Meclis Çalışmaları

01/12/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN ARALIKAYI TOPLANTISININ 01.12.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.11.2021tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3375) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-Ic paftada, 32857 ada 1 parselin batısında kalan alanda 1 adet "Trafo" yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 3. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2346) 27.10.2010 tarihi ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince mesken ve işyerlerinin 2021 yılında uygulanan tarife ücretlerine artış yapılmadan, 2022 yılında da aynı tarife ücretlerinin uygulanmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 4. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-481) 2022 yılı içinde Belediyemiz Kadın Konuk Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarının belirlenmesi hk.

ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER + TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-9235) Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan ve Belediye Meclisimizin 02/01/2019 tarih 1 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosu, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan Belediye Meclisimizin 09/10/2013 tarih ve 10/136 sayılı kararı ile ihdas edilen 3 adet 5 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen, 1 adet 4 dereceli Eğitmen ile 1 adet 5 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :118

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3375) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-Ic paftada, 32857 ada 1 parselin batısında kalan alanda 1 adet "Trafo" yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2346) 27.10.2010 tarihi ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince mesken ve işyerlerinin 2021 yılında uygulanan tarife ücretlerine artış yapılmadan, 2022 yılında da aynı tarife ücretlerinin uygulanması hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2193) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi 1844/7 sokakta bulunan parka, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesinin  kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :119

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2112) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri sınırları içerisinde, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, hizmet alımı yolu ile hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin  kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :120

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1755) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2a pafta, 36836 ada, 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (7 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :121

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1758) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 25M-1b pafta, 25995 ada, 8 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (11 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :122

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1759) Bayraklı İlçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-4b pafta, 2444 ada, 55 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (12 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :123

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1760) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4d pafta, 25340 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (13 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :124

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1751) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37130 ada, 1 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında kısmen Park, kısmen de Yaya Yolu olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (2 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :125

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1750) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1c pafta, 36980 ada, 10 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (3 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  önerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :126

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1753) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37072 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (4 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği nerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :127

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1754) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1b pafta, 2431 ada, 19 parselin kuzeyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (5 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :128

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-2d pafta, 36888 ada, 1 ve 2 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (9 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :129

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1757) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-2d pafta, 36310 ada, 1 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında kaldırım olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (10 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal  Konutlar, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :130

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1761) Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-4c pafta, 36042 ada, 2 parselin doğusunda bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (14 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :131

 

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1762) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1d pafta, 37021 ada, 9 parselin güneyinde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (16 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :132

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1763) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1a pafta, 37036 ada, 7 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (17 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :133

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1764) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1b pafta, 36766 ada, 1 parselde bulunan ve yürürlükteki imar planında Park olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo Alanı (18 Nolu Trafo) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :134

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-168) Bayraklı Kent Konseyi'nin 03.11.2021 tarihinde yapılan yürütme kurulu toplantısında Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması hususunun Belediye Meclisine sunulması kararlaştırılmış olup bu kapsamda Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması için Belediye Meclisimizce bir karar alınması hk.

EĞİTİM + ENGELLİLER + HUKUK + SOSYAL İŞLER + TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-8416) Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-7449) Fen İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK + KENT KONSEYİ + MAHALLE SINIRLARI TESPİT KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(Meclis üyesi İsmail SARI, İpek KUL, Dilek YILDIZ, Ahmet ÖZTEP’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.12.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu.

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı