Meclis Çalışmaları

05/04/2022

01.04.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(05.04.2022 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.04.2022 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2607094) Sağlık işleri Müdürlüğü 2022 yılı bütçesi hazırlanırken,Müdürlüğümüzce yürütülen ambulans hizmetlerine ilişkin  ücretlerde herhangi bir artışa gidilmemiştir. Ancak İlgi yazılarda bahsi geçen T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 07.02.2022 ve 21.03.2022 tarihli Ambulans Ücret Tespit Komisyon Kararları gereğince  ücret tutarlarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce 2022 yılında alınacak olan ücret tutarlarına ilişkin tarife cetveli listesi ekte sunulmuş olup: Konunun  Meclis tarafından incelenerek, karar alınması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2607317) Spor İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı için belirlenen tarife cetvelinin revize edilerek ek'te gönderilen şekilde değişiklik yapılması hk

ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-2588710) 07.07.2021 tarih ve 84 sayılı Bayraklı Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmış olduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2611666) İzmir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.02.2022 tarih, 43199911 sayılı yazısı ile, Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesinde 25M-2a ve 25M-2d paftalarda, 36881 ada 2 parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İlköğretim Tesis Alanı" olarak belirlenmiş alanda mevcut İmbat Ortaokulu binalarının yenilenmesi amacıyla hazırlanan proje doğultusunda; parselin kullanım kararının "Taks:0.30, Kaks:1.20, Yençok:4 Kat koşullu Ortaokul Alanı" olarak değiştirilmesi ve çekme mesalerinin 5 mt. olarak belirlenmesine  yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-2616425) Belediyemizin iştiraki olan Bay-Bel A.Ş. bünyesinde açılmış ve açılacak olan anaokullarının ön adında "T.C. Bayraklı Belediyesi" unvanının kullanılmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :49

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2609847) Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-IA pafta, 3999 ada, 3 nolu parseldeki 10732/200965 (107,32 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :50

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556321) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 40280 ada ,1nolu parsel de bulunan 1.219,33 m2 yüzölçümlü  taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak  Maliye Hazinesine devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

KOMİSYONA İADE EDİLDİ :0

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556045) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada ,86nolu parsel de bulunan 1.142,00 m2 yüzölçümlü  taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine  devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

KOMİSYONA İADE EDİLDİ :0

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556053) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada ,84nolu parsel de bulunan 2.585,00 m2 yüzölçümlü  taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine  devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

KOMİSYONA İADE EDİLDİ :0

 

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

 

V. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2610954) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ile 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25.maddesinin (3) numaralı bendi hükümleri gereğince  hazırlanan Belediyemizin  2021 yılı Faaliyet Raporu hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :51

 

 

 

İrfan ÖNAL

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesiHayrullah TELLİ, Murat PERVANE, Orhan TEMİZ’inmazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 05.05.2022

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı