Meclis Çalışmaları

04/11/2021

01.11.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(04.11.2021 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

01.11.2021 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-168) Bayraklı Kent Konseyi'nin 03.11.2021 tarihinde yapılan yürütme kurulu toplantısında Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması hususunun Belediye Meclisine sunulması kararlaştırılmış olup bu kapsamda Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması için Belediye Meclisimizce bir karar alınması hk.

EĞİTİM + ENGELLİLER + HUKUK + SOSYAL İŞLER + TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-413) Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Adayları Destekleme Derneği, Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı'nın ortak olduğu "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" isimli proje gereği olarak Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin hazırladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Şartı projesinin hedef kitlesi olan pilot belediyeler tarafından imzalanması kararlaştırılmış olup; Şartın Bayraklı Belediyesi tarafından kabul edilerek imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :115

 

3- (YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-8416) Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-7449) Fen İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK + KENT KONSEYİ + MAHALLE SINIRLARI TESPİT KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2112) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri sınırları içerisinde, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, hizmet alımı yolu ile hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1751) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37130 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında kısmen Park, kısmen de Yaya Yolu olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (2 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ENGELLİLER + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1753) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37072 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (4 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1754) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1b pafta, 2431 ada, 19 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (5 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1750) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1c pafta, 36980 ada, 10 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (3 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2d pafta, 36888 ada, 1 ve 2 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (9 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1983) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25N-IIIc ile 25O-IVd paftalarda, 8490 ada 1 parselde kayıtlı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, E:1.00, Y koşullu Metropoliten Aktivite Merkezi olarak belirlenmiş taşınmazın, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :116

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2196) 17/08/2021 tarih 97509404.301.05.1028 karar sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu meclis kararına istinaden; Belediyemize hibe edilen BMC markalı 35 HF 743 plakalı NMC260CTBLB100005 şase nolu ve 2004 model otobüsün trafik tescil işlemleri ve diğer tüm resmi işlemlerin yürütülebilmesi için hibenin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :117

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Kıyasettin AYDEMİR, Seyfettin ATBAŞ, Orhan TEMİZ, Muhammet ŞAHİN,  Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.12.2021

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu                 

 

 

                                                                                                                       Serdar SANDAL

                                                                                                                       Belediye Başkanı