniz.

İbrahim BALIKÇI- Sayın başkanım kıymetli meclis heyeti hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sınavın olduğu gün aslında ben oradaydım hocam diyecektim başkanım, sizde hocasınız Öğretmensiniz durumu anlıyorsunuz. Gaffar ağabey ile Osman müdürümüz oradalardı. Evet Gamze ablamın dediği gibi girişte sadece kontroller yapıldı ondan sonra herkes içeriye geçti ve Ege Üniversitesinin ölçme değerlendirme merkezi kendisi yürüttü sınav sürecini tamamen gibi aynı DGS, TYT gibi aynı o şekilde gitti yani çünkü, oraya benim de arkadaşım gitti sınava girdi birde sordum şimdi teyit aldım Pandemi nedeni ile klima açtırmamışlar yani kimseye kayırma durumu falan yok. Hiç klima açtırmamışlar pandemi var diye klimalar kapalıymış başkanım bu bilgiyi vereyim dedim.

BAŞKAN- Başka bir sınıfta açık olabilir ya bir bakalım yani olabilir.

İbrahim BALIKÇI-  Yani bütün öğretmen adaylarımızın gönlün rahat olsun kimseye bir kaydırma olmadı, burası Bayraklı ilk defa yani birde ulusal basında bayağı bir bu konu gündeme geldi, inşallah ülkemize örnek olsun yani bu DGS tarzında ÖSYM'nin tarzında yapılan bir sınavdı inşallah başarılı olanlarda aramızı göreceğiz hepinize teşekkür ederim.

BAŞKAN- Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi sanırım...

BAŞKAN- Bir saniye konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Son konuşma diyelim o zaman

Abdullah Bey’e. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Ya sanırım benim konuşmalarım yanlış mı anlaşılıyor? ...

BAŞKAN- Meclis üyesi dışında seyirciye söz hakkı vermiyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Yok sonra.benim konuşmalarım yanlış mı anlaşılıyor  ben anlatamadımgaliba derdimi ben şöyle yapılmış böyle yapılmış demiyorum, bir vatandaştan gelen şikayeti benburadan dile getirdi başkanımıza da söyledim istiyorsanız bu vatandaşı size getiririz konuşulur varsa bir yanlışlık düzeltilmesi için söyledim. Yani sıvan şöyle olmuş böyle olmuş karalamak için söylemedim yani. Yanibu vatandaşta özellikle bunu belirtmiş klimalardan sıkıntıdan dolayı bunları alındığını...

BAŞKAN- Ya doğru da olabilir yani bilmiyoruz öğreneceğiz yani.

Abdullah AKTAŞ- Yani en azından böyle bir problem varsa hepimizin bilgisi olmuş oldu yapılması gereken bir şey varsa gereği yapılır. Şimdi başkanım bir konu daha var  ama önce İrfan Bey’in söylediklerine ben cevap vermek istiyorum şuan. Şimdi bu kentsel dönüşüm toplantısında işte bilgisi yoktur falan dedi merak etmeyin İrfan bey ben orada olmayabilirim ama  o toplantının genel içeriği hakkında %90 da benim bilgim var. Şimdi orada kimse bu belediyede direnç göstermedi bakanlığın söylediği şu,  başkanım sizin açıkladığını gibi plan notlarında geçirdik biz ilçe meclislerde Karşıyaka da burada ya da diğer meclislerde plan notlarında bazı şeylerin geçmesinde sakınca şu,  işte bir tanesi bugün gündemimizdeydi itiraz değil mi? Üç Avukat itiraz etmiş. Plan notlarına itiraz edilirse bunların önü çabuk kapanıyor irfan bey. Dolayısıyla vatandaşın bekletilmemesi ve bu değişiklerin biran önce yapılabilmesi için bakanlığımızın da söylediği Çevre Şehircilik Bakanımızın, dedi ki bu bölgelerle ilgili plan notlarıyla ilerlerseniz şöyle şöyle problemlerle karşılaşırsınız ve sonunda bu çıkmaza girer. Doğru mu başkanım, bu toplantıda sizde vardınız galiba. Dolayısıyla her şehir ya da her ilçe ya da her bölgeyle alakalı her belediye şehir planlarınız hazırlasın gelsin ki itirazlarla karşılaşmasın vatandaş tekrar bekletilmesin, doğru mu başkanım? Konunun esas içeriği o kimsenin direnç falan gösterdiği yok. Sadece orada doğru olanın yapılması adına bazı şeyler söylemiştir. Şimdi bide İrfan Bey siz İstanbul'da mı oturursun ben anlamış değilim ya. Kulelere kim verdi imarı? Şuan bu sahil bölgesine imarı kim açtı kulelere? Şunu söyleyeyim daha önceki dönemde yoktunuz hatta biz itiraz etmeseydik o kulelerin imarları bu tarafa da atmamıştı başkanım siz konuyu biliyorsunuzdur altı trilyonluk bir konu vardı iade. Eğer biz bu mecliste arkadaşlarda bilir itiraz etmeseydik veya direnç göstermeseydik sağolsun o zamanki meclis üyelerde buna direnç gösterdi artık o kulelerin yapımı Folkart’ın ön tarafına sıçramıştı ve emsal gösterilip o bölge tamamen yüksek kuleyle kaplanacaktı İrfan Bey bu meclisteki arkadaşlar direnç gösterdi bunun önünü kesti bunu belirtmek istiyorum. Yani bölgede isterseniz gidip gösterebiliriz, şimdi bir konu daha var şimdi bir vatandaş belediyeye bir yazı yazmış başkanım şimdi kesinlikle hiçbir müdürümüz üzerine alınmasın çünkü ben birçok konuyu müdürlerle direkt görüşüyorum oluru varsa yardımcı olmaya çalışıyorlar çok sağolsunlar o konuda bir sıkıntımız yok yani bürokratlar için söylemiyorum bunu söyleyiş amacım bütçeye konduğu halde neden böyle yapıldığı bürokratın verdiği cevapla müdürü verdiği cevapla ilgili değil kesinlikle kimse şahsı algılamasın hiçbir zamanda hiçbir bürokratınyada müdürümüzle ilgili bir konuyu burada gündeme getirmedik nede getirmeye çalıştık. İlgili sayı dilekçeniz yerinde incelenmiş olup dilekçenize konu Halide Edip ADIVAR Anadolu Lisesi bahçe duvarının boyanması isteği 30.06.2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında değerlendirilmiştir altında bir başkan yardımcısının imzası var. Şimdi ya bunları siz bütçeye koymadınız mı başkanım, okulların temizliği doğru mu veya düzenlemesi veya ufak tefek tamirat boya işlerinin yapılması ki daha önce bu belediye birçok okulu ve caminin tadilat tamirat boya vesairelerini hep yaptı ki bunlar da bütçeye kondu. Yani 2021 yılının bütçesinde bu kalemler ile ilgili rakamlar var doğru mu? Ama neden böyle bir şey yani bir boyanın yapılması tasarruf tedbirleri karşında reddedilmiştir, yani neden bunlar yapılmıştır ben onu anlamış değilim yani. Derdimiz hizmet etmek mi değil, olabilir belki her bir şeyle bizde karşılaşabiliyoruz müdürlerimizle konuştuğumuzda elemanların yani eksikliğinden vesaire ya da bir takım şeylerden sorunlardan bahsediyor olabilir biz buna bir şey demiyoruz ya mutlaka her insanın evinde de bazı sorunları olur ve ama böyle bir cevap olmaması lazım, yapılacak olan çokta büyük bir iş değil ufacık bir giderli bir malzeme toplasanız iki bin, üç bin etmez. Yani böyle şeylere bu genelge bahane gösterilip reddedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, Bayraklı Belediyesinin bütçesinde var bu. Teşekkür ederim başkanım.

