Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/01/2022

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 04.01.2022 Salı günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                                                                 Serdar SANDAL

                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    04.01.2022

                                                                                                                    Salı

                                                                                                                     Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesine Göre Belediyemiz 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sonucu Hakkında Belediye Meclisine Bilgi Sunulması.

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.12.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3654) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci  maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

2- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1505) Belediyemize ait park ve bahçelerde, can dostlarımızın beslenme alanlarının iyileştirilmesine yönelik sağlıklı beslenme odaklarının oluşturulması hakkındaki çalışmanın Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve ilçemizde ikamet eden yerel hayvan koruma gönüllüleri ile birlikte yürütülmesi hk.

 

 

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-10069) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personellere 2022 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3847) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-1c paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "otopark" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3642) Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih, 108 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 11.10.2021 tarih, 05.1146 sayılı kararı ile değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisine askı süresi içerisinde Mansuroğlu Mahallesi 70 ada 401 nolu parselde kayıtlı Özkanlar 50 apt. adına, Tekin CEYLANİ, Semra TABAN, Fahri TABAN, Bahar CESUR, Refik ARSLANDOĞDU, Sabahat COŞAN, Cem SEVERER, Ayşe SEVERER, Hikmet GÜL, Bülent Muammer TORUN, Berrin AKKUŞ, Bilge Ayşe TÜTÜNCÜ, Salim ÇELİK, Nihal DURAKLAR, Mavi ÖZTUNCA BAYIK, Şükran PEKİN,  Evrim KIZILOĞLU, Veysel DÖKE tarafından yapılan itirazın plan notuna ilave yapılarak kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3641) Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih, 108 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 11.10.2021 tarih, 05.1146 sayılı kararı ile değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisine askı süresi içerisinde Adalet Mahallesi 25553 ada 2 Nolu parselde kayıtlı Cumhuriyet İşhanı, 24 Nolu bağımsız birim adına Rahmi DEMİRCİ tarafından yapılan itirazın plan notuna ilave yapılarak kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3640) Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih, 108 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 11.10.2021 tarih, 05.1146 sayılı kararı ile değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisine askı süresi içerisinde TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) İzmir İl Koordinasyon Kurulunca yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3375) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-Ic paftada, 32857 ada 1 parselin batısında kalan alanda 1 adet "Trafo" yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3630) Bayraklı İlçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri içerisinde, L18a-04a-3d, L18a-04a-4c, L18a-04d-1a, L18a-04d-1b, L18a-04d-1c, L18a-04d-1d, L18a-04d-2a, L18a-04d-2d  paftalarda kalan 60 Hektarlık alanda hizmet alımı yoluyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1158) Çiçek Mahallesi 1615/4 sokak numara 10/1 Bayraklı/ İzmir adresinde bulunan Şehit Ümit Boz Düğün Salonunun tadilat süreci tamamlanmış olup; yeniden hizmete açılacağından, 2022 yılına ait Şehit Ümit Boz Düğün Salonu tarife ücreti revize edilerek belirlenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-481) 2022 yılı içinde Belediyemiz Kadın Konuk Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara  verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarının belirlenmesinin kabulüne ilişkin " Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ile Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-8952) Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-8416) Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kent Konseyi, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

10- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2416) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Hayvan Hakları Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

11- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-7449) Fen İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kent Konseyi, Mahalle Sınırları Tespit, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6358) Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 25M-IC pafta, 36969 ada, 26 nolu parseldeki 703/4703 (35,15 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

13- (BAŞKANLIK MAKAMI-168) Bayraklı Kent Konseyi'nin 03.11.2021 tarihinde yapılan yürütme kurulu toplantısında Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclislerinin oluşturulması hususunun Belediye Meclisine sunulması kararlaştırılmıştır. Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8/g, 9/c ve 12'inci maddeleri gereğince Kent Konseyleri meclis gruplarını kendileri oluşturabileceğinden bu konuda meclisimizce bir karar alınmasına yer olmadığının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

XI. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.