Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/05/2022

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 05.05.2022 Perşembe günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                        Serdar SANDAL

                        Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

05.05.2022

Perşembe

Saat : 18.00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.04.2022 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2633155) 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı hk.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-2634690) Belediyemizin iştiraki olan Bay-Bel A.Ş. bünyesinde açılmış ve açılacak olan anaokullarının ön adında "Bayraklı Belediyesi" unvanının kullanılması ve Belediye Meclisimizce alınmış olan 05.04.2022 tarihli ve 49 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi hk

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2633002) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve eki tasnif cetvellerine yapılan değişiklere istinaden Meclis İhtisas Komisyonlarımızdan "Çevre ve Sağlık Komisyonu" adının             "Çevre, Sağlık, İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu" olarak değiştirilmesi hk.

 

 

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633425) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro İhdası başlıklı 10 uncu maddesinde; “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı cetveller düzenlenir.” hükmü yer almakta olup, yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1) uyarınca 1 adet 1 dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633538) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 397 adet Sürekli İşçi kadrosunun, 343 adet olarak belirlenmesi sebebiyle, anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca 03.10.2011 tarih ve 10/194 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 54 Sürekli İşçi kadrosunun iptal edilmesihk.

 

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633531) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 31 adet Zabıta Komiseri kadrosunun 25 adet olarak belirlenmesi sebebiyle, anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 3 dereceli 6 adet Zabıta Komiseri kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633528) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda, 252 adet Zabıta Memuru kadrosunun, 204 adet olarak belirlenmesi sebebiyle, anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca 04.05.2015 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 3 dereceli 5 adet, 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 5 dereceli 20 adet, 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 5 dereceli 5 adet, 05.01.2015 tarih ve 3 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 5 dereceli 1 adet, 04.05.2015 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 5 dereceli 4 adet, 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 6 dereceli 4 adet, 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 7 dereceli 7 adet, 01.02.2012 tarih ve 10/28 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 7 dereceli 2 adet olmak üzere toplam 48 adet Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

 

8- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633522) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 11 adet Zabıta Amiri kadrosunun, 10 adet olarak belirlenmesi sebebiyle, anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1 dereceli 1 adet Zabıta Amiri kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

9- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633518) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 10 adet Uzman kadrosunun, 9 adet olarak belirlenmesi sebebiyle, anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis kararı ile onaylı 3 dereceli 1 adet Uzman kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

10- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633515) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 121 adet Teknik Personel kadrosu, 100 adet olarak belirlenmiştir. Ancak 121 adet olarak belirlenen kadrolara yönetmeliğin 9/3 maddesi uyarınca muhtelif zamanlarda 8 adet idari personel, 9 adet yardımcı hizmetler personeli gruplarından olmak üzere toplam 17 adet kadro Teknik Personel grubuna çevrilmiş kadro sayısı 138 yükseltilmiştir. Halihazırda bu kadroların 122 adedi dolu 16 adedi ise boş durumdadır. Anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca boş bulunan 01.02.2016 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararı ile  onaylı 1 dereceli 1 adet Ekonomist, 07.09.2021 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 3 dereceli 1 adet Mimar, 04.05.2015 tarih ve 73 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 3 dereceli 1 adet Ölçü Ayar Memuru, 01.02.2019 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1 dereceli 1 adet Programcı, 02.05.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1 dereceli 1 adet Tekniker, 01.12.2020 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 3 dereceli 1 adet Teknisyen, 02.05.2014 tarih ve 42 sayılı sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1 dereceli 1 adet Mühendis ile 07.09.2021 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1 dereceli 3 adet Mühendis, 07.09.2021 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 2 dereceli 2 adet Mühendis, 07.09.2021 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile  onaylı 3 dereceli 3 adet Mühendis, 07.09.2021 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 4 dereceli 1 adet Mühendis olmak üzere toplam 16 adet teknik personel kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

 

 

11- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633511) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 32 adet Şef kadrosunun, 30 adet olarak belirlenmesi sebebiyle, anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca 07.05.2009 tarih ve 18/09 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 4 dereceli 1 adet Şef kadrosu ile 5 dereceli 1 adet Şef kadrosu olmak üzere toplam 2 adet Şef kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

12- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633509) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 32 adet Sağlık personeli kadrosunun, 30 adet olarak belirlenmesi sebebiyle, anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca 02.03.2020 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1 dereceli 1 adet Hemşire ve 01.03.2016 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 3 dereceli 1 adet Diş Tabibi olmak üzere toplam 2 adet sağlık personeli kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

13- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2633500) 17.04.2022 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazetede anılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü değiştirilmiş olup Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetveli (Ek-1), 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen veriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve C-15 bölümünde yer alan Belediyemiz C-14 bölümünde tanımlanmıştır. Bu kapsamda 33 adet “Diğer Müdürler” olarak tanımlanan kadro sayısının 31 adet olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğe ekli Diğer Müdürler kadro unvanlarının belirlendiği III sayılı cetvelden 1 kadro için ihdas yapılmadığından ayrıca bu kadronun iptali için Belediye Meclisine havalesi yapılamayacaktır. Bu sebeple anılan Yönetmeliğin ek 5 inci maddesi uyarınca sadece 02.05.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1 dereceli 1 adet Huzurevi Müdürü kadrosunun iptal edilmesi hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2607317) Spor İşleri Müdürlüğünün  2022 yılı için belirlenen tarife cetvelinin revize edilerek ek'te gönderilen şekilde değişiklik yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2607094) Sağlık işleri Müdürlüğü 2022 yılı bütçesi hazırlanırken, Müdürlüğümüzce yürütülen ambulans hizmetlerine ilişkin  ücretlerde herhangi bir artışa gidilmemiştir. Ancak İlgi  yazılarda bahsi geçen  T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 07.02.2022 ve 21.03.2022 tarihli  Ambulans Ücret Tespit Komisyon Kararları gereğince  ücret tutarlarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce 2022 yılında alınacak olan ücret tutarlarına ilişkin tarife cetveli listesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-2588710) 07.07.2021 tarih ve 84 sayılı Bayraklı Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmış olduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2611666) İzmir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.02.2022 tarih, 43199911 sayılı yazısı ile, Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesinde 25M-2a ve 25M-2d paftalarda, 36881 ada 2 parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İlköğretim Tesis Alanı" olarak belirlenmiş alanda mevcut İmbat Ortaokulu binalarının yenilenmesi amacıyla hazırlanan proje doğultusunda; parselin kullanım kararının "Taks:0.30, Kaks:1.20, Yençok:4 Kat koşullu Ortaokul Alanı" olarak değiştirilmesi ve çekme mesafelerinin 5 mt. olarak belirlenmesine  yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556321) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 40280 ada,1 nolu parsel de bulunan 1.219,33 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine devredilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556045) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada,86 nolu parsel de bulunan 1.142,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine  devredilmesinin reddine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556053) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada,84 nolu parsel de bulunan 2.585,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine  devredilmesinin  reddine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2579884) Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 104 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2021 gün ve 05.1377 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.12.2021 tarihinde onanan; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, R. Şevket İnce Mahallesi, 33072 ada 3 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisine 4.00 m. x 4.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca 03.01.2022-01.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine; çok sayıda bölge sakini tarafından imzalanan dilekçelerle itiraz edilmiş olup; söz konusu itirazların 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Meclis tarafından incelenerek karar alınması hk.

 

(Önergeye ait rapor 01.04.2022 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde tekrar görüşülmek üzere İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Engelliler Komisyonlarına iade edildi.)

 

 

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2578947) Belediye Meclisimizin 01.07.2021 tarih, 79 sayılı Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih, 05.1134 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15.11.2021 tarihinde onanan; Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-2b paftada, 596/1 ile 597 Sokaklar arasında bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca 10.01.2022-08.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine; çok sayıda bölge sakini tarafından imzalanan dilekçelerle itiraz edilmiş olup; söz konusu itirazların 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Meclis tarafından incelenerek karar alınması hk.

 

(Önergeye ait rapor 01.04.2022 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde tekrar görüşülmek üzere İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonlarına iade edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.