BAŞKAN-  Evet ben teşekkür ederim. Cindi bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar şimdi bu emsal konusu deprem bölgesi afet bölgesi konusu çok konuşuldu gerçekten de bir anlam kargaşası oluşmasın bizi izleyen vatandaşımız da doğru bilgi daha net bir şekilde alsın noktasında dilim döndüğünce bu meseleye anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar sayın başkanımız da ifade etti depremden sonra İzmir’de net olarak emsalin arttırılıp vatandaşın elinin kolaylaştırılması bölgenin en hızlı şekilde oluşması noktasında ilk adımı atan belediye Bayraklı Belediyesidir. Büyükşehir Belediyesi'nden karar altına almış olan o ilçe esaslarda bir Bayraklı Belediyesi'nde alınmış olan plan notu neticesinde tartışılarak gelmiş olan noktadır o plan notumuza evet bakanlık bir direnç gösterdi Abdullah Bey'in dediği gibi bakanlık bu işin plan notuyla değil doğrusunun plan revizyonu ile yapılması gerektiği noktasında bir direnç gösterdi ve o plan notunun büyükşehirde onanmasını oradaki Ak Partili ki Özgür bey de komisyon üyesi meclis üyelerimizin direnç göstermesi direnç göstermesi derken yanlış anlaşılmasın yöntemin doğru olmadığı noktasındaki göstermiş oldukları direnç neticesinde bayraklı da daha ada bazında yapılacak olan yapılaşmalara getirecek %10 artışla ilgili plan notumuz reddedildi sonra ilke esasları kabul edildi bizde bu ilke ve esaslar dahilinde yeniden bir plan notu geliştirdik ancak o %10 artış iptal edildi. Evet artış getirilmeli mi makul bir oranda getirilebilir sizde sayın başkanım basına beyanatınız var bakanlık plan yapar belediyeler Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşlarıdır bizim bir yerde amirimiz Çevre Şehircilik Bakanlığıdır, Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de olduğu gibi bayraklıda da istediği noktada plan geliştirebilir, deprem bölgesinde de böyle bir artış getirir bir plan yapar ise sizde zaten buna karşı çıkmayacağınızı ifade etmişsiniz. Dolayısıyla bizim Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak vatandaşın elini kolaylaştıracak deprem bölgesinde zarar görmüş evi yıkılan yada yıkılıp yeniden yapılacak olan vatandaşımızın yeni konutuna kavuşması noktasında yapılacak her türlü olumlu atılacak her türlü olumlu adımın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum, teşekkür ederim.

BAŞKAN-  Şimdi değerli arkadaşlar bu konuda biz ilgili bürokratlarımıza gerek talimatı verdik, yani bunun bizim meclisimizden buradan işte Çevre Şehirciliğe gidiş ile ilgili yöntemin belirlenmesi ile ilgili eğer bir ortak nokta yakalayabilirsek hem buradaki Milliyetçi Hareket Partisi, Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi bütün grup olarak bu kararı alacağız bunun da bir şekilde takibini de belki arkadaşlarımız yapacaklar yani Çevre Şehircilik nezdinde olmadan gidip arkadaşlarla da konuşacağız Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle konuşacağız bakanlık yetkilileri ile konuşacağız böyle bir alan oluştuğu an mevzuata uygun itirazlara konu olmayacak bir iş oluştuğu an bununla ilgili adımı hep beraber atacağız yani burada hiç kimsenin bir endişesi yok ve bence zaten bu meseleyi bu polemiklerin dışına çıkarmak lazım. Hep beraber yapıyoruz yani, yani biz atıyorum depremle ilgili şeyleri yaparken şimdi Afat’ı yok mu sayacağız, sağlık bakanlığınınekiplerini yok mu sayacağız, o JAK ekipleri vardı jandarma Arama Kurtarma Ekibi ya ben böyle bir ekip görmedim ya bu kadar disipline bu kadar koordineli böyle saat gibi çalışan adamlar girilmez yerlerin yolunu açıp çekiliyordu yani diğerlerini yol veriyorlardı ve gece gündüz yani, yemeden içmeden usanmadan. Ben bütün Bayraklı’lar adına bu arkadaşlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum ya böyle özverili bir şey olmaz yani kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz nöbetteydi yani. Yani polisimiz, askerimiz vesairemiz ateşin önünde ellerini ovuşturuyorlardı sabaha kadar hep beraber yaptık arkadaşlar burada bir şey yok. Evet arkadaşlar dilek ve temenniler kısmını kapatıyoruz.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerinin görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir sonraki meclisimiz Cindi Bey.

Gamze Gül ÇAMUR-  7 Eylül 18:00.

BAŞKAN- 7 Eylül 18:00  uygun mu Abdullah Bey? Salı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

İbrahim BALIKÇI                          Gökhan KAFALI

Üye                                                    Üye