Meclis Çalışmaları

01/02/2022

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİNİN ŞUBATAYI TOPLANTISININ 01.02.2022 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.01.2022tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (Muhammet ŞAHİN-BİLA) Bayraklı Belediyemiz bünyesinde çocuklarımız için sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlatlarımızın eğitimine katkı sunmak ve farkındalık yaratmak maksadıyla belediyemiz bünyesinde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Çocuk Tiyatrosu kurulmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-2558130) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup, listede belirtilen güzergahların; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2555393) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mühendis'eödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2533917) Bayraklı ilçesi, Salhane mahallesi, 26320 ada,1 nolu parsel de bulunan 2.163,24 m2 yüzölçümlü  taşınmaz ile Mansuroğlu Mahallesi, 3957 ada, 2 parsel de bulunan 910,00m2 yüzölçümlü taşınmazların 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak  Maliye Hazinesine devredilip devredilemeyeceği hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556321) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 40280 ada ,1nolu parsel de bulunan 1.219,33 m2 yüzölçümlü  taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak  Maliye Hazinesine devredilip devredilemeyeceği hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556070) Bayraklı ilçesi, Manavkuyu  Mahallesi, 3849 ada ,5nolu parselde bulunan 5.916.75 m2 yüzölçümlü  taşınmazın Belediyemize ait olan  794,02m2 hissesinin  6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine devredilip devredilemeyeceği hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556053) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada ,84nolu parsel de bulunan 2.585,00 m2 yüzölçümlü  taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine devredilip devredilemeyeceği hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556045) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada ,86nolu parsel de bulunan 1.142,00 m2 yüzölçümlü  taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine devredilip devredilemeyeceği hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (Muhammet ŞAHİN-BİLA) Bayraklı Belediyemiz bünyesinde çocuklarımız için sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlatlarımızın eğitimine katkı sunmak ve farkındalık yaratmak maksadıyla belediyemiz bünyesinde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Çocuk Tiyatrosu kurulması hk.

ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

8- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-2558130) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir  Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup, listede belirtilen güzergahların; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesi hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3847) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-1c paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "otopark" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3859) Bayraklı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 1620/39 Sokak ve 1620/21 sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park alanı olarak belirlenmiş olan alanda, 4 metre x 4 metre ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3858) Bayraklı İlçesi, Alparslan Mahallesi, 25N-1c pafta, 1615/5 Sokak üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı" olarak belirlenmiş olan alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3856) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a04c1d pafta, 31600 ada, 3 parselde 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo yeri belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :21

 

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3852) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-4c paftada, 33208 ada 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "taşıt yolu" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

 

6- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2532766) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri gereğince yapılan incelemeye dayanılarak;

            1- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan kamu/özel bankalar veya finans kuruluşlarından, 48.500.000,00 TL’lik nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına,

            2- Belediyemiz adına talep edilen nakdi/gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, sözleşme, taahhütname, beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek ve kredi geri ödemesi tamamlanıncaya kadar kredi taksitlerinin tahsil ve mahsup edilmesini sağlamak üzere,  Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerinin devir ve temlik edilmesine, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin, mevduat rehni ve/veya hesap rehni ve diğer teminatların tesis edilmesine, Belediyemizin kefil olmasına, teminat mektubu alınmasına, verilmesine veya teminat gösterilmesine  mezun ve yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Serdar SANDAL ‘ın yetkili kılınması hususunda Belediye Meclisinden gerekli kararın alınmasına ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

 

7- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-8772) İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından uygulanacak 2022 yılı Tarife Cetveli yazımız ekinde bulunmaktadır. Söz konusu tarife cetvelinin 2022 yılı için belediyemiz tarafından uygulanması amacıyla onaylanmasına ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :24

 

8- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-368) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi kapsamında sivil toplumun ve yerel yönetimlerin çocuk haklarına yönelik izleme, savunuculuk ve hak temelli çalışma rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan "İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı"na tam üye olarak katılım sağlanması planlanmakta olup, İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Üyelik Protokolü imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesine ilişkin Hukuk,Eğitim, Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor, AR-GE Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :25

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1505) Belediyemize ait park ve bahçelerde, can dostlarımızın beslenme alanlarının iyileştirilmesine yönelik sağlıklı beslenme odaklarının oluşturulması hakkındaki çalışmanın Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve ilçemizde ikamet eden yerel hayvan koruma gönüllüleri ile birlikte yürütülmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HAYVAN HAKLARI + HUKUK + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(Meclis üyesi Ahmet ÖZTEP, Orhan TEMİZ’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 03.02.2022

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu.

 

 

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı